S. 5-711 Dossierfiche K. 53-2607

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel
Dirk Claes    Jan Durnez   

prostitutie
strafrecht
seksueel misdrijf
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-711/1 5-711/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2011
5-711/2 5-711/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2013
5-711/3 5-711/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 17/1/2013
K. 53-2607/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/1/2013
K. 53-2607/2 Amendement 19/2/2013
K. 53-2607/3 Amendementen 26/2/2013
K. 53-2607/4 Verslag namens de commissie 4/3/2013
K. 53-2607/5 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2013
K. 53-2607/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 21/3/2013
5-711/4 5-711/4 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 22/3/2013
5-711/5 5-711/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2013
5-711/6 5-711/6 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 18/4/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2011   Indiening Doc. 5-711/1 5-711/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Justitie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/1/2013   Inschrijving op agenda
17/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
17/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
17/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
Doc. 5-711/3 5-711/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/2/2011   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Regeling der werkzaamheden
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Uitgesteld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut
8/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Dirk Claes
8/1/2013   Bespreking
8/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
8/1/2013   Aanneming zonder amendering
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Goedkeuring verslag
eenparig - 9 stemmen
  [K2] Behandeling door Kamer
17/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2607/1
4/3/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2607/4
21/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 54-57
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 136, p. 80
Doc. K. 53-2607/6
21/3/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
22/3/2013   Overzending Doc. 5-711/4 5-711/4 (PDF)
22/3/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
18/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o1) Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
Doc. 5-711/6 5-711/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2013   Verzending naar commissie
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
16/4/2013   Bespreking
16/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
16/4/2013   Aanneming zonder amendering
16/4/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2013   Bekendmaking (45880-45881)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/1/2013
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2012, 8/1/2013, 15/1/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/4/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/4/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 18/1/2013 60 27/3/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 23/3/2013 15 22/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2013 23/7/2013, blz 45880-45881