S. 3-832 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens
Jacinta De Roeck   

sociale voorzieningen
volksgezondheid
motie van het Parlement
huisdier
geneeswijze
sociale woning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-832/1 3-832/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/7/2004
3-832/2 3-832/2 (PDF) Amendementen 22/6/2005
3-832/4 3-832/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2006
3-832/5 3-832/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2004   Indiening Doc. 3-832/1 3-832/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o20) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
30/3/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/10/2004   Verzending naar commissie
8/6/2005   Inschrijving op agenda
8/6/2005   Uitgesteld
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
22/6/2005   Bespreking
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Georges Potelle, voorzitter van de NAVED (Nationale Vereniging voor Dierenbescherming)
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Montegnies, directeur van het asiel "Animaux en pťril"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw FranÁoise Sion, projects coordinator, vzw "Ethologia"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw An Fransen, hondeninstructeur en ergotherapeut
23/11/2005   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/3/2006   Aanneming zonder amendering
22/3/2006   Vertrouwen rapporteur
22/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-832/5 3-832/5 (PDF)
30/3/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
30/3/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 30/3/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2005, 23/11/2005, 22/3/2006