Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2834

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 20 juli 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering

automobiel
motorbrandstof
vervangende brandstof
verontreiniging door auto's
verbrandingsgas
fiscale stimulans

Chronologie

20/7/2011Verzending vraag
27/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2833

Vraag nr. 5-2834 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vloeibaar petroleumgas (lpg - liquefied petroleum gas), blijft een van de meest milieuvriendelijke fossiele brandstoffen. Lpg is de minst vervuilende fossiele brandstof en de uitstoot van stofdeeltjes bij verbranding ervan blijft beperkt. Het gas bevat geen lood, de uitstoot is uiterst zwavelarm en bevat zeer weinig CO2. De uitstoot zou overigens 30% lager liggen dan die van benzinemotoren. Naast de milieuaspecten is lpg voor de consument ook veel voordeliger dan andere brandstoffen. Bovendien is er geen enkel ander voor eenieder betaalbaar alternatief op de markt en zijn heel wat servicestations al met een lpg-pomp uitgerust.

In 1999 had de regering een premie van 508,18 euro ingevoerd om burgers ertoe aan te zetten hun wagen bij een erkende installateur met een lpg-installatie te laten uitrusten. Op 1 september 2003 werd die premie afgeschaft.

Aangezien de kwaliteit van ons milieu absoluut aan verbetering toe is en gezien de hoge brandstofprijzen die wegen op de koopkracht van de burgers, had ik graag geweten of een dergelijke premie, zij het een lagere dan aanvankelijk gepland, opnieuw zou kunnen worden ingevoerd voor kleine wagens van maximum vijf jaar oud? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid hiervoor te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op haar mondelinge vraag nr. 5-1171, gesteld in de Senaatscommissie Financiën en Economische Zaken van 13 juli 2011 (Annalen 5-96COM blz. 23 en 24) .