Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1536

van Anne Barzin (MR) d.d. 1 augustus 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Flexi-jobs - Cijfers - Spreiding over de gewesten - Verschillen - Verklaring - Bijkomende communicatie over het systeem - Herkomst van de werknemers

horecabedrijf
flexibiliteit van de arbeid
incidenteel werk
werkgelegenheidsbevordering
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

1/8/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 )
1/9/2017 Antwoord

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1549

Vraag nr. 6-1536 d.d. 1 augustus 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De federale regering heeft onlangs maatregelen genomen om de hoge loonkosten in de horecasector tegen te gaan.

Zo werd met de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken het systeem van de flexi-jobs ingevoerd, dat een specifiek statuut voorstelt voor werknemers die occasioneel werken in de horecasector en die al een tewerkstelling hebbenvan vier vijfde in een andere sector.

De werknemers die voor dit soort van flexi-jobs worden aangeworven, ontvangen een bezoldiging van 9,50 euro, waarop enkel een bijzondere forfaitaire bijdrage van 25% wordt geheven en betaald door de werkgever.

Deze wet is op 1 december 2015 in werking getreden.

Deze maatregel heeft een impact op de tewerkstelling in de gewesten van ons land. In het eerste trimester van 2016 waren er 11 232 werknemers met een flexi-jobcontract en in het derde trimester 19 514.

Tegelijk wordt ook een stijging van de vaste jobs in de sector vastgesteld.

Ik ben benieuwd naar de evolutie in de toepassing van deze maatregel.

1) Hoeveel flexi-jobs zijn er in BelgiŽ geregistreerd sinds de inwerkingtreding van deze maatregel?

2) Kan de minister aangeven hoe die jobs verdeeld zijn over elk van de gewesten?

3) Werd een analyse uitgevoerd of gepland om de verschillen tussen de gewesten te verklaren?

4) Is er bijkomende communicatie over deze maatregel gepland?

5) Uit welke sector komen de werknemers vooral?

Antwoord ontvangen op 1 september 2017 :

De door het geachte lid gestelde schriftelijke vraag valt onder de bevoegdheden van mijn collega Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude.