Auteurs- en sprekersregister betreffende "Beke Wouter" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van de heer Wouter Beke tot quaestor van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
  Benoeming van de heer Dirk Claes tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van de heer Wouter Beke)
5-9
p. 31 5-9 p. 31 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van de heer Wouter Beke tot quaestor van de Senaat
5-3
p. 7 5-3 p. 7 (PDF)
Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (7-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord gegeven door mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
SV 7-44
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Algemene ziekenhuizen - Kinderafdelingen (Nieuwe normen - Permanentie - Geneesheren-specialisten in de pediatrie) (3-6344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8890-8891 3-81 p. 8890-8891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9743-9744 3-87 p. 9743-9744 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5365-5366 3-59 p. 5365-5366 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5740 3-62 p. 5740 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6313-6314 3-65 p. 6313-6314 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5791 3-62 p. 5791 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5744 3-62 p. 5744 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5827 3-62 p. 5827 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5856 3-62 p. 5856 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5754 3-62 p. 5754 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5756 3-62 p. 5756 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6216 3-64 p. 6216 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5940 3-62 p. 5940 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5763 3-62 p. 5763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6234-6235 3-64 p. 6234-6235 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5763 3-62 p. 5763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6106-6107 3-63 p. 6106-6107 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5943 3-62 p. 5943 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5943 3-62 p. 5943 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5947 3-62 p. 5947 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5765 3-62 p. 5765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6113 3-63 p. 6113 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5609-5610 3-61 p. 5609-5610 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5686-5687 3-61 p. 5686-5687 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5663 3-61 p. 5663 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674 3-61 p. 5674 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5694 3-61 p. 5694 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5705-5706 3-61 p. 5705-5706 (PDF)
Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten (4-2137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2137
Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten (4-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2352
Antidepressiva - Vergoedingsvoorwaarden - Herziening (Gegevens over het gebruik van antidepressiva) (3-3394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5025 3-56 p. 5025 (PDF)
Arbeiders - Bedienden - Eenheidsstatuut (3-5615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7805 3-73 p. 7805 (PDF)
Arbeiders - Bedienden - Eenheidsstatuut - Verslag van een ad-hoc-commissie (3-6307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8763-8764 3-80 p. 8763-8764 (PDF)
Arbeidsongeschiktheid - Evolutie sinds 1960 - Verband tussen arbeidsongeschiktheid en het gebruik van medicijnen (3-3048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3985 3-48 p. 3985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4428-4429 3-51 p. 4428-4429 (PDF)
Artsen - Contingentering (Planningscommissie) (3-4444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5672-5673 3-61 p. 5672-5673 (PDF)
Artsen - Contingentering - Huisartsen in beroepsopleiding - Aantal huisartsen met praktijk (3-6113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8675-8676 3-80 p. 8675-8676 (PDF)
Artsen die gevaarlijke handelingen stellen - Bescherming van de volksgezondheid en de patiënten - Nemen van dringende maatregelen (3-3753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5085 3-57 p. 5085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5887 3-62 p. 5887 (PDF)
Artsenverkiezingen (3-3395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen (4-1881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1881
Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen (4-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2261
Bariatrische ingrepen - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht) (4-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-206
Bariatrische ingrepen – Terugbetaling – BMI (Chirurgische ingrepen bij overgewicht) (4-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-77
Bedienaars van erkende godsdiensten en de vrijzinnige afgevaardigden - Financiering - Statuut - Rapport (3-6576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9578 3-87 p. 9578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10416-10417 3-90 p. 10416-10417 (PDF)
Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Aantal ondernemingen - Aantal werknemers (4-7292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7292
Beleggingen - Uitgifteprospectus - Regelgeving (4-6475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6475
Belgisch Leger - Vacatures voor 2008 - Rekruteringen per provincie en per garnizoen (4-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-208
Belgisch leger - Rijopleiding - Kostprijs (4-1635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1635
Belgische financiële instellingen - Kapitaalsvereisten - Opvolging (4-6472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6472
Belspellen - Erkenningen - Maatregelen tegen overtredingen (Kansspelcommissie) (3-7916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10437-10439 3-90 p. 10437-10439 (PDF)
Benelux-Verdrag - Ratificatie (4-3245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3245
Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing (5-7458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7458
Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing (5-7459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7459
Bestrijding van het tabaksgebruik - Fonds (Tabaksfonds - Financiering van projecten - Bevoegdheden van de gemeenschappen) (3-4446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5673-5674 3-61 p. 5673-5674 (PDF)
Bewaakte fietsstallingen - Proefprojecten (NMBS) (3-3983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5320-5321 3-59 p. 5320-5321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7961-7962 3-74 p. 7961-7962 (PDF)
Boeddhisme - Erkenning als eredienst (3-3400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4597 3-53 p. 4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4744-4745 3-54 p. 4744-4745 (PDF)
Brandweer - Leopoldsburg - Vervangen van materieel - Ladderwagen (4-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-44
Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing (4-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-207
Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing (4-588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-588
Bromfiets - Snelheidscontrole - Roltestbank - Curvometers (4-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1902
Budgetoverschrijdingen in de geneeskunde - Verschillende behandeling van huisartsen en de farmasector (3-3123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4111 3-49 p. 4111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4761-4762 3-54 p. 4761-4762 (PDF)
Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Subsidiëring (3-3152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4113 3-49 p. 4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6541-6542 3-66 p. 6541-6542 (PDF)
CDSCA - Brasschaat - Verkoop van vierentwintig woningen (Nieuwe huisvesting) (3-7920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10635-10636 3-90 p. 10635-10636 (PDF)
CDSCA - Woningen - Lasten (Uitbetalingen aan tegenprestaties) (3-7921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10636-10638 3-90 p. 10636-10638 (PDF)
Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen (4-6933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6933
Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen (4-6934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6934
Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen (4-6935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6935
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie - Beheersovereenkomst met het ministerie van Landsverdediging (3-5287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7044-7045 3-69 p. 7044-7045 (PDF)
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing (3-6356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9183 3-84 p. 9183 (PDF)
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing (4-94)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-94
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie - Nieuwe woongelegenheden - Begroting (3-5129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6711-6712 3-67 p. 6711-6712 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling (3-5306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7077-7078 3-69 p. 7077-7078 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling (3-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7407-7408 3-71 p. 7407-7408 (PDF)
Charter "burger zijn in België" (Interculturele dialoog) (3-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6165 3-64 p. 6165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8748 3-80 p. 8748 (PDF)
Commissie voor boekhoudkundige normen - Voorzitter, secretaris-generaal en project-manager - Vervanging (4-1203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1203
Computerprogramma's - Inkomsten uit rechten - Fiscale behandeling (4-7391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7391
Computerprogramma's - Inkomsten uit rechten - Fiscale behandeling (4-7392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7392
Creditrating agencies - Europese regelgeving - Impact in België (4-6473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6473
Cumulatie van een overlevingspensioen en een arbeidsinkomen - Vermindering van het overlevingspensioen met 50% (3-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5104 3-57 p. 5104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5696-5697 3-61 p. 5696-5697 (PDF)
Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten (7-76)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-76
De "Market in Financial Instruments Directive" (Gedragsregels inzake beleggingsadvies dat banken en beleggingsondernemingen verlenen aan het cliënteel - Klachten betreffende de MiFID-regels - Uitbreiding tot de verzekeringssector) (4-492)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 65-67 4-47 p. 65-67 (PDF)
De "kiwiprocedure" bij het RIZIV (Geneesmiddelen : aanbestedingsprocedure) (3-2103)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 56-57 3-203 p. 56-57 (PDF)
De Bomspotting-actie van 16 april 2005 (Kostprijs van de grote ontplooiing van ordetroepen bij de manifestatie bij de gebouwen van NAVO en SHAPE en op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel tegen de aanwezigheid van kernwapens) (3-782)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 104-106 3-110 p. 104-106 (PDF)
De Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) (Bereikbaarheid van de gegevens van de DIV in het weekend - Link tussen haar databank en de politie) (3-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 93 3-110 p. 93 (PDF)
De Lijn - Spartacusplan - Deelname van de NMBS (4-361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-361
De Sociale Maribel (Doorstorting van de opbrengst uit structurele lastenverlaging naar een per paritair comité geïnstalleerd fonds - Evaluatie) (3-746)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 115-117 3-110 p. 115-117 (PDF)
De aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (3-738)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 74-77 3-106 p. 74-77 (PDF)
De aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (3-1230)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-142
p. 54-57 3-142 p. 54-57 (PDF)
De achterstallige bijwerking van gegevens op de webpagina's van de federale overheid (Webstek "belgie.be" - Webstek van de FOD Financiën en van de FOD Justitie) (3-810)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 66-68 3-115 p. 66-68 (PDF)
De afgifte van geneesmiddelen door de apothekers (Voorschriften op stofnaam - Controle van de apothekers op aflevering van het goedkoopste geneesmiddel) (3-653)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-106
p. 14-15 3-106 p. 14-15 (PDF)
De begroting van de CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) (3-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 58-60 3-113 p. 58-60 (PDF)
De begroting van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) (Verkoop van woningen) (3-973)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 77-79 3-125 p. 77-79 (PDF)
De besparingen inzake het zorgforfait voor chronisch zieken (Strengere criteria) (3-1113)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-133
p. 60-62 3-133 p. 60-62 (PDF)
De bestemmingswijziging van de Luitenant Coppenskazerne in Brasschaat (3-679)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-104
p. 58-60 3-104 p. 58-60 (PDF)
De bestrijding van het vogelgriepvirus (Controles op de luchthavens - Quarantainemogelijkheid in de ziekenhuizen - Rampoefening) (3-1347)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-151
p. 8-11 3-151 p. 8-11 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-1674)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-166
p. 14-16 3-166 p. 14-16 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-724)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 29-31 3-105 p. 29-31 (PDF)
De btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen (4-355)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 62-64 4-34 p. 62-64 (PDF)
De communautaire impasse bij het Belgische Rode Kruis en de onrust bij het personeel van het Rode Kruis-Vlaanderen (3-1915)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 70-72 3-190 p. 70-72 (PDF)
De contingentering van huisartsen en specialisten (3-1766)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 103-105 3-177 p. 103-105 (PDF)
De detachering van militair personeel bij de politie (3-1614)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 37-38 3-163 p. 37-38 (PDF)
De diefstallen op bouwwerven (4-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-16
p. 26-28 4-16 p. 26-28 (PDF)
De dienstencheques (3-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De dienstencheques (3-395)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De doktersbriefjes (Achterstand bij het drukken van medische getuigschriften - Riziv en FOD Financiën) (3-890)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-118
p. 63-65 3-118 p. 63-65 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privésector en de overheidssector (3-886)      
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Wouter Beke en mevrouw Erika Thijs
3-886/3
p. 2-4 3-886/3 p. 2-4 (PDF)
De elektronische facturatie (Nood aan KB) (4-1288)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-101
p. 52-53 4-101 p. 52-53 (PDF)
De erkenningsprocedure bij een algemene ramp (Schade veroorzaakt in een gemeente door slechte weersomstandigheden - Duur van de procedure - Hevige regenval van 30 april en 1 mei 2004) (3-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 53-54 3-106 p. 53-54 (PDF)
De evaluatie van de Copernicushervorming (Studie van de KULeuven (3-1219)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-142
p. 49-54 3-142 p. 49-54 (PDF)
De eventuele afvloeiingen bij het contractueel burgerpersoneel in Leopoldsburg (3-1179)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-171
p. 11-12 3-171 p. 11-12 (PDF)
De eventuele vervanging van de Chef Defensie (Vermindering van het aantal manschappen) (3-1457)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-208
p. 18-19 3-208 p. 18-19 (PDF)
De fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang (3-714)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, minister van Financiën
3-103
p. 37-39 3-103 p. 37-39 (PDF)
De fraude met internetbankieren (Aansprakelijkheid - Phishing) (4-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 36-40 4-18 p. 36-40 (PDF)
De geneeskundige voorschriften op stofnaam (Voorschrijfgedrag - Voorschrijven op stofnaam i.p.v. op merknaam - Voorschrijven op stofnaam als maar één merk voorhanden is om het percentage goedkope geneesmiddelen te halen) (3-1507)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 58-60 3-157 p. 58-60 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de anti-discriminatiewet (3-1613)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 35-37 3-163 p. 35-37 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de antidiscriminatiewet (Toepassingsproblemen - Internationaal rechtelijke verplichtingen - Wetsvoorstel 3-1289/1) (3-1234)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 34-35 3-145 p. 34-35 (PDF)
De godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbeschouwing, joden en anglicanen - Ontwerp van KB) (3-808)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 29 3-113 p. 29 (PDF)
De godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbeschouwing, joden en anglicanen) (3-704)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-104
p. 41-43 3-104 p. 41-43 (PDF)
De gratis NMBS-parkings (Controle) (3-1067)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-131
p. 45-47 3-131 p. 45-47 (PDF)
De gratis NMBS-parkings (Proefproject in twaalf stations) (3-1184)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 71-72 3-139 p. 71-72 (PDF)
De herijking van flitspalen (Vertragingen in de herijking) (3-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 58-60 3-137 p. 58-60 (PDF)
De hulp van België aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De inbraakgolf bij apotheken (Maatregelen - Beveiliging - Fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen) (4-656)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 27-28 4-65 p. 27-28 (PDF)
De initiatieven voor Buitenschoolse Kinderopvang (IBO's) (Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten) (3-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Malamba, staatsscretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 70-74 3-82 p. 70-74 (PDF)
De interculturele dialoog (3-1153)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 62-65 3-134 p. 62-65 (PDF)
De interculturele dialoog (3-439)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-83
p. 16-17 3-83 p. 16-17 (PDF)
De interculturele dialoog (Commissie opgericht door de regering - Stand van zaken) (3-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-82
p. 77-79 3-82 p. 77-79 (PDF)
De interculturele dialoog (Eindverslag van de Commissie voor Interculturele Dialoog - Interministeriële conferentie - Ontwerp van Handvest van het burgerschap - Grondrechten - Vrijheid van onderwijs en van godsdienst) (3-986)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-125
p. 97-101 3-125 p. 97-101 (PDF)
De interculturele dialoog (en de interreligieuze dialoog) (3-542)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-94
p. 32-34 3-94 p. 32-34 (PDF)
De keuzecriteria voor de aankoop van pantserwagens van het type Piranha IIIC (Keuze van Landsverdediging voor het Zwitsers bedrijf MOWAG) (3-1711)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 57-59 3-172 p. 57-59 (PDF)
De kinesitherapeuten (Contingentering van de kinesitherapeuten - RIZIV-erkenning - Organisatie van het examen) (3-1287)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 43-45 3-146 p. 43-45 (PDF)
  3-146
p. 45 3-146 p. 45 (PDF)
De klachten inzake de reclame van financiële instellingen (4-430)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-46
p. 38-40 4-46 p. 38-40 (PDF)
De klinische fase I-studies (Ontwikkeling van geneesmiddelen - Achterstand bij het behandelen van dossiers bij het Directoraat-Generaal Geneesmiddelen - Experimenten op mensen) (3-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 60-61 3-113 p. 60-61 (PDF)
De koopjesreglementering (3-1282)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-188
p. 6-7 3-188 p. 6-7 (PDF)
De kostenverdeling van de brandweerkorpsen (tussen de gemeenten - Rechtsgrond - Raad van State) (3-741)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 55 3-106 p. 55 (PDF)
De levering van 242 nieuwe pantserwagens (Keuze van Landsverdediging voor de voertuigen van het type Piranha III van het Zwitsers bedrijf MOWAG - Off-the-shelf procedure - Klacht van het Finse defensiebedrijf Patria) (3-1523)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 30-32 3-158 p. 30-32 (PDF)
De maagzuurremmers (PPI's) (Riziv-terugbetaling) (3-811)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 62-63 3-113 p. 62-63 (PDF)
De maatregelen ter bestrijding van de budgettaire ontsporingen in de gezondheidszorg (Algemene maatregelen - Artsen - Medische beeldvorming - Klinische biologie - Farmaceutische industrie - Apothekers - Voorschrijven op stofnaam - Antidepressiva - Antibiotica - Bandagisten - Huisartsen - Remgeld voor huisbezoek - Niertransplantatie - Opsporing van begrotingsoverschrijdingen) (3-783)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 107-111 3-110 p. 107-111 (PDF)
De meeneembaarheid van de registratierechten (Achterstand bij de terugbetaling) (4-356)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 64-66 4-34 p. 64-66 (PDF)
De mogelijke verhuizing van de Pantsercavalerieschool van Leopoldsburg (naar Stockem - Sociale situatie van de militairen en hun gezin) (3-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-131
p. 8-11 3-131 p. 8-11 (PDF)
De mogelijke verhuizing van de pantsercavalerieschool van Leopoldsburg (naar Stockem - Precieze aantal personeelsleden dat moet verhuizen) (3-1438)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 83-85 3-153 p. 83-85 (PDF)
De nota van de Vlaamse Gezondheidsraad (Toekomst van het gezondheidsbeleid - Agenda van de Interministeriële conferentie) (3-2100)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 55-56 3-203 p. 55-56 (PDF)
De omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties (Verdeelsleutel) (3-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 49-50 3-125 p. 49-50 (PDF)
De omzetbelasting op de geneesmiddelen (Restrictieve visie van het Europees Parlement inzake staatssteun) (3-1616)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 28-30 3-164 p. 28-30 (PDF)
De omzetheffingen inzake vergoedbare farmaceutische specialiteiten (Voorontwerp van wet houdende wijziging van de heffingen - Contact met de diensten voor de mededinging) (3-1436)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 73-74 3-153 p. 73-74 (PDF)
De omzettaks voor de farmaceutische industrie (Heffing die niet langer dient voor de cofinanciering van het geneesmiddelenbudget, maar wel om de totale zekerheid te financiering) (3-1115)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-133
p. 63-64 3-133 p. 63-64 (PDF)
De opvolging van de studie van de Nationale Bank over de farmaceutische sector in België (3-1339)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-195
p. 9-11 3-195 p. 9-11 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De prijsdalingen van de geneesmiddelen (Nood aan volumebeleid) (3-1592)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 72-74 3-162 p. 72-74 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke instellingen, de middenstand en de landbouw en het federaal adviescomité voor europese aangelegenheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaatscommissie voor de financiën en voor de economische aangelegenheden en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K), Bart Laeremans (K) en Wouter Beke (S) en mevrouw Vanessa Matz (S)
4-1606/4
p. 1-76 4-1606/4 p. 1-76 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economische aangelegenheden (S), de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven (K) en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de heren Wouter Beke (S), François Bellot (K) en Herman De Croo (K) en mevrouw Vanessa Matz (S)
4-1606/11
p. 1-16 4-1606/11 p. 1-16 (PDF)
De projectoproepen in het kader van de doorgangswoningen van OCMW's (Aanpassing van de modaliteiten en voorwaarden van de projectoproepen zodat ze beter aangepast zijn aan de werkwijze bij de OCMW's) (3-2148)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 53-55 3-205 p. 53-55 (PDF)
De reactivering van het personenvervoer op spoorlijn 20 tussen Lanaken en Maastricht (3-2132)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 62-63 3-205 p. 62-63 (PDF)
De regionale verschillen inzake medische zorg (en de verschillen binnen eenzelfde regio - Chirurgische zorg) (3-1896)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-188
p. 64-66 3-188 p. 64-66 (PDF)
De registratie van de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep (4-1290)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-101
p. 53-55 4-101 p. 53-55 (PDF)
De samenstelling van de provinciale geneeskundige commissies (Nieuw benoemingsbesluit van voorzitters en ondervoorzitters) (3-888)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-117
p. 43-44 3-117 p. 43-44 (PDF)
De snellere treinverbinding Hasselt Brussel-Noord (3-1185)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 72-73 3-139 p. 72-73 (PDF)
De terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV (door de FOD Landsverdediging daar het hoofd van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek niet voldoet aan de diplomavereisten) (3-1437)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 85-86 3-153 p. 85-86 (PDF)
De terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV (door de FOD Landsverdediging daar het hoofd van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek niet voldoet aan de diplomavereisten) (3-1386)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-152
p. 58-59 3-152 p. 58-59 (PDF)
De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten (Uitbreiding van de EU - Overgangsmaatregelen - Detachering van werknemers - Opening van de grenzen - Lagere lonen) (3-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-130
p. 33-34 3-130 p. 33-34 (PDF)
De tijdelijke werkloosheid van bedienden (4-1129)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 66-67 4-93 p. 66-67 (PDF)
De toekenning van RIZIV-nummers aan gediplomeerde kinesitherapeuten (3-1390)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-152
p. 59-61 3-152 p. 59-61 (PDF)
De toekomst van de Belgische farmaceutische sector (Investeringen - Wetenschappelijk onderzoek : Topberaad Farma Research - Fiscale maatregelen : vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de privé-sector) (3-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-133
p. 29-32 3-133 p. 29-32 (PDF)
De toekomst van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Uitbreiding takenpakket van de PWA's) (3-1320)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 16 3-193 p. 16 (PDF)
De toepassing van de tsunami-wet door de Belgische postkantoren (Inzameling van oude Belgische franken t.v.v. Tsunami 12-12 en 11.11.11 - Vreselijke natuurramp : aardbeving en vloedgolf) (3-747)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 99 3-110 p. 99 (PDF)
De toepassing van het sociaal telefoontarief (Pre-paidkaarten en abonnementen - Begrip "huishouden" - Controle) (3-1202)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 59-61 3-140 p. 59-61 (PDF)
De uitblijvende renovatie van de huurwoningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Woningen in Bourg-Léopold - Nieuw raamwerk en dubbel glas) (3-1770)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 99-101 3-177 p. 99-101 (PDF)
De uitreiking van parkeerkaarten aan personen met een handicap (Nieuwe regelgeving - Verdeling van de uitreiking van parkeerkaarten - Normen voor de reservatie van parkeerplaatsen) (3-1710)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 61-62 3-172 p. 61-62 (PDF)
De uitvoering van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten (3-1956)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 53-55 3-193 p. 53-55 (PDF)
De uitvoering van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (Uitvoeringsbesluiten) (3-1957)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 42 3-193 p. 42 (PDF)
De vergoeding voor apothekers (3-691)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 26 3-112 p. 26 (PDF)
De verkoop van 24 woningen te Brasschaat (Woningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie - Nieuwe woningen - Mogelijkheid tot kopen - Huurprijzen) (3-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 89-91 3-97 p. 89-91 (PDF)
De verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (van woningen - Inaanmerkingneming van gevelisolatie) (4-900)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernesering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 43-44 4-77 p. 43-44 (PDF)
De volgorde van de talen bij de ondertekening van de Europese grondwet (3-1434)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 80-81 3-153 p. 80-81 (PDF)
De voortgang van het topberaad Farma research (Studie van de Nationale Bank over de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling van de farmaceutische industrie in België - Tweede vergadering van het topberaad) (3-1715)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 59-61 3-172 p. 59-61 (PDF)
De wetgeving inzake de zwarte lijsten van wanbetalers (Stand van zaken m.b.t. een wetsontwerp - Adviezen Raad voor het verbruik en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (3-1923)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 68-70 3-190 p. 68-70 (PDF)
Defensie - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat (4-2090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-2090
Defensie - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat (4-2636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2636
Departement Defensie - Budgettaire ontsporing - Curatele (4-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-40
Diabetes (Balans van de uitvoering van de resolutie van 2007) (4-940)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 16-18 4-94 p. 16-18 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Overdracht van gegevens - Maatregelen (3-2580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3284-3285 3-42 p. 3284-3285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6085-6087 3-63 p. 6085-6087 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Overdracht van gegevens - Maatregelen (Overdracht van de OCMW-dossiers - Oprichting van een Evaluatiecommissie) (3-2579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3094-3096 3-40 p. 3094-3096 (PDF)
Dienstcheques - Gebruik - Werking - Betrokkenheid van de PWA's (Uitbreiding van de activiteiten [tuinonderhoud] - Verschil tussen de gewesten - Winstbestemming van PWA's met een erkende sui generisafdeling - Verzoek tot vernietiging bij het Arbitragehof) (3-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3037-3039 3-39 p. 3037-3039 (PDF)
Diensten voor gezamenlijke aankopen - Werking - Beheersing van het overheidsbudget (3-4667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6084-6085 3-63 p. 6084-6085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6771-6773 3-67 p. 6771-6773 (PDF)
Diensten- en PWA-cheques - Inruiling tegen dezelfde voorwaarden (3-3157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4120 3-49 p. 4120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4337 3-50 p. 4337 (PDF)
Dienstencheques - Combinatie van thuishulp en oppasdienst (3-4554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6170-6171 3-64 p. 6170-6171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6588 3-66 p. 6588 (PDF)
Dienstencheques - Concurrentie met de reguliere arbeid - Provincie Limburg (4-1896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1896
Dienstencheques - Facturatie aan ondernemingen (3-4553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6170 3-64 p. 6170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6586-6588 3-66 p. 6586-6588 (PDF)
Dienstencheques - Facturatie aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Overheveling van de PWA-ambtenaren van het PWA-systeem naar het dienstenchequesysteem - Nieuwe regeling) (3-5307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7320-7321 3-70 p. 7320-7321 (PDF)
Dienstencheques - Kostprijs voor niet-belastingplichtigen (3-4552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6170 3-64 p. 6170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6421 3-65 p. 6421 (PDF)
Dienstencheques - Terugverdieneffecten (BTW op investeringen, belastingen op bedrijfsruimte van erkende ondernemingen en onrechtstreekse tewerkstelling) (3-6966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9540 3-86 p. 9540 (PDF)
Dienstencheques - Uitbreiding tot diensten voor naaste familieleden (3-3156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4120 3-49 p. 4120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4336-4337 3-50 p. 4336-4337 (PDF)
Dieren - Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen - Voorwaarden inzake verhandeling (4-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1540
Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling (4-2102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2102
Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling (4-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2454
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 (5-1871)      
  Bespreking
5-83
p. 48-56 5-83 p. 48-56 (PDF)
   Bedenkingen bij de besparingen
5-83
p. 54-56 5-83 p. 54-56 (PDF)
Dringende medische hulpverlening - Spoeddiensten - Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Afremmen van het oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten) (3-3397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4624 3-53 p. 4624 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6283 3-65 p. 6283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7255-7256 3-70 p. 7255-7256 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Wouter Beke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Wouter Beke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Beke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-76
p. 4 3-76 p. 4 (PDF)
Eenheidsstatuut - Verslag werkgroep ("Groep van Tien") (3-6967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9540-9541 3-86 p. 9540-9541 (PDF)
Elektronisch medisch dossier - Respect persoonlijke levenssfeer (Wetsontwerp betreffende de informatisering van gezondheidsgegevens) (3-6744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9611 3-87 p. 9611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10711-10712 3-90 p. 10711-10712 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-267
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-268
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-594
Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming (7-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-40
Erewacht van de Belgische strijdkrachten - Legeruniformen (3-4518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6204 3-64 p. 6204 (PDF)
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3540
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3541
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3542
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-5458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5458
FOD Defensie - Terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV (Ongeldige benoeming van het hoofd van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek) (3-3842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5077-5078 3-57 p. 5077-5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5268-5269 3-58 p. 5268-5269 (PDF)
FOD overschrijdende raamcontracten - Aanbevelingen van het Rekenhof (3-3978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5286-5288 3-58 p. 5286-5288 (PDF)
Farma-industrie - Maatregelen ter ondersteuning - Kostprijs (Ontwikkeling en onderzoek - Budgettaire impact) (3-3798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5063 3-57 p. 5063 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5243 3-58 p. 5243 (PDF)
Farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek - Belgisch topberaad - Resultaten (Heffing ten laste van de farmaceutische industrie) (3-3122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4109 3-49 p. 4109 (PDF)
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen (4-388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-388
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen (4-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-553
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen (Uitvoering wet 10 juni 2006) (3-7925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10733-10734 3-90 p. 10733-10734 (PDF)
Farmaceutische industrie - Studie van de Nationale Bank (Inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling) (3-6282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8585-8586 3-79 p. 8585-8586 (PDF)
Farmaceutische sector - Topberaad (4-2020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2020
Farmaceutische sector - Topberaad (4-2668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2668
Farmaceutische sector - Topberaad (4-5847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5847
Federaal Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Projecten - Gesteunde organisaties (3-2751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3515 3-44 p. 3515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5919-5920 3-62 p. 5919-5920 (PDF)
Federale administratie - Copernicushervorming - Kostprijs (3-3951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5122-5124 3-57 p. 5122-5124 (PDF)
Federale politie - "Harleytreffen" te Leopoldsburg op 29 en 30 juli 2006 - Prestaties en kosten (3-6154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8662 3-80 p. 8662 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8965 3-82 p. 8965 (PDF)
Federale politie - Ingezette agenten bij het "Harleytreffen" te Leopoldsburg - Prestatie en kosten (3-3398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4614 3-53 p. 4614 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6270 3-65 p. 6270 (PDF)
  Bul. 3-66
p. 6447-6448 3-66 p. 6447-6448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8541 3-79 p. 8541 (PDF)
Flitspalen - Herijking (3-4719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6448-6449 3-66 p. 6448-6449 (PDF)
Flitspalen - Herijking - Aantal niet gebruikte flitspalen per politiezone (3-4138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5588 3-61 p. 5588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508 3-71 p. 7508 (PDF)
Foutloze medische aansprakelijkheid - Voorontwerp van wet - Aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (3-6179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8799 3-81 p. 8799 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9888-9890 3-88 p. 9888-9890 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9888-9890 3-88 p. 9888-9890 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9890-9891 3-88 p. 9890-9891 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9891-9892 3-88 p. 9891-9892 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9892 3-88 p. 9892 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9892-9893 3-88 p. 9892-9893 (PDF)
Gedetineerden - Morele, geestelijke en godsdienstige bijstand - Protocolakkoord en koninklijk besluit (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbedenking, joden en anglicanen) (3-3569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4702-4703 3-54 p. 4702-4703 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4861 3-55 p. 4861 (PDF)
Geestelijke gezondheidszorg - Pilootprojecten "Activering" - Dagactiviteitencentrum "De Link" (Beringen) - Financiering van het personeel (3-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4115-4117 3-49 p. 4115-4117 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8797-8798 3-81 p. 8797-8798 (PDF)
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (4-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1194
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (4-1195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1195
Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Comité voor permanente doorlichting (van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bij de Technisch Geneeskundige Raad van het Riziv) (3-6302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8939-8940 3-82 p. 8939-8940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10701 3-90 p. 10701 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Herijking (Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bij de Technische Geneeskundige Raad van het Riziv) (3-5604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7786 3-73 p. 7786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8162 3-76 p. 8162 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Budgetprocedures (3-5154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7154-7155 3-70 p. 7154-7155 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (3-5086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6989-6990 3-69 p. 6989-6990 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8056-8057 3-75 p. 8056-8057 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Controle op gegevensstaten (3-5151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7151-7152 3-70 p. 7151-7152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8063-8064 3-75 p. 8063-8064 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Correcties inzake de budgetoverschrijdingen (3-5096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6996-6997 3-69 p. 6996-6997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8060-8062 3-75 p. 8060-8062 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Correcties inzake het boekingsritme (3-5085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6988-6989 3-69 p. 6988-6989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8055-8056 3-75 p. 8055-8056 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Coördinatie van de inventarisatie en evaluatie van de financiële wijzigingen (3-5153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7153-7154 3-70 p. 7153-7154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8066-8067 3-75 p. 8066-8067 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Criteria voor uitzonderlijke of bijzondere uitgaven (3-5087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6990-6991 3-69 p. 6990-6991 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Facturatietermijnen (3-5149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7150-7151 3-70 p. 7150-7151 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Financiële medeverantwoordelijkheid van de ziekenhuizen (3-5148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7149-7150 3-70 p. 7149-7150 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen (3-5088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6991 3-69 p. 6991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8057-8059 3-75 p. 8057-8059 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Gemeenschappelijke databank (3-5089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6991-6992 3-69 p. 6991-6992 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8275-8277 3-77 p. 8275-8277 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Inhaalbedragen (3-5090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6992-6993 3-69 p. 6992-6993 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8059-8060 3-75 p. 8059-8060 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Interpretatie van de uitgavenevolutie (3-5091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6993-6994 3-69 p. 6993-6994 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Mededeling van de vaststellingen van de Dienst voor geneeskundige verzorging (3-5150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7151 3-70 p. 7151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8062-8063 3-75 p. 8062-8063 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Naleving van de correctiemechanismen (3-5152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7152-7153 3-70 p. 7152-7153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8065-8066 3-75 p. 8065-8066 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Statistische instrumenten (om de weerslag van bepaalde maatregelen op andere sectoren in te schatten) (3-5092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6994 3-69 p. 6994 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Structurele ingrepen (3-5093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6994-6995 3-69 p. 6994-6995 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Taken van het Verzekeringscomité (3-5147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7148-7149 3-70 p. 7148-7149 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8277-8278 3-77 p. 8277-8278 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Verzenddatum facturen (3-5094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6995-6996 3-69 p. 6995-6996 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Wijzigingen in de wetgeving (3-5095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6996 3-69 p. 6996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8060 3-75 p. 8060 (PDF)
Geneesmiddelen - Bijwerkingen (Verhoogde registraties - Generische geneesmiddelen) (3-5036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6987 3-69 p. 6987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7704-7705 3-72 p. 7704-7705 (PDF)
Geneesmiddelen - Databank "be-prescript" (Verpakking, dosering en beschikbaarheid van geneesmiddelen) (3-5606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8428-8429 3-78 p. 8428-8429 (PDF)
Geneesmiddelen - Openbare aanbesteding (Aankoop van geneesmiddelen via een openbare aanbesteding - "Kiwimodel") (3-2745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3507-3508 3-44 p. 3507-3508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8587-8588 3-79 p. 8587-8588 (PDF)
Geneesmiddelen - Prijsdaling - Publieksverpakkingen en ziekenhuisverpakkingen - Besparingen (3-5296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168-7169 3-70 p. 7168-7169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7717 3-72 p. 7717 (PDF)
Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam (Voorschrijfgedrag - Voorschrijven op stofnaam i.p.v. op merknaam - Voorschrijven op stofnaam als maar één merk voorhanden is om het percentage goedkope geneesmiddelen te halen) (3-6283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8589-8590 3-79 p. 8589-8590 (PDF)
Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam - Controle op de apothekers (Voorschrift op stofnaam i.p.v. op merknaam) (3-6284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8590-8591 3-79 p. 8590-8591 (PDF)
Geneesmiddelen zonder generisch alternatief - Prijsverhogingen (3-4538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6156-6157 3-64 p. 6156-6157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7534-7535 3-71 p. 7534-7535 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Bekendheid bij de artsen - Beschikbaarheid bij de apothekers (3-3124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4115 3-49 p. 4115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5024-5025 3-56 p. 5024-5025 (PDF)
Gerechtelijke politie - Functionele opleiding - Evaluatie (4-6370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6370
Gestegen olieprijzen - Extra inkomsten inzake accijnzen en BTW (3-5595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7767 3-73 p. 7767 (PDF)
Gestegen olieprijzen - Extra inkomsten inzake accijnzen en BTW (3-5596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7771 3-73 p. 7771 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8018 3-75 p. 8018 (PDF)
Getuigschriften voor verstrekte hulp - Gebrek - Alternatieve oplossing (3-2582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3257 3-42 p. 3257 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3412 3-43 p. 3412 (PDF)
Gezondheidsenquête - Cannabis (Gebruik) (3-4602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6161 3-64 p. 6161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6399-6400 3-65 p. 6399-6400 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-66
p. 6553-6555 3-66 p. 6553-6555 (PDF)
Gezondheidsenquête - Mentale gezondheid (3-4603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6161 3-64 p. 6161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8268-8270 3-77 p. 8268-8270 (PDF)
Gezondheidszorg - Zorgregio's (Vaststelling) (3-4633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6400 3-65 p. 6400 (PDF)
Griepepidemie - Risico - Aankoop van antivirale geneesmiddelen - Simulaties en hypothesen (3-2947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3818-3819 3-46 p. 3818-3819 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8874-8877 3-81 p. 8874-8877 (PDF)
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2108
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2109
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2268
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2633
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdiensten) (4-1307)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1307/1
p. 1-4 4-1307/1 p. 1-4 (PDF)
Het Fonds voor alimentatievorderingen (Informatiecampagne - Oprichting van een evaluatiecommissie) (3-889)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-118
p. 62-63 3-118 p. 62-63 (PDF)
Het Fonds voor collectieve uitrusting en diensten (FCUD) (Kinderopvang) (3-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Geerts aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 70-74 3-82 p. 70-74 (PDF)
Het actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheid (Follow-up van de Top van Durban in 2001 - Betrekken van de deelstaten) (3-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 91-92 3-97 p. 91-92 (PDF)
Het advies van de planningscommissie met betrekking tot het artsencontingent (3-1767)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 105-107 3-177 p. 105-107 (PDF)
Het autorijden met de lichten aan overdag      
  Debat
3-123
p. 10-14 3-123 p. 10-14 (PDF)
Het beperkte aantal afgestudeerden in de geneeskunde dat kiest voor het beroep van huisarts (3-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-125
p. 38-40 3-125 p. 38-40 (PDF)
Het dwangvoederen van eenden (3-506)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-88
p. 55-57 3-88 p. 55-57 (PDF)
Het geneesmiddelenbeleid (3-1037)      
  Verslag van mevrouw De Meyer (K) en de heer Beke (S)
3-1037/1
p. 1-125 3-1037/1 p. 1-125 (PDF)
Het hoge aantal keizersneden (3-1111)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-162
p. 18-20 3-162 p. 18-20 (PDF)
Het inhaalverbod voor vrachtwagens (Beslissing federale regering versus beslissing Vlaamse minister van Openbare Werken) (3-1188)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-172
p. 24-25 3-172 p. 24-25 (PDF)
Het kadaster van artsen en de herziening van de erkenningsquota voor huisartsen (4-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-112
p. 13-19 4-112 p. 13-19 (PDF)
Het koppelen van integratievoorwaarden aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit (Aanmoediging in Vlaanderen van de allochtone ouders om Nederlands te leren) (3-2274)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 82-84 3-213 p. 82-84 (PDF)
Het medisch aanbod in België (4-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-287
Het medisch aanbod in België (4-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-534
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het ontbreken van een beroepscommissie voor geschorste artsen (Vernieuwing van de provinciale geneeskundige commissies : dringendheid) (3-1127)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-133
p. 58-60 3-133 p. 58-60 (PDF)
Het overleg inzake de afsluiting van raamcontracten (Deelname van de FOD Defensie aan het Netwerkoverleg over de FOR-aankopen) (3-1435)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 82-83 3-153 p. 82-83 (PDF)
Het pensioensparen (3-411)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-82
p. 81-83 3-82 p. 81-83 (PDF)
Het pensioensparen (Evaluatie - Toekomst) (3-455)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-84
p. 15-17 3-84 p. 15-17 (PDF)
Het regeringsbeleid betreffende Afghanistan (4-549)      
  Verslag van de heer Wouter Beke (S) en mevrouw Juliette Boulet (K)
4-549/1
p. 1-45 4-549/1 p. 1-45 (PDF)
Het risico op een griepepidemie (Maatregelen) (3-705)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-113
p. 14-15 3-113 p. 14-15 (PDF)
Het sluiten van bepaalde postkantoren (4-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-14
p. 47-48 4-14 p. 47-48 (PDF)
Het standpunt van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek (Toegang tot de gegevens van het Rijksregister) (3-2146)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 47-49 3-205 p. 47-49 (PDF)
Het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Toekomst - Uitbreiding takenpakket van de PWA's naar maatschappelijke taken van zorg en begeleiding - Activering van oudere langdurige werklozen - Dienstenchequesysteem) (3-1263)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-187
p. 29-31 3-187 p. 29-31 (PDF)
Het stookoliebeleid van de regering (Maandelijkse afbetaling - Hoge eenheidsprijs - Korting : verlenging in 2006 - Zwarte lijst van wanbetalers) (3-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 11-12 3-140 p. 11-12 (PDF)
Het stookoliefonds (Sociaal fonds ter betoelaging van de brandstoffactuur van burgers met een laag inkomen - BTW-ontvangsten van de overheid door de verkoop van stookolie) (3-740)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 72-74 3-106 p. 72-74 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het tapijt in de gebouwen en de personeelsproblemen bij de FOD Financiën (4-1287)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-101
p. 51-52 4-101 p. 51-52 (PDF)
Het tekort aan doktersbriefjes (3-973)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-147
p. 18-19 3-147 p. 18-19 (PDF)
Het tekort aan huisartsen (Recruteringsprobleem - Ontbreken van een statuut voor de huisartsen in bijzondere opleiding) (3-1471)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-210
p. 19-20 3-210 p. 19-20 (PDF)
Het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde (3-775)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 106-107 3-110 p. 106-107 (PDF)
Het topberaad met de farmaceutische sector (Topberaad Farma Research - Studie Nationale Bank over de inspanningen van de farmaceutische industrie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling - Oprichting van een Agentschap voor de registratie van de geneesmiddelen - Oprichting van een overlegplatform tussen de farmaceutische sector en de regering) (3-1322)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-148
p. 9-10 3-148 p. 9-10 (PDF)
Het verslavingsfonds (Strijd tegen tabaksgebruik, alcohol- en drugsproblemen - Projecten ingediend bij de FOD Volksgezondheid - Samenstelling van het begeleidingscomité) (3-1953)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 42-44 3-193 p. 42-44 (PDF)
Het vogelgriepvirus en de "early warning"-capaciteiten van Singapore (Risico van een wereldwijde epidemie [Pandemie] - Bevoorrading met antivirale geneesmiddelen - Contacten met Singapore) (3-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-117
p. 39-43 3-117 p. 39-43 (PDF)
Het voorstel tot inkorting van de basisopleiding geneeskunde tot zes jaar (Ongelijkheid tussen toekomstige huisartsen en specialisten - Veroudering huisartsen - Vervrouwelijking van het beroep en oprichting van alsmaar meer groepspraktijken) (3-1506)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-214
p. 35-36 3-214 p. 35-36 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Het zout in de voeding (Prijs van de geneesmiddelen - Bescherming tegen ziekten - Te hoge zoutconsumptie - Brood als belangrijkste zoutbron) (3-617)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 77-79 3-98 p. 77-79 (PDF)
Hoge stookolieprijzen - BTW-verlaging - Stookoliefonds - Inwerkingtreding (3-3979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5318 3-59 p. 5318 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8608-8609 3-79 p. 8608-8609 (PDF)
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2273
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-289
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-290
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-535
Huisartsen - Kwaliteitsverbetering van de zorgen - Oprichting van een forum (4-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-802
Huisartsen - Parkeerproblematiek - Oplossingen - Rol van de gemeenten (4-7216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7216
Huisartsen - Wachtposten (niet in de grote steden) (3-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10693-10694 3-90 p. 10693-10694 (PDF)
Huisartsen in opleiding - Ondersteuning - Invoering van een financieel fonds (4-2913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2913
Huisartsengeneeskunde - Administratieve vereenvoudiging (Herziening van de voorschrijfregels inzake het recht op tegemoetkoming voor geneesmiddelen : Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen - Vereenvoudiging sociaal statuut : KB tot uitvoering - Invoering van een specifiek nummer voor artsenassociaties - GMD-patiënten) (3-6111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8674 3-80 p. 8674 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Geïnformatiseerd medisch dossier (Wetsontwerp - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Elektronische voorschrijfformulieren voor farmaceutische specialiteiten en technische handelingen) (3-6109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8673 3-80 p. 8673 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Impulsfonds (Fonds tot aansporing van de huisartsgeneeskunde) (3-6110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8674 3-80 p. 8674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10699-10700 3-90 p. 10699-10700 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Samenwerking tussen huisartsen en specialisten (Financieel stimuleren van de patiënt die een huisarts raadpleegt alvorens een specialist te consulteren - Remgeld - Advies van het verzekeringscomité van het Riziv-Budget) (3-6112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8674-8675 3-80 p. 8674-8675 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Statuut van chronische patiënt (3-6114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8676-8677 3-80 p. 8676-8677 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 18 4-99 p. 18 (PDF)
Initiatieven buitenschoolse kinderopvang - Financiële middelen (3-5295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168 3-70 p. 7168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9340 3-85 p. 9340 (PDF)
Klimaatverandering - Voorlichtings- en vormingsevenementen - Toelagen - Procedure (4-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-404
Kloosterlingen - Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen - Uitvoeringsbesluiten (3-1828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2236-2237 3-32 p. 2236-2237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2378-2379 3-33 p. 2378-2379 (PDF)
Kopiëren voor eigen gebruik - Blanco informatiedragers - Vergoeding (4-1012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1012
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Implementatie binnen de lokale besturen - Onderzoek - Oplossingen (Problemen tussen het Rijksregister en de Kruispuntbank wat betreft het vrijgeven van gegevens) (3-2746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3508 3-44 p. 3508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3748-3750 3-45 p. 3748-3750 (PDF)
Landsverdediging - Nieuwe vacatures (3-4519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6205 3-64 p. 6205 (PDF)
Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsuitkeringen - Leefloon (Wachtuitkeringen - Jongeren - Maatregelen) (3-6347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9012-9014 3-82 p. 9012-9014 (PDF)
Leger - Buitenlandse opdrachten - Aalmoezeniers (4-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-804
Leger - Contingent - Geplande vacatures - Provincie Limburg (4-2872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2872
Leopoldsburg - Harley Davidson-treffen (4-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1636
Lokale politie - Afdrukken van processen-verbaal (3-5277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7139-7140 3-70 p. 7139-7140 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7466-7467 3-71 p. 7466-7467 (PDF)
Lokale politie - Lonen in 2001 - Loonfiches (3-4577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6138 3-64 p. 6138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6484 3-66 p. 6484 (PDF)
Mede-eigendom - Rechtsvordering van een mede-eigenaar ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars - Rechtsgeldigheid - Precedent (5-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2523
Medisch en paramedisch personeel - Lage inkomsten - Noodzakelijke maatregelen (3-6910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9510-9511 3-86 p. 9510-9511 (PDF)
Medische gegevens - Bewaring - Termijn - Elektronische verzending (4-7288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7288
Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek (4-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-357
Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek (4-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-547
Militair personeel - Detachering bij de politie (3-4442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6055-6056 3-63 p. 6055-6056 (PDF)
Militair personeel - Detachering bij de politie (Politiezones) (3-4442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5663-5664 3-61 p. 5663-5664 (PDF)
Militair personeel - Woningen die beschikbaar worden gesteld door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) - Huurprijzen (3-4443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5859-5860 3-62 p. 5859-5860 (PDF)
Militair personeel - Woningen die beschikbaar worden gesteld door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Huurprijzen (3-4443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5664 3-61 p. 5664 (PDF)
NMBS - Gratis parkeren (3-4449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6174 3-64 p. 6174 (PDF)
NMBS - Gratis parkeren - Proefproject (3-6235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8811 3-81 p. 8811 (PDF)
NMBS - Gratis parkeren - Proefproject (NMBS - Evaluatie) (3-3984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5321 3-59 p. 5321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5711-5712 3-61 p. 5711-5712 (PDF)
NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg (4-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1900
NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg (4-2443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2443
NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg (4-5763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5763
NMBS - Toegankelijkheid voor reizigers met beperkte mobiliteit en rolstoelgebruikers (3-4558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6175 3-64 p. 6175 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7963-7964 3-74 p. 7963-7964 (PDF)
NMBS-parkings - Gratis parkeren (3-3402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4610 3-53 p. 4610 (PDF)
NMBS-parkings - Gratis parkeren - Evaluatie van het project te Leopoldsburg (3-4140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5604 3-61 p. 5604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7962-7963 3-74 p. 7962-7963 (PDF)
Niet-actieve implantaten - Aanrekening (3-4948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6749-6750 3-67 p. 6749-6750 (PDF)
Omgekeerde hypotheek - Invoering in België - Gevaren (4-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1561
Omgekeerde hypotheek - Invoering in België - Gevaren (4-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1562
Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Opbrengst bij de postkantoren (3-3120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6425 3-65 p. 6425 (PDF)
Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Verdeelsleutel (3-3126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4122 3-49 p. 4122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5028-5029 3-56 p. 5028-5029 (PDF)
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-2656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2656
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-389
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-390
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-5844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5844
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-650
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-712
Onthaalouders - Statuut (3-4730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6449-6450 3-66 p. 6449-6450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8586-8587 3-79 p. 8586-8587 (PDF)
Onthaalouders - Statuut (3-4731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6591 3-66 p. 6591 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Bart Laeremans, Francis Delpérée en Wouter Beke
5-134
p. 32-34 5-134 p. 32-34 (PDF)
  5-134
p. 50 5-134 p. 50 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Verslag van de heren Wouter Beke en Francis Delpérée
5-2373/3
p. 1 5-2373/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1724) (3-1723)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betaald educatief verlof : examens en stages in het kader van het open- en afstandsonderwijs ; assessmentperiode bij een validerende instantie ; professionele bacheloropleiding
3-1492/2
p. 1-4 3-1492/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van gepensioneerden - Cumulatie
3-1492/2
p. 4-13 3-1492/2 p. 4-13 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van weduwnaars of weduwen die in aanmerking komen voor een overlevingspensioen
3-1492/2
p. 13-15 3-1492/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal statuut van de geneesheren
3-1492/2
p. 16-17 3-1492/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en de dames De Schamphelaere en de Bethune
   Uitbreiding van het adoptieverlof voor werknemers (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
   Vergoed adoptieverlof voor zelfstandigen (Wijziging KB 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid t.v.v. de zelfstandigen)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Heffingen ten laste van de geneesmiddelenindustrie
3-1492/2
p. 15 3-1492/2 p. 15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Amendement nr 4 van de heer Beke
   RIZIV en bestrijding van verslavingen (Verandering van het Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik in "Fonds tot bestrijding van de verslavingen" : wijziging programmawet 22 december 2003)
3-1774/2
p. 3 3-1774/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Fiscale aftrekbaarheid van renovatie van huurwoningen door eigenaars
3-177
p. 53 3-177 p. 53 (PDF)
   Procédé van programmawetten
3-177
p. 52-53 3-177 p. 52-53 (PDF)
   Rol en werking van de Senaat - Hervorming
3-177
p. 70-73 3-177 p. 70-73 (PDF)
   Verandering van het "Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik" in "Fonds tot bestrijding van de verslavingen"
3-177
p. 53-54 3-177 p. 53-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 100 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Tegemoetkoming van de ZIV in de kosten van farmaceutische specialiteiten - Definitie van de term "aanvrager"
3-966/2
p. 37 3-966/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 101 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Installatie van het comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
3-966/2
p. 37-39 3-966/2 p. 37-39 (PDF)
  Amendement nr 103 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Stijging van de dekking van de kosten van medische materialen
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 106 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 40-41 3-966/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 107 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het minimum dagbedrag voor de invalide gezinshoofden en de alleenstaande invaliden
3-966/2
p. 41-42 3-966/2 p. 41-42 (PDF)
  Amendement nr 108 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 42 3-966/2 p. 42 (PDF)
  Amendement nr 109 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp van derden" voor primair arbeidsongeschikten
3-966/2
p. 42-43 3-966/2 p. 42-43 (PDF)
  Amendement nr 110 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning in een gezin waarin twee arbeidsongeschikte personen samenwonen aan minstens één van hen het statuut van gezinshoofd
3-966/2
p. 43 3-966/2 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 111 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het plafond van het inkomen van de echtgenoot voor de berekening van de uitkering van invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 43-44 3-966/2 p. 43-44 (PDF)
  Amendement nr 112 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : bepaling van het bevoegde ethisch comité
3-966/2
p. 44 3-966/2 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Statuut van de vrijwilliger
3-966/2
p. 44-55 3-966/2 p. 44-55 (PDF)
  Amendement nr 114 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijks verslag over de activiteiten van het Ervaringsfonds
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 115 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Erkenning van ondernemingen van asbestruiming
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 116 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon
3-966/2
p. 56 3-966/2 p. 56 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aantal verbeteringen aan de huidige wetgeving inzake de sluiting van ondernemingen
3-966/2
p. 56-58 3-966/2 p. 56-58 (PDF)
  Amendement nr 118 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlenging van het ouderschapsverlof
3-966/2
p. 58-64 3-966/2 p. 58-64 (PDF)
  Amendement nr 119 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Minimumpensioenen binnen het kader van de gemengde loopbanen
3-966/2
p. 64-65 3-966/2 p. 64-65 (PDF)
  Amendement nr 120 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijkse aanpassing van de pensioenbedragen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 65-66 3-966/2 p. 65-66 (PDF)
  Amendement nr 121 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van de grensbedragen voor de cumulatie van een overlevingspensioen met een job
3-966/2
p. 66-83 3-966/2 p. 66-83 (PDF)
  Amendement nr 122 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
3-966/2
p. 83 3-966/2 p. 83 (PDF)
  Amendement nr 123 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afstemmen van de berekeningswijze van het pensioen van het personeel van de PMS-centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding op die van het personeel van de onderwijsinstellingen
3-966/2
p. 84 3-966/2 p. 84 (PDF)
  Amendement nr 124 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Herinvoering van een premiestelsel teneinde het gebruik van LPG als brandstof te stimuleren
3-966/2
p. 85 3-966/2 p. 85 (PDF)
  Amendement nr 125 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 126 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Benaming "Stookoliefonds"
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 94 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlaging van de sociale lasten op de ploegpremie en de nachtpremie
3-966/2
p. 32-33 3-966/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Vermindering van de lasten voor nachtarbeid en ploegenarbeid - Non-profitsector
3-966/2
p. 34 3-966/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Billijke verdeling tussen de gemeenschappen van de werkingskosten van de kinderbijslagfondsen
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 99 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de uitkeringen omwille van een beroepsziekte
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 102 en 127 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   ZIV-tussenkomst voor chronisch zieke kinderen jonger dan 21 jaar
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendementen nrs 104 en 105 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van het bedrag van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 39-40 3-966/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 96 en 97 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
3-966/2
p. 35 3-966/2 p. 35 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
3-90
p. 42 3-90 p. 42 (PDF)
   Cumulatie van een overlevingspensioen met een job
3-90
p. 42 3-90 p. 42 (PDF)
   Gebrek aan een parlementair debat en gebruik van de open brief door de meerderheid
3-90
p. 39-41 3-90 p. 39-41 (PDF)
   Statuut van de vrijwilliger
3-90
p. 43 3-90 p. 43 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-90
p. 42-43 3-90 p. 42-43 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-31
p. 22-23 4-31 p. 22-23 (PDF)
   Directe belastingen : belastingvrije som in de personenbelasting
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
   Verhoging van de minimumpensioenen
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
   Verhoging van de werkbonus
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Amendement nr 33 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verplaatsingskosten van ouders van gehospitaliseerde kinderkankerpatiënten
3-1986/2
p. 15-16 3-1986/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1986/2
p. 17 3-1986/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zuurstoftherapie
3-1986/2
p. 17-18 3-1986/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Steverlynck en Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Pensioenen zelfstandigen - Verhoging minimumpensioen - Betaling van het kleine pensioen - Aanvulling op de loopbaan na de daadwerkelijke aanvangsdatum van het pensioen
3-1986/2
p. 18-19 3-1986/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning van een jaarlijkse bijslag bij de kinderbijslag - Schoolpremie
3-1986/2
p. 19-20 3-1986/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zorgkundigen : sluiten van overeenkomsten met de diensten thuisverpleging
3-1986/2
p. 16-17 3-1986/2 p. 16-17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 35-37 3-196 p. 35-37 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Verslag van de heren Wouter Beke en Francis Delpérée
5-2372/3
p. 1-17 5-2372/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring (4-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1073
Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring (4-2249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2249
Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief (4-1880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1880
Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief (4-2260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2260
Openbare rusthuizen - Personeelskosten (3-5293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168 3-70 p. 7168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7841-7842 3-73 p. 7841-7842 (PDF)
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1241
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1242
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1243
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1244
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1245
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1246
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1247
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1248
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1249
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1250
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1251
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1252
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1253
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1254
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1255
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2399
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-2461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2461
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-2681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2681
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-5360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5360
Outplacement - Werknemersrechten (3-6348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9014 3-82 p. 9014 (PDF)
Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging (4-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7405
PWA-beambten - Detachering naar het dienstenchequesysteem (3-5308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7177 3-70 p. 7177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7583-7584 3-71 p. 7583-7584 (PDF)
Palliatieve dagcentra - Proefprojecten (3-5744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7886-7887 3-74 p. 7886-7887 (PDF)
Parkeerautomaten - Betalingswijze - Bescherming van de consument - Bescherming van de privacy -Betaling per sms - Bijkomende kost veroorzaakt door de kosten voor gsm-verkeer (7-7)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bouchez aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-7
Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving (7-73)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-73
Patiëntenrechten - Centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen - Aanpassing van de wetgeving (Plicht tot informatieverstrekking van het ziekenhuis) (3-5605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8288 3-77 p. 8288 (PDF)
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-1634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1634
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-2610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2610
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-4495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-4495
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-5570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5570
Pensioensparen - Levensverzekering - Bedragen - Fiscale aftrek (4-7434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7434
Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (3-5616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7808 3-73 p. 7808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10831 3-90 p. 10831 (PDF)
Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) - Verdere rol in het kader van de dienstencheques (3-4636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6300 3-65 p. 6300 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6952-6953 3-68 p. 6952-6953 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) - Beambten - Functie van informatieambtenaar (Informatietaak - Overheveling naar het dienstenchequesysteem) (3-4635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6299 3-65 p. 6299 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6589-6590 3-66 p. 6589-6590 (PDF)
Plan huisartsgeneeskunde 2006-2007 - Geïnformatiseerd medisch dossier (Wetsontwerp - Commissie ter bescherming van het privéleven - Toegang tot elektronische voorschrijfformulieren voor farmaceutische specialiteiten en technische handelingen) (3-6180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8799-8800 3-81 p. 8799-8800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10700 3-90 p. 10700 (PDF)
Politie - Autopark - Aanschaf van wagens die functioneren op basis van hernieuwbare energie (3-6279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8932-8933 3-82 p. 8932-8933 (PDF)
Politiediensten - Functionele gerechtelijke opleiding - Geslaagde cursisten - Uitreiking van een brevet (4-7550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7550
Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones (3-6276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8715-8717 3-80 p. 8715-8717 (PDF)
Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones (3-6277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8932 3-82 p. 8932 (PDF)
Politiediensten - Personeel - Bezoldigingsregeling - Mogelijke discriminaties (3-4627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6272 3-65 p. 6272 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8795 3-81 p. 8795 (PDF)
Postkantoren - Toegankelijkheid (voor personen met beperkte mobiliteit) (3-4557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6175 3-64 p. 6175 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8809-8810 3-81 p. 8809-8810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10835-10836 3-90 p. 10835-10836 (PDF)
Postkantoren - Toegankelijkheid van de gebouwen (3-3121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5296 3-58 p. 5296 (PDF)
Project "scholen voor democratie" - Selectie van de scholen - Literatuurkoffer (3-4546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6225-6226 3-64 p. 6225-6226 (PDF)
Provinciale Geneeskundige Commissies - Benoemingsbesluiten (3-3396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5509-5510 3-60 p. 5509-5510 (PDF)
Provinciale geneeskundige commissies (Beroepscommissie) (3-3754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5085-5086 3-57 p. 5085-5086 (PDF)
Psychiatrische ziekenhuizen - Therapeutische projecten in de thuiszorg - Organisatie - Budget (3-5935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8518 3-79 p. 8518 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8888-8890 3-81 p. 8888-8890 (PDF)
Rechten op computerprogramma's - Inkomsten - Fiscale behandeling (5-1265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1265
Rechten op computerprogramma's - Inkomsten - Fiscale behandeling (5-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1266
Reclame voor geneesmiddelen via e-mail en internet - Juridische mogelijkheden tot verbod (3-3149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4118 3-49 p. 4118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4660-4662 3-53 p. 4660-4662 (PDF)
Referentieterugbetaling van geneesmiddelen (3-2273)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 91 3-213 p. 91 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Opmerking over het feit dat de grote meerderheid van de vragen om uitleg beantwoord worden door één staatssecretaris
3-134
p. 62 3-134 p. 62 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Evenwicht in de sociale zekerheid
3-129
p. 24-25 3-129 p. 24-25 (PDF)
   Fiscale autonomie van de gewesten
3-129
p. 24 3-129 p. 24 (PDF)
   Interculturele dialoog
3-129
p. 22-23 3-129 p. 22-23 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-129
p. 23-24 3-129 p. 23-24 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Maatregelen haaks op het concept van de actieve welvaartstaat
3-79
p. 33-34 3-79 p. 33-34 (PDF)
   Verhoging van de bijdrage van de gezinnen in het systeem van de dienstencheques
3-79
p. 33 3-79 p. 33 (PDF)
   Vermindering van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang
3-79
p. 33-34 3-79 p. 33-34 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Arbeidsmarktbeleid
3-184
p. 44-45 3-184 p. 44-45 (PDF)
   Fiscale aftrekbaarheid van renovatie-uitgaven bij huurwoningen
3-184
p. 45-46 3-184 p. 45-46 (PDF)
   Kosteloze registratie van huurovereenkomsten
3-184
p. 46 3-184 p. 46 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
3-184
p. 15-19 3-184 p. 15-19 (PDF)
   Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 43-44 3-184 p. 43-44 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-23
p. 43-45 4-23 p. 43-45 (PDF)
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 24-26 4-23 p. 24-26 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Schrapping van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen
5-39
p. 24 5-39 p. 24 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 38 5-39 p. 38 (PDF)
Rust- en verzorgingstehuizen - Geneesmiddelengebruik (Discrepanties tussen rusthuizen) (3-6580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9349-9350 3-85 p. 9349-9350 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10708-10711 3-90 p. 10708-10711 (PDF)
Scholen - Energiefacturen - Toelagen (Stookoliekorting) (3-6579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9317 3-85 p. 9317 (PDF)
Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers (7-61)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord gegeven door mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
SV 7-61
Shortselling - Permanent verbod - Wetgevende initiatieven (4-4814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4814
Slachtofferfonds cadmium (3-4609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6162 3-64 p. 6162 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6911-6912 3-68 p. 6911-6912 (PDF)
Slachtofferfonds cadmium (3-4610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6167 3-64 p. 6167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6418 3-65 p. 6418 (PDF)
Slachtofferfonds cadmium - Onderzoek door het Fonds voor de beroepsziekten (3-6161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8679 3-80 p. 8679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9486-9487 3-86 p. 9486-9487 (PDF)
Sociaal stookoliefonds - Overlegging van facturen (3-4547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6165 3-64 p. 6165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6408 3-65 p. 6408 (PDF)
Sociale fraude - Controle - Limburg (4-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-800
Sociale fraude - Controle - Limburg (4-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-801
Sociale telefoontarieven - Begrip "huishouden" (3-3405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4618 3-53 p. 4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505 3-71 p. 7505 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Begrip "huishouden" (3-3406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4631 3-53 p. 4631 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-54
p. 4800 3-54 p. 4800 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing door de operatoren - Centrale databank (3-3404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4631 3-53 p. 4631 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-54
p. 4798-4799 3-54 p. 4798-4799 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing door de operatoren - Centrale databank (BIPT) (3-3403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4617-4618 3-53 p. 4617-4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7504 3-71 p. 7504 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing op GSM-verkeer (3-5274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7134 3-70 p. 7134 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7452-7453 3-71 p. 7452-7453 (PDF)
Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit (5-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1686
Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit (5-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1687
Spaardeposito's - Vrijstelling van belastingen - Conformiteit - Europese regelgeving (4-7501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7501
Spoedgevallenzorg - Persoonlijk aandeel (3-4946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6747-6749 3-67 p. 6747-6749 (PDF)
Spoedgevallenzorg - Persoonlijk aandeel - Nomenclatuur - Voorstel van de Technische Medische Raad (3-5409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7394 3-71 p. 7394 (PDF)
Stationsperron Overpelt (Voorstellen van het Raadgevend Comité der gebruikers van de NMBS) (3-3985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5321 3-59 p. 5321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6599-6600 3-66 p. 6599-6600 (PDF)
Stookoliefonds - Aantal gebruikers - Vergoedingen - Aanwending van de BTW-inkomsten (3-3053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3989 3-48 p. 3989 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6296 3-65 p. 6296 (PDF)
  Bul. 3-66
p. 6459 3-66 p. 6459 (PDF)
  Bul. 3-79
p. 8527 3-79 p. 8527 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9360-9361 3-85 p. 9360-9361 (PDF)
Stookoliefonds - BTW-inkomsten voor de federale overheid - Heffing ten laste van de consumenten (3-3033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8790 3-81 p. 8790 (PDF)
Stookoliefonds - BTW-inkomsten voor de federale overheid - Heffing ten laste van de consumenten (BTW-inkomsten uit stookolie sedert de inwerkingtreding van het sociaal stookoliefonds - Financiering van het fonds door de consumenten) (3-3033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3961 3-48 p. 3961 (PDF)
Stookoliefonds - Bedrag van de vergoedingen - BTW-inkomsten (3-3119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4103 3-49 p. 4103 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8791 3-81 p. 8791 (PDF)
Stookoliefonds - Deelname van de OCMW’s - Stopzetting - Gevolgen (4-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-45
Stookolieleveringen - Zwarte lijst van slechte betalers (3-3401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4630-4631 3-53 p. 4630-4631 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-55
p. 4941-4942 3-55 p. 4941-4942 (PDF)
Stuurplan 2003 - Regionaal Centrum voor infrastructuur (RCI) te Leopoldsburg - Overbrenging naar Evere (Beheerplan voor de infrastructuur van de strijdkrachten) (3-2477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3197-3198 3-41 p. 3197-3198 (PDF)
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie (7-53)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord gegeven door mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
SV 7-53
Tandheelkundige verstrekkingen - Kinderen jonger dan 12 jaar (3-4693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6292 3-65 p. 6292 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6746-6747 3-67 p. 6746-6747 (PDF)
Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december (4-4817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4817
Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december (4-5511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5511
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6142 3-64 p. 6142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6881-6882 3-68 p. 6881-6882 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6369-6370 3-65 p. 6369-6370 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4582)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6397 3-65 p. 6397 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6095 3-63 p. 6095 (PDF)
Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte vertegenwoordiging van de huisartsen (4-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2097
Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte vertegenwoordiging van de huisartsen (4-2347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2347
Verhoogde kinderbijslag voor gezinnen met gehandicapte kinderen - Algemeen belastingattest - Administratieve vergissingen - Rechtzettingen (3-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4112-4113 3-49 p. 4112-4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4762-4763 3-54 p. 4762-4763 (PDF)
Verkeerssignalisatie - 30 km/u aan de schoolpoorten - Variabele borden (3-3399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4628-4629 3-53 p. 4628-4629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5934-5935 3-62 p. 5934-5935 (PDF)
Verkeersveiligheid - Zone 30 in de omgeving van scholen (3-5614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7800-7801 3-73 p. 7800-7801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8461-8463 3-78 p. 8461-8463 (PDF)
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Vastleggen (4-1891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1891
Verkeersveiligheidsfonds - Verdeelsleutel per politiezone - Verschillen tussen de gewesten en provincies (3-3595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4731 3-54 p. 4731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5550 3-60 p. 5550 (PDF)
Verpleegassistenten - Specifieke technische verstrekkingen - Uitvoering - Facturatie - Inbreuken - Maatregelen (5-6298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6298
Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Onwettige uitoefening van handelingen in de thuiszorg (3-5294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168 3-70 p. 7168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8421 3-78 p. 8421 (PDF)
Verslag van de studiereis van een delegatie van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden naar Singapore en Nieuw-Zeeland van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2005 (Gezondheidszorgbeleid in het algemeen en geneesmiddelenbeleid in het bijzonder - Stijging van de uitgaven - Kan het Nieuw-Zeelands model [Kiwi-model] een oplossing zijn voor het Belgisch probleem ?) (3-1325)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1325/1
p. 1-133 3-1325/1 p. 1-133 (PDF)
Verzekeringsproducten - Voorafgaande controle - Aanpassing van de Europese regelgeving (4-6476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6476
Vlaamse kuststeden - Onveiligheidsgevoel - Maatregelen (4-3012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3012
Voedselcontrole - Heffingen ten gunste van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Onderscheid tussen profitorganisaties en non-profitorganisaties (3-4632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6286 3-65 p. 6286 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8798 3-81 p. 8798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9705 3-87 p. 9705 (PDF)
Voedselcontroles - Bijdragen voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onderscheid tussen profit-organisaties en non-profitorganisaties (3-5608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8429-8430 3-78 p. 8429-8430 (PDF)
Voedselketen - Autocontrolesysteem (4-1201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1201
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Verslag van de heren Jean-François Istasse en Wouter Beke
5-2236/3
p. 1 5-2236/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Verslag van de heren Hassan Bousetta en Wouter Beke
5-2242/2
p. 1 5-2242/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2243/1
p. 1-5 5-2243/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1564/3
p. 1 5-1564/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Wouter Beke
5-2238/3
p. 1 5-2238/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2239/3
p. 1 5-2239/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Wouter Beke
5-2240/3
p. 1 5-2240/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2237/3
p. 1 5-2237/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2235/2
p. 1 5-2235/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2241/3
p. 1 5-2241/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (3-1711)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1711/1
p. 1-3 3-1711/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (4-279)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-279/1
p. 1-3 4-279/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (5-219)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-219/1
p. 1-3 5-219/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Wouter Beke
5-1568/4
p. 1 5-1568/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1566/4
p. 1 5-1566/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1565/4
p. 1 5-1565/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  02. JUSTITIE : vervolgingsbeleid, strafrechtelijk beleid, vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal, kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan, justitiehuizen, slachtofferonthaal, maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten, uithandengeving, strafuitvoering, plaatsing minderjarigen in gesloten instellingen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  03. GEZINSBIJSLAGEN, geboortepremies en adoptiepremies
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  04. ARBEIDSMARKT : controle op beschikbaarheid en vrijstellingen, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling, betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen, economische migratie, startbaanovereenkomsten, start- en stagebonus, werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen, sociale economie, PWA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  05. OPENBAAR AMBT : administratief en geldelijk statuut, loopbaanonderbreking, uitzendarbeid, reorganisatie van de beheerstructuur van de RVA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  06. TELECOMMUNICATIE : inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  07. FILMKEURING
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  08. ENERGIE EN LEEFMILIEU : Rampenfonds, doorvoer van afvalstoffen, distributietarieven gas en elektriciteit, substitutie inzake de verdragen voor de vermindering van broeikasgassen en klimaatverandering
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  09. HUISVESTING : regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  10. LANDBOUWBELEID : zeevisserij, pacht, veepacht, BIRB, Landbouwrampenfonds
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  11. ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID : vestigingsvoorwaarden, handelsvestigingen, handelshuur, Participatiefonds, toerisme, prijsbeleid
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  12. AUTONOMIE VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIES : bovengemeentelijke besturen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  13. DIERENWELZIJN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  14. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID : gedifferentieerd verkeersveiligheidsbeleid, snelheidsbeperkingen, verkeersborden, toezicht op de technische federale voorschriften, reglementering inzake scholing en examens, sensibilisering inzake verkeersveiligheid, bouw en onderhoud van wegen, mogelijkheid tot bijkomende financiering van spoorlijnen, binnenvaart
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  15. ONTEIGENING EN AANKOOPCOMITES : normen inzake de gerechtelijke procedure - authentificieren van handelingen met een onroerend karakter
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  16. BICULTURELE AANGELEGENHEDEN VAN GEWESTELIJK BELANG : Brussel, sportinfrastructuur, beroepsomscholing
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  17. VERSTERKING VAN DE VEILIGHEID IN BRUSSEL : afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  18. FEDERALE LOYAUTEIT : toezicht door het Grondwettelijk Hof
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  19. REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INZAKE DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Verslag van mevrouw Muriel Targnion en de heer Wouter Beke
5-1567/4
p. 1-107 5-1567/4 p. 1-107 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Wouter Beke
5-1745/5
p. 1 5-1745/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-423/1
p. 1-4 4-423/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Wouter Beke
5-1989/6
p. 1 5-1989/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Wouter Beke
5-1746/5
p. 1 5-1746/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (3-2388)      
  Voorstel van de heren Beke, Steverlynck en Hugo Vandenberghe en van de dames de Bethune en De Schamphelaere
3-2388/1
p. 1-5 3-2388/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Verslag van de heren Wouter Beke en Philippe Moureaux
5-1815/5
p. 1-27 5-1815/5 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiënt (3-1588)      
  Amendementen nrs 45 en 46 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1588/3
p. 1-2 3-1588/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen (3-1180)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1180/3
p. 1 3-1180/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (4-1159)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1159/1
p. 1-6 4-1159/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (5-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
5-209/1
p. 1-7 5-209/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs
5-215/1
p. 1-5 5-215/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiënten (3-1682)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1682/1
p. 1-4 3-1682/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (3-2458)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2458/1
p. 1-11 3-2458/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (4-319)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-319/1
p. 1-11 4-319/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (3-2108)      
  Voorstel van de heer Beke
3-2108/1
p. 1-3 3-2108/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfout, Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
4-386/1
p. 1-3 4-386/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften (4-1545)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur en Wouter Beke c.s.
4-1545/1
p. 1-8 4-1545/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-1633)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1633/3
p. 1 3-1633/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiënt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt bij de ziekenfondsen (4-1121)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Wouter Beke en mevrouw Helga Stevens
4-1121/1
p. 1-3 4-1121/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, André Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubié et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-2047/3
p. 1-9 3-2047/3 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij (4-1582)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1582/1
p. 1-7 4-1582/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep (5-781)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-781/1
p. 1-8 5-781/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens (Gezelschapsdieren) (3-832)      
  Verslag van de heer Beke
3-832/4
p. 1-18 3-832/4 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) (4-1670)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen en Marleen Temmerman en de heren Wouter Beke en Louis Ide
4-1670/1
p. 1-5 4-1670/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in België de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (3-1347)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1347/3
p. 1 3-1347/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in België (Overheidsondersteuning om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen) (4-317)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-317/1
p. 1-7 4-317/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Louis Ide, François Bellot, Wouter Beke, Bert Anciaux en Francis Delpérée en van de dames Fabienne Winckel en Freya Piryns
5-575/1
p. 1-18 5-575/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten - Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de café-sector) (4-686)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys
4-686/1
p. 1-7 4-686/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heren Roland Duchatelet en Wouter Beke
4-1082/2
p. 1-3 4-1082/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (5-1174)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-1174/1
p. 1-7 5-1174/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (5-110)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-110/1
p. 1-3 5-110/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiënt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen (5-926)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-926/1
p. 1-4 5-926/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1349/3
p. 1-2 3-1349/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1547/1
p. 1-4 4-1547/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (5-1336)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heren Francis Delpérée, Wouter Beke en Jan Durnez
5-1336/1
p. 1-8 5-1336/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (5-206)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Jan Durnez
5-206/1
p. 1-8 5-206/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (5-268)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Behtune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-268/1
p. 1-4 5-268/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Voortgezette verzekering - Bijdragen (5-9084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9084
Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming (Ter beschikking stellen aan OCMW's en huisvestingsmaatschappijen) (3-6577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9316 3-85 p. 9316 (PDF)
Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming (Ter beschikking stellen aan OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen) (3-6578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9596 3-87 p. 9596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10542 3-90 p. 10542 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Toekenning van moederschapshulp - Dienstencheques - Adoptie (5-9797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9797
Wachtdienst voor dokters - Centraal oproepnummer (3-3150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4118 3-49 p. 4118 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6282-6283 3-65 p. 6282-6283 (PDF)
  Bul. 3-66
p. 6450 3-66 p. 6450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7060-7061 3-69 p. 7060-7061 (PDF)
Wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan - Uitvoeringsbesluiten (4-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1220
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst - Artikel 90 - Ontbreken van het koninklijk besluit (Inning van een vergoeding voor bestuurlijke politie - Discriminatie van de meergemeentezones) (3-2692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3391 3-43 p. 3391 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8795 3-81 p. 8795 (PDF)
Wetboek Inkomstenbelastingen - Artikel 354 - Toepassing (4-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-774
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiënt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiënten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiënten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciële doeleinden)
   Amendementen nrs 1 tot 22 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1122/2
p. 1-16 3-1122/2 p. 1-16 (PDF)
   Verslag van de heer Beke
3-1122/3
p. 1-36 3-1122/3 p. 1-36 (PDF)
   Algemene bespreking
3-107
p. 8-41 3-107 p. 8-41 (PDF)
   Artikelsgewijze bespreking
3-107
p. 41-62 3-107 p. 41-62 (PDF)
   Stemming en stemverklaring van de heer Beke
3-108
p. 49-50 3-108 p. 49-50 (PDF)
  3-108
p. 86 3-108 p. 86 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Hervorming van de wetgeving betreffende de organisatie van de hulpdiensten - Verbetering van de hulpverlening - Federale verankering van de materie - Operationele diensten van de civiele veiligheid - Oprichting van nieuwe juridische entiteiten : hulpverleningszones - Raad van de hulpverleningszone - Zoneraadsleden - College van hulpverleningszone - Technische commissie - Financiering en budgettair en financieel beheer - Bijzondere rekenplichtige - Personeel - Uitrusting en materieel - Specifiek toezicht - Civiele Bescherming - Algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid - Preventie van brand en ontploffing - Verhaal van de kosten van de opdrachten - Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - Bijzondere bepalingen in oorlogstijd - Wijziging artikel 5 Strafwetboek : straffen voor burgers die geen gevolg geven aan bevelen inzake opvordering, evacuatie of inlijving - Wijziging wet 30 juli 1979, wet 1 augustus 1985, Nieuwe Gemeentewet, programmawet 9 juli 2004, wet 31 december 1963) (3-2403)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2403/2
p. 3-6 3-2403/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1723) (3-1724)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Parastatale instelling van het type A - Geneesmiddelencontrole) (3-1730)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1730/2
p. 1-3 3-1730/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning pensioenbonus
3-1484/2
p. 1-2 3-1484/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Opdracht geven aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid om de doeltreffendheid na te gaan, in de toekomst, van de maatregelen genomen t.g.v. het eindeloopbaandebat
3-1484/2
p. 2-3 3-1484/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergroting van de inspanningen voor levenslange opleiding en erkenning van de tijdens de loopbaan verworven bekwaamheden
3-1484/2
p. 3-4 3-1484/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Discriminatie van de werknemers die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag niet ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben
3-1484/2
p. 4 3-1484/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beletten dat belemmeringen voor brugpensionering leiden tot een verhoging van het aantal zieken of oudere werklozen
3-1484/2
p. 4-5 3-1484/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioen
3-1484/2
p. 6 3-1484/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verlaging van de sociale bijdragen voor ondernemingen die in het kader van skill-pooling mensen boven de 50 aanwerven
3-1484/2
p. 6-7 3-1484/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Maatregelen tot versterking van de inspecties van buitenlandse werkgelegenheid in België
3-1484/2
p. 7-12 3-1484/2 p. 7-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bevoegdheidsdelegatie naar de Koning - Goedkeuring door het Parlement van al de uitvoeringsbesluiten
3-1484/2
p. 12 3-1484/2 p. 12 (PDF)
  Algemene bespreking
   Actieve welvaartsstaat
3-141
p. 28 3-141 p. 28 (PDF)
  3-141
p. 29 3-141 p. 29 (PDF)
  3-141
p. 33 3-141 p. 33 (PDF)
   Begroting onder controle - "Gebricoleer" - Overname pensioenfondsen
3-141
p. 30 3-141 p. 30 (PDF)
   Copernicushervorming
3-141
p. 29 3-141 p. 29 (PDF)
   Creatie van werkgelegenheid
3-141
p. 30 3-141 p. 30 (PDF)
   Eindeloopbaanbonus of "zilversprong"
3-141
p. 32 3-141 p. 32 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-141
p. 32 3-141 p. 32 (PDF)
   Nederlands sociaal stelsel
3-141
p. 29 3-141 p. 29 (PDF)
  3-141
p. 37 3-141 p. 37 (PDF)
   Ruime delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de Koning
3-141
p. 28 3-141 p. 28 (PDF)
   Uitblijven van de defederalisering van de arbeidsmarkt
3-141
p. 31-32 3-141 p. 31-32 (PDF)
   Verlaging van de arbeidslasten
3-141
p. 32 3-141 p. 32 (PDF)
   Werkzaamheden van de werkgroep "Vergrijzing van de bevolking" en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
3-141
p. 30-31 3-141 p. 30-31 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars (Algemeen fiscaal kader - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en bevordering van de opleiding van jonge amateursportbeoefenaars) (3-2404)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke
3-2404/2
p. 1-3 3-2404/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (3-2438)      
  Verslag van de heer Beke
3-2438/2
p. 1-9 3-2438/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds - Financiering
3-1302/2
p. 6-7 3-1302/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds
3-1302/2
p. 4-6 3-1302/2 p. 4-6 (PDF)
  Verslag van de heer Beke
3-1302/3
p. 1-32 3-1302/3 p. 1-32 (PDF)
   Aardappelfonds
3-1302/3
p. 5-6 3-1302/3 p. 5-6 (PDF)
   Betere inning van de sociale bijdragen van de zelfstandigen - Aantal juridische middelen
3-1302/3
p. 13-15 3-1302/3 p. 13-15 (PDF)
  3-1302/3
p. 21-22 3-1302/3 p. 21-22 (PDF)
   Experimenten op de menselijke persoon - Bijdragen
3-1302/3
p. 5 3-1302/3 p. 5 (PDF)
  3-1302/3
p. 22-23 3-1302/3 p. 22-23 (PDF)
   Fonds broeikasgassen
3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
   Fooronderneming : arbeidsduur
3-1302/3
p. 7 3-1302/3 p. 7 (PDF)
   Kinderbijslag : aanpassing van de wetgeving aan de Bologna-bepalingen die het hoger onderwijs regelen
3-1302/3
p. 4-5 3-1302/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1302/3
p. 22 3-1302/3 p. 22 (PDF)
   Lijst van de openbare kredietinstellingen die ressorteren onder de wet van 5 december 1968 op de CAO's en de paritaire comités
3-1302/3
p. 8 3-1302/3 p. 8 (PDF)
   Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA)
3-1302/3
p. 3-4 3-1302/3 p. 3-4 (PDF)
   Persistente organische verontreinigende stoffen (POPS)
3-1302/3
p. 9 3-1302/3 p. 9 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds
3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
  3-1302/3
p. 10-13 3-1302/3 p. 10-13 (PDF)
  3-1302/3
p. 19-20 3-1302/3 p. 19-20 (PDF)
   Staatssteun voor het zeevervoer voor de baggersector
3-1302/3
p. 2-3 3-1302/3 p. 2-3 (PDF)
   Statuut van zelfstandige dierenartsen die opdrachten uitvoeren voor het FAVV
3-1302/3
p. 6 3-1302/3 p. 6 (PDF)
  3-1302/3
p. 23 3-1302/3 p. 23 (PDF)
   Tewerkstelling van scheepsjongens
3-1302/3
p. 9 3-1302/3 p. 9 (PDF)
   Uitzondering op de verplichte ministeriële goedkeuring van CAO's : afwijkingen op de minimumarbeidsduur
3-1302/3
p. 8 3-1302/3 p. 8 (PDF)
  3-1302/3
p. 23-24 3-1302/3 p. 23-24 (PDF)
   Voorschotten op onderhoudsgelden : overgangsmaatregelen
3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
  3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
  3-1302/3
p. 13 3-1302/3 p. 13 (PDF)
  3-1302/3
p. 20-21 3-1302/3 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   POPS (Persistente organische verontreinigende stoffen : sancties - Wet 21 december 1998)
3-1302/8
p. 3-4 3-1302/8 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Sociale Aangelegenheden
3-124
p. 18-20 3-124 p. 18-20 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Hervorming van het betaald educatief verlof
3-125
p. 28 3-125 p. 28 (PDF)
   Kinderbijslag : aanpassing van de wetgeving aan de Bologna-bepalingen die het hoger onderwijs regelen
3-125
p. 28 3-125 p. 28 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds
3-125
p. 28-29 3-125 p. 28-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Verslag van de heer Beke
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : toekenning van de opbrengst van de verpakkingsheffing aan de financiering van de gezondheidszorg
3-1302/3
p. 18 3-1302/3 p. 18 (PDF)
  3-1302/3
p. 25 3-1302/3 p. 25 (PDF)
  3-1302/3
p. 28 3-1302/3 p. 28 (PDF)
   Bijkomende vermindering van de werkgeversbijdrage "beroepsziekten"
3-1302/3
p. 15-16 3-1302/3 p. 15-16 (PDF)
   Financiering pensioenen : ten laste leggen van sommige lasten voortvloeiend uit het wettelijk kapitalisatiestelsel, die normaal door het globaal beheer worden gedragen, van dit wettelijk stelsel
3-1302/3
p. 28-29 3-1302/3 p. 28-29 (PDF)
   Opheffing van het stelsel van de vrijwillig verzekerden (Pensioenen)
3-1302/3
p. 18-19 3-1302/3 p. 18-19 (PDF)
   Problematiek van de socialezekerheidsbijdragen
3-1302/3
p. 27 3-1302/3 p. 27 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen
3-1302/3
p. 16-18 3-1302/3 p. 16-18 (PDF)
  3-1302/3
p. 25-26 3-1302/3 p. 25-26 (PDF)
   Vrijstelling van betaling van solidariteitsbijdrage op het vakantiegeld van het personeel van de deelgebieden
3-1302/3
p. 24-25 3-1302/3 p. 24-25 (PDF)
  3-1303/3
p. 1 3-1303/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Sociale Aangelegenheden
3-124
p. 20-21 3-124 p. 20-21 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Financiering van de sociale zekerheid - Pensioenen
3-125
p. 27 3-125 p. 27 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen
3-125
p. 27 3-125 p. 27 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Farmaceutische specialiteiten zonder patent die niet worden terugbetaald en waarvan het werkzaam bestanddeel aanwezig is in geen enkele farmaceutische specialiteit die opgenomen is in de lijst van terugbetaalbare specialiteiten
3-1493/2
p. 3 3-1493/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitsluiting van alle medische hulpmiddelen, zoals implantaten, uit het budget van de financiële middelen van het ziekenhuis indien deze hetzij het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering, hetzij voorkomen op een door de Koning, op voorstel van het Verzekeringscomité, vast te stellen lijst
3-1493/2
p. 3-4 3-1493/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Rechten van de vrijwilliger - Relatie organisatie-vrijwilliger
3-1493/2
p. 5 3-1493/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergoeding door de organisatie van de door de vrijwilliger gemaakte kosten
3-1493/2
p. 5-6 3-1493/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Onbetaald verlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie
3-1493/2
p. 6-7 3-1493/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Oprichting van een Technische Raad voor radio-isotopen
3-1493/2
p. 1-2 3-1493/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendement nr 24 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van Landmeters-Experten : honorarium van de assessoren aangeduid binnen de Federale Raad om een tuchtzaak te onderzoeken
3-1775/2
p. 16-17 3-1775/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie : toegang tot documenten van de werkgever - Advies van de Nationale Arbeidsraad
3-1775/2
p. 18 3-1775/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Betaald educatief verlof : hoger onderwijs (Bachelor en master opleidingen)
3-1775/2
p. 21-24 3-1775/2 p. 21-24 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Leeftijdsdiscriminatie : uitzondering voor de krijgsmacht
3-1775/2
p. 18-21 3-1775/2 p. 18-21 (PDF)
  3-1775/2
p. 24 3-1775/2 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
   Betaald educatief verlof
3-177
p. 54 3-177 p. 54 (PDF)
   Fiscale aftrekbaarheid van renovatie van huurwoningen
3-177
p. 53 3-177 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 45 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beheer van gezondheidsgegevens
3-1988/2
p. 35-36 3-1988/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitzonderingen op het principe van de tegenstelbaarheid van erkenningen van hospitalen
3-1988/2
p. 36 3-1988/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Honorariumsupplementen
3-1988/2
p. 36-38 3-1988/2 p. 36-38 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betere financiering van de ziekenhuizen door middel van samenaankoop
3-1988/2
p. 39-40 3-1988/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beperking van de periode waarin een toelage kan worden genoten van het sociaal stookoliefonds
3-1988/2
p. 40-41 3-1988/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zekerheid voor ouderen die een zelfstandige activiteit aanvatten van een terugvalsmogelijkheid op een statuut van werkloze
3-1988/2
p. 41-42 3-1988/2 p. 41-42 (PDF)
  Algemene bespreking
   Programmawet vol fondsen - Toetsing aan de criteria voor goed bestuur
3-196
p. 21-24 3-196 p. 21-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 37-39 3-196 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-31
p. 22-23 4-31 p. 22-23 (PDF)
   Uitbreiding stookoliefonds - Terugbetaling aan gezinnen - Verwarming met gas of elektriciteit
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval : aanpassing van de arbeidsomstandigheden versus einde van de overeenkomst wegens overmacht - Wijziging wet 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot bioscoopzalen wordt ontzegd) (3-2429)      
  Verslag van de heer Beke
3-2429/3
p. 1-3 3-2429/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Amendement nr 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker
3-1812/3
p. 3 3-1812/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Invoering van een stelsel voor samenaankoop voor ziekenhuizen
3-1812/3
p. 6-8 3-1812/3 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Oprichting van een interne werkgroep "radio-isotopen" binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1812/3
p. 9 3-1812/3 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : versoepeling van de wet - Advies ethische comités - Specifieke situatie van wetenschappelijke verenigingen
3-1812/3
p. 10 3-1812/3 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1 3-1812/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Beperking van de ereloonsupplementen ten laste van de opgenomen patiënt
3-1812/3
p. 4-6 3-1812/3 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Patiëntenrechten - Evaluatie door de federale commissie "rechten van de patiënt"
3-1812/3
p. 8-9 3-1812/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1-3 3-1812/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning beroepstitel van vroedvrouw
3-1812/4
p. 1 3-1812/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen - Technische correctie
3-1812/4
p. 2 3-1812/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 29 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Rechten van de patiënt : recht om klacht neer te leggen
3-1812/4
p. 3-4 3-1812/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Bepalingen die gelden in gezondheidsbedreigende situaties
3-1812/4
p. 2-3 3-1812/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen
3-1812/4
p. 3 3-1812/4 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
3-1812/5
p. 1-54 3-1812/5 p. 1-54 (PDF)
   Beperking van de ereloon-supplementen ten laste van de opgenomen patiënt (dringende patiënten, door een ouder begeleide kinderen, lot van de kinderartsen)
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Effectieve inning van het remgeld voor thuisverpleging
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
  3-1812/5
p. 16 3-1812/5 p. 16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Gegevensuitwisseling betreffende de ziekenhuizen tussen publieke instellingen zoals FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het Kenniscentrum via de technische cel
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Geneesmiddelen : prijs en terugbetalingsbasis ; goedkope voorschriften ; technische correcties ; groepsgewijze herziening ; heffingen ; forfaitarisatie ; radio-isotopen ; aanpassingen van referenties ; zorgprogramma reproductieve geneeskunde ; indexatie-heffingen ; aanpassingen wet van 24 februari 1921 (verdovende middelen)
3-1812/5
p. 5 3-1812/5 p. 5 (PDF)
  3-1812/5
p. 15-16 3-1812/5 p. 15-16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Gezondheidsbedreigende situaties : maatregelen die dringend nodig zijn voor de bescherming van gezondheid van de bevolking
3-1812/5
p. 4-5 3-1812/5 p. 4-5 (PDF)
  3-1812/5
p. 15 3-1812/5 p. 15 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : plaatsvervanger voor de leidende ambtenaren die in de raad van bestuur zetelen
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Minderjarigen : eigen recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen en voor kinderen ten laste van zelfstandigen die niet meer in staat zijn hun sociale bijdragen te betalen
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
   Nieuwe terugbetalingsprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen : wijzigingen wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987
3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker in het kader van een stichting
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Rechten van de patiënt - Plicht tot informatieverstrekking van het ziekenhuis
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen en specialiteiten : instelling bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV van twee administratieve rechtscolleges, één in eerste aanleg en één in graad van beroep om de rechten van de verdediging beter te waarborgen
3-1812/5
p. 5-6 3-1812/5 p. 5-6 (PDF)
  3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
  3-1812/5
p. 16 3-1812/5 p. 16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Riziv - Wijziging van de verzekerbaarheidsgegevens - Regularisaties - Globalisering van de terugbetalingen aan de rechthebbenden verschuldigd
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Speciaal solidariteitsfonds - Aanvragen voor tegemoetkoming in de kost voor weesgeneesmiddelen
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/5
p. 2 3-1812/5 p. 2 (PDF)
  3-1812/5
p. 8-13 3-1812/5 p. 8-13 (PDF)
  3-1812/5
p. 17-19 3-1812/5 p. 17-19 (PDF)
   Verpleegkundige thuiszorg : procedure waardoor het mogelijk wordt de fysieke afhankelijkheid van de patiënten beter te meten en de verpleegkundigen die het meetinstrument (Katzschaal) duidelijk misbruikt hebben, te straffen
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt : toepassing zowel op contractuele als op buitencontractuele rechtsverhoudingen ; recht op informatie mits aanwijzing van een vertrouwenspersoon ; maximumkostprijs voor het afschrift van het dossier ; versoepeling van het klachtrecht - Onafhankelijkheid van de ombudsfunctie
3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek : veroordeling van de instellingen van de sociale zekerheid tot de kosten ter zake van vorderingen uitsluitend ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
   Wijzigingen houdende verduidelijking van sommige bepalingen van artikel 49ter van KB nr 78, meer bepaald betreffende de bijzondere bepalingen met het oog op het volgen van een zekere klinische opleiding in het kader van de medische samenwerking met landen die geen lidstaat zijn van de EU
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Wijzigingen wet van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong : traceerbaarheid, schrapping van hepatocytolysetests (= ATL-tests), personen bevoegd voor inspectie en controle op bloedinstellingen
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 13 3-1812/5 p. 13 (PDF)
  3-1812/5
p. 19 3-1812/5 p. 19 (PDF)
  Algemene bespreking
3-188
p. 21-28 3-188 p. 21-28 (PDF)
   Herziening van de financiering van onze ziekteverzekering - Nood aan een maatschappelijk debat
3-188
p. 23-25 3-188 p. 23-25 (PDF)
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker in het kader van een stichting
3-188
p. 23 3-188 p. 23 (PDF)
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-188
p. 22 3-188 p. 22 (PDF)
  3-188
p. 23 3-188 p. 23 (PDF)
   Wijzigingen wet van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong - Eerbiediging van het privé-leven
3-188
p. 22 3-188 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1166/2
p. 1-3 3-1166/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 36-40 3-115 p. 36-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Crisis van het financiële stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiële stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiële stelsel bij plotse financiële crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiële stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (3-1813)      
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
3-1813/2
p. 1 3-1813/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (Tijdskrediet : opheffing overgangsbepaling in artikel 103 quater van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Startbanenstelsel : wijziging wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid - Voltijds brugpensioen en halftijdsbrugpensioen : wijziging wet 26 maart 1999 - Outplacement : wijziging wet 5 september 2001 - Uitsluiting van het recht van de ontslagen werknemer om afwezig te zijn om een andere job te zoeken : wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Betaald educatief verlof : inkorting indieningstermijn voor terugbetalingsaanvragen ; verhoging van het maximum aantal uren bij samenvallende les- en werkuren ; renteloze lening vanwege het Sluitingsfonds ; wijziging herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Vereenvoudiging van de procedure bij het aanwenden van een regeling van flexibele uurroosters : wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen - Fiscale bepalingen : vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ; champignonteelt ; aanvullende vergoedingen "canada-dry" ; feitelijke belastingvrijstelling van vervangingsinkomsten die een bepaalde begrenzing niet overschrijden ; legistieke verbetering inzake indexering van bepaalde bedragen) (3-2436)      
  Verslag van de heer Beke
3-2436/3
p. 1-8 3-2436/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector) (5-2370)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Hervorming van de wetgeving overheidsopdrachten - Omzetting Europese richtlijnen - Opheffing wet 24 december 1993) (3-1689)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke
3-1689/2
p. 1-5 3-1689/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Algemene bespreking
4-105
p. 4-6 4-105 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (3-2342)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke
3-2342/2
p. 1-2 3-2342/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de Financiële Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Amendement nr 12 van de heer Wouter Beke
4-1412/2
p. 8 4-1412/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 9 tot 11 van de heren Hugo Vandenberghe en Wouter Beke
4-1412/2
p. 4 4-1412/2 p. 4 (PDF)
  4-1412/2
p. 5-8 4-1412/2 p. 5-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Verslag van de heer Wouter Beke
4-474/3
p. 1-8 4-474/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft (Verduidelijking van de actiemogelijkheden van de rechter) (3-1959)      
  Verslag van de heer Beke
3-1959/2
p. 1-9 3-1959/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-200
p. 34 3-200 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Behoud van de analogie met de wet van 19 mei 1994 m.b.t. beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en met de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap - Omzetting van aanbevelingen van de Controlecommissie ingevolge vastgestelde toepassings- en interpretatieproblemen - Rechtzetting van anomalieën en terminologische fouten - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers - Financiering en boekhouding van de politieke partijen - Boegbeeldencampagne - Aanwijzing van de bijkomende kandidaat bij kartel - Propaganda op websites - Strafvordering - Boete bij verzuim van aangifte van giften) (3-2139)      
  Verslag van de heer Beke
3-2139/2
p. 1-4 3-2139/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 87 3-210 p. 87 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft (4-492)      
  Verslag van de heer Wouter Beke
4-492/2
p. 1-5 4-492/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-12
p. 29 4-12 p. 29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (3-1712)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1712/1
p. 1-3 3-1712/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen (Wijziging programmawet 5 augustus 2003 die het zogenaamde cliquetsysteem invoerde) (3-1389)      
  Verslag van de heer Beke
3-1389/2
p. 1-3 3-1389/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-154
p. 38-39 3-154 p. 38-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (4-280)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-280/1
p. 1-3 4-280/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (5-218)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-218/1
p. 1-3 5-218/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (3-127)      
  Algemene bespreking
3-194
p. 18-25 3-194 p. 18-25 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering (5-340)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-340/1
p. 1-8 5-340/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/3
p. 1-11 3-1440/3 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 68 tot 81 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/5
p. 1-11 3-1440/5 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 112 en 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/7
p. 1-2 3-1440/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 130 tot 131, 135 tot 136 en 146 tot 148 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/8
p. 1-2 3-1440/8 p. 1-2 (PDF)
  3-1440/8
p. 3-4 3-1440/8 p. 3-4 (PDF)
  3-1440/8
p. 7-9 3-1440/8 p. 7-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilliger (3-993)      
  Voorstel van de heer Beke c.s.
3-993/1
p. 1-26 3-993/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1141/1
p. 1-12 4-1141/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen (4-1583)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout en de heren Pol Van Den Driessche en Wouter Beke
4-1583/1
p. 1-17 4-1583/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding (4-206)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-206/1
p. 1-5 4-206/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding (5-1161)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-1161/1
p. 1-5 5-1161/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden (Op elk geneesmiddelendoosje dient naast de merknaam op eenduidige manier de generische naam te worden vermeld) (4-697)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke en mevrouw Nele Lijnen
4-697/1
p. 1-3 4-697/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-221/1
p. 1-10 4-221/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - Efficiëntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
5-1439/1
p. 1-31 5-1439/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (3-1528)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1528/1
p. 1-3 3-1528/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (4-316)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-316/1
p. 1-3 4-316/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen (Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut zelfstandigen - Sociale bijstand - Wijziging KB nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, KB 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering, wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, arbeidsongevallenwet 10 april 1971, KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, wet 29 maart 1976 betreffende gezinsbijslag voor zelfstandigen, KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering t.v.v. de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, KB 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en wet 20 juli 1971 tot instelling gewaarborgde gezinsbijslag) (4-532)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-532/1
p. 1-15 4-532/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Ethisch of sociaal verantwoord ondernemen) (4-224)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-224/1
p. 1-16 4-224/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst (3-1906)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1906/1
p. 1-3 3-1906/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiële instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) (4-1461)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1461/1
p. 1-7 4-1461/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiële instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) (5-555)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-555/1
p. 1-7 5-555/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1560/1
p. 1-24 5-1560/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Wouter Beke c.s.
5-1560/3
p. 1-4 5-1560/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Algemene bespreking
3-115
p. 32-35 3-115 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de dames Christine Defraigne en Anne Delvaux c.s.
4-825/1
p. 1-55 4-825/1 p. 1-55 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2233/4
p. 1 5-2233/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Wouter Beke
5-2234/4
p. 1 5-2234/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen (Vergunning - Principes - Camera's op de arbeidsplaats - Informatieplicht - Bekijken van de beelden - Bewaren en verbeteren van de beelden - Strafbepalingen) (3-1522)      
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (4-1588)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1588/1
p. 1-7 4-1588/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (5-112)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-112/1
p. 1-7 5-112/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1067/3
p. 1-3 3-1067/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)