S. 5-1877 Dossierfiche K. 53-399

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Sonja Becq   Yvan Mayeur   Catherine Fonck   Frank Wilrycx   Jef Van den Bergh   Leen Dierick   Nahima Lanjri  

OCMW
verkiesbaarheid
EU-onderdaan
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-399/1 Wetsvoorstel 15/10/2010
K. 53-399/2 Addendum 16/11/2010
K. 53-399/3 Addendum 3/12/2012
K. 53-399/4 Verslag namens de commissie 4/12/2012
K. 53-399/5 Tekst verbeterd door de commissie 5/12/2012
K. 53-399/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2012
5-1877/1 5-1877/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/12/2012
5-1877/2 5-1877/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1877/3 5-1877/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/10/2010   Indiening Doc. K. 53-399/1
28/10/2010   Inoverwegingneming
4/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-399/4
6/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 59-63
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-11/o2)
Integraal verslag nr. 118, p. 67-68
Doc. K. 53-399/6
6/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1877/1 5-1877/1 (PDF)
10/12/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-2/o1) Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
Doc. 5-1877/3 5-1877/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
18/12/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur
20/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2012   Bekendmaking (87219)
28/3/2013   Erratum (19704)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2012 15 7/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/12/2012 60 5/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2012 21/12/2012, blz 87219
Errata
Op 28/3/2013, blz 19704