Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-989

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 21 juni 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Safe Schools Declaration - Ondertekening - Belgisch standpunt - Betrokkenheid van de Gemeenschappen

recht op onderwijs
onderwijs
openbare veiligheid
oorlog
ondertekening van een overeenkomst

Chronologie

21/6/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016)
17/8/2018Antwoord

Vraag nr. 6-989 d.d. 21 juni 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : onderwijs is een deelstaatbevoegdheid, de federale overheid kan betrokken zijn via (internationaal) beleid inzake conflictbeheersing.

Op 28 mei 2015 werd in Oslo de Safe Schools Declaration ondertekend. Met de ondertekening van de Safe Schools Declaration engageren de verschillende landen zich om bescherming te bieden aan studenten, leerkrachten en schoolgebouwen in gewapende conflicten. Op deze wijze wil men ondanks de oorlogsomstandigheden de garantie bieden dat het onderwijs kan voortgezet worden. Ondanks het feit dat reeds vierenvijftig landen (stand van zaken op 2 juni 2016) deze Verklaring hebben ondertekend en zich dus ook engageren om de principes in hun eigen wetgeving te vertalen, heeft BelgiŽ dit tot op heden nog niet ondertekend.

1) Waarom heeft BelgiŽ de Safe Schools Declaration nog niet ondertekend ?

2) Onderwijs is een deelstaatbevoegdheid. Werd Vlaanderen op enige wijze betrokken bij de besprekingen om een Belgisch standpunt in te nemen ? Zal dit in de toekomst gebeuren ? Indien niet, waarom niet ?

3) Bent U op de hoogte van de lancering van de #watchOurSchools-campagne door Human Rights Watch op woensdag 9 maart 2016 over de Richtlijnen voor de bescherming van scholen en universiteiten tegen militair gebruik tijdens gewapend conflict ? Zo ja, op welke wijze steunt u dit?

Antwoord ontvangen op 17 augustus 2018 :

1) België heeft de Safe Schools Declaration in maart 2017 ondertekend, ter gelegenheid van de Tweede Internationale Safe Schools Conferentie.

2) De centrale vraag bij de Safe Schools Declaration is die betreffende het eerbiedigen van het recht van toepassing in gewapende conflicten en deze behoort tot de federale bevoegdheid. De betrokken federale departementen, en in eerste plaats het ministerie van Defensie, werden door mijn diensten geraadpleegd met het oog op het bepalen van een Belgisch standpunt in dit dossier.

3) Ik ben niet op de hoogte van de campagne gelanceerd door Human Rights Watch.