S. 5-1349 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika
Fatiha Saïdi    Marie Arena    Hassan Bousetta    Caroline Désir    Ahmed Laaouej    Philippe Mahoux    Muriel Targnion    Fabienne Winckel    Olga Zrihen   

Tanzania
aangeboren ziekte
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
Afrika
huidziekte
bescherming van minderheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1349/1 5-1349/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/11/2011
5-1349/2 5-1349/2 (PDF) Amendementen 25/6/2013
5-1349/3 5-1349/3 (PDF) Amendementen 26/11/2013
5-1349/4 5-1349/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
5-1349/5 5-1349/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2011   Indiening Doc. 5-1349/1 5-1349/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o4) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2011   Verzending naar commissie
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
26/6/2012   Bespreking
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Uitgesteld
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
26/11/2013   Aanneming na amendering
26/11/2013   Vertrouwen rapporteur
5/12/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister + Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 26/6/2012, 26/11/2013