Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2016-2017

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
6-1060 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Logopediekosten - Terugbetaling - Uitbreiding - Kinderen met taalproblemen of dysfasie met een IQ lager dan 86 - Artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 - Eventuele wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 17/1/2017
6-1061 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gedifferentieerd beheer van de openbare buitenruimte - Weren van gewasbeschermingsmiddelen - Spoorwegen - Infrabel - Gebruik van herbiciden - Voorzorgen voor werknemers, aangelanden, en het milieu - Geteste ecologische alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/2/2017
6-1062 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewasbeschermingsmiddelen - Gebruik in BelgiŽ - Cijfers - Soorten producten die gebruikt worden - Punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1063 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal erkenningscomitť voor gewasbeschermingsmiddelen - Samenstelling - Deskundigheid - Erkenningsmethoden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1064 Valťrie De Bue (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overwegen - WalloniŽ - Aantal - Afschaffing - Tijdschema
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 14/2/2017
6-1065 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Leopold II - Bewind in Congo - Houding van de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-1066 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 24/10/2016
  Antwoord 14/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1043
6-1067 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Rasomware - Cijfers voor BelgiŽ - Succesvol project ę†No more ransom†Ľ - Europese Centrum tegen cybercriminaliteit - Concrete Belgische projecten inzake preventie en het remediŽren - Aansluiting van BelgiŽ bij het project ę†No more ransom†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 23/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1068
6-1068 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rasomware - Cijfers voor BelgiŽ - Succesvol project ę†No more ransom†Ľ - Europese Centrum tegen cybercriminaliteit - Concrete Belgische projecten inzake preventie en het remediŽren - Aansluiting van BelgiŽ bij het project ę†No more ransom†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 24/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1067
6-1069 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 1/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1070
6-1070 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 21/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1069
6-1071 Valťrie De Bue (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kort ziekenhuisverblijf na bevalling - Neonatale tests - Opvolging van medisch-sociale werkers - GeÔnformatiseerd materniteitsdossier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 7/2/2017
6-1072 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 25/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1073
6-1073 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 23/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1072
6-1074 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Radicalisering in gevangenissen - Verlies van controle in sommige gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 20/4/2017
6-1075 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1077
6-1076 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 9/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1077
6-1077 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 15/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1076
6-1078 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 25/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1080
6-1079 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 10/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1080
6-1080 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 22/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1079
6-1081 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 8/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1083
6-1082 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 11/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1083
6-1083 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 15/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1082
6-1084 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale Openbare Dienst (FOD) FinanciŽn - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - ę†Cockpitsysteem†Ľ - Publiciteit voor dat systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2235
6-1085 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 6/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1086
6-1086 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 28/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1085
6-1087 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Regionale vervoersmaatschappijen - Zwartrijder en andere overtredingen - Boetes - Personen met een psychiatrische ziekte - Problemen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 8/3/2017
6-1088 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2312
6-1089 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugsteelt in natuurgebieden - Handhaving - Voorbeeld van Nederland - Gebruik van drones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 19/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1090
6-1090 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugsteelt in natuurgebieden - Handhaving - Voorbeeld van Nederland - Gebruik van drones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1089
6-1091 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Antwoord 1/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1093
6-1092 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1093
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2105
6-1093 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1092
6-1094 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Oorzaken discrepantie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 23/12/2016
6-1095 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Oorzaken discrepantie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 15/3/2017
6-1096 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2152
6-1097 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verenigingen actief op het vlak van gendergelijkheid - Subsidies - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 30/11/2016
6-1098 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geradicaliseerde jongeren- Recidive - Opvolging - Overheidsinstellingen voor jeugdbescherming - Samenwerking met het federale niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 23/2/2017
6-1099 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Rechtssysteem - Toegankelijkheid - Verkeersveiligheid - Bescherming van de rechten van de slachtoffers - Rol van de verzekeringsmaatschappijen - Medewerking van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 21/12/2018
6-1100 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1059
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2106
6-1101 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Tegemoetkoming - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1102 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1103 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden op tegemoetkomingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1104 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  LIMOSA-systeem - Meldingsplicht - Niet-naleving - Controles - Strafrechtelijke sancties (Buitenlandse werknemer)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1105 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD), programmatorische overheidsdiensten (POD) en autonome overheidsbedrijven - Vakorganisaties - Representativiteit - Vaststelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 7/12/2016
6-1106 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Federale administraties - Telewerk - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 7/12/2016
6-1107 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 31/1/2017
6-1108 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Nationale Loterij - Trekkingsspelen en krasbiljetten - Omzet - Winstkansen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 20/12/2016
6-1109 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1110 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap - Personeelsbeleid - Personeel met een arbeidscontract van bepaalde duur - Ontslag - Nieuw aan te werven personeel in het kader van een startbaanovereenkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 8/11/2016
  Antwoord 28/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1111
6-1111 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap - Personeelsbeleid - Personeel met een arbeidscontract van bepaalde duur - Ontslag - Nieuw aan te werven personeel in het kader van een startbaanovereenkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 8/11/2016
  Antwoord 9/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1110
6-1112 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  SyriŽstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 14/11/2016
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1113
6-1113 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  SyriŽstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 14/11/2016
  Antwoord 1/8/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1112
6-1114 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Vrouwelijke genitale verminking - Statistieken - Registratie - Methode - Samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten - Projecten in ziekenhuizen - Verlenging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Antwoord 8/12/2016
6-1115 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 5/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1116
6-1116 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Antwoord 14/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1115
6-1117 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 11/1/2017
6-1118 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 29/3/2018
6-1119 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 13/12/2016
6-1120 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Fonds voor arbeidsongevallen - Illegalen - Dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 15/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1121
6-1121 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor arbeidsongevallen - Illegalen - Dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 25/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1120
6-1122 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ę†bedreiging†Ľ of ę†aanval†Ľ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1123
6-1123 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ę†bedreiging†Ľ of ę†aanval†Ľ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 15/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1122
6-1124 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Gehandicapten - Uitkeringen - Zwendel in valse attesten - Gerechtelijke procedures - Stand van zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 16/12/2016
6-1125 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Europees Octrooi Bureau (EOB) - Sociaal klimaat - Raad van bestuur - Houding van de Belgische vertegenwoordiger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 21/11/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 21/2/2017
6-1126 Valťrie De Bue (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Rijscholen - Controle - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 12/12/2016
6-1127 Valťrie De Bue (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Opsporing - Test - Invoering - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 28/3/2017
6-1128 Nadia El Yousfi (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  ďBioĒ-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1129
6-1129 Nadia El Yousfi (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  ďBioĒ-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 21/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1128
6-1130 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1132
6-1131 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1132
6-1132 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1131
6-1133 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Persoonlijke medische gegevens - Aanwending voor commerciŽle doeleinden - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Onderzoek van de Privacycommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 22/12/2016
6-1134 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1135 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 21/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1136 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
6-1137 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1138 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 9/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1139 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
6-1140 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) - CoŲrdinatoren - Rol - Evolutie - Opleiding - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
  Antwoord 31/7/2017
6-1141 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis - Radicalisering - Bestrijding - Informatievergaring - Gespecialiseerde penitentiaire beambten - Provincieposten en lokale directies van het gevangeniswezen - Informatie-uitwisseling Maandelijkse en jaarlijkse analyse - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 6/4/2017
6-1142 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de bestuursniveaus - Justitieassistenten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 28/3/2017
6-1143 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Penitentiair personeel - Opleiding - COPPRA - Specifieke e-learningmodule - Inzet - Vraag om bijkomende middelen - Europese Commissie - Internal Security Fund
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1144 Vťronique Jamoulle (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Interuniversitaire attractiepolen (IUA) - Toekomst - Overdracht naar de Gewesten - Organisatie - Overeenkomst tussen de ministers van wetenschappelijk onderzoek van de regering van de Franse Gemeenschap en van de Vlaamse regering - Zevende fase van de IUA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 23/12/2016
6-1145 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn - Ratificatie door BelgiŽ - Europese Raad - Blokkering - Discussies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 17/10/2017
6-1146 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Russisch embargo - Export van Belgische voedingsmiddelen - Moeilijke situatie - Federale Task Force - Aanduiding van interessante afzetmarkten - Relaties met Rusland - Eventuele opheffing van het embargo - Hervatting van de gesprekken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 25/8/2017
6-1147 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 22/2/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2246
6-1148 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 10/4/2018
6-1149 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstorende stoffen - Bisfenol A - Impact op de gezondheid - Verbod - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1150 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2153
6-1151 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1226
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1246
6-1152 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 16/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
6-1153 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2154
6-1154 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werknemersorganisaties - Werkloosheidsverzekering - Uitbetalingsinstellingen - Erkenning - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
6-1155 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1156 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Systeem van de seniorvakantie - Gebruikers - Aantal - Uitkeringen - Jaarlijkse kostprijs - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1157 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersveiligheid - Begeleiding van de Koning - Schenden van de verkeerswetgeving - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1158 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Verkeersveiligheid - Gebruik van sirenes - Gedragsregels - Controle - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Antwoord 19/1/2017
6-1159 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt - Jobs - Creatie - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 19/1/2017
6-1160 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bevallingen met keizersnede - Praktijk - Risico's - Cijfers - Verschillen naargelang het ziekenhuis - Aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KGE)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 27/3/2017
6-1161 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 8/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1162
6-1162 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1161
6-1163 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1164
6-1164 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1163
6-1165 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1166
6-1166 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1165
6-1167 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1168
6-1168 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1167
6-1169 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1170 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleidingsinspanningen - Evolutie - Sectoren met onvoldoende inspanningen - Extra bijdrage - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 12/4/2017
6-1171 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 8/3/2017
6-1172 Cindy Franssen (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Meerjareninvesteringsbudget - Stationsomgeving Viane-Moerbeke - Toegankelijkheid en veiligheid - Perronverhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 7/3/2017
6-1173 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 9/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1255
6-1174 Rik Daems (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 21/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1255
6-1175 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Visserij - Brexit - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 5/1/2017
6-1176 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerste minister  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1177 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 9/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1178 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1179 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1180 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2107
6-1181 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1182 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2108
6-1183 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1184 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2109
6-1185 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1186 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 20/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1187 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 19/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1188 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 20/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1189 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1190 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1191 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1192 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1193 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
6-1194 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toekomstinstituut - Oprichting - Stand van zaken - Akkoord in de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 29/11/2017
6-1195 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen - Onvruchtbaarheid - Bescherming van de gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1196 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Opsporing - Snelle HIV/HCV/syphilis-test - Initiatieven in BelgiŽ - Opsporingstechniek van Franse VZW ę†HF Prťvention†Ľ - Opsporing in grensgebieden - Samenwerkingsakkoord met Frankrijk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 24/4/2017
6-1197 Olivier Destrebecq (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Kinderbedelarij - Bestrijding - Nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan - Schoolbezoek of studiehervatting - Samenwerking met de gemeenschappen en met de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1198 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 24/7/2017
6-1199 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Syndicalisatiegraad in BelgiŽ - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1200 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/2/2017
6-1201 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1202
6-1202 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1201
6-1203 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1204
6-1204 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1203
6-1205 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige burgerdienst - Statuut - Vergoeding - Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - Aanpassing - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/2/2017
6-1206 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 24/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1207
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1208
6-1207 Rik Daems (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1208
6-1208 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1207
6-1209 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenvijftigplussers - Vervroegd pensioen - Leefloon - Doorstroming - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 9/2/2017
6-1210 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 1/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1211
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1212
6-1211 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1212
6-1212 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 25/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1211
6-1213 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1215
6-1214 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 20/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1215
6-1215 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 25/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1214
6-1216 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1218
6-1217 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1218
6-1218 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 25/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1217
6-1219 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 29/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1221
6-1220 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1221
6-1221 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1220
6-1222 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen vrouwen - Intrafamiliaal geweld - Tijdelijk huisverbod - Cijfers - Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 12/2/2018
6-1223 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte van Lyme - Preventie - Opsporing - Betrouwbare test - Nationaal actieplan - Uitwerking - Samenwerking met de deelstaten - Beroepszieke - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 15/2/2017
6-1224 Vťronique Jamoulle (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antibiotica - Gebruik bij dieren - Consumptie - Impact op de volksgezondheid - Evaluatie - Samenwerking met de deelstaten - Europese maatregelen en onderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 15/2/2017
6-1225 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Ontvoering van kinderen door hun ouders - Cijfers - Regionale opsplitsing - Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen - Aantal oproepen - Re-integratie in de school - Synergie met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 7/3/2017
6-1226 Bert Anciaux (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 24/12/2016
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
6-1227 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat en tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Interpretatie en standpunt van BelgiŽ - EFSA - Onderzoek naar de gevolgen van glyfosaat op de gezondheid en het milieu - Analyse van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1228 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 27/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1229
6-1229 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 27/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1228
6-1230 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksuele misbruik van mannen door vrouwen - Cijfers - Dark number - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1231
6-1231 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Seksuele misbruik van mannen door vrouwen - Cijfers - Dark number - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1230
6-1232 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 12/4/2017
6-1233 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1234 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 12/4/2017
6-1235 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kosovo - Vrijheid van meningsuiting en vereniging - Dood van een geŽngageerde burger - Onafhankelijk onderzoek - Burgermobilisatie - Relaties tussen BelgiŽ en Kosovo - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 20/3/2017
6-1236 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Bijzondere opsporingsmethodes - Systematisch financieel onderzoek - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1237
6-1237 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Bijzondere opsporingsmethodes - Systematisch financieel onderzoek - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 19/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1236
6-1238 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1239
6-1239 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 27/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1238
6-1240 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aanpak - Centrale instructie - Omkeren bewijslast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1241
6-1241 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aanpak - Centrale instructie - Omkeren bewijslast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 19/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1240
6-1242 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1243
6-1243 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1242
6-1244 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1245
6-1245 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1244
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2110
6-1246 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/2/2017 ) 11/1/2017
  Antwoord 7/2/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
6-1247 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel ę†Sweetie†Ľ - Opsporingsmethode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1248
6-1248 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel ę†Sweetie†Ľ - Opsporingsmethode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1247
6-1249 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 30/5/2017
6-1250 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - RepatriŽring - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2313
6-1251 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 12/4/2017
6-1252 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1253 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 12/4/2017
6-1254 FranÁois Desquesnes (cdH) eerste minister  
  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten - Toekenningscriteria - Aspecten betreffende de kwalitateit, het milieu of betreffende de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt - Toepassing voor de landbouweconomie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 14/2/2017
6-1255 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/2/2017 ) 23/1/2017
  Antwoord 22/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1174
6-1256 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
6-1257 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi®den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1258 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies neonicotinoi®den - Gevolgen - Herbeoordeling van de actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1259 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Bijenplan - Acties - Voortzetting - Balans - Eventueel nieuw plan - CoŲrdinatie van de actoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 27/2/2017
6-1260 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2155
6-1261 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  bpost - Werking - Vermindering van kantoren en dienstverlening - Sociale functie van bpost - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 1/3/2017
6-1262 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1263 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 12/2/2018
6-1264 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Achterstand - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 24/4/2018
6-1265 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstenchequebedrijven - Contracten - Bescherming van de consument - Clausules - Afwezigheidsregeling - Verantwoordelijkheid bij diefstal of schade - Klachten - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
6-1266 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden en fipronil - Gebruik - Beperking - Verkoopsverbod - Samenwerking met Europa en de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 26/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1035
6-1267 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Vrijwillige legerdienst - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 6/3/2017
6-1268 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Rappel 14/3/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2269
6-1269 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Vlees - Import uit niet-Europese landen - Hormonen en adjuvanten - Controle in het land van oorsprong - Eventuele verificatie - Controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)- Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1270 Johan Verstreken (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 15/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1319
6-1271 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 7/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1272
6-1272 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1271
6-1273 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1275
6-1274 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 6/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1275
6-1275 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 25/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1274
6-1276 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 3/2/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Doorverwijzing vraag 14/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1387
6-1277 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1278
6-1278 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 24/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1277
6-1279 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 3/4/2017
6-1280 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Moorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
6-1281 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 16/3/2017
6-1282 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2314
6-1283 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2315
6-1284 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2270
6-1285 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandige werknemers - Detachering - Cijfers - Fraude en sociale dumping - Strijd - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1286 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Vrouwelijk ondernemerschap - Plan ter ondersteuning - Maatregel ę†sensibilisering, vorming en opleiding†Ľ - Synergie met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1287 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaandonatie - Sensibilisering - Campagne - ę†Federal Truck†Ľ - Intiatief van de Waalse regering - Betrokkenheid van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1288 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werknemers - Detachering - Cijfers - Fraude en sociale dumping - Strijd - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1289 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Sector van de onlineverkoop - Fraude - Jaarlijks bedrag voor 2015 en 2016 - Nieuwe trends - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
6-1290 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1291
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2111
6-1291 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 7/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1290
6-1292 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2271
6-1293 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstencheques - Cijfers - Vijfenzestigplussers - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1294 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenzestigplussers - (Vrijwillige) activiteiten - Bijverdiensten - OfficiŽle opgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1295 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2272
6-1296 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2316
6-1297 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Comitť P - Klachten wegens racisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2317
6-1298 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2318
6-1299 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2319
6-1300 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2320
6-1301 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 20/11/2017
6-1302 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - Toelating voor het product in BelgiŽ tot februari 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1303 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Ziekte van Parkinson - Erkenning - Fonds voor de beroepsziekten - Procedure - Studies over dit onderwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 12/6/2017
6-1304 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Cijfers voor 2016
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1305 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2112
6-1306 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1307
6-1307 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 30/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1306
6-1308 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Digitale revolutie - Kleine en middelgrote ondernemeingen (kmo's) - Positie ten opzichte van de Europese concurrentie - Aanbod van de digitale markt - Inwerkingtreding - Gebrek aan kennis - Maatregelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 24/2/2017
  Antwoord 27/3/2017
6-1309 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Procedurele rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 1/8/2017
6-1310 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 3/7/2017
6-1311 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 2/7/2017
6-1312 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1313 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsbadge - Vervanging door een bij werknemers ingeplante elektronische chip
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1314 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2113
6-1315 FranÁois Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Hydranten - Identificatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2237
6-1316 Martine Taelman (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Spoorlopers - Inzetten van big data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 13/7/2017
6-1317 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis - Autonome straf - Strafuitvoering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1318 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Scootmobiels - Weigering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 28/6/2017
6-1319 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/4/2017 ) 7/3/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1270
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2268
6-1320 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale inspecteurs - Agressie - Toename - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 20/6/2017
6-1321 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Druggebruik - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 24/10/2017
6-1322 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1323 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Milieudelicten - Vervolging - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 22/5/2017
6-1324 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Afstamming - Vaststelling - Gebruik van DNA-test - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 28/4/2018
6-1325 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 18/12/2017
6-1326 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Activeringsbeleid - Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1327 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Raad van State - Arresten - Schorsing van bestuurshandelingen - Vernietiging van bestuurshandelingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1328 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Aangekondigde investeringspact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 20/4/2017
6-1329 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 24/4/2017
6-1330 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 12/7/2017
6-1331 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1332 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pittabars en aanverwante eetgelegenheden - Voedselcontroles - Inbreuken op de voedselhygiŽne - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1333 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1334
6-1334 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1333
6-1335 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Ambtenaren - Vrijwilligerswerk - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 8/5/2017
6-1336 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1337
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2114
6-1337 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1336
6-1338 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 21/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1340
6-1339 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1340
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2115
6-1340 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1339
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2116
6-1341 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligerswerk - Werklozen - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 18/7/2017
6-1342 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Overlegplatform ę†Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 7/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2261
6-1343 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  UNESCO-verdrag van 1970 inzake de restitutie van cultuurgoederen - Omzettingswet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1344 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Windmolens - Private investeerders - Rendement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/5/2017
6-1345 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1346
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1347
6-1346 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 4/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1347
6-1347 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 10/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1346
6-1348 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Serofobie - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2241
6-1349 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2321
6-1350 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksbedrijven - Verbod op reclame en sponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/6/2017
6-1351 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2322
6-1352 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1353
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2117
6-1353 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 20/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1352
6-1354 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 20/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1355
6-1355 Rik Daems (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1354
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2053
6-1356 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1358
6-1357 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 4/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1358
6-1358 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1357
6-1359 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2323
6-1360 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2324
6-1361 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2325
6-1362 Vťronique Waroux (cdH) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2240
6-1363 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365
6-1364 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 10/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365
6-1365 Philippe Mahoux (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 7/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
6-1366 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Abortustoerisme van Belgen naar Nederland - Verschillen in termijn - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/7/2017
6-1367 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Algemene toegang tot internet - Breedband - Witte Zones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1368 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Cijfers - Interfederale samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2123
6-1369 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheid - Nieuw beleid voor kinderen en jongeren ę†2015-2020†Ľ - Autisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Antwoord 10/7/2017
6-1371 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Privťgebruikers - Gebruik - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
6-1372 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2247
6-1373 Philippe Mahoux (PS) minister van Justitie  
  Europees Comitť voor de voorkoming van marteling en onmenselijke of onterende straf of behandeling van de Raad van Europa (CPT)- Verslagen - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 27/7/2017
6-1374 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Scholen - Interventies van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2248
6-1375 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  TsjetsjeniŽ - Schending mensenrechten - Holebi's - Protest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1376 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Brandstoffen- Kwaliteit - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1377 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2326
6-1378 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1379
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2118
6-1379 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 9/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1378
6-1380 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1381
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2119
6-1381 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1380
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2120
6-1382 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1383
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2124
6-1383 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 27/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1382
6-1384 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1385
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2125
6-1385 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 9/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1384
6-1386 Olga Zrihen (PS) minister van Justitie  
  Gespecialiseerde centra voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 21/8/2017
6-1387 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1276
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2156
6-1388 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Parlementen - Bewaking en beveiliging - Militaire Politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 19/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1389 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 19/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1390
6-1390 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Rappel 14/9/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1389
6-1391 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 23/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1392 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 9/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1393 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2327
6-1394 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1395 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 1/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1396 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 9/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1397 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 25/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1398 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1399 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2328
6-1400 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1401 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1402 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 24/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1403 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 24/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1404 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 14/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1405 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1406 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2329
6-1407 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 24/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1408 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2330
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2331
6-1409 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 28/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1410 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1411 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2332
6-1412 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 28/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1413 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1414 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 10/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1415 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 7/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1416 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1417 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2333
6-1418 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1419 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1420 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 29/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1421 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 31/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1422 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 5/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1423 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
6-1424 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1426
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2334
6-1425 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 24/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1420
Ook gesteld aan