Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1499

van GŁler Turan (sp.a) d.d. 21 juni 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Buitenlandse investeerders - Aantrekkelijkheid van BelgiŽ - Achteruitgang - Cijfers - Samenwerking met de gewesten

buitenlandse investering
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

21/6/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017)
13/7/2017Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1500

Vraag nr. 6-1499 d.d. 21 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het rapport van Plant Location International (PLI), een dochter van het Amerikaanse IBM, die bedrijven adviseert bij hun keuze van vestigingsplaats, bekoort BelgiŽ het internationaal bedrijfsleven almaar minder. Hierdoor ondervindt BelgiŽ een achteruitgang van buitenlandse productie-investeringen, die nochtans voor veel directe en indirecte tewerkstelling kunnen zorgen.

Vůůr de crisis van 2008-2009 waren buitenlandse investeringen nog goed voor 8†000 ŗ 10†000 nieuwe banen per jaar. Sindsdien is de fut eruit. In 2015 leek het er even op dat het niveau van vůůr de crisis zou geŽvenaard worden, toen het aantal banen uitkwam op 6†143. Maar in 2016 viel het aantal weer terug tot 4†809 banen, een daling met maar liefst 22†%.

Het lijkt alsof buitenlandse bedrijven BelgiŽ almaar vaker links laten liggen, terwijl volgens het PLI-rapport er wereldwijd een groeiherstel is van de buitenlandse investeringen.

Ook het advieskantoor EY bevestigt de trend dat buitenlandse investeringen in BelgiŽ met 5†% achteruitgingen in 2016, terwijl Europa er 15†% meer verwelkomde.

1) Kunt u bevestigen dat er de voorbije jaren een achteruitgang is van buitenlandse investeerders in BelgiŽ†? Zo ja, hoeveel bedraagt die achteruitgang sinds 2014 tot en met 2016†? Zijn er voorlopige cijfers voorhanden voor 2017†?

2) In welke sectoren is er voornamelijk geÔnvesteerd vanuit het buitenland in 2012 tot en met 2016†? Graag kreeg ik een opsplitsing per provincie. Zijn er ook voorlopige cijfers voor 2017 beschikbaar†?

3) Wat is de nationaliteit van de buitenlandse investeerders in BelgiŽ voor de gevraagde jaren†?

4) Welk type van nieuwe werkgelegenheid is er in die sectoren gecreŽerd in de jaren 2012 tot en met 2016†? Is er ook een voorlopig overzicht voor 2017†?

5) De gewesten voeren behoorlijk wat promotie bij buitenlandse investeerders. Is er sprake van aanvullende promotie vanuit of in samenwerking met de federale contactpunten in het buitenland, die ze doorverwijzen naar de gewesten†? Zo ja, welke promoties zijn dit en welk Vlaams of federaal budget staat daar tegenover†?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2017 :

Ik breng het geachte lid ervan op de hoogte dat haar vraag niet onder mijn bevoegdheden valt. Ik verwijs haar naar de antwoorden gegeven door de minister van Economie en door de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.