Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-774

van Valérie De Bue (MR) d.d. 4 december 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Overlapping van trein- en buslijnen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer

Chronologie

4/12/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 )
14/3/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-774 d.d. 4 december 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2012 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Hilde Crevits, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een studie gevraagd met betrekking tot de overlapping van de lijnen van de NMBS en De Lijn.

Ik heb volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van deze studie? Wat is de stand van zaken? Is de studie afgerond en gevalideerd door het Oriëntatiecomité? Zo ja, beschikt u over de tussentijdse resultaten?

2) Kunt u ons een raming geven van de besparing die de afschaffing van de overlappende lijnen met zich zou kunnen meebrengen?

3) Zal er gevolg gegeven worden aan deze studie? Wordt er overwogen om een gelijkaardige studie te laten uitvoeren met betrekking tot de overlapping van de lijnen NMBS-TEC?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2016 :

1) In het verleden werden verschillende studies uitgevoerd met De Lijn, MIVB en TEC met betrekking tot dit onderwerp, maar dit had geen sluitende conclusies opgeleverd.

2) De meeste van de parallelle lijnen hebben een verschillende functie en vaak bedienen ze ook andere plaatsen. Daar waar de trein reizigers vervoert over langere afstanden, brengen de (parallelle) buslijnen de reizigers dicht tot bij hun herkomst of bestemming.

3) In het raam van het intermodaliteitsplatform zal dit onderwerp opnieuw op tafel komen tijdens de vergaderingen die zullen plaatsvinden met de openbare vervoersmaatschappijen.