Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-852

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 3 maart 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Studie van de NMBS over de inplanting van haltes of stopplaatsen op het spoornet - Resultaten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation

Chronologie

3/3/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016)
17/5/2016Antwoord

Vraag nr. 6-852 d.d. 3 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : samen met de vervoersmaatschappij De Lijn en de andere regionale vervoersmaatschappijen, maakt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deel uit van de instrumenten die moeten zorgen voor een ge´ntegreerd openbaarvervoersaanbod, dat noodzakelijk is om een vlotte bereikbaarheid van Vlaanderen te garanderen.

In 2013 stelde ik een vraag aan toenmalig minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Jean-Pascal Labille, over het heropenen van de stopplaats in het station van Jabbeke (cf. vraag om uitleg nr. 5-3356 van 26 maart 2013, Senaat, Handelingen 5-228COM van 4 juni 2013, blz. 14). De inwoners van Jabbeke en omgeving dringen al geruime tijd aan op een heropening van het station in Jabbeke. Nu nemen veel mensen uit de regio de bus of wagen naar het station in Oostende of Brugge. Maar aan het station van Oostende zijn door de renovatiewerken de parkeergelegenheden beperkt, en het station van Brugge is tijdens de spitsuren moeilijk bereikbaar.

Minister Labille antwoordde toen dat de NMBS bezig was met de uitvoering van de objectieve studie met betrekking tot de inplanting van haltes of stopplaatsen op het spoornet, en dat de stopplaats in Jabbeke in de studie is opgenomen.

Tot op heden wordt (nog) geen gebruik gemaakt van de stopplaats in Jabbeke.

Het argument van de NMBS dat de extra stopplaats een langere reistijd zou vergen, kan alvast weggewerkt worden aangezien de meeste IC-treinen nu langer stilstaan in het station van Brugge. Die extra stopplaats kan volgens mij dan ook geen problemen opleveren wat de reistijd betreft.

1) Waarom is beslist om de stopplaats van Jabbeke niet te heropenen ?

2) Wat is het resultaat van de studie met betrekking tot de stopplaats in Jabbeke ?

3) Is het volgens de minister alsnog wenselijk om de stopplaats in Jabbeke te heropenen ? Is zij bereid om dit te overwegen ? Indien niet, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2016 :

De studie van Jabbeke past in een globale doorlichting van honderden bestaande en potentiele stopplaatsen in het land. Op definitieve besluiten dient dus nog gewacht te worden.

Een eerste analyse wijst evenwel uit dat nu reeds enkele honderden inwoners van de gemeente Jabbeke de trein nemen, doorgaans in Brugge. Een heropening van de stopplaats Jabbeke zal dus voornamelijk tot een verschuiving van bestaande treinreizigers leiden, op voorwaarde dan nog dat er in Jabbeke een gelijkaardige treindienst aangeboden wordt als in Brugge, wat niet realistisch is. Daarnaast zijn er nog de plannen van De Lijn voor een tramverbinding die beter op de lokale verplaatsingsbehoeften kan inspelen dan de trein.

Op basis van de globale landelijke studie zal de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) later een officieel standpunt innemen over het al dan niet heropenen van de halte Jabbeke, maar de eerste indicatoren wijzen erop dat door een verschuiving van bestaande treinreizigers van Brugge naar Jabbeke er weinig nieuwe inkomsten verwacht kunnen worden terwijl er wel extra exploitatiekosten zullen zijn, naast de investeringskosten. Daarenboven is het helemaal niet evident een aantrekkelijke treindienst aan te bieden in Jabbeke zonder de vele duizenden reizigers tussen Brugge en Oostende te benadelen.

Dit alles komt ook aan bod in het kader van de voorbereiding van het vervoersplan van december 2017, waarbij de regionale openbaarvervoermaatschappijen betrokken worden.

De langere stilstanden die volgens u zouden kunnen gerecupereerd worden via een stilstand in Jabbeke zijn in werkelijkheid niet zo lang (twee of drie minuten). Enkel de IC-trein02 Oostende-Antwerpen stopt vier minuten in Brugge, uitsluitend in de richting van Oostende, maar dit is het gevolg van spoortechnische beperkingen in het station van Oostende.