Valérie De Bue - MR
 
  website: valeriedebue.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Vilvoorde op 7 oktober 1966

Licentiate in de economische wetenschappen (UCL)
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies ruimtelijke ordening en stedenbouw (UCL)

Ambtenaar

2000-2003 : kabinetsadviseur (gewestsminister voor Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken)
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Nijvel)
2003-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2006-2017 : schepen (Nijvel)
2014-2017 en 26 mei - 13 september 2019 : lid van het Waals Parlement
2014-2017 en 18 juni - 13 september 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : ondervoorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2017-2019 : minister van Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren (Waalse regering)
Sinds 13 september 2019 : minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met de Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid (Waalse regering)

Commandeur in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/10/2014-28/7/2017 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-28/7/2017 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
3/11/2014-28/7/2017 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden