Vraag om uitleg nr. 5-2230

5-2230 Inge Faes (N-VA) 19/4/2012
  de afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7437