Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1529

van Valérie De Bue (MR) d.d. 14 juli 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Federale politie - Nieuwe voertuigen - Aankoop - Verdeling per gewest

politie
voertuig
overheidscontract
aankoop
geografische spreiding
Waals Gewest
overheidsopdrachten

Chronologie

14/7/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017)
9/12/2018Dossier gesloten

Vraag nr. 6-1529 d.d. 14 juli 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

U hebt aangekondigd dat u twee miljoen euro wil vrijmaken voor de aankoop van nieuwe politievoertuigen. Het gaat om vierenvijftig moto's, acht wagens van het merk Audi en één van het merk Skoda.

Kunt u mij, gelet op de onderinvestering en de nood aan voertuigen in Wallonië, meedelen hoe het geld - en dus de voertuigen - zullen worden verdeeld?