Valérie De Bue - MR
 
  website: valeriedebue.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Vilvoorde op 7 oktober 1966

Licentiate in de economische wetenschappen (UCL)
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies ruimtelijke ordening en stedenbouw (UCL)

Ambtenaar

2000-2003 : kabinetsadviseur (gewestsminister voor Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken)
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Nijvel)
2003-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2006-2017 : schepen (Nijvel)
2014-2017 en 26 mei - 13 september 2019 : lid van het Waals Parlement
2014-2017 en 18 juni - 13 september 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : ondervoorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2017-2019 : minister van Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren (Waalse regering)
Sinds 13 september 2019 : minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met de Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid (Waalse regering)

Commandeur in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019