S. 5-2130 Dossierfiche K. 53-2848

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
Regering E. Di Rupo I  

jongere
minderjarigheid
gemeente
administratieve sanctie
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2848/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2013
5-2130/1 5-2130/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/5/2013
5-2130/2 5-2130/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2013
5-2130/3 5-2130/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/6/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/5/2013   Splitsing Doc. K. 53-2712/6
30/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 42-138 + p. 153-154
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-15/o9)
Integraal verslag nr. 145, p. 154
Doc. K. 53-2848/1
30/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2013   Overzending Doc. 5-2130/1 5-2130/1 (PDF)
31/5/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/6/2013   Inschrijving op agenda
20/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-108 Hand. 5-108 (PDF)
20/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-108 Hand. 5-108 (PDF)
20/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-4/o1) Hand. 5-108 Hand. 5-108 (PDF)
Doc. 5-2130/3 5-2130/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/5/2013   Verzending naar commissie
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
11/6/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
11/6/2013   Bespreking
11/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
11/6/2013   Aanneming zonder amendering
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Goedkeuring verslag
met 9 stemmen bij 2 onthoudingen
20/6/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2013   Bekendmaking (65593-65594)
27/3/2014   Erratum (26750)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/6/2013, 18/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2013 16/9/2013, blz 65593-65594
Errata
Op 27/3/2014, blz 26750