S. 5-193 Dossierfiche K. 53-553

Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging   Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

schepping van werkgelegenheid
uitbreiding van de Europese Unie
Iran
Roma
oudere werknemer
MaleisiŽ
financiering van de EU-begroting
Montenegro
Democratische Republiek Congo
EU-programma
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
ServiŽ
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
migratiebeleid van de EU
Zuid-Korea
vrijhandelsovereenkomst
onderzoek en ontwikkeling
internationale rol van de EU
AlbaniŽ
Europese Dienst voor extern optreden
ramp door menselijk toedoen
illegale migratie
Europees Parlement
verzoekschrift
AziŽ
Palestijnse kwestie
Noord-MacedoniŽ
natuurramp
Protocol van Kyoto
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk handelsbeleid
Europees staatsburgerschap
armoede
Europees octrooi
vermindering van gasemissie
voortijdige schoolverlating
werkende beroepsbevolking
parlementaire vergadering
KroatiŽ
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
China
EU-begroting
werkgelegenheidsbevordering
IsraŽl
Turkije
IJsland
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-193/1 5-193/1 (PDF) Verslag namens de commissies (S - K) en het adviescomitť (S & K) 8/10/2010
5-193/2 5-193/2 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 23/11/2010
5-193/3 5-193/3 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 20/1/2011
5-193/4 5-193/4 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 20/1/2011
5-193/5 5-193/5 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 21/1/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2010   Indiening
28/9/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/9/2010   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
27/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/11/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
30/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/9/2010   Verzending naar commissie
28/9/2010   Inschrijving op agenda
28/9/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Herman De Croo
28/9/2010   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
28/9/2010   Gedachtewisseling
8/10/2010   Verslag Doc. 5-193/1 5-193/1 (PDF)
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
28/9/2010   Verzending naar commissie
28/9/2010   Inschrijving op agenda
28/9/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Herman De Croo
28/9/2010   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
28/9/2010   Gedachtewisseling
8/10/2010   Verslag Doc. 5-193/1 5-193/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/10/2010   Indiening
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/10/2010   Verzending naar commissie
27/10/2010   Inschrijving op agenda
27/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Guy CoŽme
27/10/2010   Gedachtewisseling
met de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over de verworvenheden van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op financieel en budgettair vlak
23/11/2010   Verslag Doc. 5-193/2 5-193/2 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/11/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Maggie De Block
30/11/2010   Gedachtewisseling
met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
20/1/2011   Verslag Doc. 5-193/4 5-193/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe, Bart Somers
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting door Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Binnenlandse Zaken
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen
30/11/2010   Gedachtewisseling
21/1/2011   Verslag Doc. 5-193/5 5-193/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/11/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe, Bart Somers
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting door Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Binnenlandse Zaken
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen
30/11/2010   Gedachtewisseling
21/1/2011   Verslag Doc. 5-193/5 5-193/5 (PDF)
31/1/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 28/9/2010
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/9/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/10/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/11/2010
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 30/11/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/11/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd