Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1053

van Jacques Brotchi (MR) d.d. 5 oktober 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mobile Health-toepassingen - Ontwikkeling - Digitale kloof - Synergie met de deelstaten

opvolging informatieverslag
volksgezondheid
mobiele telefoon
vernieuwing
gezondheidsverzorging
telezorg
internet
digitale kloof
mobiele communicatie
e-gezondheid

Chronologie

5/10/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016)
5/12/2016Antwoord

Vraag nr. 6-1053 d.d. 5 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Mobile Health (mobiele gezondheidszorg) maakt steeds meer deel uit van ons dagelijks leven: momenteel zijn er 165 000 mobiele toepassingen beschikbaar, terwijl er nauwelijks drie jaar geleden nog 17 000 waren.

De federale regering is zich bewust van het belang van deze thematiek en heeft reeds een aantal maatregelen genomen. Begin juni 2016 werd 3,25 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van proefprojecten voor digitale toepassingen in de gezondheidszorg. De financiering loopt dit jaar en volgend jaar. Voor vijf domeinen van de gezondheidszorg werd een projectoproep gelanceerd: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiŽnten met chronische pijn,

Deze toepassingen zijn waardevolle instrumenten voor patiŽnten om hun gezondheid in handen te nemen, en de copiloot te zijn van hun gezondheid.

De Senaat is zich eveneens bewust van de uitdaging van de mobiele gezondheidszorg en werkt momenteel aan een informatieverslag over de toepassing van mobiele gezondheidszorg (Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg, doc. Senaat nr. 6-261/1 Ė 2015/2016). De bedoeling van dit verslag is het thema te schetsen, maar ook de uitdagingen van deze evolutie op het gebied van gezondheid aan te gaan en aanbevelingen te formuleren voor het federaal parlement en de parlementen van de deelstaten.

Eťn van de uitdagingen is de digitale kloof. Volgens de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie beschikt 82,1% van de Belgische gezinnen over een computer en 81,8 % is aangesloten op het internet (cijfers voor het jaar 2015), terwijl 12,6 % van de inwoners (tussen zestien en vierenzeventig jaar) nooit het internet hebben gebruikt. In een recent gepubliceerd gemeenschappelijk rapport van de Ligue des familles, de Gezinsbond en de vzw Maks is er zich een tweede digitale kloof aan het ontwikkelen in BelgiŽ. 82% van de Belgen heeft vandaag een internetaansluiting, maar 20% is niet in staat het te gebruiken en opzoekingen te doen in een browser. Men spreekt van ťťn persoon op vijf die niet in staat is een mail te versturen of te ontvangen, en 37% kan geen overschrijving online uitvoeren.

1) Wordt bij de ontwikkeling van toepassingen van mobiele gezondheidszorg rekening gehouden met het probleem van de digitale kloof ?

2) Digitalisering is een bevoegdheid van de Gewesten; welke synergieŽn zijn er gepland met de deelstaten?

Antwoord ontvangen op 5 december 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Het actiepunt 19 heeft niet expliciet tot doel de digitale kloof te verkleinen, maar uiteraard is verminderen van ongelijkheden een globaal aandachtspunt in mijn beleid. Recente peilingen hebben aangetoond dat smartphones niet alleen wijdverbreid zijn bij de bevolking, maar vooral gemakkelijker te gebruiken zijn dan andere IT-tools (laptop,enz.). Bij de opvolging van de pilootprojecten zal ook het aspect « usability » de nodige aandacht krijgen.

Verschillende projecten voorzien smartphone of tablet voor patiënten die geen eigen toestel hebben. Ook dit aspect zal bij de opvolging van de projecten van nabij bekeken worden.

2) De interkabinettenwerkgroep komt elke maand samen met alle gefedereerde entiteiten om de follow-up van het Plan e-Gezondheid te verzekeren en om verslag uit te brengen aan de Interministeriële Conferentie. De gefedereerde entiteiten worden dus nauw bij het proces betrokken.