Christiane Vienne - PS
 
Geboren te Moeskroen op 18 juli 1951

Licentiate in het economisch en sociaal beleid (UCL)

1992-1993, 1995-1997 en 2006-2019 : gemeenteraadslid (Moeskroen)
1996-2002 : federaal secretaris van de Mouvement ouvrier chrétien (MOC) van de West-Henegouwen
1997-2002 : bestuurster van de ARCO Groep
1997-2002 : bestuurster van het Maison de la culture van Doornik
2000-2003 : bestuurster en 2003-2008 : afgevaardigd bestuurster van het CRES (Adviesbureau in sociale economie)
Februari - juni 2003 : adjunct-kabinetschef (minister van de Franse Gemeenschap belast met de Cultuur, de Begroting, het Openbaar Ambt, de Jeugd en de Sport)
2003-2008 : bestuurster van het Agence de développement culturel du Hainaut occidental (ACHO)
2003-2004 : gecoöpteerd senator
Maart - juli 2004 : medevoorzitster van de interparlementaire werkgroep voor de Vierde Wereld
2004-2007 : minister van de Waalse Regering van de Gezondheid, de Sociale Actie en de Gelijke Kansen
Sinds 2005 : bestuurslid van de Conseil de développement Wallonie picarde
2006-2007 : vertegenwoordigster van het Waalse Gewest bij de groep "Euro-metropole Rijsel-Kortrijk-Doornik"
Sinds 2007 : ondervoorzitster bij het Intercommunale voor economische ontwikkeling (IEO)
2007-2012 : bestuurster van No Télé (Televisie van West-Henegouwen)
Sinds 2007 : voorzitster van Présence et Action Culturelles - Moeskroen
2007-2010 : gecoöpteerd senator
Sinds 2007 : voorzitster van de commissie "Aînés" van het Institut Émile Vandervelde
Sinds 2008 : voorzitster van de werkgroep "Culture" van de Conseil de Développement de Lille-Métropole
2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2010-2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2010-2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO
Sinds 2011 : voorzitster van het Centre d'action laïque Mouscron-Comines-Estaimpuis
Sinds 2012 : bestuurster van de stichting Samilia
Sinds 2012 : lid van de algemene vergadering van SPMT
Sinds 2013 : bestuurster van de Femmes prévoyantes socialistes
Sinds 2014 : voorzitster van Semesotra vzw
Sinds 2014 : lid van de algemene vergadering van de NGO Solidarité Socialiste
2014-2019 : lid van het Waals Parlement
2014-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : voorzitster van de PS-fractie (Parlement van de Franse Gemeenschap)
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap

Grootofficier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-19/7/2004 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-19/7/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-19/7/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-19/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-19/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-19/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-19/7/2004 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/10/2007-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
11/12/2008-16/7/2009 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
5/2/2009-7/5/2010 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
16/7/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
14/12/2009-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
13/1/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer
3/7/2014-17/7/2014 Lid Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
24/11/2017-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat