Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1933

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 30 maart 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

De Power Balance-armband - Reclame - Terugbetaling van ontevreden consumenten

misleidende reclame
bescherming van de consument
fraude

Chronologie

30/3/2011Verzending vraag
10/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1933 d.d. 30 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Power Balance-armband is sedert zijn lancering in BelgiŽ in 2011 een commercieel succes. Het feit dat de fabrikant, die een inspanning doet om ernstig over te komen, verwijst naar de duizenden jaren oude Chinese geneeskunde en een beschrijving geeft van de samenstelling van de armband, neemt niet weg dat er geen enkele wetenschappelijke studie is gemaakt over de effecten van dit product op het menselijke organisme.

Sommige landen zouden de firma Power Balance trouwens hebben verboden reclame te maken en hebben verplicht ontevreden kopers terug te betalen die hebben ingezien dat het gadget geen enkele heilzame werking heeft.

Het succes van het product is vooral te wijten aan het feit dat tal van sportpersoonlijkheden in verschillende tijdschriften of publicaties pronken met een dergelijke armband. Het lijkt me dus belangrijk dat wordt nagedacht over de effecten van zo'n onbetrouwbare reclame die sommige consumenten bedriegt door in te werken op hun zwakheden en lichtgelovigheid.

Zal BelgiŽ maatregelen nemen zodat de ontevreden consumenten kunnen worden terugbetaald door de firma die het betrokken product op de markt heeft gebracht? Zou BelgiŽ, gelet op het ontbreken van wetenschappelijke bewijzen, niet alle reclame moeten verbieden die dergelijke producten in verband brengt met verbeterde sportieve en/of intellectuele prestaties? Zo neen, moeten die firma's niet verplicht worden op de verpakkingen te vermelden dat geen enkele wetenschappelijke studie de doeltreffendheid van het product bewijst?

Antwoord ontvangen op 10 mei 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

Er zijn bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling hieromtrent tot op heden geen klachten bekend. Niettemin voert zij momenteel op eigen initiatief ter zake een tegensprekelijk onderzoek uit over de wijze waarop het product wordt aangeboden in België. In het geval er misleidende handelspraktijken kunnen weerhouden worden kan dit, al naargelang de ernst van de inbreuk, aanleiding geven tot de opstelling van een proces-verbaal van waarschuwing waarin de staking van de betwiste praktijk wordt bevolen, dan wel een pro-justitia dat kan leiden tot de veroordeling tot een correctionele geldboete ten belope van 110 000 euro.