Auteurs- en sprekersregister betreffende "Claes Dirk" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van de heer Dirk Claes tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van de heer Wouter Beke)
5-9
p. 31 5-9 p. 31 (PDF)
Aantal ambtenaren - Vermindering - Vervangingsratio - Gevolgen - Kwaliteit van de dienstverlening (5-7363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7363
Activiteitenverslag 2011 Comité I (Audit van de ADIV - Cyberaanvallen uit het buitenland - Informatiestromen tussen OCAD en de ondersteunende diensten - Toezicht op de BIM-methodes - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen) (5-1776)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Patrick De Groote
5-1776/1
p. 1-12 5-1776/1 p. 1-12 (PDF)
Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité I (Toezichtsonderzoek inzake de rol van de VSSE in het kader van de procedure voor het bekomen van de Belgische nationaliteit - Controle op de bijzondere inlichtingenmethoden [BIM] - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA - Opvolging van buitenlandse inlichtingendiensten op ons grondgebied - Opvolging van parlementsleden door onze inlichtingendiensten - Gedachtewisseling) (5-2426)      
  Verslag van de heren Dirk Claes (S), Karl Vanlouwe (S), Eric Thiébaut (K) en André Frédéric (K)
5-2426/1
p. 1-10 5-2426/1 p. 1-10 (PDF)
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Administratieve boetes - Opgelegde belastingverhogingen - Kwijtscheldingen - Aanvragen - Overzicht (5-9846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9846
Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging (5-1916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1916
Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging (5-4362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4362
Agressie tegen agenten - Stand van zaken - Maatregelen (5-7315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7315
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (5-1899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1899
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (5-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1900
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (5-4345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4345
Algemene rookregeling - Controles - Stand van zaken (5-7334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7334
Antisemitisme in België - Aantal gevallen - Vervolgingen (5-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1927
B2B-transacties - Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur (5-5996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5996
B2B-transacties - Verkopen buiten de onderneming (5-5995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5995
Begrotingsakkoord - Impact op de werking van de Federale Overheidsdiensten (5-8700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   vraag ingetrokken
SV 5-8700
Belastingaangifte - Niet-indiening - Gevolgen (5-1905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1905
Belgische agenten - Activiteiten in het buitenland - Onkosten - Evaluatie (5-1825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1825
Belgische luchthavens - Private veiligheid - Controles - Overtredingen (5-1912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1912
Betogingen - Inzet van agenten (5-1819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1819
Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen (5-1820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1820
Bijkomende noodzakelijke middelen voor politiezone Herko (5-2666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2666
Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs (5-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1918
Bob-campagne - Eindejaarscampagne - Aantal controles - Resultaten (5-7846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7846
Boerkaverbod - Toepassing - Cijfergegevens - Evaluatie (5-7103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7103
Bpost - Onbezorgde poststukken - Klachten - Compensatiemaatregelen (5-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1816
Brandstof - Onderzoek naar nieuwe producten - Cella Energy - Aardgasvoertuigen - Elektrische voertuigen (5-5625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5625
Brandveiligheid - Gebouwen - Regelgeving - Controle - Preventie - Budget - Aanspreekpunten - Gemeentelijke voorschriften (5-7705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7705
Brievenbussen - Huisnummer - Zichtbaarheid - Hulpdiensten (5-6909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6909
Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles (5-1913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1913
Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles (5-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1914
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (5-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1799
Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen - Vaak voorkomende problemen (5-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1792
Concept rijweg met middenverkeer - Veiligheid zwakke weggebruikers - Onderzoek (5-6226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6226
Concerten en festivals - Verkoop tickets - Internet - Vervalsing - Woekerprijzen - Controle - Klachten - Kwaliteitslabel (5-6439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6439
Crisispremie voor arbeiders - Financiering - Kostprijs (5-1272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1272
De Shiazo-producten (Gebruik van waterpijpen zonder tabak of nicotine - Gezondheidsrisico's) (5-2398)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 10-11 5-171 COM p. 10-11 (PDF)
De aanpassing van het statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming (Vrijwillig personeel) (5-610)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 8-10 5-54 COM p. 8-10 (PDF)
De activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij in België (5-8275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8275
De agressieve en illegale verkooppraktijken (Oplichting - Frauduleuze verkoopdagen voor senioren) (5-529)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-58
p. 16-17 5-58 p. 16-17 (PDF)
De alcoholtesters in cafés tijdens de eindejaarsperiode (5-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-83
p. 28-29 5-83 p. 28-29 (PDF)
De algemene en versnelde invoering van de rookregeling (Nood aan een informatiecampagne voor de horeca-uitbaters) (5-686)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 23-25 5-50 COM p. 23-25 (PDF)
De betrouwbaarheid van de gratis alcoholtesters op café (5-2882)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-196 COM
p. 8-9 5-196 COM p. 8-9 (PDF)
De betrouwbaarheid van het localisatieproces bij interventies van de hulpdiensten (5-6386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6386
De betrouwbaarheid van het lokalisatieproces bij interventies van de hulpdiensten (Gebruik van kaarten en gps-systemen) (5-2217)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 10-12 5-156 COM p. 10-12 (PDF)
De bijdrage van de federale regering voor de nieuwe stemcomputers (5-358)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-43
p. 21-22 5-43 p. 21-22 (PDF)
De controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg (5-8034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8034
De controles van de algemene rookregeling tijdens de winterperiode (Rookverbod in de cafés) (5-2678)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 20-22 5-198 COM p. 20-22 (PDF)
De controles van rookfaciliteiten in het kader van de algemene rookregeling (Rookverbod in de cafés) (5-2679)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 20-22 5-198 COM p. 20-22 (PDF)
De dreigende staking van de luchtvaartpolitie (Personeelsgebrek) (5-491)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-55
p. 22-23 5-55 p. 22-23 (PDF)
De dumpingprijzen van bier waarmee supermarkten stunten (Gevolgen voor de horeca) (5-3887)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 18-21 5-253 COM p. 18-21 (PDF)
De einddatum van een mandaat van politieraadslid (om in een afdwingbare opvolging te voorzien - Opvolgers die op het moment van hun voordracht geen zitting in de gemeenteraad hebben) (5-785)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-87
p. 19-20 5-87 p. 19-20 (PDF)
De elektronische maaltijdcheques (5-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-635
De elektronische maaltijdcheques (5-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-636
De etikettering van voedingswaren (5-1207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1207
De federale dotaties aan de lokale politiezones (Onevenwicht tussen de budgettaire personeelslasten en de federale toelagen - "Negatieve" indexering) (5-208)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-13 COM
p. 11-13 5-13 COM p. 11-13 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De gelijkstelling van de periode van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in het kader van het zelfstandigenpensioen (Meetellen van de vrijgestelde kwartalen voor de berekening van het pensioen) (5-1967)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 4-5 5-138 COM p. 4-5 (PDF)
De gevolgen van de Salduz-wet op de politiediensten (Bijkomende financiële middelen - Fusie van politiezones) (5-2015)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 15-16 5-149 COM p. 15-16 (PDF)
De infrastructuur in het kader van de migraties van de 100-centrales (Migratie van de 100-centrales naar het noodnummer 112 - Noodcentrales) (5-12)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-3 COM
p. 5-7 5-3 COM p. 5-7 (PDF)
De looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen (5-7537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7537
De migraties van de 100-centrales (naar het unieke nummer 112 - Noodcentrales - Brandweer) (5-18)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-1 COM
p. 7-8 5-1 COM p. 7-8 (PDF)
De misleidende reclame voor het invullen van de belastingbrief door bedrijven en zelfstandigen (5-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-105
p. 17-18 5-105 p. 17-18 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Indiening van een gewone motie door de heer Dirk Claes
5-274 COM
p. 31 5-274 COM p. 31 (PDF)
   Intrekking van de gewone motie door de heer Dirk Claes
5-144
p. 11 5-144 p. 11 (PDF)
De mogelijke verplichting tot winterbanden (5-420)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 7-9 5-47 p. 7-9 (PDF)
De nieuwe regeling voor de studentenarbeid en de overschrijding van het contingent van vijftig dagen (Website Student@work - Arbeidsregistratie in uren in plaats van in dagen) (5-2310)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 19-21 5-155 COM p. 19-21 (PDF)
De nieuwe regeling voor studentenarbeid (5-120)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-21
p. 31-33 5-21 p. 31-33 (PDF)
De ontwikkeling van nieuwe stemcomputers (5-121)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-21
p. 33-35 5-21 p. 33-35 (PDF)
De opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen (5-657)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-51 COM
p. 16-18 5-51 COM p. 16-18 (PDF)
De opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen (Centrum 127bis : vernieling van de infrastructuur en uitbreiding - Containerunits - Gewelddadigheden in opvangcentra - Gesloten centrum Caricole) (5-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-44 COM
p. 4-6 5-44 COM p. 4-6 (PDF)
De opvolging van de algemene rookregeling en het gebruik van rookfaciliteiten tijdens de winterperiode (in de horeca) (5-1942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 20-22 5-139 COM p. 20-22 (PDF)
De opvolging van de klachten van Belgische gedupeerden in het kader van de woekerpolissen (Levensverzekeringen met extreem hoge kosten voor de klanten - Zie ook vraag om uitleg 4-365) (5-687)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-63 COM
p. 19-21 5-63 COM p. 19-21 (PDF)
De opvolging van de rookregeling tijdens de winterperiode (Maatregelen - Extra controles - Samenwerking met de lokale politie) (5-4250)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 22-23 5-267 COM p. 22-23 (PDF)
De overeenkomsten tussen de federale overheid en de hulpverleningszones (Hervorming van de civiele veiligheid - Technische en financiële evaluatie) (5-2014)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 13-14 5-149 COM p. 13-14 (PDF)
De pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen (5-8590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8590
De publicatie van de Veiligheidsmonitor 2011 (Enquête over de openbare veiligheid, de politie, ...) (5-1014)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-83 COM
p. 11-14 5-83 COM p. 11-14 (PDF)
De richtlijnen van de federale overheid voor het opstellen van de politiebegroting (Financiering van de politiezones - Extra financiering - Copernicuspremie) (5-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-1 COM
p. 4-5 5-1 COM p. 4-5 (PDF)
De schrapping van een aantal zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte (5-814)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-89
p. 18-19 5-89 p. 18-19 (PDF)
De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen (5-1590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-1590
De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen (5-1591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1591
De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen (5-4343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4343
De slechte werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie (Tekort aan personeel en voertuigen - Gebrekkige infrastructuur - Samenwerking met lokale politie - Veiligheid van metrostations) (5-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-13
p. 14-17 5-13 p. 14-17 (PDF)
De stijging van dodelijke ongevallen en de verkoop van niet-toegelaten alcoholische dranken in tankstations langs de snelweg (5-469)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-50
p. 13-14 5-50 p. 13-14 (PDF)
De straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders (5-14)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-7 COM
p. 4-5 5-7 COM p. 4-5 (PDF)
De straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders (Europese richtlijn - Gegevensuitwisseling - Statistieken) (5-14)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-1 COM
p. 6-7 5-1 COM p. 6-7 (PDF)
De strengere controle op de algemene rookregeling (in cafés) (5-641)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-70
p. 16-18 5-70 p. 16-18 (PDF)
De strijd tegen de radicalisering (Nieuw actieplan) (5-2186)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 17-18 5-149 COM p. 17-18 (PDF)
De uitbetaling van vakantiegeld in geval van een tijdelijke arbeidsduurvermindering (Problemen rond de reglementering van de decemberafrekening - Verminderde prestaties in het kader van de crisismaatregelen) (5-664)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-61 COM
p. 6-9 5-61 COM p. 6-9 (PDF)
De uitvoering van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (5-5856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5856
De verduidelijking rond de duur van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (Opeenvolgende contracten) (5-1991)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 16-19 5-155 COM p. 16-19 (PDF)
De vergoeding van de vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers (5-1399)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 30-32 5-99 COM p. 30-32 (PDF)
De verkoop van producten die gehanteerd worden voor de aanmaak van illegale drugs (Synthetische drugs - Reglementering van de verkoop van grondstoffen, o.a. aceton en methanol) (5-2413)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 5-6 5-198 COM p. 5-6 (PDF)
De voorstellen rond veiligheid in recreatieparken (Toegangsverbod voor jongeren die zich misdragen - Identiteitscontrole) (5-853)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 24-31 5-66 COM p. 24-31 (PDF)
De werking van het Interventiekorps (van de federale politie - Personeelstekort) (5-2016)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 16-17 5-149 COM p. 16-17 (PDF)
De werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel (Huisvesting - Veiligheid van het personeel - Aansluiting op het Astridnetwerk - Gebrek aan personeel - Verloning) (5-1715)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 18-20 5-132 COM p. 18-20 (PDF)
De wettelijke verankering van de intergemeentelijke samenwerking bij het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties (Wettelijke basis voor het verlenen van sanctionerings- en vaststellingsbevoegdheden aan ambtenaren) (5-690)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-77
p. 15-16 5-77 p. 15-16 (PDF)
Diefstal van kentekenplaten en inschrijvingsbewijzen - Stand van zaken (5-7709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7709
Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen (5-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1801
Domiciliefraude - Fictieve adressen - Preventie - Bestrijding - Initiatieven - Ambtshalve inschrijvingen - Controles - Gevolgen (5-6620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6620
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 (5-1871)      
  Bespreking
5-83
p. 48-56 5-83 p. 48-56 (PDF)
   Bedenkingen bij de besparingen
5-83
p. 54-56 5-83 p. 54-56 (PDF)
Drug - Khat (qat) - Gebruik in België - Verbod - Sensibilisatie (5-8817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8817
Drugstesten - Aantallen (5-7368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7368
Drugstesten - Aantallen - Registratie - Stand van zaken (5-7367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7367
Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten (5-1911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1911
Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten (5-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4358
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Dirk Claes, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een interministeriële werkgroep inzake het beroep van ambulancier en het niet-dringende patiëntenvervoer (Derdebetalersregeling voor ziekenwagenvervoer door de dienst 100 - Gelijkschakeling van het statuut van de hulpverlener-ambulancier met dat van de vrijwillige brandweerlui) (5-2366)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 8-10 5-171 COM p. 8-10 (PDF)
Elektronische belastingaangifte - "Tax-on-web" - Browsers - Compatibiliteit (5-6078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6078
Federale ambtenaren - Instroom - Uitstroom - Regering Di Rupo (5-10038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10038
Federale overheid - Telewerk - Cijfergegevens - Evolutie - Maatregelen (5-10964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10964
Federale politie - Stressteam - Begeleiding - Aantal agenten (5-1810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1810
Federale wegcode - Verkeersborden - Kampeerwagens - Parkeerzones - Aanpassing (5-7174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7174
Festivals - Verkoop van alcohol - Jongeren - Minderjarigen - Controles - Overzicht - Campagne "Respect16" - Polsbandjes (5-9877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9877
Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen (5-1795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1795
Fonds ter bestrijding van de verslavingen - Tabak - Verslavingen - Projecten - Financiering - Toekomst (5-8729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8729
Gecentraliseerde federale infolijn - Oprichting - Telefonische en schriftelijke vragen - Stand van zaken (5-6106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6106
Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (Versterken van de bestrijding van overlast - Verhogen van de aanwezigheid van de wijkagenten en de gemeenschapswachten - Aantastingen van de fysieke integriteit - Diefstallen gewapenderhand - Geweld in de openbare ruimte, in het bijzonder op openbaar vervoer en door stadsbendes - Drugs - Illegale handel in vuurwapens - Terrorisme - Huiselijk geweld - Mensenhandel - Sociale fraude, fiscale fraude en fraude inzake afvalbeheer - Witwassen - Informaticacriminaliteit - Inbraken in woningen en andere gebouwen - Nieuwe prioritaire plaatsen met criminaliteit - Aandacht voor grote steden en de hoofdstad - Betere bestrijding van radicalisering - Versterking van de verkeersveiligheid - Betere coördinatie bij crisissituaties - Versterking van de internationale politiesamenwerking - Organisatie van de federale politie) (5-1620)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K), Dirk Claes (S) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Jacqueline Galant (K)
5-1620/1
p. 1-148 5-1620/1 p. 1-148 (PDF)
Gedetineerden - Invrijheidstelling - Aantallen (5-9756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9756
Gemeentelijke administratieve sancties - Boerkaverbod - Cijfergegevens - Evaluatie (5-7101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7101
Gemeenteverkiezingen - Elektronisch stemmen - Vlaamse gemeenten - Vervanging van de huidige apparatuur - Ontwikkeling van nieuwe stemcomputers - Stand van zaken (5-3140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3140
Gemeenteverkiezingen - Elektronisch stemmen - Vlaamse gemeenten - Vervanging van de huidige apparatuur - Ontwikkeling van nieuwe stemcomputers - Stand van zaken (5-4360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4360
Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen - Effectieve gratieverlening (5-1928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1928
Geregistreerde kassa - Invoering - Circulaire - Informatieverstrekking - Certificatieprocedure - Smartcard - Verplicht gebruik - Overgangsmaatregelen (5-6817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6817
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (5-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1921
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (5-4348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4348
Gesloten jeugdinstellingen - Geweigerde jongeren - Gesloten federaal detentiecentra - Cijfermateriaal (5-8402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8402
Gevallen van agressie tegen politieagenten - Cijfers 2008-2012 (5-6883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6883
Gevallen van agressie tegen politieagenten - Cijfers 2008-2012 (5-6884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6884
Gevangenen - Therapiemogelijkheden - Tekort - Wet-Lejeune - Voorwaarden (5-6408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6408
Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten (5-1808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1808
Gewapende overvallen in België - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken (5-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1897
Gewapende overvallen in België - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken (5-1898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1898
Golfkarretjes - Openbare weg - Statuut - Stand van zaken (5-7340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7340
Het Belgisch standpunt omtrent de Europese alcoholstrategie (Vermindering van de schade die alcohol kan aanrichten - Opvolger van het AMPHORA-project) (5-3053)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 6-8 5-217 COM p. 6-8 (PDF)
Het Belgische beleid inzake alcoholafhankelijkheid (Budgettaire impact - Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - Maatregelen) (5-3052)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 5-6 5-217 COM p. 5-6 (PDF)
Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Onderzoek OCAD - Audit van de Staatsveiligheid - Onderzoek in de zaak Belliraj - Onderzoek betreffende de zaak "de Bonvoisin" - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Samenwerking tussen de politiediensten, de Veiligheid van de Staat en de ADIV - Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten en internationale instanties - Toezichtsonderzoek over de rellen in Vorst - Bestuurlijke commissie in het kader van de BIM-wet) (5-545)      
  Verslag van de heren Dirk Claes (S) en Koenraad Degroote (K)
5-545/1
p. 1-9 5-545/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
5-13
p. 38-44 5-13 p. 38-44 (PDF)
Het activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-1080)      
  Verslag van de heren Dirk Claes (S) en Koenraad Degroote (K)
5-1080/1
p. 1-9 5-1080/1 p. 1-9 (PDF)
Het doorrekenen van de personeelskosten van de private ambulancediensten (5-1400)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 32-33 5-99 COM p. 32-33 (PDF)
Het gaslek in Rotselaar (5-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-634
Het gaslek in Rotselaar en de veiligheid (Lek in een hogedrukleiding van Fluxys - Nood aan nieuwe procedures voor crisiscommunicatie) (5-118)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-13 COM
p. 8-11 5-13 COM p. 8-11 (PDF)
Het in aanmerking nemen van een diplomabonificatie als onderwijskracht voor het vervroegd pensioen in het werknemersstelsel (Gemengde loopbaan) (5-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-9 COM
p. 21-23 5-9 COM p. 21-23 (PDF)
Het recht op een RIZIV-uitkering in geval van politiek verlof gecombineerd met het behoud van een voltijds contract bij de oorspronkelijke werkgever (Situatie waarin een voltijdse werknemer twee dagen politiek verlof per week neemt om een mandaat als schepen uit te oefenen - Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) (5-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 6-8 5-50 COM p. 6-8 (PDF)
Het schrappen van populaire piekuurtreinen in Vlaams-Brabant (5-1390)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-146
p. 13-15 5-146 p. 13-15 (PDF)
Het selectief vervangingsbeleid bij ambtenaren (Aantal federale ambtenaren) (5-433)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 16-17 5-48 p. 16-17 (PDF)
Het sociaal overleg binnen de ambtenarij (Nationale betoging tegen de hervormingsplannen) (5-799)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-88
p. 20-22 5-88 p. 20-22 (PDF)
Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning (5-7532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7532
Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning (5-7533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7533
Identificatieplicht en gezichtsbedekking (Boerkaverbod - Cijfers - Urgentie - Andere wettelijke instrumenten) (5-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 31-34 5-66 COM p. 31-34 (PDF)
Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen door de politie - Over de zee, de weg en door de lucht (5-1821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1821
Inbeslagnames van drugs - Evolutie - Acties - Maatregelen (5-8818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8818
Inbraken - Woningbeveiliging - Preventie - Technopreventieve adviseurs - Erkenning - Opleiding - Vrijwilligers - Wijkagenten - Interventieploegen (5-5855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5855
Informanten - Vergoedingen - Aantallen (5-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1920
Inkomstenbelasting - Kwijtschelding - Aantallen - Oorzaken (Onbeperkt uitstel van invordering) (5-1903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1903
Kano's en kajaks - Regelgeving - Verplichte uitrusting (5-2179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2179
Koning - Gratieverzoeken - Gratieverleningen (5-7736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7736
Ladingdiefstallen - Nederland - Preventieve maatregelen - Optreden politie en openbaar ministerie - Stand van zaken in België - Europese aanpak (5-7196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7196
Ladingdiefstallen - Stand van zaken 2012 (5-8520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8520
Luchthavens - Veiligheidscontroles - Private bewakingsfirma's - Overtredingen - Overzicht (5-10150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10150
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - Financiële compensatie (5-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1922
Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - Financiële compensatie (5-4349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4349
Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid - Politiediensten - Cijfers - Maatregelen (5-6885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6885
Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid - Wet van 8 maart 2010 - Cijfers - Databanken - Centraal register (5-6886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6886
Mobiel telefoontoestel in een wagen - Activiteiten die de controle over de wagen verhinderen - Overtredingen (5-1798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1798
Namaakgeld - Handel - Inbeslagname (5-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1917
Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen (5-1907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1907
Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen (5-1908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1908
Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geïnde bedragen door de winnaars (5-1904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1904
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor de dienstverlening (5-1815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1815
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor de dienstverlening (5-4355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4355
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Dienstverlening - Klachten (5-1813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1813
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Incidenten binnen de infrastructuur - Optreden van de (spoorweg)politie - Aantallen en aard (5-1809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1809
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten (5-1812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1812
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten (5-4354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4354
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongelukken - Aantallen (5-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1814
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal (5-1817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1817
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal (5-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1818
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal (5-4356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4356
Nepflitspalen - Wettelijkheid (5-6910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6910
Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen (5-1793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1793
Nieuwe Europese tabaksrichtlijn - Amendementen - E-sigaretten (5-10329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10329
Nieuwe regeling voor studentenarbeid - Evaluatie (5-7504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7504
Nieuwe voertuigen - Inschrijving - Diefstallen van nummerplaten - Aantallen - Evolutie (5-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1794
Nieuwe voertuigen - Inschrijvingen - Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV) (5-7710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7710
Oldtimers - O-kentekenplaat - Nieuw oldtimerstatuut - Stand van zaken (5-7669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7669
Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Gebruik - Evaluatie (5-7172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7172
Onaangekondigde flitscontroles - Gevaren - Maatregelen (5-7173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7173
Onbemande vliegtuigen - Drones - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) - Wetgeving - Gebruik (5-7701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7701
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoöpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-97
p. 6 5-97 p. 6 (PDF)
Online toepassing "Police-on-web" - Gebruik - Evaluatie (5-7195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7195
Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen (5-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1923
Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen (5-4350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4350
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Algemene bespreking
5-109
p. 25-32 5-109 p. 25-32 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag - Nota van de staatssecretaris - De heer Louis Ide wenst dat deze nota bij amendement wordt aangenomen
5-109
p. 25-31 5-109 p. 25-31 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Overheidsbedrijven - Werknemers - Alcohol- en drugsgebruik - Beleid - Alcohol- en drugstesten - Middelenmisbruik - Tuchtprocedures en sanctiemaatregelen (5-7659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7659
Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen (5-1924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1924
Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen (5-4351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4351
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (5-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1919
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (5-4347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4347
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (5-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1929
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (5-4353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4353
Pensioenberekening - Aandeel van de gelijkgestelde periodes (5-10425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10425
Personenbelasting - Geïnde bedragen (5-1906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1906
Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privé-leven - Gevolgen (5-1909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1909
Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privé-leven - Gevolgen (5-4357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4357
Politie - Brandweer - Alcohol- en drugstesten - Resultaten - Wetsontwerp (5-7658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7658
Politie - Kandidaat-agenten - Onderzoek naar onberispelijk gedrag - Weigeringen - Aantallen (5-1822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1822
Politie - Pensioengerechtigd personeel - Misbruik van ziektedagen - Extra jaar ziekteverlof - Premies - Maatregelen (5-9807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9807
Politie - Politiehervorming - Personeel van de voormalige Rijkswacht - Calogkader - Stand van zaken (5-7088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7088
Politie - Politieopleiding - Weigering kandidaten - Aantallen - Stand van zaken (5-7339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7339
Politie - Valse klachten tegen agenten - Remedies - Overleg met de politievakbonden (5-6912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6912
Politieagenten - Ziekteverzuim - Aantal dagen - Maatregelen (5-1811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1811
Politieambtenaren - Gewelddaden - Rechtsbescherming - Rechtsbijstand - Vergoeding van zaakschade - Overzicht (5-9845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9845
Politieambtenaren - Rechtsbijstand - Vergoeding zaakschade (5-7102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7102
Politiediensten - Weggebruikers - Drugs - Verslavende middelen - Controles - Resultaten (5-5860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5860
Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag (5-1915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1915
Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag (5-4359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4359
Politiepersoneel - Terugvorderingen van onrechtmatige vergoedingen - Stand van zaken (5-7998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7998
Private ambulancediensten - Vrijwillige ambulanciers - Evolutie - Geografische spreiding (5-5568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5568
Privédetectives - Controles op werknemers - Privacy (5-5857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5857
Privédetectives - Controles op werknemers - Privacy (5-5858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5858
Reclame voor tabak via de sociale media (Internetsites als Facebook en YouTube) (5-19)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 25-26 5-4 COM p. 25-26 (PDF)
Recreatiedomeinen - Beveiliging (5-1910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1910
Referentieadres - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Particulier - Procedure - Overtredingen - Verbeteringen (5-6622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6622
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Aanwerving van 121 calltakers in de 112-hulpcentrales
5-80
p. 21 5-80 p. 21 (PDF)
   Bankencrisis - Regulering van het bankwezen - Wetsvoorstel dat het opstellen van een herstel- en liquidatieplan voor financiële instellingen verplicht maakt (Doc. 5-555/1)
5-80
p. 20 5-80 p. 20 (PDF)
   Economische relance - Toestand van de Belgische economie
5-80
p. 21 5-80 p. 21 (PDF)
   Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes)
5-80
p. 21 5-80 p. 21 (PDF)
   Loonmatiging
5-80
p. 19-20 5-80 p. 19-20 (PDF)
   Sanering van de overheidsfinanciën - Begrotingsbesparingen
5-80
p. 19 5-80 p. 19 (PDF)
  5-80
p. 20 5-80 p. 20 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
5-80
p. 19-20 5-80 p. 19-20 (PDF)
   Veiligheid van de burger - Verhoging van het aantal politieagenten
5-80
p. 21 5-80 p. 21 (PDF)
   Verhoging van de middelen voor de brandweer
5-80
p. 21 5-80 p. 21 (PDF)
   Verhoging van de roerende voorheffing
5-80
p. 20 5-80 p. 20 (PDF)
   Verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op vermogen
5-80
p. 20 5-80 p. 20 (PDF)
   Wegwerken van de loonkostenhandicap
5-80
p. 19-20 5-80 p. 19-20 (PDF)
   Werkloosheidsgraad
5-80
p. 19 5-80 p. 19 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Aanpak van fiscale en sociale fraude
5-39
p. 25 5-39 p. 25 (PDF)
   Begroting en overheidsschuld
5-39
p. 22-23 5-39 p. 22-23 (PDF)
   Herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 27 5-39 p. 27 (PDF)
   Justitie en veiligheid
5-39
p. 25-26 5-39 p. 25-26 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 22 5-39 p. 22 (PDF)
   Pensioenhervorming : verhoging van de leeftijd voor het vervroegd pensioen - Hervorming van het brugpensioen en van de overheidspensioenen
5-39
p. 25 5-39 p. 25 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 21-22 5-39 p. 21-22 (PDF)
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal (5-1901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1901
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal (5-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1902
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal (5-4346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4346
Rookregeling in de horecasector - Controles - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Overzicht 2012 (5-8728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8728
Rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken (5-9798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9798
Rookwetgeving - Opvolging - Samenwerking met de lokale politie (5-8816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8816
Rookwetgeving NMBS - Uitvoering van de wetgeving - Details voor 2012 - Evaluatie rookregeling (5-8708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8708
Snustabak - Verbod op verkoop - Gezondheidsrisico's - Onderzoek (5-8988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8988
Spoorwegpolitie - Brussel - Huisvesting (5-4588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4588
Spoorwegpolitie - Brussel - Huisvesting (5-4589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4589
Spoorwegpolitie - Incidenten - Infrastructuur Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Metrostations - Tussenkomsten - Aard en aantal (5-3831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3831
Spoorwegpolitie - Incidenten - Infrastructuur Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Metrostations - Tussenkomsten - Aard en aantal (5-4361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4361
Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen (5-1925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1925
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Brugpensioen - Evolutie - Overzicht (5-10426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10426
Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie (5-6907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6907
Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Verschuivingen van inzet van jobstudenten ten koste van werknemers - Concurrentie met laaggeschoolden - Inbreuken (5-7516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7516
Synthetisch DNA (SDNA) - Inbraakpreventie - Proefproject - Betrokken gemeentes - Leesapparatuur - Stand van zaken - Verdere verspreiding (5-6787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6787
Tabaksproducten - Jongeren onder zestien jaar - Verkoop (5-6400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6400
Tankstations langs de autosnelweg - Niet-toegelaten alcoholische dranken - Controle (5-6908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6908
Totale rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken - Overtredingen - Sancties (5-6543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6543
Touchscreens - Aanpassing slechtzienden en blinden (5-6862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6862
Touchscreens - Slechtzienden en blinden - Moeilijkheden (5-6055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6055
Treinen en gebouwen van de NMBS - Rookwetgeving - Overtredingen - Vaststelling van onregelmatigheid (C170) - Procedure voor het innen van een C170 - Effectieve betaling van de boetes (5-9746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9746
Tuchtwetgeving - Politiediensten - Tuchtstatuut - Hervorming (5-9747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9747
Uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame - Garagepoorten (5-5832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5832
Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal (5-1823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1823
Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten (5-1824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1824
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
5-120
p. 25 5-120 p. 25 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
5-120
p. 22-23 5-120 p. 22-23 (PDF)
   Regeringsbeleid
5-120
p. 20-21 5-120 p. 20-21 (PDF)
Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Controles - Processen-verbaal - Overzicht (5-8594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8594
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantal - Resultaten (5-6148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6148
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (5-1926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1926
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (5-4352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4352
Verplichte aangifte van een lijst van mandaten en van de vermogensaangifte - Vervolgingen - Veroordelingen (5-8068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8068
Verslavende middelen - Controles - Soorten drugs bij positieve testen (5-6056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6056
Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen (5-1800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1800
Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen (5-4344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4344
Vluchtmisdrijven - Veroordelingen - Overzicht 2012 (5-8978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8978
Voetbalstadions - Veiligheid - Project "Open Stadion" - Stand van zaken (5-5859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5859
Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen (5-1796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1796
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1733/1
p. 1-3 5-1733/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1751/1
p. 1-3 5-1751/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1752/1
p. 1-6 5-1752/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2236/1
p. 1-3 5-2236/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1753/1
p. 1-5 5-1753/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes
5-2242/1
p. 1-3 5-2242/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marchel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1564/1
p. 1-3 5-1564/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman et de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron et Francis Delpérée
5-2238/1
p. 1-4 5-2238/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1743/1
p. 1-3 5-1743/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2239/1
p. 1-3 5-2239/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2244/1
p. 1-18 5-2244/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1730/1
p. 1-3 5-1730/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2237/1
p. 1-8 5-2237/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1720/1
p. 1-8 5-1720/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1721/1
p. 1-3 5-1721/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1722/1
p. 1-6 5-1722/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2235/1
p. 1-3 5-2235/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1731/1
p. 1-3 5-1731/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1732/1
p. 1-3 5-1732/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1561/1
p. 1-6 5-1561/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1723/1
p. 1-3 5-1723/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Moureaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1750/1
p. 1-3 5-1750/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1724/1
p. 1-5 5-1724/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1725/1
p. 1-7 5-1725/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marchel Cheron en Francis Delpérée
5-1726/1
p. 1-3 5-1726/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1727/1
p. 1-5 5-1727/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1728/1
p. 1-3 5-1728/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1729/1
p. 1-2 5-1729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1734/1
p. 1-3 5-1734/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1737/1
p. 1-3 5-1737/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1738/1
p. 1-3 5-1738/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Freya Piryns en Philippe Mahoux
5-1735/1
p. 1-5 5-1735/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1736/1
p. 1-6 5-1736/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1739/1
p. 1-2 5-1739/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1740/1
p. 1-2 5-1740/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1741/1
p. 1-2 5-1741/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1742/1
p. 1-3 5-1742/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (5-139)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Gérard Deprez
5-139/2
p. 1-7 5-139/2 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-2241/1
p. 1-3 5-2241/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1562/1
p. 1-4 5-1562/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Moureaux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1749/1
p. 1-8 5-1749/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2012 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) (5-1386)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-1386/2
p. 1-6 5-1386/2 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-41
p. 21 5-41 p. 21 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (5-219)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-219/1
p. 1-3 5-219/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-428/1
p. 1-5 5-428/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-428/2
p. 1-3 5-428/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1568/1
p. 1-8 5-1568/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1566/1
p. 1-5 5-1566/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1565/1
p. 1-9 5-1565/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Amendementen nrs 1 tot 35 van de heer Dirk Claes c.s.
5-2232/4
p. 1-33 5-2232/4 p. 1-33 (PDF)
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-2232/5
p. 1-432 5-2232/5 p. 1-432 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1567/1
p. 1-5 5-1567/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (Gebruik van het Engels in de randgemeenten en de taalgrensgemeenten) (5-2516)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
5-2516/1
p. 1-3 5-2516/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-435/1
p. 1-6 5-435/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1745/1
p. 1-4 5-1745/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Dirk Claes c.s.
5-1745/3
p. 1 5-1745/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriële kabinetten) (5-930)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-2116/2
p. 1 5-2116/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-747/2
p. 1 5-747/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1754/1
p. 1-14 5-1754/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1989/1
p. 1-4 5-1989/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2438/1
p. 1-37 5-2438/1 p. 1-37 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Dirk Claes c.s.
5-2438/2
p. 3-4 5-2438/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1572/1
p. 1-5 5-1572/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1746/1
p. 1-7 5-1746/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de keuring van gegevensdragers (5-1262)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-1262/2
p. 1 5-1262/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-540/2
p. 1 5-540/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de brandweerdiensten betreft (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (5-433)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-433/1
p. 1-5 5-433/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-1449/2
p. 1 5-1449/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof) (Aangifte bij het Rekenhof van de mandaten onder elektronische vorm - Wijziging bijzondere wetten 2 mei 1995 en 26 juni 2004 - Zie ook doc. 5-1962) (5-1961)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
5-1961/1
p. 1-5 5-1961/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Dirk Claes
5-1961/2
p. 1-4 5-1961/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpérée
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marchel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1570/1
p. 1-12 5-1570/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-254/1
p. 1-12 5-254/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-510)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-510/1
p. 1-3 5-510/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (5-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
5-209/1
p. 1-7 5-209/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen (5-1224)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Dirk Claes en Bert Anciaux en mevrouw Liesbeth Homans
5-1224/1
p. 1-11 5-1224/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs
5-215/1
p. 1-5 5-215/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen (5-760)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Dirk Claes en Bert Anciaux
5-760/1
p. 1-4 5-760/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (5-1246)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-1246/1
p. 1-3 5-1246/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran (5-2444)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2444/1
p. 1-4 5-2444/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Désir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Dirk Claes
5-1828/2
p. 3-4 5-1828/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (5-712)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-712/1
p. 1-11 5-712/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Voormalige strijders van de Volksmoedjaheddin) (5-1431)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Gérard Deprez, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-1431/1
p. 1-3 5-1431/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Amendement nr 36 van de heer Dirk Claes
5-1370/2
p. 15 5-1370/2 p. 15 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (5-29)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-29/4
p. 1-21 5-29/4 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling (5-2156)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Dirk Claes en Etienne Schouppe
5-2156/1
p. 1-7 5-2156/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's die reeds sociale bijdragen betalen - Exclusieve en/of minimale afnameverplichting - Transactiekosten kredietkaarten - Verlaging BTW-tarief - Verhoogde fiscale aftrek voor uitgaven verricht voor het verwerven of huren van een betaalterminal voor elektronisch betalen) (5-1015)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-1015/1
p. 1-13 5-1015/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (5-631)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-631/1
p. 1-6 5-631/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Voorstel van de dames Caroline Désir, Zakia Khattabi en Vanessa Matz en de heren Dirk Claes, Gérard Deprez, Bert Anciaux en Guido De Padt
5-1701/1
p. 1-9 5-1701/1 p. 1-9 (PDF)
Vrachtvervoer - Ecocombi's - Supertrucks - Proefprojecten - Gewesten - Gevolgen (5-8417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8417
Vrachtwagens - Ongevallen - Aantallen (5-1797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1797
Waterpijp - Shishabars - Algemene rookregeling - Klachten - Controles - Gezondheidswaarschuwingen (5-6464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6464
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wederverkoop van toegangsbewijzen tot culturele en sportieve evenementen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen) (Bestrijding van kunstmatig hoge prijzen) (5-2081)      
  Amendementen nrs 5 tot 11 van de heer Dirk Claes c.s.
5-2081/2
p. 3-6 5-2081/2 p. 3-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-112
p. 6-10 5-112 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (Strikter kader voor het politioneel informatiebeheer - Controle door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Doorzending aan de politie van bepaalde informatie afkomstig van gerechtelijke beslissingen) (5-2366)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-2366/3
p. 1-39 5-2366/3 p. 1-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-54
p. 4-6 5-54 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : bijzondere toepassingsmodaliteiten voor bepaalde categorieën werknemers - Wijziging KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling - Wijziging WIB 1992 : afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct. op de belastbare bezoldigingen) (5-2290)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coördinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het avenant van 30 april 2010 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Bijdrage van de federale overheid) (5-782)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Louis Siquet
5-782/2
p. 1-5 5-782/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (5-2284)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (5-2282)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Benoit Hellings
5-2220/2
p. 1-11 5-2220/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 35-39 5-114 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie ("Vlinderakkoord") (5-2283)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (Bijdragevermindering voor werkgevers van het hotelbedrijf die het geregistreerd kassasysteem gebruiken) (5-2289)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad toegankelijk maken voor EU-onderdanen) (5-1877)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-1877/2
p. 1-5 5-1877/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-84
p. 6 5-84 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Totstandbrenging van een betere sanering in de sector van de private veiligheid - Strengere vergunningsvoorwaarden - Onderaanneming - Mogelijkheid voor de burgermeersters aan dancings een minimale bewaking op te leggen - Uitbreiding bevoegdheden van de bewakingsondernemingen : evenementen die plaats vinden op de openbare weg, op industrieterreinen, op luchthavens) (5-2420)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 31-35 5-133 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (Valorisatie van de gemeenschapswacht door deze meer bevoegdheden toe te kennen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen door de opleiding op te waarderen en examens te verplichten - Mogelijkheid van sanctionering van de gemeenten die na herhaalde waarschuwing de wet niet naleven) (5-2421)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-2421/2
p. 1-11 5-2421/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 15-17 5-133 p. 15-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-2130/2
p. 1-16 5-2130/2 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel) (5-711)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-711/1
p. 1-4 5-711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (5-218)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-218/1
p. 1-3 5-218/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen (5-1053)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1053/1
p. 1-14 5-1053/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding (5-1161)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-1161/1
p. 1-5 5-1161/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-430/1
p. 1-4 5-430/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-431/1
p. 1-4 5-431/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-429/1
p. 1-5 5-429/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (Toetsing van elk bij een Wetgevende Kamer ingediend wetsontwerp op zijn impact op gezinnen) (5-210)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-210/1
p. 1-4 5-210/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (Voegen van een effectrapport bij elk wetsontwerp) (5-204)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-204/1
p. 1-6 5-204/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is (Invoeging artikel 559, 2°, in het Strafwetboek - Wijziging artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet) (5-255)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-255/1
p. 1-3 5-255/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2245/1
p. 1-17 5-2245/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Verbod tot toegang tot de speelzalen voor penitentiaire beambten) (5-635)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-635/1
p. 1-4 5-635/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) (Sanctionering door intergemeentelijke samenwerking - Vaststelling door intergemeentelijke samenwerking - Strengere straffen voor recidivisten - Verlaging leeftijdsgrens voor GAS) (5-1162)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-1162/1
p. 1-7 5-1162/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieën studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2233/1
p. 1-23 5-2233/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2234/1
p. 1-22 5-2234/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (5-205)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-205/1
p. 1-8 5-205/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (5-216)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-216/1
p. 1-3 5-216/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, voor wat betreft overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in de horeca (Vermindering van de kostprijs van overuren - Berekening van de sociale bijdragen voor overuren op basis van een forfaitair loon - Afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct.) (5-2852)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Sabine de Bethune
5-2852/1
p. 1-8 5-2852/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft) (5-436)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-436/1
p. 1-3 5-436/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dirk Claes
5-436/2
p. 1-3 5-436/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-27
p. 31-32 5-27 p. 31-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling (Rechten van kind, moeder en vader - Sociale dienst van het ziekenhuis - Bewaren van gegevens door de centrale adoptieautoriteiten) (5-347)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Rik Torfs
5-347/1
p. 1-11 5-347/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (5-932)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez en de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-932/1
p. 1-6 5-932/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een uitzondering van roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk (Inkomsten verworven door gemeenten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten, OCMW's, openbare kerkelijke instellingen en de polders en waterkeringen) (5-2381)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Etienne Schouppe
5-2381/1
p. 1-6 5-2381/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dirk Claes c.s.
5-2381/2
p. 2-3 5-2381/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (5-1013)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Francis Delpérée en Peter Van Rompuy
5-1013/1
p. 1-20 5-1013/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpérée en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-434/1
p. 1-6 5-434/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren André du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen (5-1825)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Francis Delpérée en Alain Courtois en mevrouw Sabine de Bethune
5-1825/1
p. 1-18 5-1825/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de welvaartsvastheid van de uitkeringen (5-1147)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-1147/1
p. 1-9 5-1147/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren (Zoeken en oprapen door behoeftigen van op het veld achtergebleven vruchten na de oogst) (5-2423)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en van de heren Francis Delpérée, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2423/1
p. 1-5 5-2423/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad (5-913)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Karl Vanlouwe, Ludo Sannen en Huub Broers
5-913/1
p. 1-3 5-913/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis (5-648)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-648/1
p. 1-4 5-648/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-650)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-650/1
p. 1-5 5-650/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen (Pensioenrechten - Uitbreiding van sommige sociale rechten) (5-1876)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1876/1
p. 1-5 5-1876/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen (Verlenging van de aanvraagtermijn) (5-353)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes
5-353/1
p. 1-3 5-353/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen (Verplichting voor de kredietinstellingen om de bankkaarthouder in te lichten) (5-117)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke
5-117/1
p. 1-4 5-117/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (5-207)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-207/1
p. 1-4 5-207/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten) (5-1106)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs, Peter Van Rompuy et Jan Durnez
5-1106/1
p. 1-4 5-1106/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-211)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-211/1
p. 1-4 5-211/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriële kabinetten) (5-1022)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen (Afschaffing van de regel volgens dewelke een koe, of twaalf schapen of geiten alsmede een varken en vierentwintig dieren van het hoenderhof niet voor beslag vatbaar zijn) (5-2424)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Francis Delpérée, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2424/1
p. 1-4 5-2424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Verzoek tot herstemming - Weigering
5-147
p. 56 5-147 p. 56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring (Maximum van 1 jaar) (5-1912)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Alain Courtois en Dirk Claes
5-1912/1
p. 1-3 5-1912/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (5-649)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-649/1
p. 1-5 5-649/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij (5-1217)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-1217/2
p. 1-4 5-1217/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 16 5-88 p. 16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Elektronische identiteitskaart - Aanpassing geldigheidsduur) (5-941)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-941/4
p. 1-9 5-941/4 p. 1-9 (PDF)
  5-941/8
p. 1-3 5-941/8 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-27
p. 33-34 5-27 p. 33-34 (PDF)
  5-37
p. 29-30 5-37 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen) (5-257)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-257/1
p. 1-10 5-257/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid (Vestiging en inplanting van grootschalige detailhandel) (5-1107)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-1107/2
p. 1 5-1107/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Amendement nr 7 van de heer Dirk Claes
5-1264/2
p. 7-9 5-1264/2 p. 7-9 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heren Dirk Claes en Guido De Padt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1264/5
p. 1-3 5-1264/5 p. 1-3 (PDF)
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1579/1
p. 1-10 5-1579/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Bemiddelingsprocedure - Gevolgen van de retroactieve werking van vernietigingsarresten : bevoegdheid om te bepalen dat rechtsgevolgen van vernietigde individuele bestuurshandelingen tot stand kunnen blijven - Herstel van een vormgebrek - Schorsingsprocedure - Verlenen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de bevoegdheid bindende instructies te geven over de wijze waarop een vernietigingsarrest dient te worden uitgevoerd - Verdubbeling van het aantal leden van de Raad van State dat kan worden gedetacheerd) (5-1965)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bart Tommelein, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1571/1
p. 1-13 5-1571/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-348/1
p. 1-9 5-348/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid teneinde de tewerkstelling op basis van halve dagen mogelijk te maken (Sociale bijdragen en solidariteitsbijdrage - DMFA-aangifte - Kinderbijslag - Bedrijfsvoorheffing - Wijziging van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-1814)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
5-1814/1
p. 1-7 5-1814/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer betreft (5-1054)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1054/1
p. 1-4 5-1054/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het statuut voor de huishoudhulp betreft (Verbetering van het statuut van de dienstbode en van de huisbediende - Uitwerking van een eenheidsstatuut voor de huishoudhulp - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de arbeidswet van 16 maart 1971, van de artikelen 104 en 112 WIB 1992, van het KB van 28 november 1969 inzake sociale zekerheid, van het KB nr 483 tot vermindering van sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers en van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen) (5-1602)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
5-1602/1
p. 1-19 5-1602/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen (Geldboete voor de bestuurder die zijn rijbewijs niet inlevert binnen de termijn door de Koning bepaald) (5-731)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-731/1
p. 1-3 5-731/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van verkeersmisdrijven betreft (Eenvormige verjaringstermijn van drie jaar) (5-806)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-806/1
p. 1-2 5-806/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen én specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (5-349)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-349/1
p. 1-2 5-349/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, wat de honorariumsupplementen betreft (5-350)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-350/1
p. 1-4 5-350/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1569/1
p. 1-7 5-1569/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, André du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (Uitbreiding van het toepassingsgebied tot de contracten tot luchtvervoer) (5-753)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke
5-753/1
p. 1-8 5-753/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Mogelijkheid voor de voorzitter van het Vast Comité I om gewezen leden van de inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens ondersteunende diensten te doen dagvaarden) (5-508)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-508/1
p. 1-3 5-508/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Gebruik van mobiele camera's louter gericht op nummerplaatherkenning) (5-2159)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
5-2159/3
p. 1-12 5-2159/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 66 5-114 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden) (5-217)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez
5-217/1
p. 1-16 5-217/1 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heren Wouter Beke en Dirk Claes
5-217/4
p. 27 5-217/4 p. 27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten (5-212)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Sabine de Bethune
5-212/1
p. 1-7 5-212/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen (5-253)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
5-253/1
p. 1-6 5-253/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Dirk Claes c.s.
5-253/2
p. 1-9 5-253/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, teneinde het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding van het zorgend vrijwilligerswerk te verhogen (5-1267)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en Cindy Franssen
5-1267/1
p. 1-7 5-1267/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wat de optrekking van het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding betreft (5-748)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-748/1
p. 1-4 5-748/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wat betreft de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen (Groepsverzekeringen) (5-1055)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1055/1
p. 1-3 5-1055/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1755/1
p. 1-9 5-1755/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1747/1
p. 1-4 5-1747/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christie Morreale en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Bart Tommelein en Francis Delpérée
5-1550/1
p. 1-2 5-1550/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, met het oog op het bestrijden van reclameronselaars (Verplichting om aan te geven dat de reclamewerving een aanbod van overeenkomst tegen betaling uitmaakt) (5-624)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-624/1
p. 1-4 5-624/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1748/1
p. 1-3 5-1748/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee nieveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen (5-427)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-427/1
p. 1-3 5-427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad (5-437)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-437/1
p. 1-2 5-437/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-27
p. 32 5-27 p. 32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het nationaal veiligheidsplan betreft (Evaluatie door federaal Parlement) (5-432)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-432/1
p. 1-3 5-432/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (5-2425)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2425/1
p. 1-11 5-2425/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof) (Aangifte bij het Rekenhof van de mandaten onder elektronische vorm - Wijziging wetten 2 mei 1995 en 26 juni 2004 - Zie ook doc. 5-1961) (5-1962)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
5-1962/1
p. 1-5 5-1962/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Dirk Claes
5-1962/2
p. 1-4 5-1962/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-95
p. 24-27 5-95 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1563/1
p. 1-13 5-1563/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (Engels) (5-273)      
  Amendement nr 1 van de heer Dirk Claes
5-273/3
p. 1 5-273/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dirk Claes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-273/6
p. 1-2 5-273/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook (Algemeen rookverbod in de horeca) (5-752)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-752/1
p. 1-4 5-752/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1991/1
p. 1-14 5-1991/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes en Philippe Mahoux en de dames Martine Taelman, Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1990/1
p. 1-56 5-1990/1 p. 1-56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1744/1
p. 1-30 5-1744/1 p. 1-30 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Dirk Claes c.s.
5-1744/3
p. 1-11 5-1744/3 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (5-352)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-352/1
p. 1-5 5-352/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (5-213)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy en mevrouw Cindy Franssen
5-213/1
p. 1-6 5-213/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (5-214)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-214/1
p. 1-4 5-214/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (5-208)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-208/1
p. 1-14 5-208/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector (5-1422)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-1422/1
p. 1-14 5-1422/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de verhoging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden betreft (5-1211)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-1211/1
p. 1-4 5-1211/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninkrijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, voor de studieperiodes (Uitbreiding van de mogelijkheden tot gelijkstelling van studieperiodes - Beperking van het maximum aantal te regulariseren studiejaren tot drie) (5-2294)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-2294/1
p. 1-4 5-2294/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de Koninklijke Familie betreft (5-980)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Woningbranden - Rookmelders - Wetgeving - Campagnes - Financiële tussenkomst (5-7706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7706
Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen (5-1895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1895
Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen (5-1896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1896
Ziekte van Lyme - Verkeerde diagnose - Chronischevermoeidheidssyndroom - Myalgische encefalitis - Borreliabacterie - Terugbetaling (5-10809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10809
Zonnepanelen - Diefstal - Overzicht - Europese gegevensbank - Preventie (5-8989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8989
Zwemvijvers - Zwemdomeinen - Overtredingen - Sterfgevallen - Zwemverbod - Boetes - GAS-sancties (5-6752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6752
de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden (5-10489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10489
de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman (5-10314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10314
de retributies die de private bewakingsfirma's jaarlijks betalen (5-7440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7440
de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector (5-11282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11282
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999