S. 4-1548 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek
Wouter Beke    Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys   

strafrecht
huwelijk
verhouding kerk-staat
godsdienst
geestelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1548/1 4-1548/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2009   Indiening Doc. 4-1548/1 4-1548/1 (PDF)
17/12/2009   Inoverwegingneming
17/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/12/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd