S. 5-217 Dossierfiche K. 53-2802

Wetsontwerp betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
Wouter Beke    Dirk Claes    Jan Durnez   

ambtenaar
corruptie
overheidsapparaat
tuchtprocedure
vrijheid van meningsuiting
overheidsadministratie
fraude
klokkenluiden
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-217/1 5-217/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/10/2010
5-217/2 5-217/2 (PDF) Amendementen 5/10/2011
5-217/3 5-217/3 (PDF) Advies van de Raad van State 18/12/2012
5-217/4 5-217/4 (PDF) Amendementen 26/2/2013
5-217/6 5-217/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2013
5-217/5 5-217/5 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2013
5-217/7 5-217/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/5/2013
5-217/8 5-217/8 (PDF) Verslag namens de commissie 2/5/2013
5-217/9 5-217/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 2/5/2013
5-217/10 5-217/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/5/2013
K. 53-2802/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/5/2013
K. 53-2802/2 Verslag namens de commissie 12/7/2013
K. 53-2802/3 Tekst verbeterd door de commissie 12/7/2013
K. 53-2802/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/7/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/10/2010   Indiening Doc. 5-217/1 5-217/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/3/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
18/12/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-217/3 5-217/3 (PDF)
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag. Doc. 5-217/7 5-217/7 (PDF)
2/5/2013   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/5/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
Doc. 5-217/10 5-217/10 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
5/7/2011   Bespreking
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
6/3/2012   Bespreking
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Bespreking
22/1/2013   Inschrijving op agenda
22/1/2013   Bespreking
26/2/2013   Inschrijving op agenda
26/2/2013   Bespreking
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw C. De Bruecker en de heer Schuermans, federale ombudsmannen
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o2) Doc. 5-217/6 5-217/6 (PDF)
23/4/2013   Aanneming zonder amendering
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
2/5/2013   Terugzending naar commissie
2/5/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Bespreking
2/5/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
2/5/2013   Aanneming na amendering
2/5/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2802/1
12/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2802/2
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 36-37
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 121
Doc. K. 53-2802/4
17/7/2013   Aanneming zonder amendering
17/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/9/2013   Bekrachtiging en afkondiging
4/10/2013   Bekendmaking (69406-69415)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/5/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2011, 6/3/2012, 8/1/2013, 22/1/2013, 26/2/2013, 19/3/2013, 23/4/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 30/4/2013, 2/5/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/5/2013 60 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/9/2013 4/10/2013, blz 69406-69415