S. 4-688 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten
Wouter Beke    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche   

belasting van natuurlijke personen
belastingadministratie
lokale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-688/1 4-688/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-227/1.
Doc. 4-688/1 4-688/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
17/4/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving