Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1126

van Valérie De Bue (MR) d.d. 22 november 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Rijscholen - Controle - Opleiding van politieagenten

verkeersopleiding
voertuig
beroepsopleiding
verkeersveiligheid
politie
politiecontrole

Chronologie

22/11/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016)
12/12/2016Antwoord

Vraag nr. 6-1126 d.d. 22 november 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

De auto's van rijscholen worden in ons land niet vaak gecontroleerd. Uit goede bron heb ik vernomen dat de controle op hun wettigheid geen deel uitmaakt van de opleiding van politieagenten.

Rekening houdend met het aantal wagens van de rijscholen op de Waalse wegen en het feit dat er instructeurs zijn die onterecht het label van autorijschool dragen en het leven van de bestuurders in Wallonië in gevaar brengen, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen.

1) Kunt u me bevestigen dat de controle van de wagens van autorijscholen geen deel uitmaakt van de opleiding van politieagenten?

2) Hoeveel wagens van autorijscholen worden er jaarlijks gecontroleerd?

Antwoord ontvangen op 12 december 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Het voeren van het opschrift « auto-école » is enerzijds verplicht voor de voertuigen van de autorijscholen, maar anderzijds is er geen wettelijke bepaling die het voeren van dit opschrift verbiedt. Er is geen speciale vorming inzake de controle van rijschoolvoertuigen erkend.

2) De politie oefent geen specifieke controles uit op deze materie.

Deze laatste behoort tot de bevoegdheid van de minister van de Mobiliteit en de Transport, als ook deze van de Gewesten.