Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Alain Destexhe

134 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7309 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Au-pairmeisjes - Verblijfsvergunning - Toekenning - Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen - Disfuncties - Wettelijke en reglementaire basis - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7266 Alain Destexhe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bechnische CoŲperatie (BTC) - Taalkaderselgische Ontwikkelingssamenwerking - Belgische
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7264 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  CoaguChek (Apparaat dat patiŽnten de mogelijkheid biedt de stollingstijd van het bloed thuis te controleren) - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7182 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Rwandese genocide van 1994 - Genocidaires die in BelgiŽ verblijven - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Dienst Vreemdelingenzaken - Toekenning van een verblijfsvergunning - Juridische basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7181 Alain Destexhe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Rekenhof - 166e Boek met opmerkingen - Personen in dienst van de federale overheid - Onvolledige cijfers - Gebrek - Veroudering van het openbaar ambt - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7180 Alain Destexhe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7179
4-7179 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7180
4-7177 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7176 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische diplomatie - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7175 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderen geboren met een handicap ten gevolge van de inname van een geneesmiddel - Postafene - Medische follow-up van de slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7174 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7173
4-7173 Alain Destexhe (MR) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7174
4-7105 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen van 7 januari 2010 - Toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
4-7104 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale plantentuin van Meise - Taalkader - Initiatieven en genomen maatregelen - Antwoord op het arrest nr. 187.272 van de Raad van State van 22 oktober 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 25/3/2010
4-7103 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Parket - Procureurs des Konings - Eerste substituten - Onderzoeksrechters - Gemiddelde leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7068 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vietnam - Mensenrechten - Militante - Veroordeling en opsluiting - Familiebezoeken - Medische verzorging - Bemiddeling bij de Vietnamese regering - Dialoog EU-Vietnam en Belgisch-Vietnamese bilaterale betrekkingen - Agenda van de besprekingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7067 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidaires op Belgisch grondgebied - Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7063 Alain Destexhe (MR) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europese scholen - Gebrekkige infrastructuur - Maatregelen - Verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie - Schending - Verantwoordelijkheid van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 2/4/2010
4-6457 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Versterkte veiligheid - Veiligheidsagenten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Toestemming om de identiteit van de gecontroleerde passagiers te controleren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Rappel 1/3/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6404 Alain Destexhe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbaar ambt - Aanwervingen - Grotere onpartijdigheid van de selectiejury's - Bestrijding van belangenconflicten in de directoraten-generaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 8/2/2010
4-6403 Alain Destexhe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Aids - Internationale strijd - Belgisch beleid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
4-6402 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Directoraat-generaal voor Energie - Bedrog bij een aanwervingsexamen - Cumulatie en belangenconflict - Sancties en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Rappel 23/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-6401 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6377 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Forces dťmocratiques de libťration du Rwanda (FDLR) - Financiering - Geldschieters die in BelgiŽ verblijven - Eventuele rechtsvervolgingen - Ongewenste activiteiten - Strijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1223
4-6332 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Rappel 21/1/2010
  Rappel 1/3/2010
  Rappel 2/4/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6048 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4950
4-5999 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 26/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4434
4-5991 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 26/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4351
4-5927 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2789
4-5877 Alain Destexhe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4547
4-5771 Alain Destexhe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3278
4-5769 Alain Destexhe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3133
4-5687 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4545
4-5588 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2512
4-5522 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4949
4-5521 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4900
4-5415 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4952
4-5316 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4856
4-5289 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 16/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4544
4-5146 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Subsidies - Recht op aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2248
4-5104 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4951
4-4952 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5415
4-4951 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 24/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5104
4-4950 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6048
4-4949 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5522
4-4900 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5521
4-4899 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Bezoekersaantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4856 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-880
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5316
4-4547 Alain Destexhe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 24/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4546
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5877
4-4546 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 24/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4547
4-4545 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 24/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5687
4-4544 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 24/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5289
4-4435 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 9/10/2009
4-4434 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5999
4-4433 Alain Destexhe (MR) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Vliegtuigen voor tactisch transport - Toestand - C130's - Verlenging van de levensduur - Vervanging - A400M's - Leveringstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 26/10/2009
4-4354 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Maurice Bťjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiŽle hinderpalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 9/9/2009
  Intrekking vraag 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4353
4-4353 Alain Destexhe (MR) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Maurice Bťjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiŽle hinderpalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 9/9/2009
  Intrekking vraag 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4354
4-4351 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 9/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5991
4-3821 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behandelingen in schrijnende gevallen - Myelofibrose - Terugbetaling - Afschaffing - Behandelingen met erythropoietine (EPO)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 29/9/2009
4-3338 Alain Destexhe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Atomium - Foto's - Publicatie - Betaling van auteursrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3293 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Uitkering - Belgische onderdaan die in het buitenland verblijft - Voorwaarden - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2009 ) 2/4/2009
  Antwoord 5/6/2009
4-3279 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Gevangenhouding van drie Belgische onderdanen die in Zuid-Kivu werden aangehouden - Gevangenisomstandigheden - RepatriŽring naar BelgiŽ - Eventuele onderhandelingen met de Congolese regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 ) 27/3/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3278 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 ) 27/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5771
4-3170 Alain Destexhe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3169
4-3169 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 21/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3170
4-3133 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5769
4-3125 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Portvrijdom - Totale kostprijs in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3124 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Administratieve taken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 28/4/2009
4-3123 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Inkomen - Nieuw evenwicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3122 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nosocomiale infecties - Hoger sterftecijfer - Maatregelen (Ziekenhuisbacterie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3048 Alain Destexhe (MR) minister van Landsverdediging  
  Congo - Militaire samenwerking - Balans sedert 2003 - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
4-3005 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelasting - Aantal fiscale gezinnen en belastingplichtigen die niet betalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3004 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfsvoorheffing - Forfaitaire vermindering in het Vlaams Gewest - Afwezigheid van identieke maatregelen in het Waals gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jobkorting)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-2967 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verdwijningen - Cijfers -BelgiŽ - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gekende redenen voor de verdwijningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2966 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese verkiezingen - Organisatie - Gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot door sommige burgemeesters - Maatregelen - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
4-2963 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Treinvertragingen - Bonus-malussysteem - Toepassing in de andere federale overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 5/2/2009
  Antwoord 10/4/2009
4-2866 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  WK voetbal - 2018 - Organisatie door BelgiŽ - Verbintenissen van de regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2865 Alain Destexhe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Boeken -Prijzen - Boeken uitgegeven in Frankrijk en verdeeld in BelgiŽ - Tabel - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
4-2863 Alain Destexhe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
4-2859 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Tunnel Schuman-Josaphat - Belang - Werkzaamheden - Staat - Toekomstige fasen - Einde van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-2818 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese verkiezingen - Organisatie - Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot van de organisatie van de stemverrichtingen - Verklaringen van sommige burgemeesters - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-561
4-2791 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Geannuleerde vluchten - Verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten - Bescherming van de consument - Europees Reglement EG 261/2004
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
4-2789 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5927
4-2785 Alain Destexhe (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2784
4-2784 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2785
4-2538 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1167
4-2512 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-685
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5588
4-2447 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2022
4-2248 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Subsidies - Recht op aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1048
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5146
4-2243 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-806
4-2209 Alain Destexhe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Congo - Samenwerking - Bedrag van de financiŽle steun sinds januari 2007 - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
4-2208 Alain Destexhe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking - Belgische bijdrage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
4-2207 Alain Destexhe (MR) minister van Landsverdediging  
  Congo - Militaire samenwerking - Balans sinds 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
4-2044 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 18/11/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2043
4-2043 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 18/11/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2044
4-2042 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 18/11/2008
  Antwoord 11/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2041
4-2041 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 18/11/2008
  Antwoord 11/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2042
4-2022 Alain Destexhe (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2447
4-1518 Alain Destexhe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingshulp - Steun en financiering van de ngoís - Meerjarenprogramma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 ) 5/9/2008
  Antwoord 10/10/2008
4-1517 Alain Destexhe (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Rwanda - Ontwikkelingshulp - Cijfers - Vůůr en na de genocide van 1994
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 ) 5/9/2008
  Antwoord 10/10/2008
4-1349 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Met rasters beschermde verkiezingsborden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008 ) 31/7/2008
  Antwoord 26/9/2008
4-1167 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/7/2008 ) 23/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-1032
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2538
4-1054 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Verhuur van pleziervaartuigen - Toepassing van artikel†44, ß3, 2ļ, van het BTW-Wetboek - Commentaar nr.†6/894 van de belastingadministratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 11/7/2008
4-1053 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Verhuurdiensten van roerende goederen - Plaats van de prestaties - Toepassing van artikel†44 van het BTW-Wetboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1052 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Belastbare gebouwen - Terbeschikkingstelling - Wijziging van de exploitatievoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1051 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw -Erfpachtovereenkomst voor nieuw gebouw - Concessie - Belastbare basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 11/7/2008
4-1050 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Registratierechten - Cumul - Regelgeving Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 25/6/2008
4-1049 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Buitenlandse instelling met dezelfde juridische entiteit - Levering van diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1048 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Subsidies - Recht op aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2248
4-1032 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 17/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1031
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1167
4-1031 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1032
4-1030 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische verzorgingstehuizen - Bedragen toegekend aan bewoners - Aanwending - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 5/11/2008
4-1006 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - Mensenrechtenraad - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1004 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verdrag van Rotterdam - Toevoeging van asbest - Belgische en Europese standpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-806 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2243
4-759 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekenning van visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
4-758 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verdrag van Rotterdam - Druk vanwege groeperingen van de chemische nijverheid - Toevoeging van asbest - Belgische positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
4-722 Alain Destexhe (MR) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-309
4-699 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Aanvullend antwoord 16/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-465
4-685 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-303
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2512
4-643 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 6/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-486
4-630 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Criminaliteit - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 17/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-485
4-569 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-484
4-532 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-505
4-505 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-532
4-486 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-643
4-485 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Criminaliteit - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-630
4-484 Alain Destexhe (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-569
4-465 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-699
4-396 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  De Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekennen van visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
4-309 Alain Destexhe (MR) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-722
4-303 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-685
4-189 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Kerstversiering - Richtlijnen - Begrippen "soberheid" en "zichtbaarheid"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-188 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatveranderingen Ė Verslag van 20†december†2007 van de commissie Leefmilieu van de Amerikaanse Senaat Ė Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 12/2/2008