S. 5-351 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector
Wouter Beke    Peter Van Rompuy   

winstbelasting
financieel verlies
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
belasting van natuurlijke personen
landbouwsector
tuinbouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-351/1 5-351/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2010   Indiening Doc. 5-351/1 5-351/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving