Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4354

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
lichamelijk geweld
officiŽle statistiek
vervoerspersoneel

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1812

Vraag nr. 5-4354 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel incidenten inzake agressie tegenover het personeel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en andere personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen werden in 2009 gemeld (opdeling per categorie)? Graag kreeg ik ook een opdeling van de slachtoffer en daders per geslacht en een vergelijking met de voorgaande jaren.

2) Hoeveel dossiers van fysieke agressie werden gemeld? Ook hier kreeg ik graag een vergelijking met de voorgaande jaren.

3) Op welke treintrajecten worden de meeste gevallen van agressie tegenover treinpersoneel gemeld?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1. et 2. De onderstaande tabel geeft het aantal feiten van agressie weer tegen treinbegeleiders tijdens de laatste vijf jaar :

 

Slagen en
verwondingen

Lichte
geweldplegingen

Bedreigingen

Beledigingen

Totaal

2007

220

85

403

112

820

2008

104

171

344

155

774

2009

142

220

442

181

985

2010

178

237

436

233

1 084

2011

215

261

537

217

1 230

Het fenomeen van de agressie op het spoorwegdomein heeft de volle aandacht van de Corporate Security Service en wordt geanalyseerd in het raam van een bredere sociale context. 

Op het stuk van de bestrijding van agressie en diverse onbeschaafdheden in de treinen, wordt jaarlijks een operationeel actieplan opgesteld en uitgevoerd door de Corporate Security Service die instaat voor de spoorwegveiligheidsdienst Securail. 

De opdrachten en treinbegeleidingen die aan Securail worden toevertrouwd, worden opgesteld op basis van dit actieplan maar ook volgens de dagelijkse evolutie van de toestand op het spoorwegdomein. 

Bovendien laten de nationale en lokale overlegstructuren tussen Securail, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en de politiediensten toe op optimale wijze de treinen en lijnen op te volgen die het onderwerp dienen uit te maken van specifieke toezichten. 

In het kader van het actieplan van de Corporate Security Service werden in 2010, 35 950 treinen begeleid door Securail en meer dan 37 000 in 2011. 

3. Het treinpersoneel werd het meest geconfronteerd met agressie op de volgende lijnen :

Het stationspersoneel werd het meest geconfronteerd met agressie in de volgende stations :

Dit zijn tevens de drukste lijnen en stations met het grootste aantal reizigers.