Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2018-2019

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

417 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1982 Christophe Lacroix (PS) eerste minister  
  Europees meerjarig financieel kader (MFK) - Europees cohesiebeleid - Toekomst - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 3/12/2018
  Antwoord 21/12/2018
6-1983 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 12/10/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1985
6-1984 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 12/10/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1985
6-1985 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 12/10/2018
  Antwoord 8/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1984
6-1986 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1987
6-1987 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1986
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2228
6-1988 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1989
6-1989 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1988
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2229
6-1990 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1991
6-1991 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1990
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2230
6-1992 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1993
6-1993 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1992
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2231
6-1994 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1995
6-1995 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1994
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2232
6-1996 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1997
6-1997 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1996
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2233
6-1998 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 17/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2234
6-1999 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toenemende armoede bij een deel van de bevolking - Gezondheidszorg - Betere toegankelijkheid - Maatregelen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/11/2018 ) 24/10/2018
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2000 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrij verkeer van personen - Burgers van de Europese Unie - Inschrijving in een Belgische gemeente - Cijfers - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2098
6-2001 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Telewerk - Stimuleren in de privťsector - Federale acties en maatregelen - Aparte codering in de loonadministratie - Mogelijke aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-2002 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Harde Brexit - Voorbereidende maatregelen - Noodwet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-2003 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2004
6-2004 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 20/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2003
6-2005 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2280
6-2006 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de controle op hygiŽne en voedselveiligheid - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-2007 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2281
6-2008 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Belgische luchtvaart - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 23/5/2019
6-2009 Annemie Maes (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Managementproblemen - Positie van de intendant en een aantal directieleden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Rappel 28/12/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2010 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie  
  Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2011
6-2011 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2010
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2047
6-2012 Lionel Bajart (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2013
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2049
6-2013 Lionel Bajart (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2012
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2050
6-2014 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2016
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2048
6-2015 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2016
6-2016 Lionel Bajart (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2015
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2051
6-2017 Rik Daems (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2065
6-2018 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van boeren en andere werklieden op het plattelands - Goedkeuring - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018 ) 9/11/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2019 Gilles Mouyard (MR) minister van Justitie  
  Bijzondere veldwachters - Dragen van een dienstwapen - Regularisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018 ) 14/11/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2020 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2022
6-2021 Rik Daems (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 9/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2022
6-2022 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2021
6-2023 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2024
6-2024 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Antwoord 22/1/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2023
6-2025 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2282
6-2026 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1979
6-2027 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Thailand - Bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 28/11/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2028 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Oxycodon - Morfineachtige pijnstillers - Verslavingsrisico - Voorschrijfgedrag - Waarschuwingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2029 Rik Daems (Open Vld) eerste minister  
  Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Antwoord 21/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2030
6-2030 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2029
6-2031 Rik Daems (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2066
6-2032 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Harde brexit - Voedselveiligheid - Controle - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2033 Christiane Vienne (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Naties (VN) - Universal Periodic Review (UPR)- opmerkingen aan het adres van BelgiŽ -Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 30/11/2018
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-2034 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeerterreinen - Capaciteit - Bezettingsgraad - Beheer - Toegang - Abonnements- en reserveringssystemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
  Rappel 15/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-2035 Christophe Lacroix (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Gevallen van liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2036 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2037
6-2037 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2036
6-2038 Alain Destexhe (MR) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Renovatie - Herontwerp van de tentoonstelling en uitwerking van de nieuwe scenografie - Samenwerking met verenigingen uit de ę†Afrikaanse diaspora†Ľ - Selectie - Wetenschappelijke autoriteit - Controle - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2039 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2040
6-2040 Christophe Lacroix (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2039
6-2041 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Spenen en zuigflessen - Sterilisatie met ethyleenoxide (EO) -Gevaar voor pasgeborenen - Eventuele maatregelen in ziekenhuizen en kinderopvanginitiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2042 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Glyfosaat - Verkoopsverbod voor professionele gebruikers - Definitief verbod - Discussie met andere lidstaten van de Europese Unie die gekant zijn tegen het gebruik van de stof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2043 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Zelfstandige fysieke personen - Gewestelijke tewerkstellingspremies - Vrijstelling - Onmogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2044 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Vrees voor een 'no deal'-scenario - Gevolgen - Maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Overleg binnen BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2045 Gilles Mouyard (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Afrikaanse varkenspest - Bestrijding - Civiele bescherming - Sluiting van de antenne van de civiele bescherming te Libramont - Gevolgen- Eventuele oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
6-2046 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Genitale verminking - Artikel 409 van het Strafwetboek - Discriminatoir karakter - Onderscheid tussen het vrouwelijk en het mannelijk geslacht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2047 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2011
6-2048 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2014
6-2049 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2012
6-2050 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2013
6-2051 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2016
6-2052 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-383
6-2053 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1355
6-2054 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Games-industrie - Tax shelter
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 11/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1452
6-2055 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1597
6-2056 Rik Daems (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1601
6-2057 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1607
6-2058 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1614
6-2059 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1616
6-2060 Rik Daems (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1616
6-2061 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1701
6-2062 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1704
6-2063 Rik Daems (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1781
6-2064 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1980
6-2065 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2017
6-2066 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 21/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2031
6-2067 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-86
6-2068 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-106
6-2069 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-474
6-2070 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-694
6-2071 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vluchtelingen - Alleenstaande mannen - Aankomst in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-730
6-2072 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-784
6-2073 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-834
6-2074 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-849
6-2075 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1036
6-2076 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1037
6-2077 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1042
6-2078 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fiscale ę†non bis in idem†Ľ-principe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leegstandstaks - Voorrang van de federale belasting op gewestelijk of lokale belasting - Afschaffing van de regionale belasting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1465
6-2079 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Administratieve vereenvoudiging - Netwerk van vereenvoudigingsambtenaren - Samenstelling - Werking - Resultaten - Partnerschappen met de deelstaten en de lokale besturen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1558
6-2080 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 - Opmaak - Uitvoering - Stand van zaken - Federaal Actieplan 2012-2015 - Evaluatie - Vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1559
6-2081 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1727
6-2082 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Ruimtemijnbouw - Space mining - Ambities van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1824
6-2083 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1829
6-2084 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1830
6-2085 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1849
6-2086 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1855
6-2087 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1862
6-2088 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1864
6-2089 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1864
6-2090 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1865
6-2091 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1876
6-2092 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1876
6-2093 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Belgische doctoraathouders - CarriŤre-uitbouw - Beleid in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1877
6-2094 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1883
6-2095 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1887
6-2096 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1896
6-2097 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1961
6-2098 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vrij verkeer van personen - Burgers van de Europese Unie - Inschrijving in een Belgische gemeente - Cijfers - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2000
6-2099 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-438
6-2100 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-650
6-2101 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 14/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-653
6-2102 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-824
6-2103 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-889
6-2104 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-952
6-2105 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1092
6-2106 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1100
6-2107 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1180
6-2108 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1182
6-2109 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1184
6-2110 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1245
6-2111 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1290
6-2112 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1305
6-2113 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 22/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1314
6-2114 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1336
6-2115 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 14/1/2019
  Doorverwijzing vraag 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1339
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 6-2366
6-2116 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Valt buiten de bevoegdheid 24/1/2019
  Doorverwijzing vraag 24/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2283
6-2117 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1352
6-2118 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1378
6-2119 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1380
6-2120 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1381
6-2121 Anne Barzin (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Schijnhuwelijken - Veroordelingen - Cijfers - Evolutie - Sensibiliseringscampagne van 2013 - Resultaten - Toekomstige sensibiliseringsacties - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1580
6-2122 Anne Barzin (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - FinanciŽle impact voor de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1581
6-2123 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Schijnhuwelijken - Cijfers - Interfederale samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1368
6-2124 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1382
6-2125 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1384
6-2126 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1428
6-2127 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1430
6-2128 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1441
6-2129 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1443
6-2130 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kinderen van Belgische SyriŽstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1448
6-2131 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1459
6-2132 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1460
6-2133 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1491
6-2134 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1507
6-2135 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1508
6-2136 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1510
6-2137 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1516
6-2138 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1540
6-2139 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1542
6-2140 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1543
6-2141 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1544
6-2142 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1545
6-2143 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1547
6-2144 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-353
6-2145 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-396
6-2146 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-572
6-2147 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-629
6-2148 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-630
6-2149 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-631
6-2150 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-808
6-2151 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-930
6-2152 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1096
6-2153 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1150
6-2154 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1153
6-2155 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1260
6-2156 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1387
6-2157 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 27/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1561
6-2158 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1659
6-2159 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van FinanciŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1663
6-2160 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1667
6-2161 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1698
6-2162 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1778
6-2163 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1779
6-2164 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1907
6-2165 Bert Anciaux (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1935
6-2166 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1969
6-2167 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1548
6-2168 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1568
6-2169 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1570
6-2170 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1587
6-2171 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1588
6-2172 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1620
6-2173 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1637
6-2174 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1670
6-2175 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1677
6-2176 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1680
6-2177 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1682
6-2178 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1683
6-2179 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1685
6-2180 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1686
6-2181 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1688
6-2182 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1689
6-2183 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1691
6-2184 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1694
6-2185 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1707
6-2186 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 14/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1708
6-2187 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 23/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1734
6-2188 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1736
6-2189 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1738
6-2190 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1744
6-2191 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1745
6-2192 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1792
6-2193 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1799
6-2194 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1800
6-2195 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1801
6-2196 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1839
6-2197 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1841
6-2198 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1842
6-2199 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1843
6-2200 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1844
6-2201 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1915
6-2202 Katia Segers (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Podiumkunsten - Tax Shelter - Fiscale uitgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1968
6-2203 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1917
6-2204 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1923
6-2205 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1926
6-2206 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1927
6-2207 GŁler Turan (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Brexit - Gevolgen - Controle van de grenzen - Douaniers - Werving - Aantal - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1788
6-2208 GŁler Turan (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  De bestemming van de winst die BelgiŽ heeft gemaakt aan de Griekse crisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1936
6-2209 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1931
6-2210 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1932
6-2211 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1937
6-2212 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1939
6-2213 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1940
6-2214 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1942
6-2215 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 14/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1950
6-2216 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1951
6-2217 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1953
6-2218 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1954
6-2219 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1955
6-2220 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1956
6-2221 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1966
6-2222 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1967
6-2223 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1971
6-2224 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1972
6-2225 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1973
6-2226 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1974
6-2227 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1976
6-2228 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1987
6-2229 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1989
6-2230 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1991
6-2231 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1993
6-2232 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1995
6-2233 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1997
6-2234 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1998
6-2235 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale Openbare Dienst (FOD) FinanciŽn - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - ę†Cockpitsysteem†Ľ - Publiciteit voor dat systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1084
6-2236 FranÁois Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-707
6-2237 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Hydranten - Identificatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1315
6-2238 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1504
6-2239 FranÁois Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1901
6-2240 Vťronique Waroux (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1362
6-2241 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Serofobie - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1348
6-2242 Annemie Maes (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 16/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1496
6-2243 Annemie Maes (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Credendo - Exportkredieten per bedrijf - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 16/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1564
6-2244 Annemie Maes (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 16/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1565
6-2245 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1050
6-2246 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1147
6-2247 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1372
6-2248 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Scholen - Interventies van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1374
6-2249 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksistisch geweld op openbare plaatsen - Klachten - Aantal - Ongewenst seksueel gedrag op het werk - Definitie - Eventuele volledige lijst van klachten - Preventieorganen - Indiening van een klacht - Juridische bescherming tegen ontslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1747
6-2250 Christie Morreale (PS) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1748
6-2251 Christie Morreale (PS) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1750
6-2252 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Audiovisueel verhoor - Uitbreiding naar meerderjarige slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1775
6-2253 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Begeleiding - Verbetering - Politiescholen - Bijscholing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1776
6-2254 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1793
6-2255 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - InterministeriŽle conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1809
6-2256 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 3/5/2019
  Aanvullend antwoord 3/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1810
6-2257 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen -†Seksuele Agressie Set (SAS)†- Eventuele verplichting tot uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 27/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1811
6-2258 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1815
6-2259 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Levensmiddelen van dierlijke oorsprong - Label 'zonder genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)' - Invoering - Vraag van milieu- en consumentenverenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2260 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Bushmeat - Gevaar voor de volksgezondheid - Illegale import - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2261 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overlegplatform ę†Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 23/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1342
6-2262 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cel ę†Kunst en Antiek†Ľ - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 23/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1479
6-2263 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchaintechnologie - Fintech - Toepassing - Initial Coin Offerings (ICO's) - Frans voorbeeld - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2264 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn ę†Brussel-Nijvel-Charleroi†Ľ - Wijzigingen van de uurregeling van 9 december 2018 - Impact voor de inwoners uit Sint-Genesius-Rode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 ) 23/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2265 Brigitte Grouwels (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Briefwisseling met de belastingplichtigen - Ontoelaatbare taalfouten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1934
6-2266 Johan Verstreken (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-851
6-2267 Johan Verstreken (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1012
6-2268 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1319
6-2269 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1268
6-2270 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1284
6-2271 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1292
6-2272 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1295
6-2273 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1432
6-2274 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1546
6-2275 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1555
6-2276 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1592
6-2277 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1593
6-2278 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1774
6-2279 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1846
6-2280 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2005
6-2281 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2007
6-2282 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2025
6-2283 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2116
6-2284 Rik Daems (Open Vld) eerste minister  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2285 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2286 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2287 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2288 Rik Daems (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2289 Rik Daems (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2290 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2291 Rik Daems (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2292 Rik Daems (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2293 Rik Daems (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2294 Rik Daems (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2295 Rik Daems (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2296
6-2296 Rik Daems (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 3/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295
6-2297 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2299
6-2298 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2299
6-2299 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2298
6-2300 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2302
6-2301 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2302
6-2302 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2301
6-2303 Lionel Bajart (Open Vld) eerste minister  
  TsjetsjeniŽ - Holebi's - Schending mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2304
6-2304 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  TsjetsjeniŽ - Holebi's - Schending mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2303
6-2305 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307
6-2306 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307
6-2307 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Pensioenen  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
6-2308 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Ouderschapsverlof - Cijfers - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2309 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Transportsector - Sociale fraude - Strijd - Aantal controles - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-1789
6-2310 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 28/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1899
6-2311 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 28/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1947
6-2312 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1088
6-2313 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - RepatriŽring - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1250
6-2314 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1282
6-2315 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1283
6-2316 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1296
6-2317 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Comitť P - Klachten wegens racisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1297
6-2318 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1298
6-2319 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1299
6-2320 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1300
6-2321 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1349
6-2322 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1351
6-2323 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1359
6-2324 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1360
6-2325 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1361
6-2326 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 27/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1377
6-2327 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1393
6-2328 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1399
6-2329 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1406
6-2330 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1408
6-2331 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1408
6-2332 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1411
6-2333 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1417
6-2334 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1424
6-2335 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Aanvullend antwoord 21/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1426
6-2336 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1426
6-2337 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cel Vermiste Personen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1457
6-2338 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Lokale verkiezingen - Kandidaatstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1676
6-2339 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 27/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1714
6-2340 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 27/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1715
6-2341 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Comitť P - Klachten wegens racisme - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1755
6-2342 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1756
6-2343 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1757
6-2344 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1758
6-2345 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerende goederen - Buitenland - Uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1759
6-2346 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden - Ratificatie - Standpunt van BelgiŽ - Weigering van dialoog met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Instemming van de verschillende parlementen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 27/5/2019
6-2347 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Nationaal preventiemechanisme - Oprichting en uitvoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2348
6-2348 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Nationaal preventiemechanisme - Oprichting en uitvoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 27/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2347
6-2349 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Drones - Natuurgebieden - Overvlucht - Verbod - Invoering in het koninklijk besluit van 10 april 2016 betreffende het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 23/4/2019
6-2350 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Kilometerheffing - Reglementering - Inbreuken - Boetes - Bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2351 Benjamin Dalle (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak - Doorlooptijd van een geschil - Situatie op het Auditoraat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2352 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  No-deal-Brexit - Fiscaliteit - Overgangsrecht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2353 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2355
6-2354 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2355
6-2355 Rik Daems (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2354
6-2356 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2357 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2358 Rik Daems (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2359 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2360 Rik Daems (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
6-2361 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2362
6-2362 Rik Daems (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2361
6-2363 Benjamin Dalle (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Ratificatie - Advies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie - Houding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals GewestGewest en het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-2364 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Episiotomie - Cijfers - Ongelijkheid in de chirurgische praktijk - Verloskundig geweld - Beperking van het aantal episiotomieŽn - Initiatieven - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 20/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2365 Freya Saeys (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/3/2019 ) 26/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2366 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 6-2115
6-2367 Lionel Bajart (Open Vld) eerste minister  
  Tweede Wereldoorlog - Roofkunst van Belgische oorsprong - Nieuw onderzoek in de Belgische musea - Registratie - Centrale website - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 25/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2368
6-2368 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Tweede Wereldoorlog - Roofkunst van Belgische oorsprong - Nieuw onderzoek in de Belgische musea - Registratie - Centrale website - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 16/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2367
6-2369 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 27/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2370 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2371 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 27/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2372 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2373 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2374 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 10/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2375 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 22/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2376 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 22/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2377 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2378 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2379 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2380 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2381 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
6-2382 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 - Uitblijven publicatie - Hormonale producten in de veeteelt en de humane doping - Tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 10/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2383
6-2383 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 - Uitblijven publicatie - Hormonale producten in de veeteelt en de humane doping - Tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2382
6-2384 Lionel Bajart (Open Vld) eerste minister  
  Brunei - Schending van de mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) - Agendering van het onderwerp - Reisadvies van Buitenlandse Zaken - Aanpassing - Gevaar voor holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2385
6-2385 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brunei - Schending van de mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) - Agendering van het onderwerp - Reisadvies van Buitenlandse Zaken - Aanpassing - Gevaar voor holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2384
6-2386 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Illegale hondengevechten - Aantal - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 10/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2387
6-2387 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Illegale hondengevechten - Aantal - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2386
6-2388 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2389 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 9/4/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2390
6-2390 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 9/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2389
6-2391 Freya Saeys (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 9/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2392 Freya Saeys (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019 ) 25/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2393 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019 ) 25/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2394
6-2394 Rik Daems (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019 ) 25/4/2019
  Antwoord 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2393
6-2395 Lionel Bajart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2398
6-2396 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Antwoord 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2398
6-2397 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2398
6-2398 Lionel Bajart (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2397