S. 3-1303 Dossierfiche K. 51-1922

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Bart Tommelein   Thierry Giet   FranÁois-Xavier de Donnea   Dirk Van der Maelen   Charles Michel  

kosten voor gezondheidszorg
milieubeleid
sociale bijdrage
bijkomend voordeel
sociale zekerheid
uitkering aan nabestaanden
Rijksdienst voor Pensioenen
bedrijfsvoertuig
gezondheidsverzorging
cokes
accijns
elektrische industrie
milieuheffing
steenkool
sociale begroting
pensioenregeling
onderlinge beroepsovereenkomst
voertuigenbelasting
bruinkool
programmawet
belastingontheffing
verpakkingsproduct
automobiel
nationale uitvoeringsmaatregel
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1922/1 Wetsvoorstel 7/7/2005
K. 51-1922/2 Addendum 8/7/2005
K. 51-1922/3 Verslag namens de commissie 12/7/2005
K. 51-1922/4 Verslag namens de commissie 12/7/2005
K. 51-1922/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2005
3-1303/1 3-1303/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
3-1303/2 3-1303/2 (PDF) Amendementen 14/7/2005
3-1303/3 3-1303/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1303/4 3-1303/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1303/5 3-1303/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1922/1
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 153, p. 37
8/7/2005   Aanneming in commissie (art. 1-4 - ongewijzigd) Doc. K. 51-1922/3
12/7/2005   Aanneming in commissie (art. 5-14 - ongewijzigd) Doc. K. 51-1922/4
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 155, p. 18-20
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-42/o4)
Integraal verslag nr. 155, p. 39-40
Doc. K. 51-1922/5
13/7/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1303/1 3-1303/1 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-22/o1) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1303/5 3-1303/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť, Jan Steverlynck
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1303/4 3-1303/4 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1303/3 3-1303/3 (PDF)
15/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2005   Bekendmaking (33409-33411)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2005 15 24/10/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/7/2005 60 19/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 28/7/2005 , blz 33409-33411

Kruispuntbank van de wetgeving