Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1573

van Anne Barzin (MR) d.d. 6 oktober 2017

aan de minister van Justitie

Inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis - Verschijning - Videoconferentie - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik - Stand van zaken

voorlopige hechtenis
gerechtszitting
videocommunicatie

Chronologie

6/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 )
18/3/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1573 d.d. 6 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als inverdenkinggestelden voor de raadkamer dienen te verschijnen, moeten daarvoor veel politieagenten gemobiliseerd worden en brengt dit ook veiligheidsrisico's met zich mee.

De kosten voor het goede verloop van die verplaatsingen lopen hoog op.

De evolutie van de technologie kan hiervoor oplossingen bieden.

De wet van 29 januari 2016 betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden heeft betrekking op die situatie.

Die wet zou in september 2017 in werking treden, de voorwaarden voor het gebruik van de videoconferentie zouden worden bepaald bij koninklijk besluit.

De lokale politiezones in alle gewesten van het land die dagelijks samenwerken met de f ederale politie om de veiligheid van iedereen te verzekeren, wachten op deze maatregel.

Mijn vragen zijn de volgende:

1) Is het koninklijk besluit voor de praktische regeling van die bepalingen klaar?

2) Is het benodigde materiaal voorhanden?

3) Zal de invoering van die bepalingen gefaseerd verlopen?

4) Binnen welke termijn zal dit gebeuren?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2018 :

De wet van 29 januari 2016 betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis voorziet in een wettelijke basis om inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis bij wijze van videoconferentie te laten verschijnen. Er is ingevolge het artikel 9 een koninklijk besluit vereist voor het bepalen van de nadere regels omtrent het gebruik van de videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden die zich in voorlopige hechtenis bevinden.

Tegen deze wet werd een beroep tot vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt afgewacht om het koninklijk besluit op te stellen.