S. 5-2229 Dossierfiche K. 53-2948

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
Catherine Fonck   Kattrin Jadin   Laurence Meire   Raf Terwingen   Karin Temmerman   Bart Somers  

elektrische energie
energieproductie
zachte energie
gedelegeerde wetgeving
regenereerbare energie
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2948/1 Wetsvoorstel 10/7/2013
K. 53-2948/2 Verslag namens de commissie 17/7/2013
K. 53-2948/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2229/1 5-2229/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2229/2 5-2229/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2229/3 5-2229/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2948/1
10/7/2013   Inoverwegingneming
10/7/2013   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 155, p. 80
17/7/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2948/2
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 104-105
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 136
Doc. K. 53-2948/3
17/7/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Johan Verstreken
18/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en staatssecretaris voor Staatshervorming
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/2013   Bekendmaking (47879)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 15 14/10/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 60 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/7/2013 31/7/2013, blz 47879