Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Inge Faes

501 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11224 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4349
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11223
5-11223 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4349
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11224
5-10904 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Cijfergegevens - Analyses
  Verzending vraag 16/1/2014
  Antwoord 14/3/2014
5-10903 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Algemeen Rijksarchief - Aanwinsten - Tegenhouden van private verkopen
  Verzending vraag 16/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10902 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Poolsecretariaat - Bijdragen van de federale overheid - Kosten
  Verzending vraag 16/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10806 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Aantallen - Strafmaat
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10805 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegaal vuurwerk - Controles - Resultaten - Overzicht
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10804 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Aangesloten personen - Budgetten
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 18/3/2014
5-10803 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden - Verzekerden - Terugbetalingen - Uitkeringen - Begrafeniskosten
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-10802 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeenten - Biometrische paspoorten - Afgifte - Biometrische packs - Kostprijs - Aantallen per gemeente - Problemen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-10784 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumentenkrediet - Klachten - Overzicht - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10783 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Car-pass - Fraude - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Klachten - Overzicht - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10782 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Meldingen - Onderzoeken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10781 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Incassobureaus - Aanvragen tot inschrijving - Weigeringen - Klachten
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10780 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Huwelijksbemiddeling - Bedrog - Klachten - Onderzoeken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10779 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Timesharing - Fraude - Klachten - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Onderzoeken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10778 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Controles op illegaal vuurwerk - Overzicht - Overtredingen - Vergunningen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10712 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  BOZAR - Financiering
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10711 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeelskosten - Werkingskosten - Subsidies - Sponsors
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10710 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belnet - Inkomsten - Uitgaven - Budget
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10634 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Hof van Justitie van de Europese Unie - Gerecht - Gerecht voor ambtenarenzaken - Rechtszaken tegen BelgiŽ - Overzicht
  Verzending vraag 17/12/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-10633 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Verlies - Vrijwillige afstand - Verblijf in het buitenland - Opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit
  Verzending vraag 17/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10582 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Directie van de algemene reserve - Gespecialiseerde interventie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10581 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Disaster Victim Identification Team - Tussenkomsten - Gespecialiseerde technieken - Kosten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10580 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10579 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10578 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10577 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit van de federale politie - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10576 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Personeel - Budget - Kosten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10575 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Diefstal - Tussenkomsten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10574 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Technische en wetenschappelijke politie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10573 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Tussenkomsten - Kosten
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10572 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Tussenkomsten - Kosten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10571 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Werking - Tussenkomsten - Budget
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10570 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Strijd tegen drugs - Tussenkomsten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10569 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie te paard - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10568 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lab intervention team - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10567 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Databanken - Vingerafdrukken - Vingersporen - Aantallen - Wisselwerking
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10566 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Administratief gerechtelijk afhandelingskantoor voor illegale migranten - Werking - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10565 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie - Tussenkomsten - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10564 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de Speciale Eenheden - Werking - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10563 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10562 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst luchtsteun van de politie - Werking - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10561 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Tussenkomsten - Cijfergegevens - Kosten - Personeel
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10560 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Dienst Hondensteun - Tussenkomsten - Budget
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10510 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Geschillencommissie Reizen vzw - Werking - Steun van de Federale Overheidsdienst Economie - Financiering
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10509 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10508
5-10508 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10509
5-10507 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Eurojust - Steunverzoeken van BelgiŽ - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10506 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Eurojust - Verzoeken om bijstand aan BelgiŽ - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10505 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Europese aanhoudingsbevelen - Overzicht - Eurojust
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10504 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Federaal aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Resultaten - Geografische spreiding
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10503 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strijd tegen de georganiseerde misdaad - Nationaal veiligheidsplan - Justitieel luik - Cijfergegevens
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10502 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Geschillencommissie Reizen vzw - Reisgeschillen - Werking - Subsidies
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10492 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4104
5-10485 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het toenemende aantal inbraken
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3898
5-10151 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Deskundigen in strafzaken - Bezoldiging - Overzicht
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10133 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  DNA-analyses - Aanbesteding - Gunning - Duits laboratorium Eurofins Medigenomix Forensik
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10132 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10112 Inge Faes (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brandstoffraude - Stookolie - Rode diesel - Benzinestations - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10111 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vuurwapens - Politioneel onderzoek - Inbeslagnames - Overzicht
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-9986 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafrechtelijk onderzoek - Deskundigenonderzoeken - Cijfergegevens
  Verzending vraag 2/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9893 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Cijfergegevens
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9892 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Permanent verblijf in het buitenland - Cijfergegevens per jaar en per provincie
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9891 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Internationale rechtscolleges - Aantal zaken tegen BelgiŽ
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9890 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťbewaking - Cijfergegevens - Vergunningen interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9889 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Opleiding tot agent en inspecteur - Aantallen per school - Leeftijd - Opleidingsniveau
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9888 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verlies van de Belgische nationaliteit - Cijfergegevens
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9856 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Personeelskosten - Investeringen - Werkingskosten
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9855 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiŽ - Vriendenvereniging - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9854 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Departement Conservatie-Restauratie - Budget - Personeel - Aanvragen
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9853 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeelskosten - Werkingskosten - Investeringen
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9852 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - PublieksObservatorium - Jaarlijkse kost - Inkomsten
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9851 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Doctoraatsproefschriften - Stages - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 27/3/2014
5-9850 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal wetenschapsbeleid - Beurzen - Terugkeermandaten - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9849 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Wetenschapsbeleid - Projectendatabank FEDRA - Onderzoeksprojecten
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9635 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  de beboeting van een verlopen keuringsbewijs
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3891
5-9631 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  het onderzoek naar het genaderecht
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3834
5-9596 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Vonnisgerecht - Verwijzingen - Aantallen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9595 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nietigheid - Zuiveringen - Aantallen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9594 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Inverdenkingstelling van een verdachte - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9593 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Inwinnen van gegevens van bankrekeningen en banktransacties - Overzicht
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9592 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafonderzoek - Databeslag - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9591 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Huiszoekingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9590 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Inkijkoperaties - Aantallen (Bijzondere opsoringsmethoden)
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9589 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Netwerkzoeking - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-9570 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Inobservatiestellingen - Aantallen - Verlengingen - Interneringen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-9569 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Onderzoek aan het lichaam - Aantallen - Kosten
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9568 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Getuigen - Aantallen - Typologie - Vergoedingen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9567 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Buitenvervolgingstelling - Aantallen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-9566 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Opstarting - AdiŽring - Aantallen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9527 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 10/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9520 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenmishandeling - Klachten - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9519 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Veroordelingen - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9518 Inge Faes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zwartrijders - Beboeting - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-9517 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Snelheidslimiet - V85-regel - Toepassing
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9515 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ernstige geweldmisdrijven - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9514 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beslag van boetes - Beslagrechter
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-9513 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kustwachtcentrale - Maritiem Reddings- en CoŲrdinatie Centrum - Meldingen - Reddingsacties
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9512 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dierenmishandeling - Meldingen - Vaststellingen - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9502 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interpol - Databanken - Toegang van de geÔntegreerde politie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9501 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interpol - Operatie Pangea VI - Resultaten - Deelname van Belgische politieagenten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9500 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Interpol - Pangea VI - Resultaten - Douaneagenten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9499 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  eCops - Meldingen - Acties
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9492 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Het uitbetalen van de pro-Deovergoedingen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3632
5-9491 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  De evaluatie van de penitentiaire instellingen door gedetineerden
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3631
5-9490 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  De bekendheid van de informatieambtenaar van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3627
5-9433 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Veroordelingen - Inbraken - Openbare gebouwen - Overheidsinstellingen
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9432 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Geweld tegen beroepen van algemeen belang - Overzicht
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9351 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Ouderenmishandeling - Rechtszaken - Veroordelingen
  Verzending vraag 14/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9350 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ouderenmishandeling - Overzicht
  Verzending vraag 14/6/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9288 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Anti-kankergeneesmiddelen - Bijzonder Solidariteitsfonds - Cijfergegevens
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-9287 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Anti-kankergeneesmiddelen - Voorafgaande machtiging van de adviserende geneesheer - Aanvragen
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 13/5/2014
5-9283 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Anti-kankergeneesmiddelen - Uitgaven
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-9200 Inge Faes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De diefstal van koperdraad op het spoornet
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 17/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2860
5-9126 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De omzetting van Europese richtlijnen
  Verzending vraag 24/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3184
5-8866 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Beperking van het rijbewijs van een overtreder met een met alcoholslot uitgerust voertuig - Vonnissen - Andere straffen - Veroordelingen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-8861 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  De genade
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3090
5-8860 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Het Directiecomitť van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3045
5-8854 Inge Faes (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 17/5/2013
5-8853 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Pesten op het werk - Overzicht - Meldingen aan het parket
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8852 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Domiciliefraude - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-8851 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Tuchtonderzoeken - Schorsingen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8850 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kunstdiefstallen - Aantallen - Aangiftes - Aanhoudingen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8849 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Stakingen - Stakingsaanzeggingen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8848 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieagenten - Overlijdens tijdens het uitoefenen van de functie
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8847 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ontvoeringen - Minderjarigen - Volwassenen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8846 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthaven van Zaventem - Liquide middelen - Aangiftes - Onderscheppingen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8845 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wegpolitie - Zwaar verkeer - Controles - Inbreuken - Aantallen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8844 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Terrorisme - Onderzoeken - Identificaties - Aanhoudingen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 21/8/2013
5-8843 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nepagenten - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8432 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse Brandweer - Oefeningen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8431 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Calog-personeel - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8430 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Ziektedagen - Aantallen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8389 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Rechterlijke dwalingen - Aantallen - Overzicht
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-8388 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Beklaagden - Onschuldigen - Onwerkzame en onrechtmatige voorlopige hechtenis - Schadevergoedingen - Terugbetaling van verdedigingskosten
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-8387 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Kunstenaars - Sociaal statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8386
5-8386 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kunstenaars - Sociaal statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8387
5-8385 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Claims op kunstwerken - Aantallen
  Verzending vraag 5/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8308 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťdetectives - Vergunningen - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8278 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Fysiek intrafamiliaal geweld - Cijfergegevens
  Verzending vraag 22/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8211 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Tuchtsancties - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8210 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Metaaldetectiepoortjes - Aantallen - Kostprijs
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-8209 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - gsm-verkeer - Sweepings - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8023 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Politieagenten - Veroordelingen voor verkeersovertredingen - Aantallen
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8022 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieagenten - Verbalisaties voor verkeersovertredingen - Aantallen
  Verzending vraag 5/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7989 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Verkeersboetes - Inning - Cijfergegevens
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 15/4/2014
5-7981 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7980 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Aanwervingen - Agent - Inspecteur - Commissaris - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7979 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugsvangsten - Cijfergegevens - Nationaliteit
  Verzending vraag 25/1/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-7914 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbal - Voetbalgerelateerde incidenten - Aantallen 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7913 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbal - Inzet van de politie - Seizoen 2011-2012 - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7912 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Illegale handel van voertuigen - Diefstal van inschrijvingsbewijzen - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7911 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale cannabisproductie - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-7910 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7909 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Inning van gerechtsinkomsten - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7908 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Getuigen - Dagvaardingen - Minderjarigen - Vergoedingen - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7907 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalveiligheid - Administratieve sancties en boetes - Stadion- en perimeterverbod - Aanmeldingsplicht op het politiekantoor - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7906 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zevende jaar secundair onderwijs - Preventie- en veiligheidsberoepen - Doorstroming - Politie - Civiele Bescherming - Brandweer - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-7905 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Privťdetectives - Vergunningen 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7904 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Jaarbegroting - Investeringsprogramma - Activiteitenverslag - Giften - Goedkeuringen van voorstellen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7903 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Informatieambtenaar - Informatievragen 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7902 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aanvragen 2012 - Buitenlanders
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7901 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de Speciale Eenheden - Gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten - Overzicht - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7900 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7899 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Dienst luchtsteun van de politie (DAFA) - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7898 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Legaten - Machtiging - Private en publieke rechtspersonen - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7897 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7896 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Administratief gerechtelijk afhandelingskantoor voor illegale migranten (AGAI) - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7895 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Strijd tegen drugs - Inzet in 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7887 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie te paard - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7886 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Missing Persons Noordzee - Internationaal samenwerkingsverband - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7885 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritiem informatiekruispunt - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7884 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Vaartuigen Informatiepunt Pleziervaart (VIPP) - Diefstal - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7883 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7874 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-7873 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lab Intervention Team - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7872 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 7/3/2013
5-7871 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7870 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7869 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Bescherming - IBIS-groep - Opsporingsonderzoeken - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-7868 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Werking
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-7867 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Werking
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7866 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 19/2/2013
5-7865 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Betaling van interesten
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 24/1/2013
5-7864 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7863 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7862 Inge Faes (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7861 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7860 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Technische en wetenschappelijke politie - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7859 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 11/7/2013
5-7858 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Handvest - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-7857 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 28/1/2013
5-7856 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7855 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Werking
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7854 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Werking
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7842 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Databanken van de politie - Vingerafdrukken - Vingersporen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4309
5-7841 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7840 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Veiligheid van het wegennet - Buitenlandse chauffeurs - Vrachtwagenchauffeurs - Betrekking bij ongelukken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-7839 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Vreemdelingen - Afname van biometrische gegevens - Gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7838 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Disaster Victim Identification Team (DVI) - Slachtofferidentificatie - Tussenkomsten - Technieken - Kosten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7837 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische polygrafie - Polygraaf - Gebruik in strafzaken - Resultaten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7836 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsdiefstal - Checkdoc - Gebruik - Gevolgen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7815 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden - Steunaanvragen - Tussenkomsten - Materies
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-7814 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Intrekken van rijbewijzen - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 18/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4308
5-7812 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Genade - Genaderecht - Koning - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 7/5/2013
5-7811 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Eerherstel - Aanvragen - Resultaten
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-7810 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Gebruik - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7809 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7808 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Naamsveranderingen - Aanvragen - Redenen - Dubbele naam
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 4/4/2013
5-7748 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Diefstallen - Ramkraken - Verdenkingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7747 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Ramkraken - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7746 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Inbraken - Verdenkingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-7745 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Woningen - Wagens - Aanhoudingen - Gestolen goederen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7744 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen politieambtenaren - Verdenkingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4307
5-7743 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen cipiers - Incidenten - Reacties
  Verzending vraag 15/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4306
5-7742 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld en agressie tegen politieambtenaren - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 15/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4305
5-7741 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Polygraaf - Gebruik in strafzaken in 2012 - Resultaten
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7610 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen politieambtenaren - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 17/12/2012
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4304
5-7609 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen cipiers - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 17/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7546 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld tegen politieambtenaren - Verbale en fysieke agressie - Arbeidsongeschiktheid - Cijfergegevens
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 23/1/2014
5-7437 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 17/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2230
5-7436 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Het aantal ingetrokken administratieve beslissingen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 22/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2229
5-7394 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het nieuwe politiegebouw in Gent
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2603
5-7325 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte-uitkeringen - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-6079 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Drugs - Autobestuurders - Speekseltesten - Gerechtskosten - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 20/4/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6027 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6026
5-6026 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie
  Verzending vraag 30/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6027
5-6025 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Aantallen - Impact - Evolutie
  Verzending vraag 30/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2797
5-5992 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-wapenwetgeving (DGJ/DJB/Wapens) - Werking
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 3/9/2012
5-5956 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale gerechtelijke politie Brussel-Asse - opsporingsafdeling Airport (FGP Airport) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 4/9/2012
5-5954 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 3/9/2012
5-5953 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie (DGJ/CDGEFID) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5952 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit (DGJ/DJB/Autocrim) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5951 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (DGJ/DJC) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5950 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen - Leefmilieucriminaliteit (DGJ/DJB/Leefmilieu) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5949 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Vervalsingen (DGJ/DJF/CDBV/Vervalsingen) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5948 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen - Terrorisme (DGJ/DJP/terro) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5947 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Federale Computer Crime Unit (DGJ/DJF/FCCU) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5946 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van bestrijding van de criminaliteit tegen personen - drugs (DGJ/DJP/Drugs) - Lab Intervention Team (LIT) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5945 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu (DJMM) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5944 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Bescherming - Operationele eenheden - IBIS-groep - Werking - Budget
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-5943 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Technische en wetenschappelijke politie - Laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP) - Werking
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5942 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Slachtoffers - Slachtofferbejegening - Nazorg - Internationale kinderontvoering - Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Mensenhandel - Verzoeken - Cijfers
  Verzending vraag 22/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5895 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Werking - Budget
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5894 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbal - Veiligheid bij wedstrijden - Voetbalwet - Perimeter - Incidenten
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5893 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale cannabisproductie - Bestrijding - Vaststellingen - Aanhoudingen - Stand van zaken - Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5892 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťdetectives - Vergunningen - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5891 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Overmacht - Oproep privťfirma's - Cijfers
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5890 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Brussel - Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Werking - Middelen
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5889 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-4156
5-5886 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Opsporingsdirectie Douane en Accijnzen (NOD-DA) - Werking
  Verzending vraag 15/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 2/4/2013
5-5885 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2796
5-5824 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Agressie - Cijfers - Gevolgen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2795
5-5823 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hooliganisme - Politie - Kosten - Manschappen - Stadionverboden
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5822 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zevende jaar secundair onderwijs - Preventie- en veiligheidsberoepen - Doorstroming - Politie - Civiele Bescherming - Brandweer
  Verzending vraag 5/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-5821 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 28/6/2012
5-5820 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Valse paspoorten - Luchthavens - Spoorwegen - Zeehavens - Richtlijnen
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5819 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Gerechtelijke gevolgen - Cijfers
  Verzending vraag 5/3/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-5818 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Strafdossiers - Veroordelingen - Pensioenen - Beleid
  Verzending vraag 5/3/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2794
5-5774 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fiscale ambtenaren - Procureur des Konings - Arbeidsauditeur - Terbeschikkingstelling
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 4/4/2012
5-5773 Inge Faes (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 5/4/2012
5-5764 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5763 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5762 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Betaling van interesten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5761 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5760 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Ingetrokken administratieve beslissingen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5759 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5758 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5757 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5756 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Inning van interesten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5755 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5754 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Sociale zekerheid - Administratieve beslissingen - Intrekking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5753 Inge Faes (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5738 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  C4-fraude - Fraudenetwerk - Onderzoek
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4303
5-5737 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 22/2/2013
5-5736 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen - Juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5735 Inge Faes (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Inning van interesten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5734 Inge Faes (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Afstand van terugvordering - Onverschuldigde betalingen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5733 Inge Faes (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5732 Inge Faes (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5731 Inge Faes (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Administratieve beslissingen- Intrekking
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5730 Inge Faes (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5686 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationale Opsporingsdirectie Douane en Accijnzen - Werking
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
5-5685 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgische politionele databanken - Wisselwerking - Identiteitsgegevens - Vingerafdrukken
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5684 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Omvang - Klachten - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Veroordeling - Internet - Beleid
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5683 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Werking
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5682 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Identiteitsdiefstal - Checkdoc- systeem - Raadplegingen - Bekendmaking - Beleidsbeslissingen
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5681 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden - Steunaanvragen - Identiteitsdocumenten - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5655 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Arts - Bestraffing - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5654 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Ingetrokken administratieve beslissingen - Aantal
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-5653 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Beroepsjournalisten - Erkenningscommissie - Werking
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
5-5652 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Volksgezondheid - Inning intresten - Laattijdige betaling
  Verzending vraag 17/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5651 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Inning van de intresten- Fraude
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5650 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-5611 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Dienst Luchtsteun (DAFA) - Werking
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5610 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Politie te paard (DAO) - Werking
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5609 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Interventies - Inzet - Illegalen - Spoorlijn Brugge Oostende - Vertragingen - Cijfers
  Verzending vraag 10/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-5608 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Dienst Hondensteun (DACH) - Hondenteams - Werking
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5579 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Administratief gerechtelijk Afhandelingskantoor voor illegale migranten - Vingerafdrukken - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5578 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritiem informatiekruispunt - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-5577 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Nachtelijke observatieopdrachten - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5576 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opdrachten op het water - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5575 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5574 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporing van verborgen personen en voorwerpen - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 17/9/2012
5-5573 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Onderzoek van de scheepsromp
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5572 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen naar drugs - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5571 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie (SPN) - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5570 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Grenscontroles - Vervalste documenten - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5569 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie (SPC) - Werking - Personeel - Budget
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5566 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Pro-Deovergoedingen - Advocaten - Punten - Budget Justitie - Kruiscontroles
  Verzending vraag 9/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5565 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalwedstrijden - Veiligheid - Sancties - Boetes - Stadionverbod
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5564 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersongevallen - Buitenlandse chauffeurs - Vrachtwagenchauffeurs - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5563 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Tuchtonderzoeken - Schorsingen - Cijfers
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-5557 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Biometrische gegevens - Afname - Vreemdelingen - Verzoeken - Cijfers
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5556 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 4/9/2012
5-5492 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Medische dienst van de geÔntegreerde politie - Politionele interventies - Werking
  Verzending vraag 2/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-5491 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Autonome werkstraf - Gebruik - Cijfers
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5490 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5489 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Rijbewijzen - Intrekken - Cijfers
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5488 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ontvangsten
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5484 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Necrosearch - Gerechtelijk onderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5478 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Polygraaf - Gebruik - Strafzaken - Cijfers
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 13/6/2012
5-5477 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische polygrafie - Begeleidingsgroep - Conclusies - Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2793
5-5475 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Disaster victim identification team - Slachtofferidentificatie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5474 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Arrondissementele informatiekruispunten - Gegevens - Verslag - Facturatie - Samenstelling - Statuut
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5473 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Opsporingsonderzoek - Directie van de speciale eenheden (CGSU) - Werking - Ondersteuningsopdrachten
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5380 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van BelgiŽ - Werkings- en personeelskosten
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5379 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke zaken - Getuigen - Kwantificatie
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 21/6/2012
5-5378 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer - Cijfers
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
5-5365 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Polygraaf - Leugendetector - Opleiding - Technieken
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5364 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Arrondissement Dendermonde - Inbraken - Cijfers
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5358 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiezone Mechelen - Diefstalbestrijding - Synthetisch DNA - Proefproject - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5357 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiezone Dendermonde - Diefstalbestrijding - Synthetisch DNA - Proefproject - Resultaten - Evaluatie
  Verzending vraag 24/1/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2792
5-5356 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Diefstallen - Preventie - Synthetisch DNA - Markering van bezittingen - Beleid
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5350 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Dendermonde - Synthetisch DNA - Proefproject
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5347 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Recht op verbetering van bevolkingsregister - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Vonnissen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 12/3/2012
5-5346 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Eerherstel - Beschikbare gegevens
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-5345 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Raad van State - Administratieve rechtbanken - Gevangenissen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 25/6/2013
5-5344 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Strafzaken - Inning van gerechtsinkomsten - Bedragen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 21/8/2013
5-5343 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bevolkingsregister - Recht op verbetering - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Cijfers
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5342 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Naam of voornaam - Naamsverandering - Cijfers - Redenen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5341 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds tot hulp aan de slachtoffer van gewelddaden en aan de occasionele redders - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 15/3/2012
5-5085 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Legaat - Machtiging - Federale Overheidsdienst Justitie - Private en publieke rechtspersonen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
5-4586 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Genaderecht - Genadeverzoeken - Gevolgen - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
5-4505 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Boerkaverbod - Boetes - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
5-4157 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Mechelen - Gerechtsgebouw - Regie der Gebouwen - Kosten - Timing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 16/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3869
5-4156 Inge Faes (N-VA) eerste minister  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3565
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 5-5889
5-4155 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3868
5-4154 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3829
5-4153 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3637
5-4152 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3542
5-4151 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Mechelen - Gevangenis - Overbevolking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3499
5-4150 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3375
5-4149 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3374
5-4148 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3360
5-4147 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociaal Strafwetboek - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Artsen - Bestraffing - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3867
5-4146 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tijdelijke tatoeages - Henna - Parafenyleendiamine - Allergische reacties - Controles - Wetgeving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2987
5-4145 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3371
5-4144 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2937
5-4143 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Luik 2 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3786
5-4142 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Oost-Vlaanderen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3785
5-4141 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Henegouwen 2 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3784
5-4140 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Antwerpen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3783
5-4139 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3782
5-4138 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Kunstwerken - Antiquiteiten - Juwelen - Registratieformulier - Databank - Diefstal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3755
5-4137 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Jaarverslagen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3500
5-4136 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Organogram - Algemene directie - Territoriale structuur - Operationele steunstructuur
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 10/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3498
5-4135 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Schuldbemiddelaars
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3497
5-4134 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkenning tot ramp - Vergoedingen - Arrondissement Mechelen - Uitbetalingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3481
5-4133 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 4/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3355
5-4132 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale gerechtelijke politie - Forensisch onderzoek - Diensten - Activiteiten - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3342
5-4131 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Forensisch onderzoek - Politie - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3341
5-4130 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Vrijwilligers - Opleiding - Training
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3008
5-4129 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressie tegen brandweer en hulpdiensten - Frequentie - Gevolgen - Samenwerkingsovereenkomsten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2988
5-4128 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2264
5-4127 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Strijd tegen vervuiling - Aantal interventies - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2090
5-4126 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1373
5-4097 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3373
5-4096 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3372
5-4095 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3362
5-4094 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3361
5-4093 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3359
5-4092 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3357
5-4091 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3356
5-4090 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3235
5-4089 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Storting aan de schatkist
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3234
5-4088 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3233
5-4087 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2479
5-4086 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2266
5-4085 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2262
5-4084 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2189
5-4083 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1704
5-4081 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1496
5-4080 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1495
5-4079 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 22/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1372
5-4078 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1030
5-3923 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agenten - Inspecteurs - Opleiding - Politieschool - Cijfers - Hervorming
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
5-3914 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlui - Blustechnieken - Daken - Zonnepanelen - Civiele Veiligheid - Opleiding - Procedures
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
5-3869 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Mechelen - Gerechtsgebouw - Regie der Gebouwen - Kosten - Timing
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4157
5-3868 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4155
5-3867 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociaal Strafwetboek - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Artsen - Bestraffing - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4147
5-3829 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4154
5-3786 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Luik 2 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 22/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4143
5-3785 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Oost-Vlaanderen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 22/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4142
5-3784 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Henegouwen 2 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 22/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4141
5-3783 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Brandweerzone Antwerpen 1 - Evolutie - Personeel - Middelen
  Verzending vraag 22/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4140
5-3782 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cold case - Definitie - Cijfers - DNA-testen
  Verzending vraag 22/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4139
5-3755 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Kunstwerken - Antiquiteiten - Juwelen - Registratieformulier - Databank - Diefstal
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4138
5-3637 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4153
5-3565 Inge Faes (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4156
5-3542 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4152
5-3500 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Jaarverslagen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4137
5-3499 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Mechelen - Gevangenis - Overbevolking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4151
5-3498 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Organogram - Algemene directie - Territoriale structuur - Operationele steunstructuur
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4136
5-3497 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Schuldbemiddelaars
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4135
5-3481 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkenning tot ramp - Vergoedingen - Arrondissement Mechelen - Uitbetalingen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4134
5-3375 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4150
5-3374 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3375
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4149
5-3373 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4097
5-3372 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4096
5-3371 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4145
5-3362 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4095
5-3361 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4094
5-3360 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4148
5-3359 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4093
5-3357 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4092
5-3356 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4091
5-3355 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4133
5-3342 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale gerechtelijke politie - Forensisch onderzoek - Diensten - Activiteiten - Cijfers
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4132
5-3341 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Forensisch onderzoek - Politie - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4131
5-3290 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsinkomsten bij strafzaken - Inning
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3235 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4090
5-3234 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Storting aan de schatkist
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4089
5-3233 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4088
5-3232 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ontvangsten
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3008 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Vrijwilligers - Opleiding - Training
  Verzending vraag 26/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4130
5-3007 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Gebruik sociale media - Richtlijnen
  Verzending vraag 26/8/2011
  Antwoord 14/10/2011
5-2992 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Schorsingen - Tuchtonderzoeken
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 30/9/2011
5-2991 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Sociale media - Communicatie met de burger - Richtlijnen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2990 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Inzet bij zomerfestivals - Kostprijs
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 10/11/2011
5-2989 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijs behalen - Mogelijke trajecten - Resultaten
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2988 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressie tegen brandweer en hulpdiensten - Frequentie - Gevolgen - Samenwerkingsovereenkomsten
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4129
5-2987 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tijdelijke tatoeages - Henna - Parafenyleendiamine - Allergische reacties - Controles - Wetgeving
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4146
5-2975 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inbeslagnames - Opbrengst uit de verkoop
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2974 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verbod op het dragen van een boerka - Boetes - Cijfergegevens
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2973 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersongevallen - Betrokkenheid van buitenlanders
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2937 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie
  Verzending vraag 3/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2935
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4144
5-2935 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie
  Verzending vraag 3/8/2011
  Antwoord 14/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2937
5-2810 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Verenigde Naties - United Nations Women - Rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice"- Verkrachtingen - Cijfers
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2784 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Visum, visumverklaring of een machtiging tot verblijf - Afname van biometrische gegevens - Aantallen
  Verzending vraag 18/7/2011
  Antwoord 7/10/2011
5-2482 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Geldboetes - Stadionverbod - Aantal sancties
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 19/8/2011
5-2481 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Correctionele rechtszaken en politierechtszaken - Autonome werkstraffen - Aantallen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 6/10/2011
5-2480 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Personeel - Interventies - Middelen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 3/11/2011
5-2479 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4087
5-2328 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsondernemingen - Interne bewakingsdiensten - Vergunningen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2267 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Privťdetectives - Aantal vergunningen - Intrekkingen - Verlengingen - Nationaliteit - Verdeling over de arrondissementen
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2266 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4086
5-2265 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsregister - Recht op verbetering - Cijfergegevens
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 25/7/2011
5-2264 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4128
5-2263 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Visum - Biometrische gegevens - Afname bij vreemdelingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2262 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4085
5-2192 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cannabisplantages - Aantal vaststellingen - Actieplan
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2191 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Vrijheid van meningsuiting - Wettelijke bepalingen - Adviezen van de magistratuur
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-1203
5-2190 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Frontex - CRATE - Belgische deelname aan de operaties - Aantal beschikbaar gestelde manschappen
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 27/5/2011
5-2189 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4084
5-2188 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Drukpers - Aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod - Rechterlijke uitspraken
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2169 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Agressie -- Registratie - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2168 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Opleiding Preventie- en veiligheidberoepen - Kandidaten brandweer en politie - Onderverdeling per taal - Slaagpercentages
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2090 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Strijd tegen vervuiling - Aantal interventies - Evolutie
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4127
5-1892 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Situatie van overmacht - Oproepen van privť-bedrijven - Aantallen en kostprijs
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-1774 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Scheiding van tafel en bed - Echtscheiding - Aantallen
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1773 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Verdwenen personen - Afwezigheid - Aantallen
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 3/5/2011
5-1705 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Antwerpen - Politieschool - Aspirant-agenten met kwetsuren door het afleggen van een test - Onderzoek en resultaten
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1704 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4083
5-1628 Inge Faes (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Opleiding tot paracommando - Verloop
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1627 Inge Faes (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Officiersopleiding - Kostprijs - Koninklijke Militaire School of officiers bijzondere werving
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1626 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aantal aanvragen - Aantal toekenningen
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-1496 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen
  Verzending vraag 24/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4081
5-1495 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging
  Verzending vraag 24/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4080
5-1375 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Personeel, interventies, voertuigen, budget - Evolutie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1373 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Herkwalificatie 12/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1314
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4126
5-1372 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4079
5-1326 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Vastgelegde perimeters - Incidenten binnen en buiten deze perimeters
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1270 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbal - Hooliganisme - Inzet van de politie - Evolutie en kosten
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-1269 Inge Faes (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Traject Oostende-Brugge - Oostende - Vertragingen - Stopzetting van het treinverkeer voor het oppakken van illegalen
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1268 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Traject Oostende-Brugge - Oostende - Vertragingen voor het oppakken van vluchtelingen
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1267 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Interventieteams - Samenwerking tussen federale en lokale politie
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1038 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 21/2/2011
5-1037 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Veroordelingen - Uitwissing - Eerherstel - Cijfers - Verdeling over de arrondissementen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 2/3/2011
5-1036 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 17/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1035
5-1035 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1036
5-1034 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtsbijstand - Pro Deo zaken - Vergoedingen - Aantal toegekende punten voor de prestaties - Effect van de kruiscontroles
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1033 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Veranderen van naam of voornaam - Aantal aanvragen - Redenen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1032 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Legaten - Rechtspersonen - Machtigingen door de minister van Justitie
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1031 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Getuigen - Aantallen - Minderjarigen - Vergoeding - Verdeling over de gerechtelijke arrondissementen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 12/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1313
5-1030 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 12/11/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1312
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4078
5-1029 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast - Cijfers - Homologatiebeschikkingen - Eindbeschikkingen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 24/5/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-985
5-1028 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Genade - Verzoeken - Toekenningen - Collectieve maatregelen - Regionale verdeling
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 28/2/2011
5-1027 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Collectieve schuldenregeling - Aantal schikkingen - Schuldbemiddelaars
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 24/5/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-984
5-825 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Verkeersongevallen - Strafrechtelijke vervolgingen - Aantallen - Psychologische en medische testen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Herkwalificatie 24/5/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-974