Auteurs- en sprekersregister betreffende "Winckel Fabienne" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanslagbiljet - Datum - Manuele correcties - Communicatie tussen de fiscale administratie en de belastingplichtigen (5-2054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2054
Aanvullend pensioenstelsel - Groepsverzekering en pensioenfonds - Bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Centrale gegevensbank (5-5968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5968
Achterstallige belastingen - Inning - STIMER-systeem - Problemen - Principe van enige ontvanger - Werking (5-2551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2551
Administratie Douane en Accijnzen - Cel ďInternetfraudeĒ - Oprichting - Toegekende middelen - Opdrachten (5-5305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5305
Alcoholsloten - Toepassing - Moeilijkheden - EfficiŽntie van het systeem (5-3132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3132
Algemene beleidsnota - Maatregelen inzake preventie en bescherming van handelaars - GeÔntegreerd overlegplatform voor de veiligheid van de zelfstandigen - Werking - Stand van zaken (5-10559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10559
Alternerend hoger onderwijs - Statuut van de student-werknemer (5-3049)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-3049
Ambassade - Personeel - Speciale identiteitskaart - Ontslag - Illegaal verblijf in BelgiŽ - Regularisatie (5-2686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2686
Ambassade - Personeel - Speciale identiteitskaart - Ontslag - Illegaal verblijf in BelgiŽ - Regularisatie (5-3335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3335
Ambassades - Personeel - Arbeidsvoorwaarden (5-2931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2931
Arbeidscontracten - Verplichting om dichtbij de werkplaats te wonen - Verhuis van het bedrijf - Gevolgen - Ontslag - Compensaties - Bijdrage aan de kosten van verandering van woonplaats (5-6547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6547
Arbeidsongeschiktheid - Jaarlijkse vakantie - Samenvallen - Verlies van de jaarlijkse vakantie - Arrest C-78/11 van het Europees Hof van Justitie - Toepassing van de rechtspraak in BelgiŽ - Praktische gevolgen (5-6724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6724
Arbeidsovereenkomsten - Tijdelijke schorsing - Betekening aan de werknemers - Werknemers niet aanwezig in de lokalen van de onderneming - Eventuele verzending van een aangetekende brief (5-5455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5455
Arbeidsrechtbanken - Arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof - Dreigende toename van de achterstand - Eventuele hulpmaatregelen (5-2902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2902
Auteursrechten - Aangifte en inning - Vereenvoudiging van de stappen - Initiatieven (5-3512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3512
Automobilisten - Overtredingen - Veroordeling - Alternatieve straffen - Verplichte opleiding - Succes - Wachtlijsten - Maatregelen (5-2210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2210
Autonome werkstraffen - Financiering - FinanciŽle bijdrage van de gemeenten en van de federale overheid - Uitgevoerde straffen - Verjaring van de straffen - Maatregelen (5-2612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2612
Banken - Papieren overschrijvingen - Kostprijs - Elektronische overschrijvingen - Oudere mensen - Moeilijkheid (5-3043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3043
Bankkaarten - Fraude - Skimming - Kaarten met een chip - Verantwoordelijkheid van de banken - Verplichting tot beveiliging van de bankautomaten (5-3048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3048
Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Geannuleerde verkopen - Recuperatie - Voorwaarden opgelegd door de btw-administratie - Weigering - Fraude (5-6045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6045
Belastingen - Feitelijk gescheiden echtgenoten - Samenvoeging van de aangiften (5-753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-753
Belastingen - Onmiddellijke inning wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang zijn - Misbruik - Bepaling van de ďgevarencriteriaĒ - Eventuele vergoeding van de belastingplichtige (5-6202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6202
Belastingplichtigen - Belastingschulden - Aanvraag afbetalingsregeling - Laattijdig antwoord van de fiscale administratie - Te snelle verzending van het dossier naar de gerechtsdeurwaarder - Onkosten (5-6203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6203
Belastingschulden - Per aangetekende brief gevraagde afbetalingsregeling - Gerechtsdeurwaarder - Bijkomende kosten - Tenlasteneming (5-9602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9602
Belgisch leger - Aantal zelfdodingen - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-3044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
SV 5-3044
Beroep van notaris - Toegang voor niet-Belgen - Gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 mei 2011 - Wijziging van de wet - Andere eventueel geviseerde beroepen (5-5591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5591
Bestrijding van zwartwerk - Solidariteitsbijdrage - Toepassing door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) (5-2901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2901
Bewakingscameraís - Aangifte - Verdeling (5-11005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11005
BeŽindiging van het arbeidscontract - Presteren van opzegtermijn - Afwezigheid om werk te zoeken - Verschillende interpretaties - Verduidelijking van de wet (5-7393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7393
Borstkanker - Studie - Universitť libre de Bruxelles - Belgisch-Marokkaanse vrouwen (5-11250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11250
Bouwvakkers - Afwezigheden - Registratiesysteem -Toepassing - Fraude - Bestrijding (5-2611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2611
Bpost - PostPunten - Vestiging in de stations - Verkoop van tickets van de TEC (5-1484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1484
Bpost - Software - Landelijke gemeenten - Verzending huis-aan-huis - Verkeerde facturatie - Klacht (5-6749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6749
Brandweer - Uniformen - Uniformiteit - Beleid van groepsaankopen (5-2644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2644
Brandweerlieden - Intelligente uniformen - Voordelen - Gebruik (5-3513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3513
Brommobielen - Rijbewijs - Technische controle - Rijtaks - Verval van het rijbewijs - Nummerplaat (5-6632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6632
Buitenlanders - Burgers van lidstaten van de Europese Unie (EU) - Bevel om het grondgebied te verlaten - Algemeen model - Bevel om de Schengenruimte te verlaten - Recht op vrij verkeer - Specifiek model voor de inwoners van de Europese Unie (5-2052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2052
Cafťs - Geluidsoverlast - Administratieve boetes - Wettelijke basis (5-3666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3666
Centraal register van huwelijksovereenkomsten - Werking - Toegang (5-5449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5449
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting (5-2903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2903
Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Jaarverslagen - Datum van indiening van de verslagen van 2008, 2009 en 2010 - Toezichtscommissies - Lokale commissie van de gevangenis van Ieper (5-6548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6548
Consumentenkrediet - Microkredieten voorgesteld op internet en via sms - Geldigheid van de contracten - Gevaar voor overmatige schuldenlast (5-3508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-3508
Containers - Toxische gassen - Blootstelling van werknemers - Bescherming - Fonds voor beroepsziekten - Verplichting tot aangifte (5-6751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6751
Contracten ďduurzame stadĒ 2013 - Geselecteerde steden en gemeenten - Criteria - Budget (5-9413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9413
Controleurs van FinanciŽn - Identificatie - Lijst van erkende controleurs inzake verificatie (5-2830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2830
De Belgische transportbedrijven die zusterbedrijven oprichten in het Oostblok (Illegale cabotage - Sociale fraude - Sociale dumping) (5-2058)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-141 COM
p. 7-9 5-141 COM p. 7-9 (PDF)
De Diabolo-toeslag (5-10349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10349
De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) - Werking - Klachten tegen reclame - Procedure - Resultaten (5-6416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6416
De Power Balance-armband - Reclame - Terugbetaling van ontevreden consumenten (5-1933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1933
De aanbevelingen die het Nationaal Contactpunt bij de FOD Economie aan Brink's gedaan heeft (Geldtransport - Faillissementsaanvraag - Verplichting om sociale inlichtingen ter beschikking te stellen, een jaarrekening in te dienen, ...) (5-529)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, ministre van Justitie
5-57 COM
p. 5-7 5-57 COM p. 5-7 (PDF)
De aanbevelingen van de Dienst voor alimentatievorderingen (Gevolg dat aan het verslag van de evaluatiecommissie wordt gegeven) (5-1836)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 9-10 5-148 COM p. 9-10 (PDF)
De aangifte van kleine arbeidsongevallen (Wijziging van de procedure van het Fonds voor Arbeidsongevallen) (5-807)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-75 COM
p. 7-9 5-75 COM p. 7-9 (PDF)
De aanvraagtermijnen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij de RVA (5-2252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 12-13 5-155 COM p. 12-13 (PDF)
De activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd (5-4047)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 8-11 5-265 COM p. 8-11 (PDF)
De auteursrechten voor muziek in bestelwagens (5-969)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 10-11 5-92 COM p. 10-11 (PDF)
De automatisering van de informatie-uitwisseling tussen de ziekenfondsen en de fiscale administratie (Sensibilisering van de personen die voor het Omniostatuut in aanmerking komen) (5-2750)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-205 COM
p. 5-6 5-205 COM p. 5-6 (PDF)
De betaalbaarheid van kosten verbonden aan ziekenhuisverblijven (Ereloonsupplementen - Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen - Materiaalkosten - Gewestelijke verschillen) (5-261)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 17-20 5-31 COM p. 17-20 (PDF)
De betalingsachterstand van de kosten voor gerechtelijk deskundigen (5-2258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justite
5-152 COM
p. 32-33 5-152 COM p. 32-33 (PDF)
De boekhouding van de syndicus van een mede-eigendom (Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel) (5-277)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 19-20 5-34 p. 19-20 (PDF)
De boekhouding van de verenigingen van mede-eigenaars (Opleiding over nieuwe boekhoudnormen - Omkadering van de honoraria en verplichtingen van de syndici) (5-1879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 9-12 5-133 COM p. 9-12 (PDF)
De commissie voor goede diensten (bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Regeling in der minne van onenigheden tussen personeel en werkgevers in de ambassades - Code van goede praktijken - Uitwerking van een statuut op maat voor de werknemers in de diplomatieke zendingen en de internationale organisaties) (5-3986)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 6-7 5-265 COM p. 6-7 (PDF)
De communicatie van de federale administraties ten aanzien van de bevolking (5-2697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-2697
De conclusies inzake de bliksemacties van de arbeidsinspectie (Veiligheid op de werkvloer - Bouwwerven) (5-4260)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 13-14 5-265 COM p. 13-14 (PDF)
De conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen (5-6107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6107
De definitie van de reŽle onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever (5-1767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 29-30 5-117 COM p. 29-30 (PDF)
De door het RIZIV vereiste aangetekende brief voor de erkenning van de toekenning van interesten op kindergeld (Uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering) (5-2256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-166 COM
p. 7-8 5-166 COM p. 7-8 (PDF)
De erkenning van attesten met een verklaring van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart (Rijexamen - Fraude) (5-826)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 16-18 5-66 COM p. 16-18 (PDF)
De erkenning van verstoting door de Belgische Staat (wanneer voor beide echtgenoten een gelijk recht op verstoting geldt) (5-2248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justite
5-152 COM
p. 30-31 5-152 COM p. 30-31 (PDF)
De faillissementsaanvraag van de vennootschap Brink's (Geldtransport - Weigering van het faillissement door de rechtbank van koophandel) (5-81)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-9 COM
p. 25-27 5-9 COM p. 25-27 (PDF)
De financiŽle impact van de Europese vakantieregeling voor werknemers (bij veranderingen van de beroepssituatie) (5-2718)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 12-13 5-220 COM p. 12-13 (PDF)
De financiŽle inclusie in BelgiŽ (Toegang tot een bankrekening, hypothecaire lening of consumentenkrediet) (5-1764)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 11-14 5-113 COM p. 11-14 (PDF)
De fout in de belastingaangifte van invalide en gepensioneerde belastingplichtigen (Vereenvoudigde aangifte - Aftrek voor invalide gepensioneerden met een zware handicap - Werklozen) (5-1105)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 8-10 5-85 COM p. 8-10 (PDF)
De geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking (5-8801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8801
De gids met technische voorschriften voor fotovoltaÔsche installaties met betrekking tot de bescherming van goederen en mensen, in het bijzonder van de brandweermannen (5-996)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-104
p. 18-20 5-104 p. 18-20 (PDF)
De harmonisatie van de vervaldatum van de administratieve verplichtingen van ondernemingen (Betaling van de sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, btw, ...) (5-2676)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-231 COM
p. 5-6 5-231 COM p. 5-6 (PDF)
De harmonisatie van het interne klachtenbeheer van de federale administraties (5-2405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 9-11 5-181 COM p. 9-11 (PDF)
De hogere premies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensioneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen (5-8802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8802
De hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders (Innen, na een faillissement, door de sociale verzekeringsfondsen van alle achterstallige sociale bijdragen bij ťťn van de medeschuldenaars) (5-1765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 8-10 5-126 COM p. 8-10 (PDF)
De inkomensgarantie-uitkering en het deeltijds ontslag (5-3148)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 25-27 5-220 COM p. 25-27 (PDF)
De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van bepaalde ondernemingen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen (Inschrijving zonder over de nodige toelatingen te beschikken) (5-1446)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 11-13 5-103 COM p. 11-13 (PDF)
De interpretatie door de RVA van het koninklijk besluit van 25/11/91 en van het ministerieel besluit van 26/11/91, herzien in 2001 (Recht op werkloosheidsuitkeringen van uitvoerende en scheppende artiesten) (5-2287)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 13-16 5-155 COM p. 13-16 (PDF)
De kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden (Ongrondwettelijkheid van artikel 120bis van de programmawet van 20 juli 2006 inzake terugvordering van onterecht betaalde uitkeringen - Handvest van de Sociaal Verzekerde - Arrest van het Grondwettelijke Hof) (5-917)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 4-6 5-70 COM p. 4-6 (PDF)
De kwalitatieve verbetering van de jobs in de dienstenchequesector (5-3910)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 4-5 5-265 COM p. 4-5 (PDF)
De maatregelen inzake de veiligheid van zelfstandigen (en vrije beroepen) (5-1190)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-128
p. 18-19 5-128 p. 18-19 (PDF)
De mogelijkheid om premies maandelijks te betalen aan het Tariferingsbureau (Autoverzekering) (5-1304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-106 COM
p. 4-5 5-106 COM p. 4-5 (PDF)
De nieuwe bepalingen van de RSZ inzake de sociale bijdragen van buitenlandse kaderleden (5-9212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9212
De nieuwe bepalingen van de RSZ inzake de sociale bijdragen van buitenlandse kaderleden (5-9213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9213
De nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen (5-7973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7973
De nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen (5-7974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7974
De nieuwe veiligheids- en comfortregels voor voetbalstadions (KB van 6 juli 2013 - FinanciŽle hulp - Overleg met de gewesten - Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit) (5-4261)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 12-14 5-277 COM p. 12-14 (PDF)
De omzendbrief waarin de belastingheffing voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen wordt bepaald (Onzekerheid over het fiscaal regime - Rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting - PWA's actief in de sector dienstencheques) (5-792)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 33-35 5-63 COM p. 33-35 (PDF)
De onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen (Ontbrekende commissies van toezicht - Klachtenrecht van de gedetineerden - Aanbevelingen van de federale ombudsman) (5-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 19-22 5-67 COM p. 19-22 (PDF)
De ongeoorloofde praktijken van gerechtsdeurwaarders inzake minnelijke invorderingen (5-853)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-92
p. 21-22 5-92 p. 21-22 (PDF)
De ongevraagde commerciŽle en publicitaire oproepen (Robinsonlijst - Controle op het naleven van de wetgeving - Sancties) (5-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-99
p. 6-7 5-99 p. 6-7 (PDF)
De ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn (Zie ook doc. 5-1130) (5-1234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-135
p. 11-12 5-135 p. 11-12 (PDF)
De ontslagen die bij SAPA voorzien zijn (Producent van aluminiumprofielen te Ghlin en Lichtervelde - Delokalisatie - Wijziging van de werkplek als reden voor ontslag) (5-1147)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 17-19 5-86 COM p. 17-19 (PDF)
De ontwikkeling van de markt van CO2-emissierechten (Misbruiken - Fraude - Phishing) (5-458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-35 COM
p. 11-13 5-35 COM p. 11-13 (PDF)
De pakjesautomaten van bpost (5-724)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 14-15 5-81 COM p. 14-15 (PDF)
De praktische uitvoeringswijze van de nieuwe opzeggingstermijnen (Onderscheid tussen contracten vanaf 1 januari 2012 en die van ervoor) (5-1300)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 17-19 5-97 COM p. 17-19 (PDF)
De preventie van beroepskankers (Aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen op de werkplaats) (5-286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 20-22 5-31 COM p. 20-22 (PDF)
De recente rechtspraak inzake onrechtmatig ontslag (Arbeiders - Verbod van elk ontslag om duidelijk onredelijke redenen - Beoordeling van de geschiktheid of het gedrag van de arbeider - Interpretatie door de rechtbanken - Arresten van het Hof van Cassatie - Artikel 63 wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten) (5-1031)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 11-13 5-86 COM p. 11-13 (PDF)
De regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten (Gevolgen van de Europese Verordening waardoor buitenlandse geldtransportbedrijven ritten kunnen uitvoeren in BelgiŽ - EU-richtlijn inzake terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten - Sociaal statuut van de begeleiders - Minimumloon) (5-329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27 COM
p. 23-24 5-27 COM p. 23-24 (PDF)
De regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten (Gevolgen van de Europese Verordening waardoor buitenlandse geldtransportbedrijven ritten kunnen uitvoeren in BelgiŽ - EU-richtlijn inzake terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten - Sociaal statuut van de begeleiders - Minimumloon) (5-530)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-47 COM
p. 4-6 5-47 COM p. 4-6 (PDF)
De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds (5-10555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10555
De resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring (teneinde een beeld te krijgen van de positie van werknemers op onze arbeidsmarkt naargelang van hun origine en migratieachtergrond) (5-4154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 11-13 5-265 COM p. 11-13 (PDF)
De resultaten van een enquÍte van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergiŽn tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen (Preventieve rol van de boekhouder in de begeleiding van de onderneming) (5-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 5-6 5-63 p. 5-6 (PDF)
De risico's dat het verdwijnen van Brink's leidt tot een quasimonopolie (Markt van de geldtransporten - G4S) (5-506)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-41 COM
p. 14-17 5-41 COM p. 14-17 (PDF)
De risico's van kredietopeningen (Consumentenkrediet voor kansarmen) (5-2196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-170 COM
p. 4-6 5-170 COM p. 4-6 (PDF)
De shisha-pen of kindersigaret - Hoge Gezondheidsraad - Door de minister geplande maatregelen (5-9935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9935
De sociale verkiezingen in openbare instanties zonder eigen syndicaal statuut (Juridisch vacuŁm - Situatie van de gemeentelijke vzw's, geprivatiseerde OCMW-ziekehuizen, ...) (5-907)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-75 COM
p. 13-15 5-75 COM p. 13-15 (PDF)
De speciale identiteitskaart voor ambassadepersoneel (Verblijfsrecht - Situatie van ontslagen werknemers) (5-228)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister en Binnenlandse Zaken en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-28
p. 19-20 5-28 p. 19-20 (PDF)
De specifieke instructies voor de opvang van kinderen die bij hun gedetineerde ouder verblijven (5-2246)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven voor mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 29-30 5-152 COM p. 29-30 (PDF)
De stand van zaken van de onteigeningen door het comitť van aankoop voor de RN57 in Zinnik (5-503)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-56
p. 8-10 5-56 p. 8-10 (PDF)
De sterkere controle van de aanslagen op geheime commissielonen (Fraudebestrijding - Circulaire die verduidelijkt in welke omstandigheden de belastingadministratie de bijzondere aanslag moet toepassen) (5-1766)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 8-9 5-148 COM p. 8-9 (PDF)
De stichting Football + Foundation (Structuur, taken, projecten, financiering - Bestrijding van vormen van discriminatie in voetbalstadions - Campagne Respect+) (5-3886)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-254 COM
p. 4-5 5-254 COM p. 4-5 (PDF)
De termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij openbare besturen aan het Fonds voor arbeidsongevallen (5-2364)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 17-18 5-164 COM p. 17-18 (PDF)
De termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen (5-7200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7200
De termijnen voor de behandeling van dossiers door de Dienst Alimentatievorderingen (5-117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-20
p. 13-15 5-20 p. 13-15 (PDF)
De terugbetaling door Electrabel van te veel geÔnde bedragen aan klanten met een budgetmeter (Zie ook vraag om uitleg 5-1763) (5-1951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 12-13 5-133 COM p. 12-13 (PDF)
De terugbetaling van Electrabel van te veel geÔnde bedragen aan klanten met een budgetmeter (Zie ook vraag om uitleg 5-1951) (5-1763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-119 COM
p. 6-7 5-119 COM p. 6-7 (PDF)
De terugbetaling van de btw aan gehandicapten bij aankoop van een voertuig (5-2247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 16-17 5-148 COM p. 16-17 (PDF)
De toegang tot het win-win aanwervingsplan voor deeltijdse werknemers (Situatie van deeltijdse werknemers en interimbureaus) (5-626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-47 COM
p. 6-9 5-47 COM p. 6-9 (PDF)
De toestand waarin de werknemers van Carsid zich bevinden (Sluiting van de hoogoven van Marcinelle - Sociale maatregelen om de werknemers opnieuw aan werk te helpen) (5-482)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-55
p. 27-28 5-55 p. 27-28 (PDF)
De toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing (Praktijk die erop gericht is boekhoudkundige of financiŽle fraude of onregelmatigheden te voorkomen - Aan het licht brengen van onregelmatigheden - Eerbiediging van het privťleven van de werknemers) (5-879)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-94
p. 18-20 5-94 p. 18-20 (PDF)
De toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing (Praktijk die erop gericht is boekhoudkundige of financiŽle fraude of onregelmatigheden te voorkomen - Wettelijk kader - Eerbiediging van het privťleven van de werknemers) (5-2751)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 13-16 5-220 COM p. 13-16 (PDF)
De tussenkomst van de DAVO wanneer een onderhoudsplichtige tot een collectieve schuldenregelingsprocedure werd toegelaten (Weigering tot betalen door de schuldbemiddelaar) (5-1837)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 10-11 5-148 COM p. 10-11 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen van de telecomwet (Mobiele telefonie - Nog uit te voeren bepalingen : gestandaardiseerde infofiches, vastleggen van financiŽle bovengrenzen, ...) (5-1075)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-109
p. 9-10 5-109 p. 9-10 (PDF)
De validering van testen voor ambtenaren (Problemen met een test van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid OFO - Opleiding "Toepassing van de algemene beginselen van het fiscaal recht") (5-791)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 22-23 5-81 COM p. 22-23 (PDF)
De verdeling naar gender van de beroepen binnen de NMBS-groep (Gelijke verloning - Gelijke kansen) (5-504)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 25-27 5-42 COM p. 25-27 (PDF)
De verduidelijking en verantwoording van het toekennen van moratoriumintresten aan belastingplichtigen (Berekening van de moratoriumintresten wanneer de belastingadministratie een bedrag van de belastingplichtige heeft ingehouden) (5-902)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 13-15 5-77 COM p. 13-15 (PDF)
De vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden (5-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2694
De verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van werknemers die de trein gebruiken (na de verhoging van de prijs van de treinkaarten) (5-1890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 8-9 5-155 COM p. 8-9 (PDF)
De verkoop van chocoladesigaretten (5-2256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2256
De verkoop van chocoladesigaretten (5-6672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6672
De verkorting van de verblijfsduur in de kraamkliniek (5-10185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10185
De verlenging van de garantie (bovenop de wettelijke garantie op elektronische en elektrische huishoudapparaten) (5-1981)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 26-28 5-133 COM p. 26-28 (PDF)
De verlenging van twee brugpensioenstelsels (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar voor arbeidsongeschikte bouwvakkers en werknemers met 20 jaar anciŽnniteit in nachtwerk) (5-2404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-167 COM
p. 4 5-167 COM p. 4 (PDF)
De vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers die jongeren na een instapstage zullen aanwerven (Overleg met de gemeenschappen en gewesten) (5-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-73
p. 33-35 5-73 p. 33-35 (PDF)
De vervanging van de elektriciteits- en gasmeters en de impact ervan op de werkgelegenheid (Invoering van zogenaamde "slimme" meters - Gevolgen voor de verbruikers) (5-48)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-16 COM
p. 4-6 5-16 COM p. 4-6 (PDF)
De vraag van de Europese Commissie om haar budget met 4,9 procent te verhogen (5-860)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 14-16 5-69 COM p. 14-16 (PDF)
De vrijstelling van de verhoging van de sociale bijdragen (Gevolgen die aan de betaalachterstand van zelfstandigen worden gegeven) (5-1029)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 9-12 5-82 COM p. 9-12 (PDF)
De werkcheques (Strijd tegen jongerenwerkloosheid - Zie ook mondelinge vraag 5-1259) (5-1280)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-138
p. 7-9 5-138 p. 7-9 (PDF)
De werkelijke verhoging van het vakantiegeld van gepensioneerden en invaliden (Belastingval) (5-3807)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-243 COM
p. 7-8 5-243 COM p. 7-8 (PDF)
De werkgeversgroeperingen (Instrument dat de ondernemingen de mogelijkheid biedt zich te groeperen om samen personeel in dienst te nemen met een contract voor onbepaalde duur en hun werktijd te verdelen volgens de behoeften - Stand van zaken - Zie ook vraag om uitleg 5-1982 en schriftelijke vraag 5-6359) (5-4458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-285 COM
p. 4-5 5-285 COM p. 4-5 (PDF)
De werkgeversgroeperingen (Werkgevers die samen eenzelfde werknemer in dienst nemen - Hervorming van het systeem - Zie ook vraag om uitleg 5-4458 en schriftelijke vraag 5-6359) (5-1982)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 10-12 5-155 COM p. 10-12 (PDF)
De werkomstandigheden bij Ryanair (Gebruik van drugstests - Arbeidscontracten naar Iers recht - Statuut van de Belgische werknemers) (5-1025)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 9-11 5-86 COM p. 9-11 (PDF)
Dienst voor Alimentatievergoedingen (DAVO) - Werklast - Medewerkers - Vereiste aanwezigheid - Meting (5-5441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5441
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Door schuldenaars gecumuleerde inkomsten - Berekening - Toegang tot de databank van de Sociale Zekerheid (5-5443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5443
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Gewestelijke Directies - Aanwezigheid van een jurist - Evaluatie van de testfase bij de gewestelijke directie Luik - Resultaten (5-5442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5442
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Schuldenaars van alimentatievergoedingen - Ontstentenis van antwoord op de notificatie binnen de wettelijke termijnen -Eventuele introductie van een sanctie (5-5450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5450
Dienst voor alimentatievorderingen - Formatie - Studie met betrekking tot de werklastmeting - Resultaten - Impact (5-9600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9600
Dienst voor alimentatievorderingen - Werklastmeting - Personeelssterkte- Studie - Impact (5-6396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6396
Diensten van algemeen belang - Definitie - Activiteiten ziekenfondsen - Erkenning in de Belgische wetgeving (5-5448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5448
Dimona - Fraude - Sancties voor de werknemers - Vervangingsuitkeringen - Uitsluiting van de toepassing - Discriminatie (5-5452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5452
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-657
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-658
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-659
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-662
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-663
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-664
Directie-generaal Personen met een Handicap - Evaluerende artsen - Medische onderzoeken - Dossiers - Toegang tot de gegevensbank van de directie-generaal - Project "medic-e" (5-2053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2053
Distributiesector - PIEK-project - Doorslaggevende resultaten - Uitbreiding tot kleinere ondernemingen - Eventuele specifieke hulp (5-5669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5669
Dokterspraktijken - Niet-naleving van de wettelijke bepalingen - Mededeling van het statuut van de arts - Reclamefolders - Onderzoek van Test-Gezondheid - Klacht (5-6747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6747
E-government - Doelstelling van de EU tegen 2015 - Verslag (5-1695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1695
E-government - Intervat (5-756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-756
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Fabienne Winckel, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een website die diensten aan werkzoekenden aanbiedt (Vergemakkelijken van het zoeken naar werk - Omzeilen van de verplichting om actief werk te zoeken) (5-908)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-96
p. 10-12 5-96 p. 10-12 (PDF)
Eindejaarspremie - Discriminatie - Rechtvaardiging - Onderhandelingen tussen de sociale partners - Eventuele maatregelen (5-2835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2835
Elektronische Maaltijdcheques - Evaluatie van het systeem - Beveiliging van de kaarten (5-5970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5970
Elektronische Maaltijdcheques - Evaluatie van het systeem - Beveiliging van de kaarten (5-5971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5971
Elektronische authentieke akte - Stand van Zaken - Scanning -Toegang via internet - Invoering van een testament zonder tussenkomst van een notaris - Vertrouwelijkheid van informatie (5-1485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1485
Elektronische enkelbanden - Toewijzingsprocedure - Vereenvoudiging (5-6634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6634
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen -Personeelsleden van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht - Werkomstandigheden (5-3133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3133
Europees kader voor een betere beheersing van het behoud van de werkgelegenheid en om elke inter-Europese delokalisatie te voorkomen - Inwerkingtreding - Stand van zaken (5-2684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2684
Europese Unie - Erkenning van beroepskwalificaties - Hervorming van het systeem - Raadpleging van de Lidstaten door de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ - Tekort in bepaalde sectoren - Bescherming (5-2904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2904
Europese Unie - Erkenning van beroepskwalificaties - Hervorming van het systeem - Raadpleging van de Lidstaten door de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ - Tekort in bepaalde sectoren - Bescherming (5-2905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2905
Faillissement, vereffening en sluiting van ondernemingen - Ontslagen werknemers Ė Vermindering sociale bijdragen na herstructurering - Collectief ontslag enkel en alleen om de winst te maximaliseren - Wederindienstneming in een andere technische eenhei (5-2643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2643
Farmaceutische industrie - Klinische proeven - Aantal - Toename - Publiciteit - Deelname van minderjarigen - Vergoeding - Schadevergoeding ten gevolge van een ziekte of een overlijden - Klachten over niet-toegelaten experimenten (5-1587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1587
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controleurs - Fraude - Bedrag van de schade - Identificatie - Lijst van erkende controleurs voor verificatie (5-2837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2837
Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controleopdrachten - Scholen - Balans (5-11208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11208
Federaal centrum voor de gezondheidszorg - Ziekte van Alzheimer - Geneesmiddel ďMemantineĒ - Terugbealing (5-6397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6397
Federale Openbare Diensten - Gebouwen - Huurcontracten - Heronderhandeling - Vermindering van de oppervlakte per ambtenaar - Gebouwen waar werken moeten plaatsvinden - Kosten (5-5440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5440
Federale Overheidsdienst (FOD) Informatie- en Communicatietechnologie(Fedict) - Gebruik van de diensten van Fedict door de overheidsdiensten - Beroep op private ondernemingen (5-2431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2431
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Patrimoniumdiensten - Website - Opvraagbare informatie (5-1488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1488
Federale administratie - Werving van studenten - Vermindering - Impact (5-10478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10478
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Aangiften bij de belastingadministratie - Fiscale controles - Criteria - Resultaten - Lasterlijke aangiften (5-3135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3135
Fedict - Samenwerking tussen administraties en privťsector inzake informaticabeheer - Samenwerking met de gemeenten (5-2926)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-2926
Fiscale achterstand - Problemen met inning en betrouwbaarheid van de gegevens - Informaticatoepassing ďStimerĒ - Perspectieven (5-6552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6552
Fiscale administratie - Terugbetaling belastingen - Overdracht aan een derde in het kader van een overdracht van schuldvordering of beslag onder derden - Informatie van de belastingplichtigen (5-2080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2080
Fiscale en sociale fraude - Firma's die door bedrijfsleiders worden gebruikt om de sociale bijdragen op hun financiŽle vergoedingen te ontwijken - Opsporing - Maatregelen (5-5849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5849
Fiscale fraude - Antimisbruikwet - Rondzendbrief van 4 mei 2012 - Misbruik inzake giften en successie - Lijst (5-6746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6746
Fiscus - Fiscale gegevens in het buitenland - Overdracht - Evaluatie van de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Verdragen voor gegevensuitwisseling - Simultane en multilaterale controles (5-3668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 5-3668
Fiscus - Kadaster - Schatting van onroerende goederen - Nieuwe technologieŽn - Google Street View - Google Maps (5-6221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6221
Fonds voor Arbeidsongevallen - Wet van 10†april 1971 op de arbeidsongevallen - Activiteiten voor opleiding en vakbondsvorming - Rondzendbrief (5-7389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7389
Fraude met de kilometerstand van voertuigen - vzw Car-Pass -Automobielsector - Het niet meedelen van gegevens - Sancties (5-6398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6398
Gecertificeerde opleidingen van het Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) - Ingang van de premie voor competentieontwikkeling - Situatie bij afwezigheid van een ambtenaar - Gebrek aan informatie bij de afschaffing van de opleiding (5-6201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6201
Geconventioneerde en niet-geconventioneerde ziekenhuizen - Tarievenbeleid van de ziekenhuizen - Regelgeving voor de bescherming van patiŽnten - Toepassing - Voorlichting van patiŽnten (5-5446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5446
Gefailleerde ondernemers - Krediet - Begeleiding door de kredietbemiddelaar - Structurele en praktische commerciŽle problemen die moeten worden opgelost - Participatiefonds - Toegekende bedragen (5-2687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2687
Gefailleerde ondernemers - Toegang tot het krediet - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kredietbemiddelaar (5-6633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6633
Gehandicapten - Brochure ďUitkeringen en andere maatregelenĒ - Publicatie - Audioversie - Brailleversie (5-9444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9444
Gekarikaturiseerde patiŽnten (Verkoop van bipolaire poppetjes "Skyzo's" die verwijzen naar schizofrenie) (5-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 26-28 5-4 COM p. 26-28 (PDF)
Gemengde loopbaan - Pensioen - Minimumpensioen - Administratieve hinderpalen (5-6554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-6554
Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Misleidende reclame - Bescherming van de investeerder - Rol van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) (5-3042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3042
Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle (5-2549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2549
Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle (5-2550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2550
Gevangenissen - Aalmoezeniers - Bezoldigingen - Bepaling - Aalmoezeniers die deeltijdse prestaties hebben geleverd (5-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2084
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping (5-7338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7338
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping (5-7834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7834
Gevangenissen - Specifieke infrastructuur voor de opvang van kinderen van gedetineerde moeders - Stand van zaken (5-10639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10639
Gevangenissen - Uithaling onder begeleiding van een gedetineerde die met zijn of haar kind in de gevangenis verblijft - Omstandigheden - Hospitalisering van een kind (5-6200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6200
Gewezen dwangarbeiders in Duitsland - Nazislachtoffers - Vrijstelling van Duitse belasting op de pensioenen - Administratieve stappen - Bezwaren - Mededeling per brief - Algemene Directie Oorlogsslachtoffers (5-6744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6744
Gezondheidszorgberoepen - Beroepskwalificaties behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) - Erkenning - Behandeling - Vertraging - Maatregelen - Toepassing van de Europese richtlijn 2005/36/EG (5-2087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2087
Global Netsource Ltd - Fraude met domeinnamen - Melding aan de andere Lidstaten van de Europese Unie (EU) (5-2460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2460
Google Street View - Google Maps - Gebruik door de ambtenaren van het kadaster - Omstandigheden (5-9801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9801
Gsm-antennes - Gemeente- en Provinciebelasting - Vrijstelling - Eventuele toepassing van de wet van 21 maart 1991 op de fiscale behandeling van de hervormde economische overheidsbedrijven - Eventuele wijziging (5-5445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5445
Handelszaken - Diefstal in winkels - Beveiliging - Verdelen van kaartlezers voor elektronische identiteitskaarten (5-2298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2298
Het " Belgian Internet Service Center " (Nieuwe dienst voor de aanpak van de fiscale en sociale fraude van de internethandel) (5-1009)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-90 COM
p. 35-38 5-90 COM p. 35-38 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers (5-10479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10479
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horecasector - Controles - Alternatieven voor de boetes - Opleiding in hygiŽne - Niet aangegeven horecavestigingen - Redenen (5-2910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2910
Het OIVO en de handelwijze van het onlinespelletje HABBO (Ongevraagde reclame - Inbreuk op de privacy) (5-1875)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 5-6 5-133 COM p. 5-6 (PDF)
Het advies van de Commissie voor Verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet (5-11229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11229
Het afzien van de zware besparingsplannen ten voordele van meerjarenprogramma's (Uitweg voor de crisis in de eurozone) (5-2329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 14-17 5-164 COM p. 14-17 (PDF)
Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2011 (Veralgemening van de derdebetalersregeling) (5-345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 27-29 5-31 COM p. 27-29 (PDF)
Het anonieme curriculum vitae (Bestrijding van discriminatie van personen van vreemde origine) (5-47)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-9 COM
p. 23-25 5-9 COM p. 23-25 (PDF)
Het arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof (over de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het gebied van de opzegtermijnen en de carensdag) (5-1204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 6-7 5-97 COM p. 6-7 (PDF)
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011 (Loopbaanonderbreking en opzegvergoeding) (5-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6362
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 december 2011 (Ontslag tijdens een periode van verminderde prestaties - Opzeggingsvergoeding - Opzegtermijn - Verschil in behandeling tusen ontslagen werknemers) (5-566)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-61
p. 35-37 5-61 p. 35-37 (PDF)
Het attest van geen huwelijksbeletsel dat Belgische onderdanen nodig hebben om in het buitenland te kunnen huwen (Procedure) (5-805)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 27-28 5-73 COM p. 27-28 (PDF)
Het berekenen van de prestaties van werknemers met een studentenovereenkomst (Berekening in uren in plaats van dagen) (5-1751)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 28-29 5-117 COM p. 28-29 (PDF)
Het detacheren van werknemers (in een andere lidstaat - Toepasselijke socialezekerheidsstelsel) (5-2939)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 16-17 5-220 COM p. 16-17 (PDF)
Het eersteklasbiljet dat de NMBS aan de klanten met een abonnement schenkt (wegens veelvuldige vertragingen) (5-1146)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 18-20 5-91 COM p. 18-20 (PDF)
Het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen (Eerbiedigen van het stakingsrecht) (5-1959)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justite
5-152 COM
p. 7-8 5-152 COM p. 7-8 (PDF)
Het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen (Eerbiedigen van het stakingsrecht) (5-1960)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 9-10 5-155 COM p. 9-10 (PDF)
Het geven van navelstrengbloed - Erkende materniteiten - Navelstrengbloedbank - Aantal - Informatiecampagne voor professionele gezondheidswerkers (5-9173)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9173
Het herkwalificeren van contracten wegens frauduleuze activiteiten van twee vzw's (Gewone arbeidsovereenkomsten i.p.v. leercontracten - Sociale bijdragen die gevorderd worden van vele kappers) (5-892)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-75 COM
p. 11-13 5-75 COM p. 11-13 (PDF)
Het huiselijk geweld tegen van migrantenvrouwen (Opvang van de slachtoffers door de gewesten - Evaluatie van het nationaal actieplan - Ratificatie van het Verdrag van Istanbul) (5-728)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-82
p. 20-22 5-82 p. 20-22 (PDF)
Het koninklijk besluit inzake de positieve actie (Bestrijding van discriminatie) (5-4153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 20 5-262 COM p. 20 (PDF)
Het kopiŽren van computerdata door de fiscus (5-6252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6252
Het leefloon voor studenten tijdens Erasmusverblijven in het buitenland (5-2742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-220 COM
p. 37-38 5-220 COM p. 37-38 (PDF)
Het mobiel museum voor hedendaagse kunst (Project van een rondtrekkend museum) (5-3645)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-232 COM
p. 8-10 5-232 COM p. 8-10 (PDF)
Het naast elkaar bestaan van de Kredietbemiddelaar en de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen (Promotie van krediet aan de KMO's en de zelfstandigen - Kenniscentrum voor financiering van KMO - SOWALFIN - Regionalisering) (5-2403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-168 COM
p. 4-6 5-168 COM p. 4-6 (PDF)
Het naleven van de verplichtingen van de werkgever in de open space-kantoorruimtes (Gevolgen op de [mentale] gezondheid en de prestaties) (5-537)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-59
p. 26-28 5-59 p. 26-28 (PDF)
Het nieuwe aansluitingssysteem van buitenlandse zelfstandigen uit de Europese Unie (Aanpak van fictieve aansluitingen en schijnzelfstandigen) (5-1299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 9-11 5-103 COM p. 9-11 (PDF)
Het nieuwe transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Afschaffing van treinen op de lijn Quťvy-Brussel-Zinnik) (5-1321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-141
p. 14-18 5-141 p. 14-18 (PDF)
Het ongenoegen van de landbouwers betreffende de strengheid van de sanitaire normen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Zie ook schriftelijke vraag 5-10962) (5-1130)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-121
p. 13-15 5-121 p. 13-15 (PDF)
Het ontbreken van recht op ouderschapsverlof voor het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE (Zie ook vraag om uitleg 5-3809 en schriftelijke vraag 5-10219) (5-1379)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-146
p. 18-19 5-146 p. 18-19 (PDF)
Het ontbreken van wettelijke informatie bij onlinekredietaanbieders (Overtreden van de Belgische wetgeving - Maatregelen) (5-1876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 7-9 5-133 COM p. 7-9 (PDF)
Het ontslag om economische redenen na het aflopen van de overheidstussenkomst in de loonkosten van een werknemer (Artikel 63 wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten) (Zie ook vraag om uitleg 5-1153) (5-1034)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 13-14 5-86 COM p. 13-14 (PDF)
Het opnemen van interimarissen in de berekening van het aantal mandaten voor de sociale verkiezingen van 2012 (5-1264)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 16-17 5-97 COM p. 16-17 (PDF)
Het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen (Zie ook vraag om uitleg 5-1056) (5-1171)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-96 COM
p. 23-24 5-96 COM p. 23-24 (PDF)
Het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen (Zie ook vraag om uitleg 5-1171) (5-1056)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 6 5-85 COM p. 6 (PDF)
Het oprichten van een commissie voor het personeel van de diplomatieke zendingen (Bescherming van de rechten van het personeel) (5-368)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-44
p. 27-28 5-44 p. 27-28 (PDF)
Het pact voor een flexibele indeling van de arbeidstijd (5-4605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-285 COM
p. 5-6 5-285 COM p. 5-6 (PDF)
Het recht op ouderschapsverlof van het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE (Zie ook mondelinge vraag 5-1379 en schriftelijke vraag 5-10219) (5-3809)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 16-17 5-242 COM p. 16-17 (PDF)
Het recht op verlof om een nieuwe betrekking te zoeken (Werknemers met brugpensioen) (5-1251)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-136
p. 12-13 5-136 p. 12-13 (PDF)
Het register van vervangende ondernemers (Evaluatie) (5-1447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 13-14 5-103 COM p. 13-14 (PDF)
Het stakingsrecht en de eenzijdige verzoekschriften (van sommige werkgevers die de staking willen verhinderen) (5-430)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-48
p. 17-18 5-48 p. 17-18 (PDF)
Het standpunt van de Europese Unie inzake de jaarlijkse vakantie (Opbouwen van vakantierechten) (5-320)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Minquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-37
p. 9-10 5-37 p. 9-10 (PDF)
Het statuut van de onthaalouders (Zie ook mondelinge vraag5-1394) (5-4316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 17-18 5-265 COM p. 17-18 (PDF)
Het statuut van de verpleegkundigen (Aantrekkelijkheid - Nood aan een meerjarenakkoord) (5-193)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-25
p. 14-16 5-25 p. 14-16 (PDF)
Het statuut van studenten/werknemers die duaal hoger onderwijs volgen (Loon - Duur van de contracten - Sociaal statuut - Vakantie) (5-1256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 7-9 5-97 COM p. 7-9 (PDF)
Het stijgende aantal zelfmoorden in het Belgisch leger (5-7330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7330
Het stopzetten van de retroactiviteit wanneer Medex de ziekte van een ambtenaar niet meer erkent als ernstig en langdurig (5-6389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6389
Het ter beschikking stellen van studenten aan KMO's via een VZW (5-2675)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 11-12 5-220 COM p. 11-12 (PDF)
Het uitbetalen van een vergoeding aan niet-stakende werknemers (5-6360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6360
Het uitwerken van een volwaardig en aangepast statuut voor onthaalouders (Zie ook vraag om uitleg 5-4316) (5-1394)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-148
p. 15-16 5-148 p. 15-16 (PDF)
Het verbeteren van het systeem BVBA Starter met een kapitaal van ťťn euro (Evaluatie - Verbetering) (5-2056)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 8-10 5-138 COM p. 8-10 (PDF)
Het verschil in de behandeling van werklozen naargelang de beroepsstatus van hun echtgenoot (Uitkering van de werkloze met een zelfstandige partner) (5-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 4-6 5-38 COM p. 4-6 (PDF)
Het verzamelen van persoonlijke gegevens door de ontwerpers van gratis Android applicaties (Direct marketing) (5-2059)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven voor mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 8-9 5-152 COM p. 8-9 (PDF)
Het volledige beslag op het leefloon (Gevolgen voor de OCMW's - Rol van de DAVO) (5-931)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-97
p. 21-22 5-97 p. 21-22 (PDF)
Homo-ouderschap - Intrafamiliale adoptie - Administratieve fouten - Gemeenteambtenaren - Opleiding en voorlichting (5-11175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11175
Horeca - Kasregisters met een ďzwarte doosĒ - Geen homologatie (5-5301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5301
Horecasector - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Resultaten - Smileys - Publicatie (5-3667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3667
Horecasector - Verlaging van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) - Jobcreatie - Cijfers - Bestrijding van zwartwerk (5-2911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2911
Horecasector-Opzegtermijnen -Afwijkingen - Cijfergegevens (5-10218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10218
Huur - Indexering - Stijging voor nieuw huurcontract - Overschrijding van de gezondheidsindex - Herziening van de berekeningsmethode voor de huur - Strikte toepassing van de wet - Registratie van de huurcontracten (5-6551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6551
Huur - Te grote stijging ten opzichte van de index - Berekeningswijze - Referentiegegevens - Registratie van de huurcontracten - Naleving - Gebruik van de geregistreerde gegevens (5-3506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3506
IKEA - Fiscale fraude - Verdenkingen - Grondige controles (5-1486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1486
Identiteitskaart - Attest van verlies, diefstal of vernieling - Gemakkelijke vervalsing - Weigering het attest te erkennen - Maatregelen (5-2174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2174
Identiteitskaart - Attest van verlies, diefstal of vernieling - Gemakkelijke vervalsing - Weigering het attest te erkennen - Maatregelen (5-2175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2175
Identiteitskaarten - Geldigheidsduur - Verlenging - Geval van personen ouder dan 75 jaar (5-9412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9412
Illegale internetsites - Protocol gesloten tussen de Kansspelcommissie, Febelfin en de organisatie van internetproviders in BelgiŽ (ISPA) - Online gokken - Eventuele uitbreiding naar andere illegale domeinen (5-5302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5302
Inbraakalarmen - Aangiftemethode (5-755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-755
Individueel register van de werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen - Standpunt van het Fonds voor de Beroepsziekten - Invoering van het register (5-2906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2906
Inning van achterstallige belastingen - Hardnekkige problemen - Vertraging bij de ingebruikname van informaticaprogrammaís - Informaticatoepassing ďStimerĒ - Wettelijke bepalingen - Principe van enige ontvanger - Tijdschema (5-9603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9603
Interfederaal Centrum voor gelijke kansen - Stand van zaken - Bijdrage van de gemeenschappen (5-11171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11171
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) - Conventie 189 - Minimumarbeidsvoorwaarden voor huishoudpersoneel - Ratificatie door BelgiŽ (5-6748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6748
Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang (5-5303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5303
Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang (5-5304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5304
Kadaster - Kadastrale informatie - Hergroepering - Ontwerp voor digitalisering - Stand van zaken - Initiatieven van de privťsector - Eventuele ontsporingen (5-2685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-2685
Kadastraal inkomen - Perceptie - Uitnodiging tot betaling - Steeds vroegere verzending van de administratie - Redenen - Bezwaren van de belastingplichtige (5-5306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5306
Kilometerfraude bij voertuigen - Bestrijding - Vzw Car Pass - Informatie over de kilometerstand - Niet-mededeling door bepaalde vakmensen - Controles - Sancties (5-3134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3134
Kinderbijslag - Toekenning - Kind geplaatst in een pleeggezin - Artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag - Grondwettigheid - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 mei 2011 - Eventuele wetswijziging (5-3507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3507
Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Risicobeheer - Hulp aan bedrijven (5-6561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6561
Kredietcentrale - Onbetaald alimentatiegeld - Eventuele inschrijving (5-5451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5451
Loopbaanonderbreking - Uitkeringen - Aanvragen - Periode van indiening - Verschil tussen de administratieve praktijk en de reglementering - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (5-6204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6204
Maaltijdcheques - Toekomst - Voorbereiding van een alternatief door de grootwarenhuizen (5-342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-342
Medisch materiaal - Tweedehandsmateriaal - Aankoopmodaliteiten - Kader (5-6440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6440
Mindervalide personen - Gereserveerde parkeerplaatsen - Ontwikkeling (5-11173)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11173
Morning-afterpil - Aantal ongewenste zwangerschappen - Hoger risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) - Toediening van de pil door artsen - Adequate begeleiding van meisjes (5-2591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2591
Morning-afterpil - Doeltreffendheid - Eventuele invloed van overgewicht - Redenen (5-2677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2677
Namaak en piraterij - Bestrijding - Stichting "Neen aan namaak en piraterij" - Samenwerking met de overheid (5-2683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2683
Nationale GezondheidsenquÍte 2013 - Financiering - Resultaten - Geografische spreiding van de geselecteerde gemeenten - Deelname aan de enquÍte - Aanmoediging (5-9172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9172
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Onbemande stopplaatsen - Aanpassing (5-11117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11117
Naverkoopdiensten en helpdesks - Charter ondertekend door eenentwintig ondernemingen - Naleving - Uitsluiting bij niet-naleving - Kosten voor de oproepen van klagers (5-2688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2688
Nieuwe wagens - Reservewiel - Afwezigheid - Eventuele verplichting (5-5590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5590
Olympische Winterspelen van Sotsji - Belgische burgers - Veiligheid (5-11127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11127
Onlineverkoopsites - Verkoop van namaakproducten - Aansprakelijkheid en risico's (5-2912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2912
Onlineverkoopsites - Verkoop van namaakproducten - Aansprakelijkheid en risico's (5-6617)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6617
Onroerende goederen - Verandering van eigenaars - Verjaring van de onroerende voorheffing (5-9601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9601
Onroerende voorheffing - Inning - Vervaldag - Begindatum (5-3880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3880
Onroerende voorheffing - Invordering - Verandering van eigenaar van het onroerend goed - Laattijdige inschrijving van de overdracht - Toepassing van de artikelen 395 en 396 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (5-2258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2258
Onroerende voorheffing - Terugbetaling - Verjaringstermijn- Aanvangsdatum (5-6222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6222
Ontslag van oudere werknemers - Boete voor de werkgevers - Werkgroep - Voortgang (5-11206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11206
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-2397/4
p. 1-18 5-2397/4 p. 1-18 (PDF)
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Vierde Wereldforum over de transparantie en de uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden - Aanbevelingen voor BelgiŽ (5-5444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5444
Overdracht van ondernemingen - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kost - Rol van Sowacess en Sowalfin - Toename van initiatieven - Verwarring bij de ondernemers - Gewestbevoegdheid (5-6631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6631
Overheidsdiensten - Personen met en handicap - 3†%-quotum - Aanwerving - Speciale lijst van Selor van laureaten met een handicap (5-9507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9507
Parkeerkaart voor personen met een handicap - Aanvragen - Uitreiking - Terugbezorging na overlijden van de rechthebbende (5-11174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11174
Personeel van buitenlandse ambassades en van de SHAPE - Ontzegging van ouderschapsverlof - Follow-up van de vraag (5-10219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10219
Pesten op het werk (Gebeurtenissen in het bedrijf MACtac - Rol van de preventieadviseurs en vertrouwenspersonen - Rechtsmiddelen van de slachtoffers - Rol van de inspectiedienst welzijn op het werk - Omvang van de problematiek - Evaluatie regelgeving - Overleg met de sociale partners) (5-205)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 6-15 5-19 COM p. 6-15 (PDF)
Pesten op het werk - Procedure en beroep - Toezicht op het Welzijn op het Werk - Preventieadviseur - Neutraliteit - Psychologische bijstand van de slachtoffers - Evaluatie van de wet van 11 juni 2002 (5-552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-552
Prenatale echografie - Veiligheid - Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Gevolgen - Stand van zaken (5-11207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11207
Processen-verbaal - Dronkenschap achter het stuur - Onwettigheid vastgesteld door het Hof van Cassatie - Impact (5-5454)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5454
Regeerakkoord - Verlichting van de administratieve lasten met 30% - Voorstel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (5-6507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-6507
Respimat inhalator - Gevaar - Verkoop in BelgiŽ - Van de markt halen (5-2678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2678
Rijbewijs - Bestuurders geboren vůůr 14 februari 1961 - Uitzonderingen - Eventuele onderwerping aan een rijbewijs (5-2552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2552
Rijbewijs - Nieuw formaat - Planning, kostprijs en geldigheidsduur - Toegang tot de gegevensbank (5-2546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2546
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Vakantiegeld - Arbeiders en Kunstenaars - Nieuwe manier van ontvangen - Mededeling van het bankrekeningnummer - Informatie voor de werknemers (5-2085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2085
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Vakantiegeld - Overleden gerechtigde - Fiscale fiche voor de erfgenamen (5-2088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2088
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantieattest - Overlegging aan de werkgevers - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (5-7388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7388
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantieattest - Verstrekking - Bescherming van het privťleven (5-9604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9604
Rijksdienst voor Pensioenen - Pensioenen in het buitenland - Betalingsmodaliteiten - Extra kosten - (5-6743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-6743
Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose (5-3511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3511
Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose (5-6673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6673
Risicoís op de werkvloer - Europees Online interactive Risk Assessment (OiRA) - Aanpassing aan de specifieke kenmerken van de werkgelegenheid in BelgiŽ - Proefproject van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO) (5-6205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6205
Risicoís op de werkvloer - Europees Online interactive Risk Assessment (OiRA) - Aanpassing aan de specifieke kenmerken van de werkgelegenheid in BelgiŽ - Proefproject van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO) (5-6206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6206
Roerende inkomsten - Verplichting - Vervanging door een verklaring op eer - Verificatie (5-7813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7813
Rookverbod - Gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek - Voetbalstadions - Reglement van inwendige orde (5-11172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11172
Scheiding van ouders - Alternerend hoederecht over de kinderen - Toename - Cijfers - Hoederecht van de vader (5-2613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2613
Sector vqn de meubelkleinhandel - Gedwongen verkoop - Strijd - Ondernemingen in overtreding - Kruispuntbank ondernemingen - Schrappen van de lijst (5-3505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3505
Selor - Risico op discriminatie tijdens de selectie en de aanwerving - Anonimiteit - Deelnemers van vreemde origine of behorend tot etnische of socioculturele minderheden - Uitvoering van het project (5-3046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3046
Selor - Risico op discriminatie tijdens de selectie en de aanwerving - Anonimiteit - Expertisecentrum "Diversiteit" en "Selectie" - Screenings - Resultaten (5-3047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3047
Selor - Vergelijkend examen - Aanleggen van een wervingsreserve - Geldigheidsduur - Wijziging - Vermelding op de website van Selor (5-2081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2081
Selor - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing - Weigeren van examenkopieŽn en van de juiste antwoorden (5-6559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6559
Selor - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing - Weigeren van examenkopieŽn en van de juiste antwoorden (5-6560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6560
Sms-diensten - Facturatie - Misbruik - Nieuwe regels - Verbod voor min-zestienjarigen - Invordering door deurwaarders - Verbod op bankdomiciliŽringen - Informatie aan de bevolking (5-2755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2755
Sociale inspectie - Controleurs - Identificatie - Lijst van erkende verificatiecontroleurs (5-2832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2832
Sociale verkiezingen - Vaststelling van het aantal mandaten - In rekening nemen van de uitzendkrachten - Arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2009 - Risico op conflicten - Maatregelen (5-3544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3544
Special Federal Forces - Schatting van het ambtenarenapparaat - Cijfers - Modaliteiten (5-9508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9508
Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij de FOD Economie - Argumentatie van de ZEB-winkels - Gunstige rechtspraak - Niet-erkenning van de inbreuken (5-3545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3545
Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Eventuele verscherpte controles (5-2681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2681
Spoorverkeer - Europees reglement voor reisplanning en uitgifte van tickets voor pan-Europese treinreizen - Systeem goedgekeurd door de NMBS - Kosten - Openbare consultatie van de Europese Commissie (5-2548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2548
Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap (Europese Dienst voor Extern optreden - Europees burgerinitiatief - Heronderzoek Europese begroting - Strategie Europa 2020 - Uitbreiding - Handelsbeleid - Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea - Euro-Aziatische Top - Situatie in Midden-Oosten - FinanciŽle vraagstukken - Migratiebeleid - Europees octrooi) (5-193)      
  Gedachtewisseling over de resultaten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en de agenda van de EPSCO-Raad van 6 en 7 december 2010
   Verslag van de dames Maggie De Block (K) en Fabienne Winckel (S)
5-193/3
p. 1-16 5-193/3 p. 1-16 (PDF)
  Gedachtewisseling over de resultaten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en over de agenda van de EPSCO-Raad van 6 en 7 december 2010
   Verslag van de dames Maggie De Block (K) en Fabienne Winckel (S)
5-193/4
p. 1-50 5-193/4 p. 1-50 (PDF)
Stations - Het aanplakken van reclame - Digitale weergave en out of home - Investeringen van de NMBS - FinanciŽle weerslag - Aanwending van de winsten - Recht van controle op verspreide reclame (5-2679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2679
Strijd tegen fiscale fraude en witwasserij - Cashbetaling - Consumptiegoederen - Beperking - 3000 euro - Communicatie - Controles - Sancties (5-11116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11116
Studenten ouder dan achttien jaar - Maximum 240 uur werken per trimester - Recht op kinderbijslag - Eventueel verlies - Bewijs van niet-overschrijding van het toegelaten aantal - Communicatieplan voor het publiek (5-6793)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6793
Studenten ouder dan achttien jaar - Maximum 240 uur werken per trimester - Recht op kinderbijslag - Eventueel verlies - Bewijs van niet-overschrijding van het toegelaten aantal - Communicatieplan voor het publiek (5-6794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6794
Supermarktketens - Misleidende reclame - Onvoldoende voorraad - Benadeelde klanten - Maatregelen - Veroordeling tot eventuele dwangsom (5-1487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1487
Tandverzorging - Centra voor het bleken van tanden - Glimlachbars - Niet-professionelen - Waarborg - Concurrentie - Klachten - Producten - Peroxide - Risico's (5-6042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6042
Telecomcontract - Verlenging - Sluiting per telefoon - Klachten - Voordeel van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (5-6835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6835
Terbeschikkingstelling van werknemers - Verklaring (5-754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-754
Ticket Restaurant - Actie "Gegeven ticket, gedeelde maaltijd!" - Schenking aan de Restos du coeur - Werking - Sensibilisering van de werknemers - Belastingaftrek voor schenkingen (5-2299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2299
Tijdskrediet opgelegd door de werkgever - Weigering van een werknemer om dat te aanvaarden - Bescherming tegen ontslag - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis - Bewijslast (5-1858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1858
Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit - Meerjarig investeringsplan 2013-2015 van de NMBS-Groep - Concrete actieplannen - Begrotingsallocatie - Tijdsplanning (5-9936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9936
Uitzendkrachten - Belastingvoet (5-1698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1698
Vaccins voor zuigelingen - Vermoeden van gevaar - Eventuele dodelijke of ernstige gevallen in Belgie - Onderzoek - Resultaten (5-7835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7835
Veiligheidsgordel - Verplicht dragen - Vrijstelling om medische redenen - Strijd tegen frauduleuze vrijstellingen (5-5589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5589
Verkeersbelasting - Niet-betaling - Controle - Inning (5-2432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2432
Verkiezingen - Stemrecht - Rusthuisbewoners - Mobiel stembureau (5-5904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5904
Verplegend personeel - Tekort - Vervanging van verpleegkundigen die op het punt staan op pensioen te gaan - Werving in het buitenland - Kosten - Hulp aan nieuwkomers - Bekwaamheid (5-2836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2836
Verplichte inenting van kinderen - Poliomyelitis - Beslissing van de correctionele rechtbank te Doornik - Eventuele rechtsgevolgen - Opnieuw voorkomen van poliomyelitis - Risico's (5-2086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2086
Voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding land van oorsprong - Europese verordening ter discussie - Melk en vlees in bereidingen - Effectenstudie van de Europese Commissie (5-2831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2831
Voedselbanken - Europese hulp - Niet-verlenging - Gevolgen voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) (5-3515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3515
Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering (5-2833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2833
Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering (5-2834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2834
Voertuigen uitgerust met een lpg-installatie - Proces-verbaal van goedkeuring - Verlies van zitplaatsen - Klachten van eigenaars van lpg-voertuigen - Behandeling (5-6207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6207
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Caroline Dťsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Fabienne Winckel c.s.
5-2201/2
p. 1-2 5-2201/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de dames Veerle Stassijns en Fabienne Winckel
5-2201/3
p. 1-18 5-2201/3 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-2016/1
p. 1-18 5-2016/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (5-2461)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette, Bert Anciaux en de dames Leona DetiŤge, Marie Arena, Fatiha SaÔdi, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-2461/1
p. 1-6 5-2461/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn (5-2305)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heren Paul Magnette en Louis Siquet
5-2305/1
p. 1-6 5-2305/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen (5-1440)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena en Fabienne Winckel en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1440/1
p. 1-6 5-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) (5-326)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-326/1
p. 1-4 5-326/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Voorstel van de dames Muriel Targnion en Fabienne Winckel en de heren Louis Siquet en Philippe Mahoux
5-1251/1
p. 1-5 5-1251/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers (5-1712)      
  Voorstel van de dames Fabienne Winckel, Dalila Douifi en SaÔdi Fatiha
5-1712/1
p. 1-4 5-1712/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (5-1398)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel en de heer Hassan Bousetta
5-1398/1
p. 1-8 5-1398/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van oververpakking (5-2874)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel
5-2874/1
p. 1-6 5-2874/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-1144/3
p. 1-5 5-1144/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Louis Ide, FranÁois Bellot, Wouter Beke, Bert Anciaux en Francis Delpťrťe en van de dames Fabienne Winckel en Freya Piryns
5-575/1
p. 1-18 5-575/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de aanspreekvorm "juffrouw" in de administratieve documenten en briefwisseling van de federale overheidsdiensten (Vervanging door "mevrouw") (5-1586)      
  Voorstel van de dames Christie Morreale en Fabienne Winckel
5-1586/1
p. 1-3 5-1586/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (5-227)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-227/1
p. 1-8 5-227/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een Federale Raad voor de Reclame (5-1551)      
  Voorstel van de dames Fabienne Winckel en Muriel Targnion
5-1551/1
p. 1-5 5-1551/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers (Communicatie- en informatiebeleid - Klachtenbehandeling) (5-1638)      
  Voorstel van de dames Caroline Dťsir en Fabienne Winckel en de heer Admed Laaouej
5-1638/1
p. 1-6 5-1638/1 p. 1-6 (PDF)
Vrijwillige zwangerschapsonderbreking (VZO)- Abortuscentra - Tekort aan artsen - Gevolgen - Aandeel VZO's in ziekenhuizen - Abortussen in het buitenland (5-2297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2297
Wagentjes die 45 km per uur rijden - Ongevallen - Lichamelijke schade - Aantal - Crashtest (5-2547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2547
Website Pensioenen - Toegang voor de ambtenaren (5-1697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-1697
Wegcode - Nieuwe maatregelen - Ritsen - Sensibiliseringscampagne (5-11249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11249
Wegcontrole - Speekseltesten - Tekort - Nieuwe bestelling - Budgettaire impact - Werking van de test (5-2680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2680
Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot (5-1588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1588
Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot (5-1589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1589
Werknemers die sinds 1†januari 2012 ontslagen zijn - Lonen - Belastingvrijstellingen - Berekeningsmodaliteiten (5-5447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5447
Werknemers in dienst genomen met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur - Opzeggingstermijn (5-2682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2682
Werkzoekenden - Wachtstage - Overeenkomst opleiding-inschakeling (Plan Formation Insertion - PFI) - Ziekte vůůr het einde van de overeenkomst - Recht op werkloosheidsvergoeding - Statutaire leemte - Maatregelen (5-2211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2211
Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - Administratieve geldboetes (5-6399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6399
Wetenschappelijk onderzoek - Aanwerving van onderzoekers - Relancebeleid - Vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing - Verhoging van de vrijstelling - Investeringen - Cijfers (5-9174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9174
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-1548)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1548/2
p. 1-2 5-1548/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Fabienne Winckel
5-1995/3
p. 1-17 5-1995/3 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Medische controle ziekteverzekering : Kamers van eerste aanleg en van beroep - Eedaflegging van de leden - Vermijden van het uitstel van een zitting wanneer leden afwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging) (5-1996)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Louis Ide
5-1996/2
p. 1-2 5-1996/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen (5-1867)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1867/2
p. 1-4 5-1867/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 53-54 5-82 p. 53-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (GecoŲrdineerde en doeltreffende tenuitvoerlegging van de bepalingen van verordening [EG] nr 1907/2006) (5-1812)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1812/2
p. 1-5 5-1812/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1166/3
p. 1-16 5-1166/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (5-2865)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-2865/3
p. 1-9 5-2865/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord (Tijdelijke regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden - Crisispremie - Commissie "Ondernemingsplannen" - Uitvoering van het Interprofessioneel akkoord : halftijds brugpensioen, ťťnmalige innovatiepremies - Activering van de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen en van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen - Vrijstelling van de verplichting om jongeren aan te werven in het kader van het startbanenstelsel) (5-716)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-716/2
p. 1-7 5-716/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-11
p. 36 5-11 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (5-2229)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Johan Verstreken
5-2229/2
p. 1-3 5-2229/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 63 5-114 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen bestemd voor transplantatie - Register van levende donoren - Opvolging na de transplantatie - Bescherming van personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken en van kinderen - Opdrachten van de orgaanuitwisselingsorganisatie - Omzetting richtlijn 2010/53/EU) (5-1641)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 33-37 5-68 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de betalingsinstellingen, van de instellingen voor elektronisch geld en van de kredietverenigingen uit het net van het Beroepskrediet (Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/110/EG betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld - Wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de gecoŲrdineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen, de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten en de wet van 28 juli 2011 tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiŽle sector en houdende diverse bepalingen - Zie ook doc. 5-1842) (5-1841)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1841/2
p. 1-15 5-1841/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/110/EG betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld - Beroep bij de Raad van State - Zie ook doc. 5-1841) (5-1842)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1842/2
p. 1 5-1842/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Omzetting richtlijn 2009/38/EG - Aanpassing van het toepassingsgebied - Zie ook 5-1323) (5-1324)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1324/2
p. 1-5 5-1324/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft (De wet van 4 augustus 1996 onmiddellijk en volledig van toepassing verklaren op de dienstboden en het huispersoneel - Verdrag nr 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie) (5-2864)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-2864/2
p. 1-3 5-2864/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (Psychosociale risico's op het werk - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - Zie ook doc. 5-2467) (5-2468)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-2468/2
p. 1-11 5-2468/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (I) (Omzetting richtlijn 2010/45/EU - Factureringsregels - Elektronische facturering) (5-1865)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1865/3
p. 1-4 5-1865/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 51-52 5-82 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (II) (Omzetting richtlijn 2008/8/EG - Regel voor de plaatsbepaling van de verhuur van een vervoermiddel) (5-1866)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1866/2
p. 1-3 5-1866/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 51-52 5-82 p. 51-52 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (5-334)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-334/1
p. 1-5 5-334/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieŽn in het kader van de arbeidsrelaties (Bescherming van de werknemer) (5-1525)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Philippe Mahoux
5-1525/1
p. 1-5 5-1525/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona DetiŤge, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieŽn studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-87/2
p. 1 5-87/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de ontslagbescherming van werknemers die potentiŽle orgaandonoren zijn (Wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971) (5-1130)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Philippe Mahoux
5-1130/1
p. 1-3 5-1130/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Fabienne Winckel
5-234/1
p. 1-5 5-234/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpťrťe, Bert Anciaux en FranÁois Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine (van patiŽnten die zwaar verslaafd zijn aan drugs en resistent zijn tegen bestaande behandelingen) (5-2437)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en de dames Leona DetiŤge, Christine Defraigne, Vanessa Matz en Fabienne Winckel
5-2437/1
p. 1-10 5-2437/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiŽnten voor voedingsmiddelen (5-821)      
  Verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-821/2
p. 1 5-821/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Amendementen nrs 10 tot 13 van de dames Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-61/3
p. 4-5 5-61/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van de minimale dienstverlening van de syndicus voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom (Lijst van de minimale diensten van de syndicus die inbegrepen zijn in het jaarlijks door de mede-eigenaars betaalde forfait) (5-1818)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel
5-1818/1
p. 1-8 5-1818/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van de terugkeertermijnen van een telewerker naar de locatie van het bedrijf waar hij is tewerkgesteld en tot invoering van een periode van bescherming tegen ontslag (5-1918)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel
5-1918/1
p. 1-4 5-1918/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Christie Morreale en Fabienne Winckel en de heer Willy Demeyer
5-1665/1
p. 1-6 5-1665/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en Andrť du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, om de compensatoire vergoeding te verhogen voor werknemers die willekeurig zijn ontslagen op grond van betaald educatief verlof (5-801)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Philippe Mahoux
5-801/1
p. 1-3 5-801/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-492/2
p. 1 5-492/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-348/2
p. 1 5-348/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, teneinde vaders de mogelijkheid te geven twee dagen vaderschapsverlof te nemen vůůr de vermoedelijke dag van de bevalling (Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-1817)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel
5-1817/1
p. 1-3 5-1817/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en Fabienne Winckel
5-1544/3
p. 1-7 5-1544/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-338/4
p. 1-50 5-338/4 p. 1-50 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-338/7
p. 1-3 5-338/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming om de strafbedingen beter af te bakenen en de consumenten beter te beschermen bij de minnelijke invordering van schulden (Vastleggen van de bedragen die van de consument kunnen worden geŽist in geval van wanbetaling) (5-2181)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Ahmed Laaouej
5-2181/1
p. 1-3 5-2181/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstelling tot wijziging van artikel 20 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (5-261)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-261/1
p. 1-4 5-261/1 p. 1-4 (PDF)
Wijzigingen van de bepalingen betreffende de studentenarbeid (5-2622)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2622
Zelfstandige jonge moeders - Moederschapshulp - Gratis dienstencheques - Onderbenutting - Informatiecampagne (5-7392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7392
Zelfstandigen - Bedrijfsleiders - Sociale bijdragen - Terugbetalingen - Belastingheffing - Verschil in behandeling (5-2909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2909
Zelfstandigen - Voorlopige sociale bijdragen - Terugbetaling - Toegepast fiscaal stelsel - Verschil tussen categorieŽn zelfstandigen - Verantwoording (5-3546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3546
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamers - Supplementen - Beperking - Maatregelen - Eventuele bekendmaking van de tarieven (5-5453)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5453
Ziekenhuizen - Tariefbeleid - Conventie - Bescherming van de gehospitaliseerde patiŽnten - Reglementering - Toepassing (5-3881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3881
Ziekte van Alzheimer - Behandeling - Memantine - Terugbetaling - Opvolging (5-3509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3509
Zwakke weggebruikers - Meest doeltreffende beschermingssystemen -Installatie op nieuwe wagens - Eventuele verplichting (5-3045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3045
Zwangere werkneemster - Voorbevallingsrust - Verlenging van de nabevallingsrust - Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 van het Grondwettelijk Hof - Gevolgen - Eventuele bepalingen (5-5592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5592
de bekendmaking van de lijst van restaurants en snackbars die de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overtreden (5-11264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11264
de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden (5-10071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10071
de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden (5-10072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10072
de functietoelage van de preventieadviseurs (5-11141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11141
de sociale fraude in de sector van de dienstencheques (5-11134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11134
de toename van het aantal arme werknemers (5-11307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11307
de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne (5-10327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10327
de vermaning inzake de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap (5-11200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11200
de verzekeringscontracten voor smartphones (5-10328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10328
de voorstellen van vereenvoudiging ten voordele van kleine ambachtelijke producenten (5-10962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10962
het gebrek aan controle inzake cabotage (5-6578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6578
het koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's (5-10867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10867
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999