Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2260

van Christie Morreale (PS) d.d. 23 januari 2019

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Bushmeat - Gevaar voor de volksgezondheid - Illegale import - Bestrijding

voedselveiligheid
vlees
Afrika
zwarte handel
gevaren voor de gezondheid
volksgezondheid

Chronologie

23/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2260 d.d. 23 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

In een VRT-reportage die werd uitgezonden op En, wordt getoond dat jaarlijks tientallen tonnen bushmeat Belgi binnenkomt via de luchthaven van Zaventem. Het vlees is hoofdzakelijk afkomstig van de Afrikaanse tropische wouden. De vleeshandel heeft niet alleen een enorme impact op de diersoorten, maar vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid. Ziektes als ebola kunnen worden overgedragen op de mens door apenvlees.

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de Senaat aangezien ze een federale materie betreffen met een impact op de bevoegdheden van de deelstaten op het vlak van volksgezondheid, bescherming van het leefmilieu, enz.

Bent u zich bewust van deze problematiek? Hebt u contacten met uw collega van Volksgezondheid met het oog op de oprichting van een task force? Welke maatregelen plant u te nemen om die illegale handel tegen te gaan?