S. 4-1082 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen
Wouter Beke    Pol Van Den Driessche    Els Van Hoof    Tony Van Parys    Hugo Vandenberghe   

aardgas
minder vervuilend voertuig
verontreiniging door auto's
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1082/1 4-1082/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/12/2008
4-1082/2 4-1082/2 (PDF) Amendementen 15/10/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2008   Indiening Doc. 4-1082/1 4-1082/1 (PDF)
8/1/2009   Inoverwegingneming
8/1/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/1/2009   Verzending naar commissie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
24/6/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving