Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7058
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7059
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-7060
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7061
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7062
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Adoptieverlof - Toepassing - Bewijs van het onthaal van een kind in het gezin (4-6940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6940
Afghanistan - Ontwikkelingshulp - Maatschappijopbouw - Budget en projecten (4-6788)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6788
Algemene beleidsnota inzake gelijke kansen (Gelijkheid van mannen en vrouwen op het gebied van werk - Verzekeren van de effectiviteit van de gendermainstreaming - Verzekeren van het in werking treden van de wet ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer - Geweld binnen het huwelijk en geweld tegen vrouwen - Vrouwelijke armoede - Genderdimensie in de asielprocedure - Bestrijding van discriminatie - Racisme en xenofobie - Bevestiging van diversteit op de werkvloer - Meetinstrumenten voor meting van de arbeidsmarkt op basis van nationaliteit en nationaliteitsorigine - Impulsfonds voor het migratiebeleid) (4-742)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Anne Delvaux
4-742/1
p. 1-18 4-742/1 p. 1-18 (PDF)
Algemene en sectorale begrotingshulp van 2008 tot 2010 - Kredieten - Actieve of passieve rol van BelgiŽ - Prioriteiten (4-6440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6440
Auteursrechten - Leenrecht - Arrest van het hof van beroep te Brussel van 29 september 2009 (4-6479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6479
Begroting - Genderdimensie - Toetsing naar impact op vrouwen en mannen (4-882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord
SV 4-882
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)-regelgeving - Boeken - Toepassingsgebied (4-6343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6343
Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Aandacht voor personen met een handicap (4-1003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1003
Belgische federale adviesorganen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Onvolledige toepassing van de wetgeving (4-6524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6524
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3812
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3813
Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008 (4-3581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-3581
Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008 (4-3582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3582
Conferentie "Vrede & Verzoening" (Awepa, partnerschap tussen Europese en Afrikaanse parlementsleden - Voorstelling van het boek "Alles gaat voorbij, behalve het verleden" door de heer Luc Huyse over het thema gerechtigheid, waarheid en verzoening na grove schendingen van de mensenrechten - Het Internationaal Strafhof) (4-1535)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Alain Destexhe
4-1535/1
p. 1-32 4-1535/1 p. 1-32 (PDF)
Conventie op het verbod van clustermunitie - Ondertekening - Hulp aan slachtoffers (4-2101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2101
De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008) (4-716)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
4-716/1
p. 1-74 4-716/1 p. 1-74 (PDF)
De aardbeving in HaÔti (4-1029)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de situatie in HaÔti
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
De behandeling van ADHD bij volwassenen (Probleem van niet-terugbetaling van geneesmiddelen) (4-779)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-77
p. 13-14 4-77 p. 13-14 (PDF)
De besteding van de middelen voor ontwikkelingshulp in Afghanistan (Samenwerking met Duitsland - Werking van de Provinciale Reconstructieteams van de NAVO) (4-1661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 74-76 4-119 p. 74-76 (PDF)
De bestraffing van partnergeweld (Oorzaken voor hoge graad van seponering - Bijsturing beleid) (4-1072)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 60-62 4-89 p. 60-62 (PDF)
De democratische ruimte in Burundi (4-1316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 67-69 4-103 p. 67-69 (PDF)
De diplomatieke relaties met de DRC (Normalisering van de relaties met de Democratische Republiek Congo - Versterking van de MONUC of Europees optreden) (4-447)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-47
p. 27-29 4-47 p. 27-29 (PDF)
De eventuele schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (OMPI) van de lijst van de Europese Unie van terroristische organisaties (Houding van BelgiŽ - Argumentatie van de EU) (4-564)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 25-26 4-59 p. 25-26 (PDF)
De executie van Delara Darabi in Iran (Houding regering tegenover ophanging vrouw voor moord die ze zou hebben gepleegd toe ze 17 jaar was - Geen eerlijk proces) (4-763)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-76
p. 17-20 4-76 p. 17-20 (PDF)
De financiering van de ngo's (4-342)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-33
p. 33-34 4-33 p. 33-34 (PDF)
De hongersnood in EthiopiŽ (NGO's - Voedselhulp - Wereldvoedselprogramma) (4-415)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-38
p. 22-23 4-38 p. 22-23 (PDF)
De humanitaire ramp in het noordoosten van Pakistan (Lot van 2 miljoen mensen die gevlucht zijn voor gevechten tussen regeringsleger en taliban) (4-795)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-78
p. 30-31 4-78 p. 30-31 (PDF)
De inspanningen van BelgiŽ ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden (4-1165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 91-93 4-94 p. 91-93 (PDF)
De internationale gevolgen van de vervuiling van de Zenne (o.a. vervuiling van Schelde en Noordzee) (4-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-103
p. 26-28 4-103 p. 26-28 (PDF)
De loonkloof tussen mannen en vrouwen (4-664)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 23-25 4-65 p. 23-25 (PDF)
De medicatie voor de ziekte van Duchenne (Spierziekte - Verplichte aankoop in het buitenland omdat de pillen niet gecommercialiseerd worden in BelgiŽ - Gebrekkige terugbetaling - Geneesmiddel Calcort) (4-692)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-68
p. 29-32 4-68 p. 29-32 (PDF)
De mensenrechten in Tibet (en de regeringsvertegenwoordiging op de Olympische Spelen - Unaniem Europees standpunt) (4-220)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-24
p. 37-40 4-24 p. 37-40 (PDF)
De negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen (Follow-up van het Europees actieplan Children's Environment and Health Action Plan for Europe, CEHAPE - InterministeriŽle Conferentie Leefmilieu-Gezondheid - Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid) (4-1054)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 52-53 4-89 p. 52-53 (PDF)
De nieuwe Shia-wet van de Afghaanse president Hamid Karzai (Discriminatie van de sjiitische vrouwen - Voorwaarden voor ontwikkelingshulp) (4-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-71
p. 17-19 4-71 p. 17-19 (PDF)
De nieuwe selectiecriteria van de politie (Verhoging van de minimale lichaamslengte - Discriminatie) (4-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-63
p. 22-23 4-63 p. 22-23 (PDF)
De participatie van BelgiŽ aan de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (Internationale financiering van volks- en reproductieve gezondheid - Prioriteiten van BelgiŽ - Overleg binnen de EU - Millenniumdoelstellingen) (4-646)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 8-11 4-64 p. 8-11 (PDF)
De problematiek van het eergerelateerd geweld in BelgiŽ (4-379)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Isabelle Durant
4-379/1
p. 1-68 4-379/1 p. 1-68 (PDF)
De ratificatieprocedure van het Verdrag inzake clustermunitie (Stand van zaken 7 ŗ 8 maanden na de ondertekening) (4-1042)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 26-28 4-84 p. 26-28 (PDF)
De samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties (Probleem met de basisallocatie in de begroting ontwikkelingssamenwerking) (4-406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 71-72 4-38 p. 71-72 (PDF)
De schending van de rechten van het kind door de Dienst Vreemdelingenzaken (Weigering van verblijfsvergunning aan de buitenlandse ouder wanneer de Belgische ouder geen echte band heeft met het kind) (4-711)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-69
p. 29-30 4-69 p. 29-30 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (4-1200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 34-36 4-119 p. 34-36 (PDF)
De screening van baarmoederhalskanker (Nationaal Kankerplan - Ontdekking van een vaccin - Terugbetaling van het vaccin) (4-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 57-59 4-14 p. 57-59 (PDF)
De sociale rechten ten gevolge van de geboorte van een levenloos geboren kind (Moeder- en vaderschapsverlof - Rouwverlof - Kraamgeld) (4-934)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 35-39 4-79 p. 35-39 (PDF)
De terugbetaling in het kader van een preventieve inplanting van een defibrillator (Nood aan meer flexibele regeling voor implantaten onder primaire preventie) (4-953)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 30-32 4-79 p. 30-32 (PDF)
De toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg (4-1146)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 69-71 4-94 p. 69-71 (PDF)
De toestand in Gaza (4-572)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de situatie in Gaza
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen van de gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid van de ministers van Volksgezondheid (Alcoholmisbruik door jongeren - Uitblijven van het KB dat het convenant bekrachtigt dat in 2005 met de sector, de gebruikers en de minister van Volksgezondheid werd afgesloten - Maatregelen om de wetgeving te harmoniseren - Alcopops) (4-1087)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 56-60 4-89 p. 56-60 (PDF)
De uitvoering van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten - Jongeren) (4-1065)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-110
p. 17-19 4-110 p. 17-19 (PDF)
De uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings (Erkenning van een opleiding voor beroepsbeoefenaars - Beroepsverenigingen - Controle - Bezinningsperiode - Minimumleeftijd) (4-1085)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 54-55 4-89 p. 54-55 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet van 1 juni 2008 betreffende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen (voor microfinanciering - Uitvoeringsbesluiten - Toepassingsdatum van de wet - Prodecure voor erkenning van een ontwikkelingsfonds - Opmerkingen van de Europese Commissie) (4-554)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-57
p. 17-19 4-57 p. 17-19 (PDF)
De zakgeldkaart voor minderjarigen (Initiatieven van banken om kinderen als klanten te winnen - Schending van de gedragscode omtrent marketingpraktijken) (4-405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 69-70 4-38 p. 69-70 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Maatregelen van de regering om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-1086)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 62-64 4-89 p. 62-64 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Voorstellen van de Adviesraad voor de Magistratuur om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-812)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 25-26 4-79 p. 25-26 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Sabine de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-4914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4914
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-5721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5721
Eergerelateerd geweld - Nationaal Actieplan Partnergeweld - Concrete maatregelen (4-4912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4912
Eergerelateerd geweld - Opvolging (4-1219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1219
Eergerelateerd geweld - Opvolging (4-2541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2541
Eergerelateerd geweld - Verdrag van de Raad van Europa - Deelname van en ondersteuning door ons land (4-4913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4913
Eergerelateerd geweld - Verdrag van de Raad van Europa - Deelname van en ondersteuning door ons land (4-5412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5412
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
4-944/1
p. 1-88 4-944/1 p. 1-88 (PDF)
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Evaluatie van de wetgeving met betrekking tot Ontwikkelingssamenwerking (4-554)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer FranÁois Roelants du Vivier
4-554/4
p. 1-29 4-554/4 p. 1-29 (PDF)
Familieplan voor zelfstandigen - Concrete uitvoering - Voorziene budgettaire ruimte (4-6946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6946
Federaal Borstvoedingscomitť - Budget - Werking (4-3810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3810
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3559
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3560
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3561
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3562
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3563
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3564
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3565
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3566
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3567
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-3568
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3569
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3570
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3571
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3572
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3573
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3574
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3575
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3576
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3577
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3578
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3579
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3580
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-5560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5560
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-5739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5739
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-5774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5774
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-6128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6128
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-6211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6211
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-6212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6212
Federale adviesorganen - Rapportage - Opgelegd quota - Vragen van een uitzondering (4-6786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6786
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6701
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6702
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6703
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6704
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6705
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-6706
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6707
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6708
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6709
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6710
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6711
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6712
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6713
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6714
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6715
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6716
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6717
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6718
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6719
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6720
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6721
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6722
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6745
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-6746
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6747
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6748
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6749
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-6750
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6751
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6752
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6753
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6754
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6755
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6756
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6757
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6758
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6759
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6760
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6761
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6762
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6763
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6764
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6765
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6766
Fietscontroles - Verkeerseducatie - Proces-verbaal voor jongeren (4-6450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6450
Fietscontroles - Verkeerseducatie - Proces-verbaal voor jongeren (4-6451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6451
Gecombineerde vijfde en zesde periodieke verslag van BelgiŽ ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) (4-1073)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Olga Zrihen
4-1073/1
p. 1-17 4-1073/1 p. 1-17 (PDF)
Gedelegeerde samenwerking van 2008 tot 2010 - Toekenning van de kredieten (4-6581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6581
Heavily indebted poor countries (HIPC) - Staatsleningen - Schuldkwijtscheldingsoperaties (4-4010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4010
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdiensten) (4-1307)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1307/1
p. 1-4 4-1307/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Francis Delpťrťe
4-800/2
p. 1-5 4-800/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Francis Delpťrťe
4-581/2
p. 1 4-581/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Het Internationaal Humanitair Recht (Europese richtlijnen - Ontwikkelingssamenwerking - Rechten van de mens - Straffeloosheid - Beschermingsgrond voor humanitaire werkers) (4-1315)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 82-83 4-103 p. 82-83 (PDF)
Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking (4-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
Het dragen van een fluojasje op de fiets (Veiligheid van fietsers) (4-940)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 48-50 4-79 p. 48-50 (PDF)
Het glazen plafond (Ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming) (4-1426)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune, Ann Somers en Olga Zrihen
4-1426/1
p. 1-121 4-1426/1 p. 1-121 (PDF)
Het levenloos geboren kind (Oprichting van een werkgroep - Aanpassing van de burgerlijke formaliteiten - Gevolgen van de erkenning) (4-478)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-49
p. 13-14 4-49 p. 13-14 (PDF)
Het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi (4-1145)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 89-91 4-94 p. 89-91 (PDF)
Het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda (Vastleggen van de prioritaire sectoren en de voorwaarden voor de hulp) (4-1665)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 76-77 4-119 p. 76-77 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het wetsontwerp inzake levenloos geboren kinderen (4-1162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 80-81 4-96 p. 80-81 (PDF)
Het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda (4-1317)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 69-70 4-103 p. 69-70 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-95
p. 8 4-95 p. 8 (PDF)
Illegale gezinnen met kinderen - Opvang - Alternatief voor gesloten centra - Evaluatie proefproject (4-3818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3818
Illegalen tegengehouden aan de grens - Gesloten centra - Aanwezigheid van kinderen (4-3819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3819
Internationale uitwisselingen - Erkende organisaties - Jongeren buiten de Europese Unie - Uitreiking van visa (4-3601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3601
Internationale uitwisselingen - Erkende organisaties - Jongeren buiten de Europese Unie - Uitreiking van visa (4-3602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3602
Internationale uitwisselingen - Erkende organisaties - Jongeren buiten de Europese Unie - Uitreiking van visa (4-5960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5960
Internationale uitwisselingen - Erkende organisaties - Jongeren buiten de Europese Unie - Uitreiking van visa (4-6129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6129
Iran - Onderdrukking van vrouwen - Parvin Ardalan - Belgische solidariteit (4-880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-880
Kinderbijslag - Verblijf of onderwijs in het buitenland (4-1408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1408
Kinderen in het Zuiden - Slachtoffers van dagelijks geweld - Maatregelen (4-3838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3838
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3623
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3624
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3625
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3626
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3627
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3628
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3629
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3630
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3631
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3632
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3633
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3634
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3635
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3636
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3637
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3638)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3638
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3639
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3640
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3641
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3642
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-3643
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3644
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-5162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5162
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-5252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5252
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-5561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5561
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-5642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5642
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-5963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5963
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-6131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6131
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-6132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6132
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-6213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6213
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-6214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6214
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3645
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3646
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3647
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3648
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3649
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3650
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3651
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3652
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3653
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3654
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3655
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3656
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3657
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3658
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3659
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3660
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3661
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3662
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3663
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3664
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-3665
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3666
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-5253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5253
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-5562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5562
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-5643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5643
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-5964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5964
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-6133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6133
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-6134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6134
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-6215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6215
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-6216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6216
Laboratoria voor klinische biologie - Erkenning - Criteria - Verplichte aanwerving van een arts-bioloog (4-6937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6937
Magistratuur - Zorgverlofregelingen - Verbetering van de huidige mogelijkheden (4-3246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3246
Mariene milieu - Vervuiling door plastic - Fiscale maatregelen (4-3598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3598
Mariene milieu - Vervuiling door plastic - Fiscale maatregelen (4-3599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3599
Mede-eigendom - Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) - Uitvoeringsgarantie (4-6342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6342
Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan - Bevordering van borstvoeding - Maatregelen (4-3811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3811
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Niet-gouvernementele organisaties - Samenwerking (4-1237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1237
Ontwikkelingssamenwerking - Programmaís "Migratie en ontwikkeling" - Basisallocatie 14 54 27 3524 (4-1071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1071
Opvang van illegale gezinnen met kinderen - Proefproject - Afname van het aantal woningen (4-4416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4416
Podologen - Erkenning - Uitvoeringsbesluiten (4-1218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1218
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Begroting
4-90
p. 19 4-90 p. 19 (PDF)
   Bestrijding van fraude
4-90
p. 20 4-90 p. 20 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-90
p. 21 4-90 p. 21 (PDF)
   Fortiszaak : scheiding der machten
4-90
p. 20-21 4-90 p. 20-21 (PDF)
   Migratie
4-90
p. 19-20 4-90 p. 19-20 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-90
p. 21 4-90 p. 21 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-44
p. 23 4-44 p. 23 (PDF)
  4-44
p. 25 4-44 p. 25 (PDF)
   Bankcrisis - FinanciŽle en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiŽle instellingen
4-44
p. 25 4-44 p. 25 (PDF)
   Beleid t.a.v. de Democratische Republiek Congo
4-44
p. 24 4-44 p. 24 (PDF)
   Globalisering
4-44
p. 22 4-44 p. 22 (PDF)
   Meer efficiŽnte en kwaliteitsvolle overheid
4-44
p. 24 4-44 p. 24 (PDF)
  4-44
p. 25 4-44 p. 25 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking
4-44
p. 24 4-44 p. 24 (PDF)
  4-44
p. 25 4-44 p. 25 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-44
p. 22-23 4-44 p. 22-23 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Autonomie van de gemeenten
4-23
p. 13 4-23 p. 13 (PDF)
   Begroting voor de Ontwikkelingssamenwerking
4-23
p. 14 4-23 p. 14 (PDF)
   Begrotingsbeleid
4-23
p. 13 4-23 p. 13 (PDF)
   Bestrijding van seksueel geweld
4-23
p. 14 4-23 p. 14 (PDF)
   Centraal-Afrika
4-23
p. 14 4-23 p. 14 (PDF)
   Gezinsvriendelijk beleid
4-23
p. 13 4-23 p. 13 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 12-13 4-23 p. 12-13 (PDF)
  4-23
p. 15 4-23 p. 15 (PDF)
   Hervorming van justitie - Ethische kwesties
4-23
p. 14-15 4-23 p. 14-15 (PDF)
   Mensenrechten
4-23
p. 13-14 4-23 p. 13-14 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 16-17 4-11 p. 16-17 (PDF)
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 37-38 4-11 p. 37-38 (PDF)
   Staatshervorming
4-11
p. 16 4-11 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Buitenlands beleid
4-56
p. 32 4-56 p. 32 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 31 4-56 p. 31 (PDF)
   Strijd tegen de financiŽle en economische crisis
4-56
p. 31-32 4-56 p. 31-32 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Strafbeleid - Verkrachtingen - Studie (4-3699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3699
Strategienota ďEerbied voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerkingĒ - Implementatie (4-959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-959
TatoeŽerders - Reglementering - Invoering van een verplichte bedenktijd - Minimumleeftijd (4-3693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3693
Veilig verkeer - Sensibilisatie van jongeren - Proces-verbaal voor jongeren (4-6387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6387
Veilig verkeer - Sensibilisatie van jongeren - Proces-verbaal voor jongeren (4-6388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6388
Verdrag inzake de rechten van het kind - Belgische toepassing - Rapportage (4-3600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3600
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Viering 60 jaar kiesrecht voor vrouwen (4-1028)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Sabine de Bethune
4-1028/1
p. 1-16 4-1028/1 p. 1-16 (PDF)
Visumaanvrager - Ten laste neming - Digitale procedure (4-3603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-3603
Visumaanvrager - Ten laste neming - Digitale procedure (4-3604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3604
Visumaanvrager - Ten laste neming - Digitale procedure (4-5961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5961
Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet (4-1281)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Mahoux en Luc Van den Brande
4-1281/1
p. 1-4 4-1281/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-423/1
p. 1-4 4-423/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking (4-1353)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-1353/1
p. 1-3 4-1353/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubiť
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Sabine de Bethune
4-314/2
p. 6 4-314/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 17 van de heer FranÁois Roelants du Vivier en mevrouw Sabine de Bethune
4-314/2
p. 5 4-314/2 p. 5 (PDF)
  4-314/2
p. 6 4-314/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans
4-314/2
p. 3-4 4-314/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
4-6
p. 6-9 4-6 p. 6-9 (PDF)
  4-6
p. 10-11 4-6 p. 10-11 (PDF)
  4-6
p. 12-14 4-6 p. 12-14 (PDF)
  4-6
p. 15-16 4-6 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpťrťe
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Sabine de Bethune
4-1216/2
p. 1-2 4-1216/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-79
p. 27 4-79 p. 27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (4-1510)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olg Zrihen
4-1510/1
p. 1-9 4-1510/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (4-1781)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1781/1
p. 1-3 4-1781/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executie van Delara Darabi in Iran (4-1336)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Margriet Hermans c.s.
4-1336/1
p. 1-4 4-1336/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (4-1159)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1159/1
p. 1-6 4-1159/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-1263)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Marleen Temmerman, Anne Delvaux en Sabine de Bethune en van de heer Marc Elsen
4-1263/1
p. 1-9 4-1263/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Tony Van Parys
4-1698/1
p. 1-5 4-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Els Schelfhout en Sabine de Bethune
4-1676/2
p. 1-2 4-1676/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de Internationale Conferentie over de financiering voor ontwikkeling te Doha van 29 november tot 2 december 2008 (Ontwikkelingssamenwerking - Besteding van 0,7 % van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking - UNITAID - Internationale handel - Schuldmanagement in de minst ontwikkelde landen - Aasgierfondsen - Rechtvaardiger en coherenter internationaal monetair, financieel en handelssysteem - Gelijkheid man-vrouw) (4-1046)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-1046/1
p. 1-5 4-1046/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie (4-526)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-526/2
p. 1-2 4-526/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe (4-817)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-817/1
p. 1-10 4-817/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
4-36
p. 51-57 4-36 p. 51-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Amendementen nrs 2 en 13 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-713/2
p. 1 4-713/2 p. 1 (PDF)
  4-713/2
p. 4 4-713/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering (4-1329)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-1329/1
p. 1-11 4-1329/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in GeorgiŽ (Russische militaire interventie - Eenzijdige erkenning door Rusland van de onafhankelijkheid van de Georgische afscheidingsgebieden Zuid-OssetiŽ en AbchaziŽ, in strijd met het volkenrecht - Neutralisering van de Russische landmijnen - Beleid jegens Rusland - Opschorting van de onderhandelingsbesprekingen over de partnerschapsovereenkomst - Gedwongen hervestiging van GeorgiŽrs uit Zuid-OssetiŽ en AbchaziŽ - Steun voor de wederopbouw van GeorgiŽ - Trans-Kaukasische vredesconferentie - Europees nabuurschapsbeleid - Oprichting vrijhandelszone - Stabiliteitspact - NAVO-lidmaatschap - Energieveiligheid van de EU - Nabuccopijpleiding - GecoŲrdineerde benadering - GBVB) (4-927)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Sabine de Bethune en de heren Paul Wille en FranÁois Roelants du Vivier
4-927/1
p. 1-9 4-927/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendementen nrs 9 tot 23 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-679/2
p. 3-6 4-679/2 p. 3-6 (PDF)
  Amendement nr 40 van mevrouw Sabine de Bethune c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-679/5
p. 7 4-679/5 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 41 van mevrouw Sabine de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-679/5
p. 7 4-679/5 p. 7 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-34
p. 7 4-34 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-66/2
p. 2 4-66/2 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) (4-1233)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-1233/2
p. 5 4-1233/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-1233/2
p. 1-4 4-1233/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (4-827)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Sabine de Bethune
4-827/1
p. 1-6 4-827/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 en 6 van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman
4-827/2
p. 1-2 4-827/2 p. 1-2 (PDF)
  4-827/2
p. 3 4-827/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 4, 5 en 7 van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-827/2
p. 2-3 4-827/2 p. 2-3 (PDF)
  4-827/2
p. 3 4-827/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 14 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-827/3
p. 2-4 4-827/3 p. 2-4 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 63-65 4-40 p. 63-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein
4-1651/1
p. 1-7 4-1651/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-1651/2
p. 2-3 4-1651/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfout, Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
4-386/1
p. 1-3 4-386/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis (4-1136)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Schelfhout, Elke Tindemans en Nahima Lanjri
4-1136/1
p. 1-3 4-1136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, Andrť Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubiť et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olga Zrihen
4-1514/1
p. 1-6 4-1514/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Voorstel van de dames Miet Smet en Sabine de Bethune en de heer Georges Dallemagne
4-485/1
p. 1-10 4-485/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer FranÁois Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 17 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-1071/2
p. 2-6 4-1071/2 p. 2-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-1537/2
p. 1 4-1537/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Cťline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nele Jansegers en Isabelle Durant
4-78
p. 52-54 4-78 p. 52-54 (PDF)
  4-78
p. 72-73 4-78 p. 72-73 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Amendementen nrs 5 tot 12 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-323/2
p. 2-4 4-323/2 p. 2-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw (4-1035)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune
4-1035/1
p. 1-2 4-1035/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (4-233)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-233/1
p. 1-4 4-233/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Josť Daras, de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpťrťe en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw de Bethune c.s.
4-829/2
p. 1-2 4-829/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 65-68 4-40 p. 65-68 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendementen nrs 17 tot 24 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-74/2
p. 12-14 4-74/2 p. 12-14 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-1492/5
p. 1-7 4-1492/5 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (4-678)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Isabelle Durant
4-678/2
p. 1-6 4-678/2 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Josy Dubiť
4-533/4
p. 1 4-533/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen en van de heren FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-1330/1
p. 1-14 4-1330/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-1363/1
p. 1-8 4-1363/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-726/1
p. 1-4 4-726/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-797/1
p. 1-4 4-797/1 p. 1-4 (PDF)
Vrijwilligers in het buitenland - Werkloosheidsreglementering - Statuut van coŲperant-jonge werkzoekende - Situatie voor mensen ouder dan vijftig (4-3488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3488
Vrijwilligers in het buitenland - Werkloosheidsreglementering - Statuut van coŲperant-jonge werkzoekende - Situatie voor mensen ouder dan vijftig (4-3489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3489
Vrouwelijke genitale verminking - Aantallen in BelgiŽ - Vervolgingen (4-6999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6999
Vrouwelijke genitale verminking - Bestrijding in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking - Opvolging van het Protocol van Maputo (4-7001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-7001
Vrouwelijke genitale verminking - Informatie van de hulpverleners - Bewustmaking van de doelgroepen - Terugbetaling van herstellende medische verrichtingen (4-6996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6996
Vrouwelijke genitale verminking - Nieuw actieplan inzake de strijd tegen geweld op vrouwen - Goedkeuring van de verruiming naar genitale verminking (4-6998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6998
Wapenhandel - Verslag - Voorlegging - Beschikbare informatie (4-3839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3839
Wapenhandel - Verslag - Voorlegging - Beschikbare informatie (4-5858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5858
Wegcode - Inbreuken - Artikel 40ter (Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen) (4-6430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6430
Wegcode - Inbreuken - Artikel 40ter (Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen) (4-6431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6431
Wegcode - Inbreuken - Artikel 43 (Fietsers en bromfietsers) (4-6428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6428
Wegcode - Inbreuken - Artikel 43 (Fietsers en bromfietsers) (4-6429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6429
Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens) (4-6426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6426
Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens) (4-6427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6427
Wegcode - Inbreuken - Gebruik van de lichten (4-6432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6432
Wegcode - Inbreuken - Gebruik van de lichten (4-6433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6433
Wensen (2009-2010)      
  Wensen en bedankingen bij het einde van de legislatuur
4-122
p. 80-81 4-122 p. 80-81 (PDF)
Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing van de resoluties - Controle - Rapportage (4-6938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6938
Werkloosheidsreglementering - Vrijstelling van voorwaarden - Opleiding in het buitenland (4-1431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1431
Werkloosheidsreglementering - Vrijstelling voor vrijwilligerswerk in het buitenland - Aantallen in 2008 (4-3455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3455
Werkloosheidsreglementering - Wachttijd - Stages in het buitenland - Vrijwilligerswerk (4-1433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1433
Werkloosheidsuitkeringen - Aanvraag tot gelijkstelling met wachttijd van een opleiding of een stage in het buitenland - Aantallen in 2008 (4-3456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3456
Werklozen - Vrijwilligerswerk (4-1432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1432
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Uitvoeringsbesluiten - Juridische procedures - Stand van zaken (4-6480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6480
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 (4-978)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-978/2
p. 1-3 4-978/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en officiŽle of dienstpaspoorten, gesloten door Uitwisseling van brieven ondertekend te Washington D.C. op 2 februari 2006 en op 3 maart 2006 (4-821)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-821/2
p. 1-3 4-821/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (4-1401)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-1401/2
p. 1-3 4-1401/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 (4-871)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-871/2
p. 1-3 4-871/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Overeenkomst houdende stichting van de Europese conferentie voor moleculaire biologie, gedaan te GenŤve op 13 februari 1969, 2į Overeenkomst houdende oprichting van het Europese laboratorium voor moleculaire biologie, gedaan te GenŤve op 10 mei 1973 (4-1325)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-1325/2
p. 1-2 4-1325/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 (Bestraffing van omkoping van arbiters in handelszaken, burgerlijke en andere zaken, alsmede van juryleden) (4-819)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-819/2
p. 1-3 4-819/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (4-848)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-848/2
p. 1-2 4-848/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (4-1090)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 21-25 4-58 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 (4-1266)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-1266/3
p. 1-4 4-1266/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Philippe Mahoux
4-1419/2
p. 1-6 4-1419/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 (4-569)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
4-569/2
p. 1-5 4-569/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987 (4-1184)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988 (4-1183)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Algemene bespreking
4-105
p. 4-6 4-105 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Vorderingsrecht) (4-854)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune
4-854/1
p. 1-12 4-854/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (Kwalificatie als misdrijven tegen personen : verplaatsen van deze bepalingen van Titel VII naar Titel VIII van het Strafwetboek - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en zijn voorafgaande Titel, de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij, de wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot vrijheidsstraf en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) (4-1745)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heer Pol Van Den Driessche
4-1745/1
p. 1-17 4-1745/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-221/1
p. 1-10 4-221/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 7 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-221/4
p. 1-6 4-221/4 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 46-48 4-24 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (Toetsing van elk bij een Wetgevende Kamer ingediend wetsontwerp op zijn impact op gezinnen) (4-226)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-226/1
p. 1-4 4-226/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (Voegen van een effectrapport bij elk wetsontwerp) (4-229)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-229/1
p. 1-6 4-229/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Ethisch of sociaal verantwoord ondernemen) (4-224)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-224/1
p. 1-16 4-224/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (4-1146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Nahima Lanjri, Elke Tindemans en Els Schelfhout
4-1146/1
p. 1-8 4-1146/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (4-685)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-685/1
p. 1-17 4-685/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (4-225)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Louis Ide en Wouter Beke
4-225/1
p. 1-3 4-225/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpťrťe en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (4-222)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans
4-222/1
p. 1-4 4-222/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen (4-219)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans
4-219/1
p. 1-4 4-219/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling (Rechten van kind, moeder en vader - Sociale dienst van het ziekenhuis - Bewaren van gegevens door de centrale adoptieautoriteiten) (4-999)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune c.s.
4-999/1
p. 1-11 4-999/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (Veelheid aan samenlevingsvormen - Meer nieuw samengestelde gezinnen die zullen instaan voor de opvoeding van de kinderen - Wettelijke bescherming van de nieuw opgebouwde affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind) (4-670)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-670/1
p. 1-8 4-670/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (4-555)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Hugo Vandenberghe en de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-555/1
p. 1-6 4-555/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (4-1428)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1428/1
p. 1-17 4-1428/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (Aanvulling artikel 45, wet 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid : opnemen van gegevens betreffende tewerkstelling van allochtonen in de sociale balans - Jaarlijks verslag van de minister van Ambtenarenzaken over de diversiteit in de verschillende federale overheidsdiensten en andere federale instellingen) (4-695)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-695/1
p. 1-6 4-695/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure) (4-1022)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Hugo Vandenberghe
4-1022/1
p. 1-9 4-1022/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek (Geweld tegen kinderen versus rechten van het kind) (4-232)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-232/1
p. 1-8 4-232/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers (4-1418)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-1418/1
p. 1-6 4-1418/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (Wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en van de bijlage bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (4-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-220/1
p. 1-6 4-220/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (Wijziging KB nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW) (4-1436)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1436/1
p. 1-5 4-1436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (4-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-218/1
p. 1-12 4-218/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" (Deelname van mannen aan de zorg voor gezinnen, kinderen en de samenleving - Verhogen van het aandeel mannen in de "zorgberoepen" - Ouderschapsverlof) (4-227)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-227/1
p. 1-11 4-227/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen) (4-239)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-239/1
p. 1-34 4-239/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof (Wijziging Hoofdstuk IV, afdeling 5 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985) (4-214)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
4-214/1
p. 1-10 4-214/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders (Wijziging KB's van 29 oktober 1997, 7 mei 1999, 12 augustus 1991, 19 november 1998 en 2 januari 1991 - Werknemer of ambtenaar die uitsluitend samenwoont met ťťn of meer kinderen die hij ten laste heeft) (4-215)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
4-215/1
p. 1-8 4-215/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte (Wijziging wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomst en wet 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-211)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune et de heer Wouter Beke
4-211/1
p. 1-3 4-211/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (Wijziging KB 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking) (4-1003)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-1003/1
p. 1-4 4-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (4-958)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-958/1
p. 1-4 4-958/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Josy Dubiť en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-658)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-658/1
p. 1-6 4-658/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-658/2
p. 2-3 4-658/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (4-235)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Els Schelfout, Helga Stevens, Miet Smet en Nahima Lanjri
4-235/1
p. 1-12 4-235/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (4-230)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-230/1
p. 1-5 4-230/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen (4-672)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-672/1
p. 1-4 4-672/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken (4-223)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Luc Van den Brande
4-223/1
p. 1-4 4-223/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (4-238)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Miet Smet en Helga Stevens
4-238/1
p. 1-5 4-238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (4-231)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-231/1
p. 1-10 4-231/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (4-657)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-657/1
p. 1-5 4-657/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-657/2
p. 1-4 4-657/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (4-1361)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche en mevrouw Sabine de Bethune
4-1361/1
p. 1-5 4-1361/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (4-684)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
4-684/1
p. 1-11 4-684/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (4-236)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-236/1
p. 1-4 4-236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek - Sociale rechten - Begraving van foetussen) (4-1318)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-1318/1
p. 1-20 4-1318/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (Vervanging in de Nederlandse tekst van het woord "geneesheer" door "arts" en van het woord "vroedvrouw" door "voedkundige") (4-1611)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri c.s.
4-1611/1
p. 1-10 4-1611/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering (Afschaffing inkomensplafond voor het bekomen van een voorschot) (4-1379)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Sabine de Bethune et de heer Pol Van Den Driessche
4-1379/1
p. 1-10 4-1379/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (4-673)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Miet Smet, Helga Stevens en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-673/1
p. 1-5 4-673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten (4-1528)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Dirk Claes
4-1528/1
p. 1-7 4-1528/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 (Actualisering van de wet van 25 mei 1999) (4-955)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-955/1
p. 1-16 4-955/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (4-1783)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-1783/1
p. 1-10 4-1783/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft (Toekenning van het verlof aan de partner van hetzelfde geslacht bij de geboorte van een kind : wijziging van art. 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-884)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Van Hoof c.s.
4-884/1
p. 1-4 4-884/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (4-669)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-669/1
p. 1-15 4-669/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (4-237)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Helga Stevens en Miet Smet
4-237/1
p. 1-5 4-237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (4-1431)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Sabine de Bethune
4-1431/1
p. 1-8 4-1431/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (4-1359)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1359/1
p. 1-14 4-1359/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (4-645)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune
4-645/1
p. 1-12 4-645/1 p. 1-12 (PDF)
Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding (4-6546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6546
Woon-werkverplaatsingen - Fietsvergoeding - Bijdragen aan de sociale zekerheid - Vrijstelling (4-6568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6568
Woon-werkverplaatsingen - Fietsvergoeding - Bijdragen aan de sociale zekerheid - Vrijstelling (4-6569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6569
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999