S. 5-2366 Dossierfiche K. 53-3105

Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
politie
Gegevensbeschermingsautoriteit
persoonlijke gegevens
toegang tot het beroepsleven
gemeentepolitie
Controleorgaan op de politionele informatie
gegevensbank
eerbiediging van het privé-leven
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3105/1 Wetsontwerp 4/11/2013
K. 53-3105/2 Amendementen 13/11/2013
K. 53-3105/3 Verslag namens de commissie 22/11/2013
K. 53-3105/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2013
K. 53-3105/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 27/11/2013
K. 53-3105/6 Aanvullend verslag namens de commissie 28/11/2013
K. 53-3105/7 Tekst aangenomen door de commissie 28/11/2013
K. 53-3105/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2366/1 5-2366/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 29/11/2013
5-2366/2 5-2366/2 (PDF) Amendementen 18/12/2013
5-2366/3 5-2366/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2014
5-2366/4 5-2366/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 4/2/2014
5-2366/5 5-2366/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/2/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3105/1
13/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3105/3
27/11/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 170, p. 1
28/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3105/6
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 43-52
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o31)
Integraal verslag nr. 171, p. 108
Doc. K. 53-3105/8
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/11/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2366/1 5-2366/1 (PDF)
29/11/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/1/2014   Inschrijving op agenda
30/1/2014   Inschrijving op agenda
6/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
6/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
6/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-5/o17) Hand. 5-139 Hand. 5-139 (PDF)
Doc. 5-2366/5 5-2366/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/11/2013   Verzending naar commissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Joëlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
10/12/2013   Regeling der werkzaamheden
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Hoorzitting de heren Willem De Beuckelare en Stéphane Verschueren, commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
17/12/2013   Hoorzitting de heren Alexis Deswaef en Manuel Lambert van de Liga voor de rechten van de Mensen
17/12/2013   Hoorzitting de heren Michel Croquet en André Deblaere van de federale politie
17/12/2013   Bespreking
21/1/2014   Inschrijving op agenda
21/1/2014   Bespreking
21/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
21/1/2014   Aanneming zonder amendering
4/2/2014   Lezing van het verslag
4/2/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Dirk Claes is eenparig goedgekeurd
6/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2014   Bekendmaking (27465-27479)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2013, 17/12/2013, 21/1/2014, 4/2/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/11/2013 60 13/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/3/2014 28/3/2014, blz 27465-27479