S. 5-1422 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector
Dirk Claes    Wouter Beke    Peter Van Rompuy   

forfaitaire belasting
horecabedrijf
sociale bijdrage
zwartwerk
flexibiliteit van de arbeid
incidenteel werk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1422/1 5-1422/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/1/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/1/2012   Indiening Doc. 5-1422/1 5-1422/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/1/2012   Verzending naar commissie
23/10/2013   Inschrijving op agenda
23/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi
23/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Dirk Claes
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/10/2013

Kruispuntbank van de wetgeving