S. 4-787 Dossierfiche K. 52-1694

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ß 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
Wouter Beke    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche    Els Van Hoof   

strafsanctie
faillissement
beroepsverbod
commerciŽle rechtspraak
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-787/1 4-787/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/5/2008
4-787/2 4-787/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2008
4-787/3 4-787/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/12/2008
K. 52-1694/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/12/2008
K. 52-1694/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/4/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2008   Indiening
Herindiening 3-1908/1.
Doc. 4-787/1 4-787/1 (PDF)
5/6/2008   Inoverwegingneming
5/6/2008   Verzending naar commissie: Justitie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-787/3 4-787/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
5/6/2008   Verzending naar commissie
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Niet behandeld
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
3/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/12/2008   Aanneming zonder amendering
10/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-787/2 4-787/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1694/1
18/3/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
2/4/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 39-40
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o1)
Integraal verslag nr. 92, p. 117-118
Doc. K. 52-1694/2
2/4/2009   Aanneming zonder amendering
2/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/2009   Bekendmaking (39250-39251)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 3/12/2008, 10/12/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 60 13/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2009 29/5/2009, blz 39250-39251