S. 5-2421 Dossierfiche K. 53-3223

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
Regering E. Di Rupo I  

sociaal probleem
beroepskwalificatie
gemeenschapswacht
criminaliteit
gemeentepolitie
strijd tegen de misdadigheid
administratieve sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3223/1 Wetsontwerp 4/12/2013
K. 53-3223/2 Amendementen 11/12/2013
K. 53-3223/3 Verslag namens de commissie 16/12/2013
K. 53-3223/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2013
5-2421/1 5-2421/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2013
5-2421/2 5-2421/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3223/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2421/3 5-2421/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3223/1
16/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3223/3
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 56-60
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-37/o3)
Integraal verslag nr. 176, p. 22-23
Doc. K. 53-3223/5
18/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
12/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2421/1 5-2421/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-16/o0) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2421/3 5-2421/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Einde behandeling
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/1/2014   Bekendmaking (8352-8356)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 5 8/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2013 15 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/2014 30/1/2014, blz 8352-8356