Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-779

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 4 december 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Systeem van boordtoeslag - Gebrek aan ticketautomaten - Terugbetaling van de boordtoeslag - Aantal klachten - Aanpassingen van het systeem

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoerskosten
reizigerstarief

Chronologie

4/12/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016)
16/2/2016Antwoord

Vraag nr. 6-779 d.d. 4 december 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : samen met de vervoersmaatschappij De Lijn en de andere gewestelijke vervoersmaatschappijen maakt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deel uit van een ge´ntegreerd openbaarvervoersaanbod, dat noodzakelijk is om een vlotte bereikbaarheid van Vlaanderen te garanderen. Klantvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid maken hiervan deel uit.

Sinds februari 2015 past de NMBS het systeem van boordtoeslag toe. Wie op de trein niet over een geldig ticket beschikt, ongeacht of de reiziger te goeder trouw is, moet bovenop de prijs van een ticket een toeslag van 7 euro betalen. Ondanks het feit dat steeds meer loketten worden vervangen door betaalautomaten rekent de NMBS erop dat elke klant genoeg mogelijkheden heeft om zich een geldig vervoersbewijs aan te schaffen. Ticketautomaten zijn echter niet vanzelfsprekend voor senioren, mensen met een beperking of mensen die de taal niet machtig zijn. Daarnaast hebben nogal wat automaten te maken met technische mankementen. In theorie kunnen de treinbegeleiders via de nieuwe ITRIS-automaten controleren welke automaten defect zijn en welke niet. In de praktijk beschikt niet elke conducteur over zo'n toestel. In theorie betaalt de dienst Customer Service van de NMBS het boordtarief steeds terug wanneer een klant geen ticket kon bemachtigen omdat de automaat defect was. In de praktijk zien veel klanten af van deze omslachtige en tijdrovende procedure.

Ik had aan de geachte minister graag de volgende vragen gesteld :

1) Aan hoeveel klanten heeft de dienst Customer Service van de NMBS de boordtoeslag terugbetaald sinds de invoering in februari 2015 ?

2) Hoeveel klachten heeft de NMBS reeds ontvangen over de boordtoeslag ?

3) Waarom mogen conducteurs de boordtoeslag niet meer uitschakelen als blijkt dat de klant door een fout van de NMBS geen ticket heeft kunnen bemachtigen ? In welke mate getuigt dit van klantvriendelijkheid volgens de NMBS ?

4) In welke mate is de NMBS bereid de boordtoeslag te herbekijken of extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat klanten buiten hun wil om de boordtoeslag van 7 euro moeten betalen?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2016 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar de antwoorden die ik gaf op de mondelinge vragen nrs. 5038 en 5041 in de commissie Infrastructuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 1 juli 2015 (Kamer, CRIV 54 COM 210, blz. 51), en naar de antwoorden op de mondelinge vragen nrs. 5952, 5999, 6149 en 6318 in de commissie Infrastructuur van de Kamer van 23 september (Kamer, CRIV 54 COM 232, blz. 28 et blz. 31).

Daarnaast verwijs ik u ook naar mijn antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamer va volksvertegenwoordigers nrs. 319 en 451 (Kamer, QRVA 54 029, blz. 280 ; Kamer, QRVA 54 034, blz. 420).