Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1012

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 15 juli 2016

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren

politiek asiel
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
seksuele minderheid
asielzoeker
genderidentiteit

Chronologie

15/7/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016)
9/12/2018Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2267

Vraag nr. 6-1012 d.d. 15 juli 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het asielbeleid is een federale bevoegdheid, maar het gelijke kansenbeleid is niet alleen een transversale beleidsaangelegenheid maar ook een horizontale aangelegenheid, en daarbij zet Vlaanderen fel in op het wegwerken van discriminatie van holebi's en transgenders.

In zesenzeventig landen bestaat er nog steeds wetgeving die seksuele relaties met onderlinge toestemming tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar maakt. Het stelt burgers bloot aan willekeurige arrestaties, vervolging en gevangenzetting, en in minstens vijf landen tot de doodstraf. Vorig jaar zijn er wereldwijd 271 transgenders om het leven gekomen. In een aantal landen gelden wetten die vrijemeningsuiting en het recht op vereniging of bijeenkomst van holebi's en transgenders aan banden leggen. Deze wetten laten discriminatie, mishandeling en foltering toe en belemmeren de toegang tot medische dienstverlening van holebi's en transgenders. Sommige asielzoekers ontvluchten dan ook hun land van herkomst omdat ze er vervolgd of gediscrimineerd worden op basis van hun seksuele achtergrond of genderidentiteit.

Ik had aan de geachte staatssecretaris graag de volgende vragen gesteld :

1. Hoeveel asielzoekers hebben in 2015 asiel aangevraagd op basis van hun seksuele achtergrond / genderidentiteit ?

2. Hoeveel asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond / genderidentiteit werden de laatste vijf jaar goedgekeurd ? En hoeveel aanvragen werden gewijzigd ?

3. Op welke manier zetten de asielactoren in op de specifieke noden van deze asielzoekers ?