Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2550

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 16 juni 2011

aan de staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle

beleggingsmaatschappij
bescherming van de consument
durfkapitaal

Chronologie

16/6/2011Verzending vraag
6/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2549

Vraag nr. 5-2550 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De gestructureerde beleggingen zijn ontstaan in 1990 en hebben sindsdien een groot succes gekend bij het Belgische publiek. Het betreft beleggingsformules waarvan de opbrengst afhangt van de evolutie van een of ander onderliggend actief: aandeel, aandelenkorf, beursindex, rentevoet,...

Ze worden op de markt gebracht onder de vorm van SICAV's met of zonder een volledige of gedeeltelijke kapitaalwaarborg, of onder de vorm van een rekening of van een verzekeringscontract tak 23. Ze worden vaak voorgesteld als de oplossing die veiligheid en rendement biedt.

Die beleggingen zijn in de loop van de tijd echter steeds complexer geworden en de investeerders begrijpen steeds minder welk risico ze lopen.

Sommige bankagentschappen verspreiden ongepaste, zelfs leugenachtige publiciteit, waarin de nadruk wordt gelegd op de veiligheid, terwijl bij de populaire belegging de belegger het risico loopt zijn oorspronkelijk geÔnvesteerd kapitaal volledig te verliezen.

Dikwijls is de maximale opbrengst zelfs vrij mager voor de investeerder terwijl het risicogehalte vrij hoog is.

Hoe zijn dergelijke schadelijke ontsporingen nog mogelijk na de financiŽle crisis die we hebben meegemaakt? Zou de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA, de nieuwe benaming van de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen Ė CBFA), de instantie die onder meer belast is met de bescherming van de investeerder, niet strenger moeten zijn ten aanzien van de publiciteit die sommige financiŽle instellingen maken? Welke regels zijn er ingevoerd om de transparantie van beleggingen te verbeteren? Is het niet raadzaam dat de voorwaarden die verbonden zijn aan de integrale terugbetaling van het startkapitaal duidelijk vermeld worden in de publiciteit? Zouden de risico's voor het verlies van het kapitaal niet moeten afhangen van de hoogte van de opbrengsten?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

De vraag van het geachte lid behoort tot de bevoegdheid van de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, de heer Didier Reynders.

Ik ben dan ook zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat heer Reynders zal geven.