Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-887

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 16 maart 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik

zeevisserij
overheidssteun
concurrentiebeperking
toezicht op overheidssteun
schending van het EU-recht
weekdier
liquidatie van een onderneming

Chronologie

16/3/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016)
3/5/2016Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-827

Vraag nr. 6-887 d.d. 16 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : de Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) werkte met middelen van de Europese, federale en Vlaamse overheid. De vereffening van de SDVO heeft gevolgen voor de Europese, federale en Vlaamse projecten.

In juni 2015 ging de Stichting voor duurzame Visserijontwikkeling in vereffening. De SDVO kwam in moeilijke papieren nadat uit een jarenlang onderzoek was gebleken dat de SDVO voor verschillende projecten federale overheidssteun had misbruikt. Bijgevolg vorderde de Europese Commissie de federale middelen terug.

De SDVO zou nog niet alle facturen die verbonden zijn aan de verschillende projecten, betaald hebben. Gezien de SDVO gewerkt heeft met Vlaams, federaal, en Europees geld, is het voor de " schuldeisers " is het dan ook niet duidelijk tot welke overheid ze zich moeten richten voor de niet-betaalde facturen.

Ik had aan de geachte staatssecretaris graag de volgende vragen gesteld :

1) Zijn alle facturen van de SDVO verbonden aan projecten die met federale subsidies werden betaald, voldaan ?

2) Indien niet, over welke facturen gaat het ? Wat gebeurt er met de niet-betaalde facturen ?

3) Is de vereffening helemaal afgerond ? Wat is de stand van zaken ?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2016 :

Op de begroting van de federale overheidsdienst (FOD) Economie werden geen facturen betaald van de SDVO.