S. 4-580 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen
Wouter Beke    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche    Etienne Schouppe   

zelfstandig beroep
handelsmaatschappij
maatschappelijke positie
onbetaald werk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-580/1 4-580/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2008   Indiening
Herindiening 3-1972/1.
Doc. 4-580/1 4-580/1 (PDF)
28/2/2008   Inoverwegingneming
28/2/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/2/2008   Verzending naar commissie
9/2/2010   Inschrijving op agenda
9/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Jean-Jacques De Gucht
9/2/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/2/2010

Kruispuntbank van de wetgeving