S. 4-791 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen
Wouter Beke    Els Schelfhout    Els Van Hoof    Pol Van Den Driessche   

belasting van natuurlijke personen
motorbrandstof
broeikasgas
verontreiniging door auto's
bestrijding van de verontreiniging
fiscale stimulans
verbrandingsgas
luchtverontreiniging
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-791/1 4-791/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/6/2008   Indiening
Herindiening 3-1949/1.
Doc. 4-791/1 4-791/1 (PDF)
5/6/2008   Inoverwegingneming
5/6/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/6/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving