S. 3-1484 Dossierfiche K. 51-2128

Wetsontwerp betreffende het Generatiepact
Regering G. Verhofstadt II  

vergrijzing van de bevolking
pensioenregeling
zelfstandig beroep
vervroegd pensioen
uitkering aan nabestaanden
belasting van natuurlijke personen
delegatie van bevoegdheid
invaliditeitsverzekering
sociale uitkering
maatschappelijke positie
sociale zekerheid
oudere werknemer
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
werkloosheid
loopbaanonderbreking
assistentschap
opneming in het beroepsleven
jeugdige werknemer
jongerenarbeid
opleidingsstage
vrouwenarbeid
deeltijdarbeid
werkloosheidsverzekering
beroepsopleiding
loonschaal
sociale balans
administratieve formaliteit
vormingsverlof
sociale bijdrage
voortdurende bijscholing
ontslagpremie
collectief ontslag
industriŽle herstructurering
herintreding
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
opheffing van de zaak
werkloosheidsbestrijding
administratieve sanctie
aanvullende uitkering
langdurige werkloosheid
betaalde vakantie
tijdelijk werk
werkgelegenheidsbevordering
eerste betrekking
Federaal Dienstencentrum
schepping van werkgelegenheid
oprichting van een onderneming
toegang tot het arbeidsproces
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
overheidsbedrijf
dienst van algemeen belang
non-profitsector
accijns
ziekteverzekering
bijkomend voordeel
kosten voor gezondheidszorg
belasting op inkomsten uit kapitaal
moederschap
gezondheidsverzorging
tabak
nicotineverslaving
remgeld
psychiatrische inrichting
belastingontheffing
inkomstenbelasting
gehuwde persoon
aanvullend pensioen
aftrek vooraf
teamwerk
zeevisserij
wetenschappelijk beroep
onderzoeker
loonbelasting
vennootschapsbelasting
durfkapitaal
belastingaftrek
economische groei
regionale steun
steun aan ondernemingen
onderzoek en ontwikkeling
balans tussen werk en privť

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2128/1 Wetsontwerp 30/11/2005
K. 51-2128/2 Erratum 1/12/2005
K. 51-2128/3 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2005
K. 51-2128/4 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2128/5 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2128/6 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2128/7 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2128/8 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2128/9 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2128/10 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2128/11 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2128/12 Verslag namens de commissie 12/12/2005
K. 51-2128/13 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2128/14 Tekst aangenomen door de commissies 14/12/2005
K. 51-2128/15 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2128/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/12/2005
K. 51-2128/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2005
3-1484/1 3-1484/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2005
3-1484/2 3-1484/2 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1484/3 3-1484/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
3-1484/4 3-1484/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
3-1484/5 3-1484/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2128/1
12/12/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd)
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 1-84 + p. 107-114
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-4/o44)
Integraal verslag nr. 179, p. 114-115
Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
Doc. K. 51-2128/17
15/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Patrik Vankrunkelsven
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
16/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1484/1 3-1484/1 (PDF)
16/12/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1484/2 3-1484/2 (PDF)
22/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-2/o21) Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
Doc. 3-1484/5 3-1484/5 (PDF)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
16/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1484/4 3-1484/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2005   Verzending naar commissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Patrik Vankrunkelsven
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
20/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1484/3 3-1484/3 (PDF)
22/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57266-57300)
31/1/2006   Erratum (5136)
30/9/2008   Erratum (51144)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 14/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2005, 21/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2005 5 21/12/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2005 20 23/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2005 30/12/2005, blz 57266-57300
Errata
Op 31/1/2006, blz 5136
Op 30/9/2008, blz 51144