S. 3-1349 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg

verplegend personeel
motie van het Parlement
kosten voor gezondheidszorg
palliatieve zorg
geneeswijze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1349/1 3-1349/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2006
3-1349/2 3-1349/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/4/2006
3-1349/3 3-1349/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 11/5/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/9/2005   Indiening
21/9/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1349/3 3-1349/3 (PDF)
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o17) Hand. 3-164 Hand. 3-164 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/9/2005   Verzending naar commissie
21/9/2005   Inschrijving op agenda
21/9/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Jacinta De Roeck
21/9/2005   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de evaluatiecel
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Bespreking
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie (artikel 22.3 van het reglement van de Senaat)
19/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
19/4/2006   Aanneming zonder amendering
19/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1349/1 3-1349/1 (PDF)
19/4/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1349/2 3-1349/2 (PDF)
11/5/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/5/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/9/2005, 22/2/2006, 19/4/2006