Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-851

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 3 maart 2016

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren

officiŽle statistiek
politiek asiel
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
illegale migratie
asielzoeker
genderidentiteit

Chronologie

3/3/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016)
9/12/2018Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2266

Vraag nr. 6-851 d.d. 3 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het asielbeleid is een federale bevoegdheid, maar het gelijkekansenbeleid is niet alleen een transversale beleidsaangelegenheid, maar ook een horizontale aangelegenheid en daarbij zet Vlaanderen fel in op het wegwerken van discriminatie van holebi's en transgenders.

In zesenzeventig landen is er nog steeds een wetgeving van kracht die seksuele relaties met onderlinge toestemming tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar maakt. Het stelt burgers bloot aan willekeurige arrestaties, vervolging en gevangenzetting, en in minstens vijf landen aan de doodstraf. Vorig jaar zijn er wereldwijd 271 transgenders om het leven gekomen. In een aantal landen gelden wetten die vrijemeningsuiting en het recht op vereniging of bijeenkomst van holebi's en transgenders aan banden leggen. Deze wetten laten discriminatie, mishandeling en foltering toe en belemmeren de toegang tot medische dienstverlening van holebi's en transgenders. Sommige asielzoekers ontvluchten dan ook hun land van herkomst omdat ze er vervolgd of gediscrimineerd worden op basis van hun seksuele achtergrond of genderidentiteit.

Ik had aan de geachte minister graag de volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel asielzoekers hebben in 2015 asiel aangevraagd op basis van hun seksuele achtergrond of genderidentiteit ?

2) Hoeveel asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond of genderidentiteit werden de jongste vijf jaar goedgekeurd, en hoeveel aanvragen werden gewijzigd ?

3) Op welke manier zetten de asielactoren in op de specifieke noden van deze asielzoekers ?